Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2008:BC1685

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
11-01-2008
Datum publicatie
11-01-2008
Zaaknummer
08/720527-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt beschuldigd van medeplichtigheid bij het tot prostitutie brengen van een vrouw en van het beinvloeden van de vrijheid van die vrouw om daarover verklaringen verklaringen af te leggen. Hij probeerde haar te bewegen haar aangifte in te laten trekkken.

De politierechter spreekt verdachte vrij van beide feiten. De officier van justitie had voor het tweede feit wel een veroordeling gevraagd maar de politierechter komt na overweging van de parlementaire geschiedenis van artikel 285a van het Wetboek van Strafrecht en van wat feitelijk is komen vast te staan over de gebruikte middelen om de vrouw tot intrekken van haar aangifte te bewegen, tot vrijspraak.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

STRAFVONNIS

(schriftelijk vonnis PR)

Parketnummer: 08/720527-06

Uitspraak 11 januari 2008

De politierechter in de Rechtbank te Almelo, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats] op [datum] 1981,

wonende te [plaats] aan de [straat],

terechtstaande -na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting- terzake dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 17 januari 2006

te Hengelo, gemeente Hengelo (O) en/of te Amsterdam en/of te Deventer en/of te

Arnhem en/althans (elders) in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens) een of meer ander(en), genaamd [vrouw] en/althans een of meer andere vrouw(en),

- door dwang en/of geweld en/of een of meer andere feitelijkheden en/of door

bedreiging met geweld en/of bedreiging met een of meer andere feitelijkheden

en/of door afpersing en/of door misleiding en/of door misbruik van uit

feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een

kwetsbare positie heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht

en/of gehuisvest en/of opgenomen, (telkens) met het oogmerk van uitbuiting van

die ander(en), en/of

- door dwang en/of geweld en/of een of meer andere feitelijkheden en/of door

bedreiging met geweld en/of bedreiging met een of meer andere feitelijkheden

en/of door afpersing en/of door misleiding en/of door misbruik van uit

feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een

kwetsbare positie heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te

stellen tot het verrichten van arbeid of diensten, dan wel onder genoemde

omstandigheden enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan verdachte en/of

zijn mededader(s) wist(en) en/of redelijkerwijze moest(en) vermoeden dat die

ander(en) zich daardoor beschikbaar stelde(n) tot het verrichten van arbeid of

diensten, en/of

- door dwang en/of geweld en/of een of meer andere feitelijkheden en/of door

bedreiging met geweld en/of bedreiging met een of meer andere feitelijkheden

en/of door afpersing en/of door misleiding en/of door misbruik van uit

feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een

kwetsbare positie heeft/hebben gedwongen en/of bewogen hem, verdachte, en/of

zijn mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar/hun seksuele

handeling(en) met of voor een derde,

bestaande die dwang en/of dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en)

en/of die bedreiging met geweld en/of bedreiging met die andere

feitelijkhe(i)d(en) en/of die afpersing en/of die misleiding en/of dat

misbruik (telkens) hieruit dat verdachte en/of zijn mededader(s)

- met die vrouw(en) een relatie is/zijn aangegaan, en/of

- die vrouw(en) (gratis) cocaïne heeft/hebben aangeboden en/of verstrekt en/of

die vrouw(en) verslaafd aan/afhankelijk van cocaïne heeft/hebben gemaakt,

en/of

- die vrouw(en) opdracht heeft/hebben gegeven en/of onder druk heeft/hebben

gezet en/of ertoe heeft/hebben aangezet en/of gebracht om (een groot aantal

dagen per week en/of een (groot) aantal uren per dag) als prostituee te

werken, en/of

- een of meer kamer(s)/ruimte(s) in Amsterdam en/of in Deventer en/of in

Arnhem en/althans (elders) in Nederland heeft/hebben geregeld, alwaar die

vrouw(en) haar/hun prostitutiewerkzaamheden kon(den)/moest(en) verrichten

en/of die vrouw(en) naar die plaats(en) heeft/hebben gebracht, alwaar zij

als prostituee moest(en) en/of ging(en) werken, althans die vrouw(en)

heeft/hebben doen en/of laten werken als prostituee, en/of

- heeft/hebben zorg gedragen voor controle en/of toezicht op de

prostitutiewerkzaamheden en/of de verdiensten (daaruit) van die vrouw(en)

en/of het afdragen van de verdiensten door die vrouw(en) aan verdachte en/of

zijn mededader(s) en/of heeft/hebben bepaald/gezegd tegen welke prijs die

vrouw(en) haar/hun prostitutiewerkzaamheden moest(en) verrichten, en/of

- die vrouw(en) (een aanzienlijk deel van) haar/hun verdiensten, heeft/hebben

afgenomen en/of laten afgeven aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

- die vrouw(en) heeft/hebben bedreigd met een (vuur)wapen en/of met woorden

en/althans heeft/hebben verhinderd dat die vrouw(en) uit eigen vrije wil

haar/hun prostitutiewerkzaamheden zou(den) kunnen beëindigen, en/of

- die vrouw(en) heeft/hebben gestompt en/of geslagen, en/of

- die vrouw(en) in een door verdachte en/of zijn mededader(s) gecontroleerde

situatie heeft/hebben gehouden, in elk geval een of meer (andere)

handeling(en) heeft/hebben verricht, strekkende tot het brengen en/of houden

van die vrouw(en) in een dwang- en/of uitbuitingssituatie, in elk geval in

een van verdachte en/of zijn mededader(s) afhankelijke positie;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

[derde] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s) in of omstreeks de periode

van 1 januari 2005 tot en met 17 januari 2006 te Hengelo, gemeente Hengelo (O)

en/of te Amsterdam en/of te Deventer en/of te Arnhem en/althans (elders) in

Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) een of meer ander(en), genaamd [vrouw] en/althans een of meer andere vrouw(en),

- door dwang en/of geweld en/of een of meer andere feitelijkheden en/of door

bedreiging met geweld en/of bedreiging met een of meer andere feitelijkheden

en/of door afpersing en/of door misleiding en/of door misbruik van uit

feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een

kwetsbare positie heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht

en/of gehuisvest en/of opgenomen, (telkens) met het oogmerk van uitbuiting van

die ander(en), en/of

- door dwang en/of geweld en/of een of meer andere feitelijkheden en/of door

bedreiging met geweld en/of bedreiging met een of meer andere feitelijkheden

en/of door afpersing en/of door misleiding en/of door misbruik van uit

feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een

kwetsbare positie heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te

stellen tot het verrichten van arbeid of diensten, dan wel onder genoemde

omstandigheden enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan voornoemde [derde] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s) wist(en) en/of

redelijkerwijze moest(en) vermoeden dat die ander(en) zich daardoor

beschikbaar stelde(n) tot het verrichten van arbeid of diensten, en/of

- door dwang en/of geweld en/of een of meer andere feitelijkheden en/of door

bedreiging met geweld en/of bedreiging met een of meer andere feitelijkheden

en/of door afpersing en/of door misleiding en/of door misbruik van uit

feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een

kwetsbare positie heeft/hebben gedwongen en/of bewogen voornoemde [derde]

en/of een of meer van zijn/hun mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst

van haar/hun seksuele handeling(en) met of voor een derde,

bestaande die dwang en/of dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en)

en/of die bedreiging met geweld en/of bedreiging met die andere

feitelijkhe(i)d(en) en/of die afpersing en/of die misleiding en/of dat

misbruik (telkens) hieruit dat voornoemde [derde] en/of een of meer van

zijn/hun mededader(s)

- met die vrouw(en) een relatie is/zijn aangegaan, en/of

- die vrouw(en) (gratis) cocaïne heeft/hebben aangeboden en/of verstrekt en/of

die vrouw(en) verslaafd aan/afhankelijk van cocaïne heeft/hebben gemaakt,

en/of

- die vrouw(en) opdracht heeft/hebben gegeven en/of onder druk heeft/hebben

gezet en/of ertoe heeft/hebben aangezet en/of gebracht om als prostituee te

werken, en/of

- een of meer kamer(s)/ruimte(s) in Amsterdam en/of in Deventer en/of in

Arnhem en/althans (elders) in Nederland heeft/hebben geregeld, alwaar die

vrouw(en) haar/hun prostitutiewerkzaamheden kon(den)/moest(en) verrichten

en/of die vrouw(en) naar die plaats(en) heeft/hebben gebracht, alwaar zij

als prostituee moest(en) en/of ging(en) werken, althans die vrouw(en)

heeft/hebben doen en/of laten werken als prostituee, en/of

- heeft/hebben zorg gedragen voor controle en/of toezicht op de

prostitutiewerkzaamheden en/of de verdiensten (daaruit) van die vrouw(en)

en/of het afdragen van de verdiensten door die vrouw(en) aan voornoemde

[derde] en/of een of meer van zijn mededader(s) en/of heeft/hebben

bepaald/gezegd tegen welke prijs die vrouw(en) haar/hun

prostitutiewerkzaamheden moest(en) verrichten, en/of

- die vrouw(en) (een aanzienlijk deel van) haar/hun verdiensten, heeft/hebben

laten afgeven aan voornoemde [derde] en/of een of meer van zijn

mededader(s), en/of

- die vrouw(en) in een door voornoemde [derde] en/of een of meer van zijn

mededader(s) gecontroleerde situatie heeft/hebben gehouden, in elk geval een

of meer (andere) handeling(en) heeft/hebben verricht, strekkende tot het

brengen en/of houden van die vrouw(en) in een dwang- en/of

uitbuitingssituatie, in elk geval in een van voornoemde [derde] en/of een of

meer van zijn mededader(s) afhankelijke positie

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte, in of

omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 17 januari 2006, te

Hengelo, gemeente Hengelo (O) en/althans (elders) in Nederland, meermalen,

althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of

inlichtingen heeft verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is

geweest, door voornoemde [vrouw] en/of die (andere) vrouw(en) (met een door hem,

verdachte, bestuurde auto) op te halen en/of haar/hen naar een plaats(en) te

brengen, alwaar zij haar/hun prostitutiewerkzaamheden kon(den)/moest(en)

verrichten en/of voornoemde vrouw(en) bij haar/hun werkkamer(s) af te zetten

en/of naar die plaats(en) te begeleiden en/of haar/hen vanaf/uit die

plaats(en) op te halen en/of naar haar/hun woning(en) en/of elders (terug) te

brengen, althans voornoemde vrouw(en) met een auto te vervoeren;

2.

op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 17 januari 2006

tot en met 27 maart 2006 in de gemeente Hengelo (O) en/althans (elders) in

Nederland tezamen en in vereniging me een ander of anderen en/althans alleen,

(telkens) opzettelijk mondeling en/of bij geschrift of afbeelding, zich jegens [vrouw] heeft geuit, door tegen die [vrouw] te zeggen -zakelijk weergegeven- dat

[derde] (die wordt verdacht van mensenhandel/vrouwenhandel c.q. strafbare

exploitatie van prostitutie van die [vrouw]) hem, verdachte, had gezegd dat hij,

verdachte tegen die [vrouw] moest zeggen/die [vrouw] moest benaderen dat zij haar

aangifte/verklaring(en) moest intrekken en dat ze daar een vergoeding voor zou

krijgen, om aldus kennelijk diens ([vrouw]) vrijheid om naar waarheid of geweten

ten overstaan van een rechter of ambtenaar een verklaring af te leggen te

beïnvloeden, terwijl hij, verdachte, ernstig reden had te vermoeden dat die

verklaring zou worden afgelegd;

Gezien de stukken;

Gelet op het onderzoek ter terechtzitting;

Gehoord de vordering van de officier van justitie, waarbij de officier van justitie reeds bij het voordragen van de zaak heeft aangekondigd dat zij ten aanzien van feit 1 tot vrijspraak zou requireren.

Gelet op de verdediging door en namens verdachte in het midden gebracht, waarbij de raadsman van verdachte al eerder, bij fax brief van 18 december 2007 aan de strafgriffie heeft laten weten dat hij “… in het geheel niet (beschikt) over relevante processtukken met betrekking tot feit 1, anders dan een verklaring van cliënt”;

Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde overweegt de politierechter ambtshalve dat het bestanddeel “en/althans een of meer andere vrouwen” in het onder 1 primair en subsidiair ten laste gelegde nietig moet worden verklaard, aangezien de dagvaarding op dat punt onvoldoende duidelijk is en derhalve niet voldoet aan de eisen die in artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering worden gesteld.

De politierechter acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte sub 1 en 2 is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken.

De politierechter overweegt daaromtrent het volgende:

Van hetgeen onder 1 is ten laste gelegd, behoudens het bestanddeel “en/althans een of meer andere vrouwen” dient verdachte te worden vrijgesproken nu daarvoor het wettig en overtuigend bewijs ontbreekt.

De officier van justitie heeft ten aanzien van feit 2 (zoals dat ter zitting is gewijzigd) gerequireerd tot bewezenverklaring en gevorderd dat een werkstraf van negentig uur zou worden opgelegd. De raadsman van verdachte heeft betoogd dat zijn cliënt (ook) van dat feit diende te worden vrijgesproken dan wel zou worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

De politierechter overweegt ten aanzien van dat feit als volgt.

Ten laste is gelegd artikel 285a van het Wetboek van Strafrecht. Deze bepaling is ingevoerd in verband met de bedreiging van beschermde getuigen. Bij de behandeling van dat wetsontwerp heeft de toenmalige (en thans weer) minister van justitie, E. M. H. Hirsch Ballin over die bepaling in de Memorie van Toelichting opgemerkt (kamerstukken vergaderjaar 1991-1992, 22 483, nr. 3, blz. 39): “Ik stel voor niet alleen de intimidatie van getuigen en deskundigen doch ook de intimidatie van personen die tijdens het opsporingsonderzoek een verklaring willen afleggen onder het bereik van de voorgestelde strafbepaling te brengen.”

Het woord “intimidatie” komt de politierechter voor als een begrip met een beperktere strekking dan de woorden in de wetstekst “…diens vrijheid … beïnvloeden”; wetshistorie en jurisprudentie laten zich hierover niet uit.

Uit het door de officier van justitie overgelegde strafdossier komt het volgende naar voren. Op blz. 020.111 relateren de brigadiers Meijer en Asbreuk een gesprek dat zij met [vrouw] hebben gevoerd waaruit de politierechter citeert “[vrouw] vertelde dat [verdachte] in opdracht van [derde] (…) [vrouw] probeerde zo ver te krijgen dat zij haar aangifte zou intrekken (…) Ze voelde zich wel erg door [verdachte] gemanipuleerd maar was niet bang voor hem dat hij haar lichamelijk geweld zou aandoen. (…) [verdachte] had haar vaak gebeld om haar van het feit te overtuigen dat ze haar aangifte moest intrekken.”

Uit dit proces-verbaal, noch uit de in het dossier weergegeven tap gesprekken tussen verdachte en [vrouw] kan de politierechter opmaken dat er in de contacten die verdachte met [vrouw] heeft gehad over [derde] sprake was van intimidatie. Derhalve kan de politierechter uit het strafdossier geen wettig en overtuigend bewijs putten voor het onder 2 ten laste gelegde zodat verdachte ook daarvan dient te worden vrijgesproken.

R E C H T D O E N D E:

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte sub 1 en sub 2 is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij.

Aldus gewezen door mr. Bloebaum, politierechter, in tegenwoordigheid van mr. Flos, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 januari 2008.