Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2008:BD7130

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
20-06-2008
Datum publicatie
14-07-2008
Zaaknummer
94759 / KG ZA 08-158
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

De gelegde beslagen dienen op grond van artikel 705 lid 2 Rv tegen zekerheidstelling opgeheven te worden, indien door de beslagene een bankgarantie wordt afgegevenl.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector Civiel

zaaknummer: 94759 / KG ZA 08-158

datum vonnis: 20 juni 2008 (lj)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Brein Workflow Competence Centre B.V.,

gevestigd te Haaksbergen en kantoorhoudend te Nijkerk,

eiseres,

verder te noemen Brein WCC,

procureur: mr. R. Kroon,

advocaten: mrs. G.G.A.J.M. van Poppel en J.B.C.W. van Dijk te Utrecht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Brein Operations B.V.,

gevestigd en kantoorhoudend te Haaksbergen,

gedaagde,

verder te noemen Brein Operations,

procureur: mr. J.A.A.M. Rupert.

Het procesverloop

Brein WCC heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding. De zaak is ter terechtzitting van

16 juni 2008 gevoegd behandeld met de zaak onder nummer 94558 / KG ZA 08-145 van Brein B.V. tegen Brein WCC. Ter zitting zijn verschenen: namens Brein WCC, de heren [x] en [x], vergezeld door mrs. Van Poppel en Van Dijk en namens Brein Operations, de heren [x] en [x], vergezeld door mr. Rupert. Partijen hebben hun standpunten nader toegelicht.

Het geschil, de beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

1. Brein WCC vordert dat de voorzieningenrechter Brein Operations bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad gelast om tegen deugdelijk bewijs van kwijting aan Brein WCC een bedrag van € 123.096,28 te voldoen, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente, alsmede om Brein Operations te veroordelen in de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

2. Brein WCC stelt daartoe dat er tussen Brein WCC en Brein Operations diverse overeenkomsten zijn gesloten, waarbij consultants van Brein WCC zijn ingezet door Brein Operations om werkzaamheden te verrichten voor Brein B.V. en voor derden. Brein WCC heeft Brein Operations voor het verrichten van deze werkzaamheden facturen gezonden voor een totaalbedrag van € 136.709,88. Brein Operations heeft deze facturen zonder protest behouden, maar niet voldaan. Na sommatie heeft Brein Operations een bedrag van

€ 13.613,60 voldaan, zodat thans een vordering van € 123.096,28 resteert. Teneinde betaling van haar vordering veilig te stellen, heeft Brein WCC conservatoir derdenbeslag laten leggen onder ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam.

3. Brein Operations voert gemotiveerd verweer. Zij betwist een deel van de vordering van Brein WCC. Voorts stelt zij dat zij een externe financier gevonden heeft die bereid is om voor een totaal bedrag van € 400.000,- garant te staan voor zowel de onderhavige vordering van Brein WCC op Brein Operations als voor de vordering van Brein WCC op Brein B.V. (zaaknr. 94558 / KG ZA 08-145). Hiertoe zal één bankgarantie worden opgesteld. Op grond van artikel 705 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dient de voorzieningenrechter het beslag op te heffen aangezien voldoende zekerheid voor de vorderingen wordt gesteld.

4. De voorzieningenrechter overweegt als volgt: Indien namens Brein Operations een bankgarantie wordt afgegeven, dan dient het gelegde beslag op grond van artikel 705 lid 2 Rv tegen deze zekerheidstelling te worden opgeheven. Bovendien kan de vordering van Brein WCC voor € 100.000,- worden toegewezen, op voorwaarde dat het beslag tegen zekerheidstelling wordt opgeheven, aangezien Brein Operations tijdens de mondelinge behandeling de vordering van Brein WCC in ieder geval voor € 100.000,- heeft erkend. De bankgarantie kan dan door Brein WCC ingeroepen worden op basis van de betalingsverplichting die uit dit vonnis blijkt.

5. De voorzieningenrechter zal de proceskosten compenseren op na te melden wijze.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. veroordeelt Brein WCC om het door haar ten laste van Brein Operations gelegde conservatoir derdenbeslag onder de ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam op te heffen tegen zekerheidstelling door Brein Operations door middel van een bankgarantie ter hoogte van € 400.000,- zoals vermeld in rechtsoverweging 3;

II. wijs de vordering van Brein WCC toe voor een bedrag van € 100.000,-, onder de voorwaarde dat door Brein WCC het ten laste van Brein Operations gelegde conservatoir derdenbeslag onder de ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam wordt opgeheven tegen zekerheidstelling door Brein Operations B.V. door middel van een bankgarantie ter hoogte van € 400.000,-;

III. compenseert de kosten van dit geding aldus dat elke partij de eigen kosten draagt;

IV. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

V. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Van der Veer, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 juni 2008, in tegenwoordigheid van de griffier.