Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2008:BC6944

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
11-03-2008
Datum publicatie
18-03-2008
Zaaknummer
08/710010-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De jongere had in juli 2007 onder meer een voorwaardelijke jeugddetentie van vier maanden opgelegd gekregen. Hij heeft zich gedurende de proeftijd niet naar de aanwijzingen van Stichting Bureau Jeugdzorg Overijssel, afdeling Jeugdreclassering gedragen. Dat is aan de jongere te wijten. De rechtbank gelast daarom dat de jongere alsnog vier maanden jeugddetentie moet ondergaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Parketnummer: 08/710010-07

BESLISSING NA VOORWAARDELIJKE VEROORDELING

De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken:

Gezien de vordering van de officier van justitie te Almelo, d.d. 29 november 2007, betreffende een onherroepelijk geworden vonnis van de meervoudige kamer van deze rechtbank d.d. 19 juli 2007, waarbij

[veroordeelde],

geboren op [datum] 1990 te [plaats],

wonende te [adres en woonplaats],

is veroordeeld tot:

- jeugddetentie voor de tijd van 305 dagen met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht en waarbij is bepaald dat deze straf voor een gedeelte van vier maanden niet zal worden tenuitvoergelegd (onder de algemene voorwaarde, dat de veroordeelde zich, voor het einde van de proeftijd van twee jaren, niet schuldig maakt aan een strafbaar feit) en waarbij als bijzondere voorwaarde het gedrag van de veroordeelde betreffende is gesteld:

- de veroordeelde moet zich gedurende de proeftijd gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens Stichting Bureau Jeugdzorg Overijssel, afdeling Jeugdreclassering, ook als dit inhoudt deelname aan ambulante behandeling bij Groot Batelaar te Zwolle, met opdracht aan die instelling ingevolge artikel 14d van het Wetboek van Strafrecht;

Overwegende dat de kennisgeving, bedoeld in artikel 77bb van het Wetboek van Strafrecht aan de veroordeelde is verzonden.

Gelet op het onderzoek ter terechtzitting met gesloten deuren van 26 februari 2008, alwaar zijn gehoord de officier van justitie, alsmede de veroordeelde, bijgestaan door diens raadsman, alsmede de heer [medewerker Jeugddzorg], medewerker bij Bureau Jeugdzorg Overijssel.

Gezien het schrijven van [medewerker Jeugdzorg], voornoemd, van 28 november 2007, waaruit blijkt dat de veroordeelde de gestelde bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd. En gehoord hetgeen [medewerker Jeugdzorg] ter terechtzitting hieromtrent heeft verklaard, acht de rechtbank termen aanwezig de tenuitvoerlegging te gelasten, nu het niet naleven van vermelde bijzondere voorwaarde aan veroordeelde te wijten is.

Gezien de artikelen 77x, 77y, 77z, 77dd en 77ee van het Wetboek van Strafrecht.

B E S C H I K K E N D E :

Gelast dat voormelde niet tenuitvoergelegde straf van vier maanden jeugddetentie alsnog zal worden tenuitvoergelegd.

Aldus beslist door mr. Caminada, voorzitter tevens kinderrechter, mrs. Wentink en Van Wees, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Emmen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 11 maart 2008.