Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2008:BD4814

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
19-06-2008
Datum publicatie
19-06-2008
Zaaknummer
94416 / KG ZA 08-142
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

De eigenaar van het pand vordert ontruiming van het gekraakte pand. Tegen de niet-verschenen krakers is verstek verleend. De voorzieningenrechter oordeelt dat het eigendomrecht het meest volkomen en meest omvattende recht is dat een persoon op een zaak kan hebben. De krakers hebben geen recht zich in het onderhavige eigendom te bevinden. De vordering komt niet onrechtmatig of ongegrond voor en wordt derhalve toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector Civiel

zaaknummer: 94416 / KG ZA 08-142

datum vonnis: 19 juni 2008 (af)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

Exploitatiemaatschappij [naam] B.V.,

gevestigd te Enschede,

eiseres,

verder te noemen eiseres,

procureur: mr. R. Kroon,

advocaat: mr. J.M. Heikens te Arnhem,

tegen

hen die verblijven in de onroerende zaak, zijnde een bedrijfspand, gelegen aan het Schouwburgplein 4 en 4A, 7551 DE te Hengelo (O), kadastraal bekend gemeente Hengelo (O) sectie O nummer 2364,

gevestigd te Hengelo,

gedaagden,

niet verschenen.

Het procesverloop

Gedaagden zijn te dienende dage niet in rechte verschenen, waarna tegen hen verstek is verleend. Eiseres heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 17 juni 2008. Ter zitting zijn verschenen: mevrouw [naam] vergezeld door mr. Heikens. De vordering is toegelicht.

Het vonnis is bepaald op 25 juni 2008, maar wordt heden vervroegd uitgesproken.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

1. Bij de dagvaarding zijn de wettelijke formaliteiten in acht genomen.

2. Eiseres verzoekt gedaagden te veroordelen om binnen drie dagen na betekening van het te wijzen vonnis het hierboven genoemde pand met alle personen en zaken die zich aldaar en daarin bevinden te ontruimen en te verlaten en aldus ontruimd en verlaten te houden en ter vrije en algehele beschikking van eiseres te stellen, met machtiging van eiseres om bij gebreke daarvan de ontruiming zelf te doen bewerkstelligen, desnoods met behulp van de sterke arm. Voorts verzoekt eiseres te bepalen dat het vonnis tot zes maanden na de dag waarop het wordt uitgesproken danwel bekrachtigd ten uitvoer kan worden gelegd tegen een ieder die ten tijde van de tenuitvoerlegging zich in het bedrijfsgebouw bevindt en daarbinnen treedt en telkens wanneer zich dat voordoet. Ten slotte verzoekt eiseres gedaagden te veroordelen in de proceskosten.

Eiseres voert hiertoe aan dat zij een pand in eigendom heeft, welk pand zij op 4 juli 2007 heeft verkocht aan DBID B.V. Ingevolge de koopovereenkomst is eiseres verplicht het bedrijfspand vrij van huur en gebruik te leveren. Zonder toestemming van eiseres hebben gedaagden het pand op of omstreeks 17 december 2007 in gebruik genomen, waartegen eiseres aangifte heeft gedaan. Eiseres heeft hen tevens gesommeerd het pand te ontruimen aan welke sommatie gedaagden niet hebben voldaan. Naar aanleiding van incidenten in en rond het pand en klachten daarover, stelt eiseres thans een spoedeisend belang te hebben bij ontruiming.

3. Nu gedaagden niet ter zitting is verschenen moeten deze feiten en omstandigheden als vaststaand worden aangenomen.

4. De voorzieningenrechter overweegt het volgende. Het eigendomsrecht is het meest volkomen en meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Het staat de eigenaar met uitsluiting van ieder ander vrij om van zijn eigendom gebruik te maken zo als hij dat wenst. De enige beperkingen die de eigenaar bij het gebruik van zijn eigendom in acht moet nemen zijn dat hij de rechten van anderen moet respecteren en de overheidsregels die de vrijheid van de eigenaar beperken. Zo staat het in artikel 5:1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Art 5:2 BW voegt daaraan toe dat de eigenaar bevoegd is zijn eigendom terug te eisen van iedereen die de zaak zonder recht onder zich houdt. Dat betekent dat de eigenaar zijn eigendomsrecht kan handhaven tegenover iedereen die er inbreuk op maakt.

5. De exclusiviteit van het eigendomsrecht is ook vastgelegd in internationale verdragen. Zo bepaalt het eerste protocol bij het EVRM (Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens) in art. 1 lid 1 dat iedere natuurlijke of rechtspersoon recht heeft op het ongestoorde genot van zijn eigendom en dat aan niemand zijn eigendom zal worden ontnomen, dat laatste afgezien van door de wet geregelde eigendomsontneming in het algemeen belang.

6. Gedaagden hebben het bedrijfsgebouw zoals dat heet zonder recht of titel in gebruik genomen. Voor dat gebruik hebben zij geen enkel door de wet erkend recht dat de eigenaar van het kantoorgebouw zou moeten respecteren. Er is geen sprake van een overeenkomst (huur, bruikleen of andere afspraak) en ook niet van een wettelijke regel die hen toestaat om in het pand te verblijven.

7. Daarmee staat vast dat zij inbreuk maken op het eigendomsrecht van eiseres. Die inbreuk hoeft eiseres niet te dulden en op basis van de bepaling 5:2 BW heeft eiseres het recht haar eigendom terug te eisen.

8. De vordering komt onrechtmatig noch ongegrond voor en kan daarom worden toegewezen.

9. Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. veroordeelt gedaagden om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis de onroerende zaak, zijnde een bedrijfspand, gelegen aan het Schouwburgplein 4 en 4A, 7551 DE te Hengelo (O), kadastraal bekend gemeente Hengelo (O) sectie O nummer 2364 met alle personen en zaken die zich aldaar en daarin bevinden te ontruimen en te verlaten en aldus ontruimd en verlaten te houden en ter vrije en algehele beschikking van eiseres te stellen, met machtiging van eiseres om bij gebreke daarvan de ontruiming zelf te doen bewerkstelligen, desnoods met behulp van de sterke arm;

II. bepaalt dat het vonnis tot zes maanden na heden ten uitvoer kan worden gelegd tegen een ieder die ten tijde van de tenuitvoerlegging zich in het bedrijfsgebouw bevindt en daarbinnen treedt en telkens wanneer zich dat voordoet;

III. veroordeelt gedaagden in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van eiseres begroot op € 325,80 aan verschotten en € 527,- aan salaris van de procureur;

IV. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Inden, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 juni 2008 in tegenwoordigheid van de griffier.