Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2007:BA5967

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
25-05-2007
Datum publicatie
30-05-2007
Zaaknummer
08/963010-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Rechtbank Almelo fungeert als nevenzittingsplaats van andere rechtbank in megazaak, maar de officier van justitie heeft de verdachte gedagvaard voor de rechtbank Almelo. Gelet op de aard van de dagvaarding kan deze niet op de wijze die de officier voorstelt op basis van een toelichting ter zitting verbeterd worden gelezen, daargelaten het feit dat uit het dossier niet duidelijk blijkt van welke rechtbank de rechtbank Almelo als nevenzittingsplaats fungeert, hetgeen gelet op de verweren ook voor de verdediging onduidelijk was. De rechtbank verklaart zichzelf onbevoegd.

Omdat een ander college wel bevoegd is van de zaak kennis te nemen, beslist de rechtbank dat de voorlopige hechtenis van kracht blijft tot zes dagen na het onherroepelijk worden van de beslissing. Hiermee wordt de 104-dagentermijn niet overschreden, nu het onderzoek ter terechtzitting is aangevangen en de rechtbank een uitspraak doet bij vonnis en niet bij beschikking.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Parketnummer: 08/963010-07

STRAFVONNIS

Uitspraak: 25 mei 2007

De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen:

[verdachte],

geboren te [geboortedatum] op [geboorteplaats],

thans verblijvende in het huis van bewaring te Zwolle.

De rechtbank heeft als volgt overwogen:

De officier van justitie heeft de zaak blijkens de dagvaarding aangebracht bij de rechtbank Almelo.

De officier van justitie heeft de rechtbank verzocht om de dagvaarding verbeterd te lezen als een dagvaarding voor de rechtbank Utrecht, zitting houdend in Almelo, nu uit de stukken overduidelijk zou blijken dat de rechtbank Almelo als nevenzittingsplaats moet worden aangemerkt van de rechtbank Utrecht.

Daargelaten dat uit het dossier niet duidelijk blijkt van welke rechtbank, de rechtbank Almelo de nevenzittingsplaats is, hetgeen gelet op de inhoud van de verweren blijkbaar ook voor de verdediging onduidelijk was, is de rechtbank van oordeel dat de dagvaarding waarop de officier van justitie behoort aan te geven voor welke rechtbank de verdachte moet verschijnen, gelet op de aard van dat stuk, niet op basis van een toelichting van de officier van justitie ter terechtzitting verbeterd kan worden gelezen op de wijze zoals de officier van justitie voorstelt.

De verdachte is in casu gedagvaard voor de rechtbank Almelo en gelet op artikel 2 Wetboek van Strafvordering is de rechtbank Almelo niet bevoegd.

De rechtbank verklaart zich dan ook onbevoegd.

Nu de rechtbank van oordeel is dat een ander college wel bevoegd is om van de zaak kennis te nemen, zal de rechtbank bepalen dat het bevel tot voorlopige hechtenis nog zes dagen na het onherroepelijk worden van haar beslissing van kracht zal blijven.

Het verzoek tot onmiddellijke invrijheidstelling wordt derhalve afgewezen.

Voor zover mr. Van Overmeire-De Vilder betoogt dat de rechtbank voormelde zes dagen termijn niet mag bepalen omdat daarmee de 104 dagen termijn wordt overschreden deelt de rechtbank haar mening niet, nu het onderzoek ter terechtzitting is aangevangen en de rechtbank een uitspraak doet bij vonnis en niet bij beschikking.

R E C H T D O E N D E:

Verklaart zich onbevoegd om van de onderhavige strafzaak kennis te nemen.

Bepaalt dat het bevel tot voorlopige hechtenis van verdachte nog zes dagen na het onherroepelijk worden van deze uitspraak van kracht zal blijven.

Wijst af het verzoek tot onmiddellijke invrijheidstelling.

Aldus gewezen door mr. Geeve, voorzitter, mr. Vogel en mr. Bossinga, rechters, in tegenwoordigheid van Last, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting op 25 mei 2007.