Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2006:AZ0955

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
17-10-2006
Datum publicatie
26-10-2006
Zaaknummer
81282 / KG ZA 06-262
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Uitlating van dealer op website over leveringsstop leverancier is niet onrechtmatig. Ook geen sprake van inbreuk op merkenrecht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector Civiel

zaaknummer: 81282 / KG ZA 06-262

datum vonnis: 17 oktober 2006 (mk)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Eastborn Slaapsystemen B.V.,

gevestigd te Vroomshoop,

eiseres,

verder te noemen Eastborn,

procureur: mr. G. van Lent,

advocaat: mr. M. Singeling te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MF Design B.V.,

gevestigd te Volendam,

gedaagde,

verder te noemen MF Design,

procureur: mr. N.P.M. Haas,

advocaat: mr. J. van Rhijn te Alkmaar.

Het procesverloop

Eastborn heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

Bij faxbericht van 12 oktober 2006 heeft Eastborn een akte houdende vermeerdering van eis in het geding toegezonden.

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 13 oktober 2006. Ter zitting zijn verschenen: de heer J. de Jongste namens Eastborn vergezeld door mr. Singeling en mr. Van Rhijn namens MF Design. De standpunten zijn toegelicht. Tenslotte hebben partijen vonnis verzocht.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

1. In deze zaak staat het navolgende vast.

Eastborn is fabrikant van matrassen, boxsprings, bodems en accessoires. Zij heeft onder meer het woordmerk Eastborn en het beeldmerk Eastborn slaapsystemen geregistreerd.

MF Design is ongeveer elf jaren lang dealer geweest van de producten van Eastborn.

Eastborn heeft de dealerovereenkomst beëindigd met ingang van 1 november 2005. De voorzieningenrechter heeft de vordering van MF Design tot nakoming van de dealerovereenkomst bij vonnis van 14 oktober 2005 afgewezen. Ook in hoger beroep is de vordering in kort geding afgewezen. In de bodemprocedure is op de vordering tot nakoming beslist bij vonnis van deze rechtbank van 10 mei 2006. De vordering is afgewezen.

MF Design heeft appel ingesteld van dit vonnis. In de appelprocedure is aan MF Design akte niet dienen verleend. MF Design heeft op haar website www.deboxspring.nl de volgende tekst geplaatst: “Wegens een leveringsstop van onze belangrijkste leverancier “Eastborn Slaapsystemen” leveren wij voorlopig geen merkbedden meer met 20% korting!” Deze tekst staat op dit moment niet meer op de site.

2. Eastborn vordert – zakelijk weergegeven – MF Design te gebieden om binnen 12 uur na dit vonnis de tekst van de website te verwijderen en verwijderd te houden en om MF Design te gebieden het gebruik van de naam Eastborn te staken en gestaakt te houden, telkens op straffe van een dwangsom van € 10.000,-- per overtreding met een maximum van

€ 100.000,--.

Eastborn stelt – kort en zakelijk weergegeven – dat MF Design onrechtmatig jegens haar handelt. De tekst is onjuist en onnodig grievend en met die tekst brengt MF Design Eastborn in diskrediet. MF Design doet voorkomen alsof zij nog steeds dealer is van producten van Eastborn. Bovendien heeft MF Design niet aangetoond dat zij uitsluitend op de producten van Eastborn zo veel marge heeft dat zij ook alle andere merken met korting kan aanbieden. De tekst valt niet onder het grondrecht vrijheid van meningsuiting, omdat de tekst geen persoonlijke mening uitdrukt, maar een feit.

Daarnaast maakt MF Design onrechtmatig gebruik van het merk Eastborn. MF Design gebruikt deze naam uitsluitend met de bedoeling om Eastborn in een kwaad daglicht te stellen. Hierdoor wordt afbreuk gedaan aan de reputatie van dit merk. Dit gebruik is in strijd met artikel 2.20 lid 1 sub d van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Door dit onrechtmatige handelen lijdt Eastborn schade. MF Design heeft de tekst op 10 oktober 2006 weliswaar van de website verwijderd, maar hiermee bestaat geen enkele garantie dat de tekst niet opnieuw op de website wordt vermeld.

3. MF Design heeft verweer gevoerd en stelt – zakelijk weergegeven – dat de tekst op de site een juiste weergave is van de feiten. Er is sprake van een leveringsstop. Omdat MF Design geen dealer meer is van de producten van Eastborn, kan zij haar klanten niet langer een korting van 20% geven. MF Design heeft het recht om te zeggen wat zij vindt. Zij beroept zich hierbij op het in artikel 10 Europees Verdrag tot Bescherming van Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) en artikel 7 Grondwet (Gw) neergelegde recht van vrijheid van meningsuiting.

MF Design ontkent dat er sprake is van schending van het merkenrecht van Eastborn. De vermelding Eastborn Slaapsystemen is een verwijzing naar de onderneming en niet naar het merk. MF Design heeft de tekst inmiddels van haar site verwijderd en zal deze tekst in de toekomst niet meer op haar site plaatsen.

4. Ter zitting heeft Eastborn haar in de dagvaarding vermelde vorderingen gehandhaafd in plaats van de in de akte gestelde vermeerdering.

5. Het is onomstreden dat er een recht van vrije meningsuiting bestaat. Dit recht is neergelegd in artikel 7 Gw, artikel 10 EVRM en in artikel 19 Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR). Een ieder heeft hierdoor recht op vrijheid van uiting van zijn of haar mening alsook van “feiten”. Een publicatie is onrechtmatig indien daarbij onjuiste of door onvolledigheid misleidende gegevens van feitelijke aard worden gepubliceerd of indien daarin beledigende, onnodig grievende of anderszins iemands eer of goede naam aantastende uitlatingen staan vermeld. Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter is hiervan in deze zaak geen sprake.

Het is niet onlogisch dat MF Design als voormalig dealer van Eastborn, haar klanten via haar site gedurende een zekere periode na afloop van het dealerschap informeert dat zij geen producten van Eastborn meer kan leveren.

Uit de processtukken blijkt dat Eastborn aan MF Design een dealerkorting van 50% toekende met daarop een bonuspercentage en dat MF Design de producten van Eastborn met een korting van 20% op de consumentadviesprijzen aan haar klanten verkocht. MF Design stelt dat nu Eastborn als leverancier is weggevallen, zij haar klanten deze korting niet meer kan bieden. Dat MF Design door deze vermelding onjuiste of door onvolledigheid misleidende gegevens van feitelijke aard heeft gepubliceerd is niet gebleken. De tekst bevat evenmin beledigende of onnodig grievende uitlatingen. Nergens in de tekst wordt gesuggereerd dat Eastborn de relatie met MF Design op onrechtmatige wijze heeft beëindigd.

6. Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter levert de vermelding van Eastborn slaapsystemen in de tekst op de site niet een onrechtmatig gebruik op van het merk. Het beroep van Eastborn op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE kan haar niet baten. Volgens dit artikel en dit lid kan de merkhouder het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

De vermelding Eastborn slaapsystemen in de publicatie is een aanduiding van de handelsnaam en niet van het merk, zodat dit artikel toepassing mist. Dat MF Design op andere wijze inbreuk maakt op het merkenrecht van Eastborn is gesteld noch gebleken.

De vorderingen van Eastborn dienen te worden afgewezen.

7. Eastborn zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure worden veroordeeld.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. Wijst af de vorderingen van Eastborn.

II. Veroordeelt Eastborn in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van MF Design begroot op € 248,-- aan verschotten en € 527,-- aan salaris van de procureur.

III. Verklaart onderdeel II uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Verhoeven, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 oktober 2006, in tegenwoordigheid van de griffier.