Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2005:AU8396

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
20-12-2005
Datum publicatie
20-12-2005
Zaaknummer
08/000373-04
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Loverboy-zaak. Verdachte L.K. wordt veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. Bewezenverklaard is zijn medeplichtigheid aan gedragingen van medeverdachten met betrekking tot 4 vrouwen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Parketnummer: 08/000373-04

STRAFVONNIS

Uitspraak: 20 december 2005

De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen:

[L. K.],

geboren te [plaats] op [datum] 1967,

wonende te [plaats en adres],

terechtstaande terzake dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2000 tot en met 31 december 2004,

te Hengelo, gemeente Hengelo (O) en/of te Oldenzaal en/of te Utrecht en/of te

Amsterdam en/of te Den Haag en/of Almere en/of te Lelystad en/of te Heerenveen

en/of te Arnhem en/althans (elders) in Nederland en/of in Duitsland en/of te

Antwerpen en/althans (elders) in België en/of in Turkije en/of in Brazilië,

(telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen,

meermalen, althans eenmaal (telkens) een of meer ander(en), genaamd [Colinda]

en/of [Manon] en/of [Eva] en/of [Natasja] en/althans een of meer (andere)

vrouwen,

door geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of door bedreiging met

geweld en/of bedreiging met één of meer andere feitelijkheden heeft gedwongen

en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht

en/of door misleiding heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het

verrichten van seksuele handelingen met (of voor) een derde tegen betaling

en/of onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft ondernomen waarvan verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en)

vermoeden dat die ander(en) zich daardoor tot het verrichten van die (seksuele)

handelingen beschikbaar stelde(n), en/of

door geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of door bedreiging met

geweld en/of bedreiging met één of meer andere feitelijkheden heeft gedwongen dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of

door misleiding heeft bewogen hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) uit de

opbrengst van haar/hun seksuele handelingen met (of voor) een derde te bevoordelen,

en/of meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit (een) seksuele handeling(en) van die vrouw(en)/ander(en) met (of voor) een derde tegen betaling, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en) en/of redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat die vrouw(en)/ ander(en) zich door geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met één of meer andere feitelijkheden en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding beschikbaar heeft/hebben gesteld tot het plegen van die handeling(en),

bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld en/of bedreiging met die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of dat misbruik en/of die misleiding en/of die (ondernomen) handeling(en) (telkens) hieruit dat verdachte en/of verdachtes mededader(s)

(ten aanzien van [Colinda]; zaakdossier 03)

· met voornoemde Colinda een (seksuele) relatie is aangegaan en/of tegen

Colinda heeft gezegd dat zij (weer) moest gaan werken (als prostituee) omdat zij geen geld meer had(den) en/of dat zij maar twee maanden hoefde te werken en/of dat het door haar verdiende geld bestemd was voor hun gezamenlijke toekomst en/of werd geïnvesteerd in een autobedrijf en/of dat hij bij haar weg zou gaan als zij niet ging werken en/of met Colinda op vakantie (naar Turkije en Brazilië) is/zijn gegaan, en/of

· met Colinda naar Utrecht en/of Amsterdam is/zijn gereden en/of een of meer

kamer(s)/ruimte(n) in Amsterdam en/of in Utrecht heeft/hebben geregeld/gehuurd en/of Colinda (een) kamer(s)/ruimte(n) heeft/hebben laten regelen/huren, alwaar Colinda haar prostitutiewerkzaamheden kon/moest verrichten en/of Colinda naar die plaats(en) heeft/hebben gebracht/doen brengen, alwaar zij als prostituee moest en/of ging werken, althans Colinda heeft/hebben doen en/of laten werken als prostituee en/of Colinda vanaf/uit die plaats(en) heeft/hebben opgehaald/op doen halen en/of naar haar woning heeft/hebben gebracht/doen brengen, en/of

· Colinda opdracht heeft/hebben gegeven en/of onder druk heeft/hebben gezet

en/of ertoe heeft/hebben aangezet en/of gebracht om een groot aantal dagen per week, en/of een (groot) aantal uren per dag als prostituee te werken en/of Colinda onvoldoende rust heeft/hebben gegund en/of gegeven, en/of

· tegen Colinda heeft/hebben gezegd dat zij moest (door)werken als zij ongesteld was en/of dat zij dan maar een sponsje moest gebruiken, en/of · heeft/hebben bepaald en/of tegen Colinda heeft/hebben gezegd hoe en waar zij haar werkzaamheden moest verrichten, en/of

· heeft/hebben zorggedragen voor controle en/of toezicht op de

prostitutiewerkzaamheden en/of de verdiensten (daaruit) van Colinda en/of het afdragen van de verdiensten door Colinda aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

· Colinda al haar verdiensten, althans een aanzienlijk deel daarvan,

heeft/hebben laten afgeven aan verdachte en/of zijn mededader(s), althans Colinda geen gedeelte, althans weinig van haar verdiensten heeft/hebben laten behouden en/of die verdiensten en/of dat geld in ontvangst heeft/hebben genomen, en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen Colinda heeft/hebben gezegd hoeveel geld

zij (op een dag) moest verdienen, voordat zij mocht stoppen met haar prostitutiewerkzaamheden en/althans hoe lang en wanneer zij (op een dag) moest werken, en/of

· Colinda heeft/hebben gestompt en/of geslagen en/of geschopt en/of met een

riem op de rug heeft geslagen en/of (een) (brandende) sigaret(ten) op/tegen haar hand(en) en/of arm(en) en/althans het lichaam heeft (uit)gedrukt, en/of

· tegen Colinda heeft gezegd dat zij bij hem hoorde en dat hij haar helemaal

kapot zou maken, als zij ooit bij hem weg zou gaan en/of dat hij haar dood zou maken, als zij terug zou gaan naar haar moeder, althans woorden van gelijke (dreigende) aard of strekking en/of een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op/tegen het hoofd van Colinda heeft gezet en/of gehouden, en/of

· Colinda heeft/hebben uitgescholden en/of gekleineerd, en/of

· een telefoonabonnement op naam van Colinda heeft/hebben afgesloten en/of

laten afsluiten, ten gevolge waarvan Colinda (een) rekening(en) ontving en/of (een) schuld(en) op haar naam kreeg, en/of

· heeft/hebben verhinderd dat Colinda uit eigen vrije wil haar

prostitutiewerkzaamheden zou kunnen beëindigen, en/of

· Colinda ertoe heeft/hebben gebracht een tatoeage op haar lichaam te laten

zetten, bestaande uit (onder meer) de naam, althans een of meer letters van de naam van verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

· (nadat Colinda zwanger was geraakt) tegen Colinda heeft gezegd dat zij het kind moest laten weghalen, anders zou hij haar vermoorden en/of dat hij het kind uit haar buik zou slaan en/of dat hij nog geen kind wilde en/of dat zij nog geen kind konden nemen omdat Colinda nog niet klaar was met werken en/of dat hij heel veel van Colinda hield en dat hij over een tijdje een nieuw kind bij haar zou verwekken en/althans Colinda onder druk heeft/hebben gezet en/of ertoe heeft/hebben aangezet een abortus te laten plegen en/of met Colinda naar een abortuskliniek is gereden en/of (aldaar) tegen Colinda heeft gezegd: "Je laat het kind weghalen, je laat je niet ompraten. Je zegt ja", althans (telkens) woorden van gelijke aard of strekking, en/of

· Colinda in een door verdachte en/of zijn mededader(s) gecontroleerde situatie heeft/hebben gehouden, in elk geval één of meer (andere) handeling(en) heeft/hebben

verricht, strekkende tot het brengen en/of houden van Colinda in een dwang en/of uitbuitingssituatie, in elk geval in een van verdachte en/of zijn mededader(s) afhankelijke positie;

en/of

(ten aanzien van [Manon]; zaakdossier 04)

· met voornoemde Manon een (seksuele) relatie is aangegaan en/of tegen Manon

heeft gezegd dat verdachte een meisje kende dat wel voor hem in de prostitutie wilde werken en dat hij dan wel voor dat meisje zou kiezen in plaats van voor Manon (als Manon dat werk niet wilde doen) en/of tegen Manon heeft gezegd dat zij (nu) moest werken voor de toekomst en dat als zij gestopt was en een kindje van verdachte had, dat hij dan voor hun gezinnetje zou werken en/of dat hij zielsveel van Manon houdt en/of dat zij zijn vrouw is, zijn alles en/of dat hij een moord voor haar zou plegen en/of dat hij heel erg waardeert wat Manon voor hem doet en dat zij het goed doet en

dat hij trots op haar is en/of dat het door haar verdiende geld bestemd was voor hun gezamenlijke toekomst en/of werd geïnvesteerd in een autobedrijf en in een huis in Turkije en/of met Manon op vakantie is/zijn gegaan (naar Turkije), en/of

· met Manon naar Amsterdam is/zijn gereden en/of een of meer kamer(s)/ruimte(n) in Amsterdam en/of in Utrecht heeft/hebben geregeld/gehuurd en/of Manon (een)

kamer(s)/ruimte(n) heeft/hebben laten regelen/huren, alwaar Manon haar

prostitutiewerkzaamheden kon/moest verrichten en/of Manon naar die plaats(en) heeft/hebben gebracht/doen brengen, alwaar zij als prostituee moest en/of ging werken, althans Manon heeft/hebben doen en/of laten werken als prostituee en/of Manon vanaf/uit die plaats(en) heeft/hebben opgehaald/doen ophalen en/of naar haar woning heeft/hebben gebracht/doen brengen, en/of

· Manon opdracht heeft/hebben gegeven en/of onder druk heeft/hebben gezet en/of ertoe heeft/hebben aangezet en/of gebracht om een groot aantal dagen per week, en/of een (groot) aantal uren per dag als prostituee te werken en/of Manon onvoldoende rust heeft/hebben gegund en/of gegeven, en/of

· tegen Manon heeft/hebben gezegd dat zij moest (door)werken als zij ongesteld

was en/of dat zij dan maar een sponsje moest gebruiken, en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen Manon heeft/hebben gezegd hoe en waar Manon

haar werkzaamheden moest verrichten, en/of

· telefonisch en/of via (een) SMS-bericht(en) aan Manon heeft/hebben gevraagd

hoeveel zij (op dat moment) al verdiend had en/of haar (daarop) heeft/hebben meegedeeld en/of laten weten (zakelijk weergegeven) dat Manon moest doorwerken en/of dat zij 's middags in Amsterdam moest gaan werken, als ze het 's avonds in Utrecht slecht had en/of dat zij beter haar best moest doen en/of "Ik ga straks heel erg boos worden, als je hier bent, ik wordt echt heel pissig" en/of "en wel door verdienen, ik accepteer vandaag geen weinig" en/of "Ga maar je werk doen. Als het goed is kom je naar huis, als het niet goed is je niet haar huis" en/of "Als jij niet

snel wat verdiend weer zoals vroeger, dan zoek ik er een ander bij" en/of "je moet doen wat ik jou zeg" en/of dat Manon gewoon moet doorgaan totdat hij zegt dat ze naar huis mag en/of "Havva moet nog 100 en jij moet ook nog 100" en/of "laat mij jou maar zeggen wanneer je naar huis mag, jij hebt helemaal niks te zeggen ja, daarover, dat kan jij niet beslissen" en/of "Als het je niet lukt om 1150 te pakken, dan kun je wel eens heel laat bij je ouders terecht komen" en/of "niet zeiken tegen mij dat jij eerder naar huis mag gaan, want dan ga ik toch weer nee zeggen. Ik bepaal wanneer jij weggaat", en/of · heeft/hebben zorggedragen voor controle en/of toezicht op de prostitutiewerkzaamheden en/of de verdiensten (daaruit) van Manon en/of het afdragen van de verdiensten door Manon aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

· Manon al haar verdiensten, althans een aanzienlijk deel daarvan, heeft/hebben laten afgeven aan verdachte en/of zijn mededader(s), althans Manon geen gedeelte, althans

weinig van haar verdiensten heeft/hebben laten behouden en/of die verdiensten en/of dat geld in ontvangst heeft/hebben genomen, en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen Manon heeft/hebben gezegd hoeveel geld zij

(op een dag) moest verdienen, voordat zij mocht stoppen met haar prostitutiewerkzaamheden en/althans hoe lang en wanneer zij (op een dag) moest werken, en/of

· Manon heeft geslagen en/of geschopt en/of (een) (brandende) sigaret(ten) op/tegen haar arm(en) heeft (uit)gedrukt en/of Manon met haar hoofd onder water heeft gedrukt (gehouden), en/of

· Manon telefonisch en/of via (een) SMS-bericht(en) de volgende (dreigende)

woorden heeft/hebben toegevoegd: "de volgende keer geef ik je eerst een dreun en daarna praten we verder ja" en/of (zakelijk weergegeven) dat ze snel thuis moet komen, als ze een grote bek geeft gaat hij haar blauw slaan voordat ze ergens heen gaat en/of "Wat denk je, dat je de baas over mij kan zijn? Wie maakt hier de regels

uit, jij gaat helemaal niet naar die fucking rechtbank, daar heb je niets te zoeken, klaar. Enige wat moet is wat ik zeg tegen jou." en/of "Laat jouw familie nooit meer in de buurt komen bij de plekjes waar wij komen. Wil jij je ouders nog in goede staat zien, dan moet je vooral niet met [M.T.] gaan fucken" en/of "als jij fouten maakt, dan neuk ik jou helemaal, dan maak ik jou helemaal kapot" en/of "heb jij het lef nog een keer om er doorheen te praten tegen mij. Als ik mijn mond open heb, dan praat jij niet meer. Nooit meer. Anders kom jij vanavond thuis en dan mag jij met een blauw oog naar je moeder" en/of "Als ik je zie, ik maak je af, ik maak je echt kapot. Ik breek echt een botje van jou echt, meen het serieus", althans woorden van gelijke (dreigende) aard of strekking, en/of

· Manon heeft/hebben uitgescholden en/of gekleineerd, en/of

· (een) telefoonabonnement(en) op naam van Manon heeft/hebben afgesloten en/of

laten afsluiten en/of een of meer auto('s) op naam van Manon heeft/hebben gezet en/of laten zetten en/of Manon ertoe heeft aangezet/gebracht een of meer formulieren te tekenen, waarmee zij aangaf (zakelijk weergegeven) dat zij verantwoordelijk was voor een bepaalde verkeersovertreding (die zij niet had begaan), ten gevolge waarvan Manon een groot aantal rekeningen en/of boetes ontving en/of verkeersovertredingen en/of (een) schuld(en) op haar naam kreeg, en/of

· heeft/hebben verhinderd dat Manon uit eigen vrije wil haar prostitutiewerkzaamheden zou kunnen beëindigen, en/of

· Manon ertoe heeft/hebben gebracht een tatoeage op haar lichaam te laten zetten, bestaande uit (onder meer) de naam, althans een of meer letters van de naam van verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

· Manon in een door verdachte en/of zijn mededader(s) gecontroleerde situatie

heeft/hebben gehouden, in elk geval één of meer (andere) handeling(en) heeft/hebben

verricht, strekkende tot het brengen en/of houden van Manon in een dwang en/of uitbuitingssituatie, in elk geval in een van verdachte en/of zijn mededader(s) afhankelijke positie;

en/of

(ten aanzien van [Eva]; zaakdossier 05)

· met voornoemde Eva een (seksuele) relatie is aangegaan en/of tegen Eva heeft

van haar houdt en dat Eva alles voor hem is, en/of

· Eva onder druk heeft/hebben gezet en/of ertoe heeft/hebben aangezet en/of

gebracht om een groot aantal dagen per week, en/of een (groot) aantal uren per dag als prostituee te werken en/of Eva onvoldoende rust heeft/hebben gegund en/of gegeven, en/of

· een of meer kamer(s)/ruimte(s) in Amsterdam en/of in Utrecht en/of in Den

Haag heeft/hebben geregeld/gehuurd, alwaar Eva haar prostitutiewerkzaamheden kon/moest verrichten en/of Eva naar die plaats(en) heeft/hebben gebracht/doen brengen, alwaar zij als prostituee moest en/of ging werken, althans Eva heeft/hebben doen en/of laten werken als prostituee en/of Eva vanaf/uit die plaats(en) heeft/hebben opgehaald/doen ophalen en/of naar haar woning heeft/hebben gebracht/doen brengen, en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen Eva heeft/hebben gezegd hoeveel geld zij

haar klant(en) moest laten betalen voor haar prostitutiewerkzaamheden en/of hoe en waar zij haar werkzaamheden moest verrichten, en/of

· telefonisch en/of via (een) SMS-bericht(en) aan Eva heeft/hebben gevraagd

hoeveel zij (op dat moment) al verdiend had en/of haar (daarop) meegedeeld

en/of laten weten dat zij haar bek moest houden en/of "zorg dat je vandaag je

bedrag hebt, al is het 12 uur" en/of dat Eva meer geld moest 'pakken' en meer

haar best moest doen en/of dat Eva aan een 24-uurs kamer moest gaan denken

en/of "tuurlijk mag je weg .. als je 500 hebt" en/of "voor 7 gaan we niet naar

huis .. ga maar lekker opstaan .. een beetje dansen .. pak maar die klanten"

en/of dat Eva haar best moet doen en boven de 1000 moet komen en/of "maak nou

maar gewoon 1000 .. want de hele fucking week is het al slecht" en/of

· heeft/hebben zorggedragen voor controle en/of toezicht op de prostitutiewerkzaamheden en/of de verdiensten (daaruit) van Eva en/of het afdragen van de verdiensten door Eva aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

· Eva al haar verdiensten, althans een aanzienlijk deel daarvan, heeft/hebben

laten afgeven aan verdachte en/of zijn mededader(s), althans Eva geen gedeelte, althans weinig van haar verdiensten heeft/hebben laten behouden en/of die verdiensten en/of dat geld in ontvangst heeft/hebben genomen, en/of

· Eva ertoe heeft/hebben gebracht (een) tatoeage(s) op haar lichaam te laten

zetten, bestaande uit (onder meer) de naam, althans een of meer letters van de

naam van verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen Eva heeft/hebben gezegd hoeveel geld zij

(op een dag) moest verdienen, voordat zij mocht stoppen met haar

prostitutiewerkzaamheden, en/althans hoe lang en wanneer zij (op een dag)

moest werken, en/of

· Eva heeft/hebben geslagen en/of geschopt, en/of

· Eva heeft/hebben uitgescholden en/of gekleineerd, en/of

· heeft/hebben verhinderd dat Eva uit eigen vrije wil haar prostitutiewerkzaamheden zou kunnen beëindigen, en/of

· Eva in een door verdachte en/of zijn mededader(s) gecontroleerde situatie heeft/hebben gehouden, in elk geval één of meer (andere) handeling(en) heeft/hebben verricht, strekkende tot het brengen en/of houden van Eva in een dwang en/of uitbuitingssituatie, in elk geval in een van verdachte en/of zijn mededader(s) afhankelijke positie;

en/of

(ten aanzien van [Natasja]; zaakdossier 06)

· met voornoemde Natasja een (seksuele) relatie is aangegaan en/of Natasja

heeft beloofd om te gaan samenwonen en/of heeft gezegd dat hij met Natasja graag kinderen wou en/of dat hij haar zwanger zou maken in de vakantie en/of Natasja en/of haar ouders een vakantie in Turkije heeft aangeboden en/althans die vakantie voor Natasja en/of haar ouders heeft betaald en/of haar cadeaus (zoals sieraden en kleding) heeft gegeven en/of met Natasja op vakantie is/zijn gegaan naar Brazilië, en/of

· met Natasja naar Amsterdam is/zijn gereden en/of tegen Natasja heeft/hebben

gezegd dat zij haar paspoort moest meenemen en/of een of meer kamer(s)/ruimte(n) in Amsterdam en/of in Utrecht heeft/hebben geregeld/gehuurd en/of Natasja (een) kamer(s)/ruimte(n) heeft/hebben laten regelen/huren, alwaar Natasja haar prostitutiewerkzaamheden kon/moest verrichten en/of Natasja naar die plaats(en) heeft/hebben gebracht/doen brengen, alwaar zij als prostituee moest en/of ging werken, althans Natasja heeft/hebben doen en/of laten werken als prostituee en/of Natasja vanaf/uit die plaats(en) heeft/hebben opgehaald/doen ophalen en/of naar haar woning heeft/hebben gebracht/doen brengen, en/of

· Natasja opdracht heeft/hebben gegeven en/of onder druk heeft/hebben gezet

en/of ertoe heeft/hebben aangezet en/of gebracht om een groot aantal dagen per week, en/of een (groot) aantal uren per dag als prostituee te werken en/of Natasja onvoldoende rust heeft/hebben gegund en/of gegeven, en/of

· tegen Natasja heeft/hebben gezegd dat zij moest (door)werken als zij

ongesteld was en/of dat zij dan maar een sponsje moest gebruiken, en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen Natasja heeft/hebben gezegd hoeveel geld

zij haar klant(en) moest laten betalen voor haar prostitutiewerkzaamheden en/of hoe en waar zij haar werkzaamheden moest verrichten, en/of

· heeft/hebben zorggedragen voor controle en/of toezicht op de prostitutiewerkzaamheden en/of de verdiensten (daaruit) van Natasja en/of het afdragen van de verdiensten door Natasja aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

· Natasja al haar verdiensten, althans een aanzienlijk deel daarvan, heeft/hebben laten afgeven aan verdachte en/of zijn mededader(s), althans Natasja geen gedeelte, althans weinig van haar verdiensten heeft/hebben laten behouden en/of die verdiensten en/of dat geld in ontvangst heeft/hebben genomen, en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen Natasja heeft/hebben gezegd hoeveel geld

zij (op een dag) moest verdienen, voordat zij mocht stoppen met haar prostitutiewerkzaamheden en/althans hoe lang en wanneer zij (op een dag) moest werken, en/of

· heeft/hebben verhinderd dat Natasja uit eigen vrije wil haar

prostitutiewerkzaamheden zou kunnen beëindigen, en/of

· Natasja ertoe heeft/hebben gebracht een tatoeage op haar lichaam te laten zetten, bestaande uit (onder meer) de naam, althans een of meer letters van de naam van verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

· (nadat Natasja zwanger was geraakt (van verdachte)) tegen Natasja heeft/hebben gezegd dat zij het kind moest laten weghalen en/of dat hij/zij er voor zou(den) zorgen dat het kind weggehaald werd, als zij het niet zelf liet weghalen en/of dat hij/zij wel iemand naar haar toe zou(den) sturen om haar in de buik te steken, als Natasja het kind niet liet weghalen, althans woorden van gelijke aard of strekking en/of dat alles goed zou komen als zij het kind liet weghalen en/althans Natasja onder druk heeft/hebben gezet en/of ertoe heeft/hebben aangezet een abortus te laten plegen, en/of

· tegen Natasja heeft gezegd dat hij naar andere meisjes zou gaan, als Natasja

niet deed wat hij vroeg, en/of

· Natasja in een door verdachte en/of zijn mededader(s) gecontroleerde situatie heeft/hebben gehouden, in elk geval één of meer (andere) handeling(en) heeft/hebben

verricht, strekkende tot het brengen en/of houden van Natasja in een dwang en/of uitbuitingssituatie, in elk geval in een van verdachte en/of zijn mededader(s) afhankelijke positie;

EN/ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht

of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

[M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s), in of omstreeks de periode van 1 oktober 2000 tot en met 31 december 2004, te Hengelo, gemeente Hengelo (O) en/of te Oldenzaal en/of te Utrecht en/of te Amsterdam en/of te Den Haag en/of Almere en/of te Lelystad en/of te Heerenveen en/of te Arnhem en/althans (elders) in Nederland en/of in Duitsland en/of te Antwerpen en/althans (elders) in België en/of in Turkije en/of in Brazilië, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens) een of meer ander(en), genaamd [Colinda] en/of [Manon] en/of [Eva] en/of [Natasja] en/althans een of meer (andere) vrouwen,

door geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of door bedreiging met

geweld en/of bedreiging met één of meer andere feitelijkheden heeft gedwongen

en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht

en/of door misleiding heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het

verrichten van seksuele handelingen met (of voor) een derde tegen betaling

en/of onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft ondernomen waarvan voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die ander(en) zich daardoor tot het verrichten van die handelingen beschikbaar stelde(n), en/of

door geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of door bedreiging met

geweld en/of bedreiging met één of meer andere feitelijkheden heeft gedwongen dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of

door misleiding heeft bewogen voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s) uit de opbrengst van haar/hun seksuele handelingen met (of voor) een derde te bevoordelen, en/of

meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit

(een) seksuele handeling(en) van die vrouw(en)/ander(en) met (of voor) een derde

tegen betaling, terwijl voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s) wist(en) en/of redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat die vrouw(en)/ander(en) zich door geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met één of meer andere feitelijkheden en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding beschikbaar heeft/hebben gesteld tot het plegen van die handeling(en),

bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld en/of bedreiging met die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of dat misbruik en/of die misleiding en/of die (ondernomen) handeling(en) (telkens) hieruit dat voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s)

(ten aanzien van [Colinda]; zaakdossier 03)

· met voornoemde Colinda een (seksuele) relatie is aangegaan en/of tegen

Colinda heeft gezegd dat zij (weer) moest gaan werken (als prostituee) omdat zij geen geld meer had(den) en/of dat zij maar twee maanden hoefde te werken en/of dat het door haar verdiende geld bestemd was voor hun gezamenlijke toekomst en/of werd geïnvesteerd in een autobedrijf en/of dat hij bij haar weg zou gaan als zij niet ging werken en/of met Colinda op vakantie (naar Turkije en Brazilië) is/zijn

gegaan, en/of

· met Colinda naar Utrecht en/of Amsterdam is/zijn gereden en/of een of meer

kamer(s)/ruimte(n) in Amsterdam en/of in Utrecht heeft/hebben geregeld/gehuurd en/of Colinda (een) kamer(s)/ruimte(n) heeft/hebben laten regelen/huren, alwaar Colinda haar prostitutiewerkzaamheden kon/moest verrichten en/of Colinda naar die plaats(en) heeft/hebben gebracht/doen brengen, alwaar zij als prostituee moest

en/of ging werken, althans Colinda heeft/hebben doen en/of laten werken als

prostituee en/of Colinda vanaf/uit die plaats(en) heeft/hebben opgehaald/op doen halen en/of naar haar woning heeft/hebben gebracht/doen brengen, en/of

· Colinda opdracht heeft/hebben gegeven en/of onder druk heeft/hebben gezet

en/of ertoe heeft/hebben aangezet en/of gebracht om een groot aantal dagen per week, en/of een (groot) aantal uren per dag als prostituee te werken en/of Colinda onvoldoende rust heeft/hebben gegund en/of gegeven, en/of

· tegen Colinda heeft/hebben gezegd dat zij moest (door)werken als zij ongesteld was en/of dat zij dan maar een sponsje moest gebruiken, en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen Colinda heeft/hebben gezegd hoe en waar zij

haar werkzaamheden moest verrichten, en/of

· heeft/hebben zorggedragen voor controle en/of toezicht op de

prostitutiewerkzaamheden en/of

de verdiensten (daaruit) van Colinda en/of het afdragen van de verdiensten

door Colinda aan voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun

mededader(s), en/of

· Colinda al haar verdiensten, althans een aanzienlijk deel daarvan,

heeft/hebben laten afgeven aan voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s), althans Colinda geen gedeelte, althans weinig van haar verdiensten heeft/hebben laten behouden, en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen Colinda heeft/hebben gezegd hoeveel geld

zij (op een dag) moest verdienen, voordat zij mocht stoppen met haar prostitutiewerkzaamheden en/althans hoe lang en wanneer zij (op een dag) moest werken, en/of

· Colinda heeft/hebben gestompt en/of geslagen en/of geschopt en/of met een

riem op de rug heeft

geslagen en/of (een) (brandende) sigaret(ten) op/tegen haar hand(en) en/of

arm(en) en/althans het lichaam heeft (uit)gedrukt, en/of

· tegen Colinda heeft gezegd dat zij bij hem hoorde en dat hij haar helemaal

kapot zou maken, als zij ooit bij hem weg zou gaan en/of dat hij haar dood zou maken, als zij terug zou gaan naar haar moeder, althans woorden van gelijke (dreigende) aard of strekking en/of een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op/tegen het hoofd van Colinda heeft gezet en/of gehouden, en/of

· Colinda heeft/hebben uitgescholden en/of gekleineerd, en/of

· een telefoonabonnement op naam van Colinda heeft/hebben afgesloten en/of

laten afsluiten, ten gevolge waarvan Colinda (een) rekening(en) ontving en/of (een) schuld(en) op haar naam kreeg, en/of

· heeft/hebben verhinderd dat Colinda uit eigen vrije wil haar prostitutiewerkzaamheden zou kunnen beëindigen, en/of

· Colinda ertoe heeft/hebben gebracht een tatoeage op haar lichaam te laten

zetten, bestaande uit (onder meer) de naam, althans een of meer letters van de naam van voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s), en/of

· (nadat Colinda zwanger was geraakt) tegen Colinda heeft gezegd dat zij het

kind moest laten weghalen, anders zou hij haar vermoorden en/of dat hij het

kind uit haar buik zou slaan en/of dat hij nog geen kind wilde en/of dat zij

nog geen kind konden nemen omdat Colinda nog niet klaar was met werken en/of

dat hij heel veel van Colinda hield en dat hij over een tijdje een nieuw kind

bij haar zou verwekken en/althans Colinda onder druk heeft/hebben gezet en/of

ertoe heeft/hebben aangezet een abortus te laten plegen en/of met Colinda naar

een abortuskliniek is gereden en/of (aldaar) tegen Colinda heeft gezegd: "Je

laat het kind weghalen, je laat je niet ompraten. Je zegt ja", althans

(telkens) woorden van gelijke aard of strekking, en/of

· Colinda in een door voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van

zijn/hun mededader(s) gecontroleerde situatie heeft/hebben gehouden, in elk

geval één of meer (andere) handeling(en) heeft/hebben verricht, strekkende tot

het brengen en/of houden van Colinda in een dwang en/of uitbuitingssituatie,

in elk geval in een van voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van

zijn/hun mededader(s) afhankelijke positie;

en/of

(ten aanzien van [Manon]; zaakdossier 04)

· met voornoemde Manon een (seksuele) relatie is aangegaan en/of tegen Manon

heeft gezegd dat verdachte een meisje kende dat wel voor hem in de prostitutie wilde werken wel voor dat meisje zou kiezen in plaats van voor Manon (als Manon dat werk niet wilde doen) en/of tegen Manon heeft gezegd dat zij (nu) moest werken voor de toekomst en dat als zij gestopt was en een kindje (van voornoemde [H.T.]) had, dat hij dan voor hun gezinnetje zou werken en/of dat hij zielsveel van Manon houdt en/of dat zij zijn vrouw is, zijn alles en/of dat hij een moord voor haar zou plegen en/of dat hij heel erg waardeert wat Manon voor hem doet en dat zij het goed

doet en dat hij trots op haar is en/of dat het door haar verdiende geld bestemd was voor hun gezamenlijke toekomst en/of werd geïnvesteerd in een autobedrijf en in een huis in Turkije en/of met Manon op vakantie is/zijn gegaan (naar Turkije), en/of

· met Manon naar Amsterdam is/zijn gereden en/of een of meer kamer(s)/ruimte(n) in Amsterdam en/of in Utrecht heeft/hebben geregeld/gehuurd en/of Manon (een)

kamer(s)/ruimte(n) heeft/hebben laten regelen/huren, alwaar Manon haar

prostitutiewerkzaamheden kon/moest verrichten en/of Manon naar die plaats(en) heeft/hebben gebracht/doen brengen, alwaar zij als prostituee moest en/of ging werken, althans Manon heeft/hebben doen en/of laten werken als prostituee en/of Manon vanaf/uit die plaats(en) heeft/hebben opgehaald/doen ophalen en/of naar haar woning heeft/hebben gebracht/doen brengen, en/of

· Manon opdracht heeft/hebben gegeven en/of onder druk heeft/hebben gezet

en/of ertoe heeft/hebben aangezet en/of gebracht om een groot aantal dagen per

week, en/of een (groot) aantal uren per dag als prostituee te werken en/of Manon onvoldoende rust heeft/hebben gegund en/of gegeven, en/of

· tegen Manon heeft/hebben gezegd dat zij moest (door)werken als zij ongesteld

was en/of dat zij dan maar een sponsje moest gebruiken, en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen Manon heeft/hebben gezegd hoe en waar Manon

haar werkzaamheden moest verrichten, en/of

· telefonisch en/of via (een) SMS-bericht(en) aan Manon heeft/hebben gevraagd

hoeveel zij (op dat moment) al verdiend had en/of haar (daarop) heeft/hebben meegedeeld en/of laten weten (zakelijk weergegeven) dat Manon moest doorwerken en/of dat zij 's middags in Amsterdam moest gaan werken, als ze het 's avonds in Utrecht slecht had en/of dat zij beter haar best moest doen en/of "Ik ga straks heel erg boos worden, als je hier bent, ik wordt echt heel pissig" en/of "en wel door verdienen, ik accepteer vandaag geen weinig" en/of "Ga maar je werk doen. Als het goed is kom je naar huis, als het niet goed is je niet haar huis" en/of "Als jij niet

snel wat verdiend weer zoals vroeger, dan zoek ik er een ander bij" en/of "je

moet doen wat ik jou zeg" en/of dat Manon gewoon moet doorgaan totdat hij zegt

dat ze naar huis mag en/of "Havva moet nog 100 en jij moet ook nog 100" en/of

"laat mij jou maar zeggen wanneer je naar huis mag, jij hebt helemaal niks te

zeggen ja, daarover, dat kan jij niet beslissen" en/of "Als het je niet lukt om 1150 te pakken, dan kun je wel eens heel laat bij je ouders terecht komen" en/of "niet zeiken tegen mij dat jij eerder naar huis mag gaan, want dan ga ik toch weer nee zeggen. Ik bepaal wanneer jij weggaat", en/of · heeft/hebben zorggedragen voor controle en/of toezicht op de prostitutiewerkzaamheden en/of de verdiensten (daaruit) van Manon en/of het afdragen van de verdiensten door Manon aan voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s), en/of

· Manon al haar verdiensten, althans een aanzienlijk deel daarvan, heeft/hebben laten afgeven aan voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s), althans Manon geen gedeelte, althans weinig van haar verdiensten heeft/hebben laten behouden, en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen Manon heeft/hebben gezegd hoeveel geld zij

(op een dag) moest verdienen, voordat zij mocht stoppen met haar prostitutiewerkzaamheden en/althans hoe lang en wanneer zij (op een dag) moest werken, en/of

· Manon heeft geslagen en/of geschopt en/of (een) (brandende) sigaret(ten)

op/tegen haar arm(en) heeft (uit)gedrukt en/of Manon met haar hoofd onder water heeft gedrukt (gehouden), en/of

· Manon telefonisch en/of via (een) SMS-bericht(en) de volgende (dreigende)

woorden heeft/hebben toegevoegd: "de volgende keer geef ik je eerst een dreun en daarna praten we verder ja" en/of (zakelijk weergegeven) dat ze snel thuis moet komen, als ze een grote bek geeft gaat hij haar blauw slaan voordat ze ergens heen gaat en/of "Wat denk je, dat je de baas over mij kan zijn? Wie maakt hier de regels

uit, jij gaat helemaal niet naar die fucking rechtbank, daar heb je niets te zoeken, klaar. Enige wat moet is wat ik zeg tegen jou." en/of "Laat jouw familie nooit meer in de buurt komen bij de plekjes waar wij komen. Wil jij je ouders nog in goede staat zien, dan moet je vooral niet met [M.T.] gaan fucken" en/of "als jij fouten maakt, dan neuk ik jou helemaal, dan maak ik jou helemaal kapot" en/of "heb jij het lef nog een keer om er doorheen te praten tegen mij. Als ik mijn mond open heb, dan praat jij niet meer. Nooit meer. Anders kom jij vanavond thuis en dan mag jij met een blauw oog naar je moeder" en/of "Als ik je zie, ik maak je af, ik maak je echt kapot. Ik breek echt een botje van jou echt, meen het serieus", althans woorden van gelijke (dreigende) aard of strekking, en/of

· Manon heeft/hebben uitgescholden en/of gekleineerd, en/of

· (een) telefoonabonnement(en) op naam van Manon heeft/hebben afgesloten en/of

laten afsluiten en/of een of meer auto('s) op naam van Manon heeft/hebben gezet en/of laten zetten en/of Manon ertoe heeft aangezet/gebracht een of meer formulieren te tekenen, waarmee zij aangaf (zakelijk weergegeven) dat zij verantwoordelijk was voor een bepaalde verkeersovertreding (die zij niet had begaan), ten gevolge waarvan Manon een groot aantal rekeningen en/of boetes ontving en/of verkeersovertredingen en/of (een) schuld(en) op haar naam kreeg, en/of

· heeft/hebben verhinderd dat Manon uit eigen vrije wil haar

prostitutiewerkzaamheden zou kunnen beëindigen, en/of

· Manon ertoe heeft/hebben gebracht een tatoeage op haar lichaam te laten

zetten, bestaande uit (onder meer) de naam, althans een of meer letters van de naam van voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s), en/of

· Manon in een door voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van

zijn/hun mededader(s) gecontroleerde situatie heeft/hebben gehouden, in elk geval één of meer (andere) handeling(en) heeft/hebben verricht, strekkende tot het brengen en/of houden van Manon in een dwang en/of uitbuitingssituatie, in elk geval in een

van voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s)

afhankelijke positie;

en/of

(ten aanzien van [Eva]; zaakdossier 05)

· met voornoemde Eva een (seksuele) relatie is aangegaan en/of tegen Eva heeft

gezegd dat hij

van haar houdt en dat Eva alles voor hem is, en/of

· Eva onder druk heeft/hebben gezet en/of ertoe heeft/hebben aangezet en/of

gebracht om

een groot aantal dagen per week, en/of een (groot) aantal uren per dag als

prostituee te werken

en/of Eva onvoldoende rust heeft/hebben gegund en/of gegeven, en/of

· een of meer kamer(s)/ruimte(s) in Amsterdam en/of in Utrecht en/of in Den

Haag heeft/hebben

geregeld/gehuurd, alwaar Eva haar prostitutiewerkzaamheden kon/moest

verrichten en/of Eva naar

die plaats(en) heeft/hebben gebracht/doen brengen, alwaar zij als prostituee

moest en/of ging werken, althans Eva heeft/hebben doen en/of laten werken als

prostituee en/of Eva vanaf/uit die plaats(en)

heeft/hebben opgehaald/doen ophalen en/of naar haar woning heeft/hebben

gebracht/doen brengen, en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen Eva heeft/hebben gezegd hoeveel geld zij

haar klant(en)

moest laten betalen voor haar prostitutiewerkzaamheden en/of hoe en waar zij

haar werkzaamheden

moest verrichten, en/of

· telefonisch en/of via (een) SMS-bericht(en) aan Eva heeft/hebben gevraagd

hoeveel zij (op dat moment) al verdiend had en/of haar (daarop) meegedeeld

en/of laten weten dat zij haar bek moest houden en/of "zorg dat je vandaag je

bedrag hebt, al is het 12 uur" en/of dat Eva meer geld moest 'pakken' en meer

haar best moest doen en/of dat Eva aan een 24-uurs kamer moest gaan denken

en/of "tuurlijk mag je weg .. als je 500 hebt" en/of "voor 7 gaan we niet naar

huis .. ga maar lekker opstaan .. een beetje dansen .. pak maar die klanten"

en/of dat Eva haar best moet doen en boven de 1000 moet komen en/of "maak nou

maar gewoon 1000 .. want de hele fucking week is het al slecht" en/of

· heeft/hebben zorggedragen voor controle en/of toezicht op de

prostitutiewerkzaamheden en/of

de verdiensten (daaruit) van Eva en/of het afdragen van de verdiensten door

Eva aan voornoemde

[M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s), en/of

· Eva al haar verdiensten, althans een aanzienlijk deel daarvan, heeft/hebben

laten afgeven aan voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun

mededader(s), althans Eva geen gedeelte, althans weinig van haar verdiensten

heeft/hebben laten behouden, en/of

· Eva ertoe heeft/hebben gebracht (een) tatoeage(s) op haar lichaam te laten

zetten, bestaande uit (onder meer) de naam, althans een of meer letters van de

naam van voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun

mededader(s), en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen Eva heeft/hebben gezegd hoeveel geld zij

(op een dag) moest verdienen, voordat zij mocht stoppen met haar

prostitutiewerkzaamheden, en/althans hoe lang en wanneer zij (op een dag)

moest werken, en/of

· Eva heeft/hebben geslagen en/of geschopt, en/of

· Eva heeft/hebben uitgescholden en/of gekleineerd, en/of

· heeft/hebben verhinderd dat Eva uit eigen vrije wil haar

prostitutiewerkzaamheden zou kunnen beëindigen, en/of

· Eva in een door voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun

mededader(s) gecontroleerde situatie heeft/hebben gehouden, in elk geval één

of meer (andere) handeling(en) heeft/hebben verricht, strekkende tot het

brengen en/of houden van Eva in een dwang en/of uitbuitingssituatie, in elk

geval in een van voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun

mededader(s) afhankelijke positie;

en/of

(ten aanzien van [Natasja]; zaakdossier 06)

· met voornoemde Natasja een (seksuele) relatie is aangegaan en/of Natasja

heeft beloofd om te gaan samenwonen en/of heeft gezegd dat hij met Natasja graag kinderen wou en/of dat hij haar zwanger zou maken in de vakantie en/of Natasja en/of haar ouders een vakantie in Turkije heeft aangeboden en/althans die vakantie voor Natasja en/of haar ouders heeft betaald en/of haar cadeaus (zoals sieraden en

kleding) heeft gegeven en/of met Natasja op vakantie is/zijn gegaan naar

Brazilië, en/of

· met Natasja naar Amsterdam is/zijn gereden en/of tegen Natasja heeft/hebben

gezegd dat zij haar paspoort moest meenemen en/of een of meer kamer(s)/ruimte(n) in Amsterdam en/of in Utrecht heeft/hebben geregeld/gehuurd en/of Natasja (een) kamer(s)/ruimte(n) heeft/hebben laten regelen/huren, alwaar Natasja haar prostitutiewerkzaamheden kon/moest verrichten en/of Natasja naar die plaats(en) heeft/hebben gebracht/doen brengen, alwaar zij als prostituee moest en/of ging werken, althans Natasja heeft/hebben doen en/of laten werken als prostituee en/of Natasja vanaf/uit die plaats(en) heeft/hebben opgehaald/doen ophalen en/of naar haar woning heeft/hebben gebracht/doen brengen, en/of

· Natasja opdracht heeft/hebben gegeven en/of onder druk heeft/hebben gezet

en/of ertoe heeft/hebben aangezet en/of gebracht om een groot aantal dagen per week, en/of aantal uren per dag als prostituee te werken en/of Natasja onvoldoende rust heeft/hebben gegund en/of gegeven, en/of

· tegen Natasja heeft/hebben gezegd dat zij moest (door)werken als zij ongesteld was en/of dat zij dan maar een sponsje moest gebruiken, en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen Natasja heeft/hebben gezegd hoeveel geld zij haar klant(en) moest laten betalen voor haar prostitutiewerkzaamheden en/of hoe en waar zij haar werkzaamheden moest verrichten, en/of

· heeft/hebben zorggedragen voor controle en/of toezicht op de prostitutiewerkzaamheden en/of de verdiensten (daaruit) van Natasja en/of het afdragen van de verdiensten door Natasja aan voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s), en/of

· Natasja al haar verdiensten, althans een aanzienlijk deel daarvan, heeft/hebben laten afgeven aan voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s), althans Natasja geen gedeelte, althans weinig van haar verdiensten

heeft/hebben laten behouden, en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen Natasja heeft/hebben gezegd hoeveel geld

zij (op een dag) moest verdienen, voordat zij mocht stoppen met haar prostitutiewerkzaamheden en/althans hoe lang en wanneer zij (op een dag) moest werken, en/of

· heeft/hebben verhinderd dat Natasja uit eigen vrije wil haar prostitutiewerkzaamheden zou kunnen beëindigen, en/of

· Natasja ertoe heeft/hebben gebracht een tatoeage op haar lichaam te laten

zetten, bestaande uit (onder meer) de naam, althans een of meer letters van de naam van voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s), en/of

· (nadat Natasja zwanger was geraakt) tegen Natasja heeft/hebben gezegd dat zij het kind moest laten weghalen en/of dat hij/zij er voor zou(den) zorgen dat het kind weggehaald werd, als zij het niet zelf liet weghalen en/of dat hij/zij wel iemand naar haar toe zou(den) sturen om haar in de buik te steken, als Natasja het kind niet liet weghalen, althans woorden van gelijke aard of strekking en/of dat alles goed zou komen als zij het kind liet weghalen en/althans Natasja onder druk heeft/hebben gezet en/of ertoe heeft/hebben aangezet een abortus te laten plegen, en/of

· tegen Natasja heeft gezegd dat hij naar andere meisjes zou gaan, als Natasja

niet deed wat hij vroeg, en/of

· Natasja in een door voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van

zijn/hun mededader(s) gecontroleerde situatie heeft/hebben gehouden, in elk geval één of meer (andere) handeling(en) heeft/hebben verricht, strekkende tot het brengen en/of houden van Natasja in een dwang en/of uitbuitingssituatie, in elk geval in een

van voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s)

afhankelijke positie;

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte,

in of omstreeks de periode van 1 oktober 2000 tot en met 31 december 2004,

te Hengelo, gemeente Hengelo (O) en/of te Oldenzaal en/of te Utrecht en/of te

Amsterdam en/of te Den Haag en/of Almere en/of te Lelystad en/of te Heerenveen

en/of te Arnhem en/althans (elders) in Nederland en/of in Duitsland en/of te

Antwerpen en/althans (elders) in België en/of in Turkije en/of in Brazilië,

meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen

en/of inlichtingen heeft verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is

geweest, door

· voornoemde Colinda en/of Manon en/of Eva en/of Natasja bij haar/hun

woning(en) op te halen en/of haar/hen naar een of meer plaats(en) te brengen,

alwaar zij haar/hun prostitutiewerkzaamheden kon(den)/moest(en) verrichten

en/of voornoemde vrouw(en) bij haar/hun werkkamer(s) af te zetten en/of

haar/hen naar die plaats(en) te begeleiden en/of haar/hen vanaf/uit die

plaats(en) op te halen en/of naar haar/hun woning(en) (terug) te brengen,

althans voornoemde vrouw(en) met een of meer auto's te vervoeren, en/of

· het door voornoemde Colinda en/of Manon en/of Eva en/of Natasja verdiende

geld, althans een of meer geldbedragen, bij/van voornoemde vrouw(en) op te halen en/of in ontvangst te nemen en/of dat geld (vervolgens) aan voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s) te geven, en/of

· voornoemde Colinda op te halen vanaf het vliegveld in Düsseldorf en/of haar

onderdak te verschaffen in zijn, verdachtes, woning;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2000 tot en met 31 december 2004,

te Hengelo, gemeente Hengelo (O) en/of te Enschede en/of te Oldenzaal en/of te

Utrecht en/of te Amsterdam en/althans (elders) in Nederland en/of in Zweden

en/of in Turkije, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens) een of meer ander(en), genaamd [Hanna] en/of Judith (uit Hongarije) en/althans een of meer (andere) vrouwen,

door geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of door bedreiging met

geweld en/of bedreiging met één of meer andere feitelijkheden heeft gedwongen

en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht

en/of door misleiding heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het

verrichten van seksuele handelingen met (of voor) een derde tegen betaling

en/of onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft ondernomen waarvan verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en)

vermoeden dat die ander(en) zich daardoor tot het verrichten van die (seksuele)

handelingen beschikbaar stelde(n),

bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld en/of bedreiging met die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of dat misbruik en/of die misleiding en/of die (ondernomen) handeling(en) (telkens) hieruit dat verdachte en/of verdachtes mededader(s)

(ten aanzien van [Hanna]; zaakdossier 2)

· met voornoemde Hanna een (seksuele) relatie is aangegaan en/of haar deed geloven dat zij voor hem de enige was en/of heeft gezegd dat hij haar de toekomst zou geven waar ze altijd over droomde en/of heeft gevraagd of ze kinderen van hem wilde hebben, en/of

· Hanna opdracht heeft/hebben gegeven en/of onder druk heeft/hebben gezet

en/of heeft/hebben aangezet en/of heeft/hebben aangespoord naar Nederland te

komen om (vervolgens) als prostituee te gaan werken, en/of

· tegen Hanna heeft gezegd dat hij dan nog meer van haar zou houden, en/of

· tegen haar heeft/hebben gezegd en/of ervoor heeft/hebben gezorgd dat hij

en/of zijn mededader(s) haar op zou(den) komen halen en/of naar Nederland

zou(den) brengen, en/of

· Hanna heeft geslagen en/of heeft gedreigd haar en/of haar moeder te vermoorden en/of te slaan, en/of

· Hanna in een door verdachte en/of zijn mededader(s) gecontroleerde situatie

heeft/hebben gehouden, in elk geval één of meer (andere) handeling(en) heeft/hebben verricht, strekkende tot het brengen en/of houden van Hanna in een dwang- en/of uitbuitingssituatie, in elk geval in een van verdachte en/of zijn mededader(s) afhankelijke positie;

en/of

(ten aanzien van Judith uit Hongarije: zaakdossier 2)

· een (seksuele) relatie met voornoemde Judith is aangegaan, en/of

· Judith onderdak heeft/hebben verschaft en/of een telefoonkaart en/of geld

en/of kleren heeft/hebben gegeven, en/of

· Judith in een door verdachte en/of zijn mededader(s) gecontroleerde situatie

heeft/hebben gehouden, in elk geval één of meer (andere) handeling(en)

heeft/hebben verricht, strekkende tot het brengen en/of houden van Judith in

een dwang- en/of uitbuitingssituatie, in elk geval in een van verdachte en/of

zijn mededader(s) afhankelijke positie;

EN/OF

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2000 tot en met 31 december 2004,

te Hengelo, gemeente Hengelo (O) en/of te Enschede en/of te Oldenzaal en/of te

Utrecht en/of te Amsterdam en/althans (elders) in Nederland en/of in Zweden

en/of in Turkije, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens) een of meer ander(en), genaamd [Hanna]en/of Judith (uit Hongarije) en/althans een of meer (andere) vrouwen,

door geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of door bedreiging met

geweld en/of bedreiging met één of meer andere feitelijkheden te dwingen

en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht

en/of door misleiding te bewegen zich beschikbaar te stellen tot het

verrichten van seksuele handelingen met (of voor) een derde tegen betaling

en/of

onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft ondernomen waarvan

verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en)

vermoeden dat die ander(en) zich daardoor (telkens) tot het verrichten van die

(seksuele) handelingen beschikbaar zou(den) stellen, hierin bestaande dat verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens)

(ten aanzien van [Hanna]; zaakdossier 2)

· met voornoemde Hanna een (seksuele) relatie is aangegaan en/of haar deed geloven dat zij voor hem de enige was en/of heeft gezegd dat hij haar de toekomst zou geven waar ze altijd over droomde en/of heeft gevraagd of ze kinderen van hem wilde hebben, en/of

· Hanna opdracht heeft/hebben gegeven en/of onder druk heeft gezet en/of heeft/hebben aangezet en/of heeft/hebben bewogen naar Nederland te komen om

(vervolgens) als prostituee te gaan werken, en/of

· tegen Hanna heeft gezegd dat hij dan nog meer van haar zou houden, en/of

· tegen haar heeft/hebben gezegd en/of ervoor heeft/hebben gezorgd dat hij

en/of zijn mededader(s) haar op zou(den) komen halen en/of naar Nederland

zou(den) brengen, en/of

· Hanna heeft geslagen en/of heeft gedreigd haar en/of haar moeder te vermoorden en/of te slaan, en/of

· Hanna in een door verdachte en/of zijn mededader(s) gecontroleerde situatie

heeft/hebben gehouden, in elk geval één of meer (andere) handeling(en)

heeft/hebben verricht, strekkende tot het brengen en/of houden van Hanna in

een dwang- en/of uitbuitingssituatie, in elk geval in een van verdachte en/of

zijn mededader(s) afhankelijke positie;

en/of

(ten aanzien van Judith uit Hongarije: zaakdossier 2)

· een (seksuele) relatie met voornoemde Judith is aangegaan, en/of

· Judith onderdak heeft/hebben verschaft en/of een telefoonkaart en/of geld

en/of kleren heeft/hebben gegeven, en/of

· Judith in een door verdachte en/of zijn mededader(s) gecontroleerde situatie

heeft/hebben gehouden, in elk geval één of meer (andere) handeling(en)

heeft/hebben verricht, strekkende tot het brengen en/of houden van Judith in

een dwang- en/of uitbuitingssituatie, in elk geval in een van verdachte en/of

zijn mededader(s) afhankelijke positie;

terwijl de uitvoering van dat/die voorgenomen misdrijf/misdrijven (telkens)

niet is/zijn voltooid;

EN/ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht

of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

[M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s), in of omstreeks de periode van 1 oktober 2000 tot en met 31 december 2004, te Hengelo, gemeente Hengelo (O) en/of te Enschede en/of te Oldenzaal en/of te Utrecht en/of te Amsterdam en/althans (elders) in Nederland en/of in Zweden en/of in Turkije,

(telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen,

meermalen, althans eenmaal (telkens) een of meer ander(en), genaamd [Hanna]

en/of Judith en/althans een of meer (andere) vrouw(en),

door geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of door bedreiging met

geweld en/of bedreiging met één of meer andere feitelijkheden heeft/hebben

gedwongen en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding heeft/hebben bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met (of voor) een derde tegen betaling

en/of onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en)

vermoeden dat die ander(en) zich daardoor tot het verrichten van die (seksuele)

handelingen beschikbaar stelde(n),

bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld en/of bedreiging met die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of dat misbruik en/of die misleiding en/of die (ondernomen) handeling(en) (telkens) hieruit dat voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s)

(ten aanzien van [Hanna]; zaakdossier 2)

· met voornoemde Hanna een (seksuele) relatie is aangegaan en/of haar deed geloven dat zij voor hem de enige was en/of heeft gezegd dat hij haar de toekomst zou geven waar zij altijd over droomde en/of heeft gevraagd of zij kinderen van hem wilde hebben, en/of

· Hanna opdracht heeft/hebben gegeven en/of onder druk heeft/hebben gezet

en/of heeft/hebben aangezet en/of heeft/hebben bewogen naar Nederland te komen

om (vervolgens) als prostituee te gaan werken, en/of

· tegen Hanna heeft gezegd dat hij dan nog meer van haar zou houden, en/of

· tegen haar heeft/hebben gezegd en/of ervoor heeft/hebben gezorgd dat voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s) haar op zou(den) komen halen en/of naar Nederland zou(den) brengen, en/of

· Hanna heeft geslagen en/of heeft gedreigd haar en/of haar moeder te vermoorden en/of te slaan, en/of

· Hanna in een door voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s) gecontroleerde situatie heeft/hebben gehouden, in elk geval één of meer (andere) handeling(en) heeft/hebben verricht, strekkende tot het brengen en/of houden van Hanna in een dwang- en/of uitbuitingssituatie, in elk geval in een van voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s) afhankelijke positie;

en/of

(ten aanzien van Judith uit Hongarije; zaakdossier 2)

· een (seksuele) relatie met voornoemde Judith is aangegaan, en/of

· Judith onderdak heeft/hebben verschaft en/of een telefoonkaart en/of geld

en/of kleren heeft/hebben gegeven, en/of

· Judith in een door voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van

zijn/hun mededader(s) gecontroleerde situatie heeft/hebben gehouden, in elk

geval één of meer (andere) handeling(en) heeft/hebben verricht, strekkende tot

het brengen en/of houden van Judith in een dwang- en/of uitbuitingssituatie,

in elk geval in een van voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van

zijn/hun mededader(s) afhankelijke positie,

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte,

in of omstreeks de periode van 1 oktober 2000 tot en met 31 december 2004,

te Hengelo, gemeente Hengelo (O) en/of te Enschede en/of te Oldenzaal en/of te

Utrecht en/of te Amsterdam en/althans (elders) in Nederland en/of in Zweden

en/of in Turkije,

meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen

en/of inlichtingen heeft verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is

geweest, door

(ten aanzien van [Hanna]; zaakdossier 2)

· met voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun

mededader(s) te overleggen en/of te bespreken hoe en/of wanneer voornoemde

Hanna naar Nederland zou komen en/of zou worden gehaald en/of gebracht en/of

af te spreken dat hij, verdachte, Hanna zou halen en/of naar Nederland zou

brengen, en/of

· met Hanna (telefonisch) te overleggen en/of te bespreken hoe en/of wanneer

verdachte haar zou komen ophalen en/of naar Nederland zou brengen en/althans

met Hanna te bespreken hoe en/of wanneer zij naar Nederland zou komen en/of

zou worden gehaald en/of gebracht, en/of

(ten aanzien van Judith uit Hongarije: zaakdossier 2)

· met voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun

mededader(s) te overleggen en/of te bespreken waar en/of wanneer voornoemde

Judith als prostituee zou gaan werken en/of na te vragen of Judith een

paspoort en/of andere papieren nodig zou hebben om (in Duitsland) te werken

en/of informatie in te winnen over de mogelijkheden om Judith als prostituee

te laten werken (in Duitsland) en/of voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een

of meer van zijn/hun mededader(s) daarover in te lichten en/althans daarover

met voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s)

te overleggen, en/of

· met voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun

mededader(s) (telefonisch en/of via SMS-berichten) te overleggen en/of te

bespreken dat hij, verdachte, gemeenschap zou hebben met Judith;

EN/OF

[M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s), in of omstreeks de periode van 1 oktober 2000 tot en met 31 december 2004, te Hengelo, gemeente Hengelo (O) en/of te Enschede en/of te Oldenzaal en/of te Utrecht en/of te Amsterdam en/althans (elders) in Nederland en/of in Zweden en/of in Turkije,

ter uitvoering van het door voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer

van zijn/hun mededader(s) voorgenomen misdrijf om (telkens) tezamen en in

vereniging met een ander of anderen en/althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens) een of meer ander(en), genaamd [Hanna] en/of Judith (uit Hongarije) en/althans een of meer (andere) vrouwen,

door geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of door bedreiging met

geweld en/of bedreiging met één of meer andere feitelijkheden te dwingen

en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht

en/of door misleiding te bewegen zich beschikbaar te stellen tot het

verrichten van seksuele handelingen met (of voor) een derde tegen betaling

en/of

onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft/hebben ondernomen

waarvan voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die ander(en) zich daardoor (telkens) tot het verrichten van die (seksuele) handelingen beschikbaar zou(den) stellen, hierin bestaande dat voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s) toen aldaar (telkens)

(ten aanzien van [Hanna]; zaakdossier 2)

· met voornoemde Hanna een (seksuele) relatie is aangegaan en/of haar deed geloven dat zij voor hem de enige was en/of heeft gezegd dat hij haar de toekomst zou geven waar ze altijd over droomde en/of heeft gevraagd of ze kinderen van hem wilde hebben, en/of

· Hanna opdracht heeft/hebben gegeven en/of onder druk heeft gezet en/of heeft/hebben aangezet en/of heeft/hebben bewogen naar Nederland te komen om

(vervolgens) als prostituee te gaan werken, en/of

· tegen Hanna heeft gezegd dat hij dan nog meer van haar zou houden, en/of

· tegen haar heeft/hebben gezegd en/of ervoor heeft/hebben gezorgd dat

voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s) haar

· Hanna heeft geslagen en/of heeft gedreigd haar en/of haar moeder te

vermoorden en/of te slaan, en/of

· Hanna in een door voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van

zijn/hun mededader(s) gecontroleerde situatie heeft/hebben gehouden, in elk

geval één of meer (andere) handeling(en) heeft/hebben verricht, strekkende tot

het brengen en/of houden van Hanna in een dwang- en/of uitbuitingssituatie, in

elk geval in een van voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van

zijn/hun mededader(s) afhankelijke positie;

en/of

(ten aanzien van Judith uit Hongarije: zaakdossier 2)

· een (seksuele) relatie met voornoemde Judith is aangegaan, en/of

· Judith onderdak heeft/hebben verschaft en/of een telefoonkaart en/of geld

en/of kleren heeft/hebben gegeven, en/of

· Judith in een door voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van

zijn/hun mededader(s) gecontroleerde situatie heeft/hebben gehouden, in elk

geval één of meer (andere) handeling(en) heeft/hebben verricht, strekkende tot

het brengen en/of houden van Judith in een dwang- en/of uitbuitingssituatie,

in elk geval in een van voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van

zijn/hun mededader(s) afhankelijke positie;

terwijl de uitvoering van dat/die voorgenomen misdrijf/misdrijven (telkens)

niet is/zijn voltooid;

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte, in of omstreeks de periode van 1 oktober 2000 tot en met 31 december 2004, te Hengelo, gemeente Hengelo (O) en/of te Enschede en/of te Oldenzaal en/of te Utrecht en/of te Amsterdam en/althans (elders) in Nederland en/of in Zweden en/of in Turkije,

meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen

en/of inlichtingen heeft verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is

geweest, door

(ten aanzien van [Hanna]; zaakdossier 2)

· met voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun

mededader(s) te overleggen en/of te bespreken hoe en/of wanneer voornoemde

Hanna naar Nederland zou komen en/of zou worden gehaald en/of gebracht en/of

af te spreken dat hij, verdachte, Hanna zou halen en/of naar Nederland zou

brengen, en/of

· met Hanna (telefonisch) te overleggen en/of te bespreken hoe en/of wanneer

verdachte haar zou komen ophalen en/of naar Nederland zou brengen en/althans

met Hanna te bespreken hoe en/of wanneer zij naar Nederland zou komen en/of

zou worden gehaald en/of gebracht, en/of

(ten aanzien van Judith uit Hongarije: zaakdossier 2)

· met voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun

mededader(s) te overleggen en/of te bespreken waar en/of wanneer voornoemde

Judith als prostituee zou gaan werken en/of na te vragen of Judith een

paspoort en/of andere papieren nodig zou hebben om (in Duitsland) te werken

en/of informatie in te winnen over de mogelijkheden om Judith als prostituee

te laten werken (in Duitsland) en/of voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een

of meer van zijn/hun mededader(s) daarover in te lichten en/althans daarover

met voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s)

te overleggen, en/of

· met voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of een of meer van zijn/hun

mededader(s) (telefonisch en/of via SMS-berichten) te overleggen en/of te

bespreken dat hij, verdachte, gemeenschap zou hebben met Judith;

Gezien de stukken;

Gelet op het onderzoek ter terechtzitting;

Gehoord de vordering van de officier van justitie;

Gelet op de verdediging door en namens verdachte gevoerd;

De rechtbank heeft de in de tenlastelegging begane kennelijke schrijffouten verbeterd, in de bewezenverklaring.

Verdachte wordt daardoor in zijn verdediging niet geschaad.

De rechtbank overweegt dat zij zich op grond van artikel 5 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht bevoegd acht om van het sub 1 tenlastegelegde feit kennis te nemen, daar waar het ziet op Duitsland, Turkije en Brazilië, nu dit feit door de Nederlandse strafwet als misdrijf wordt beschouwd en in Duitsland, Turkije en Brazilië eveneens strafbaar is gesteld.

De rechtbank overweegt dat de dagvaarding voor wat betreft het tenlastegelegde "en/althans een of meer (andere) vrouwen" nietig moet worden verklaard, aangezien de dagvaarding op dat onderdeel onvoldoende duidelijk is en derhalve niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering.

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte sub 1 primair, 2 primair in de eerste en tweede plaats en 2 subsidiair in de eerste en tweede plaats is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken.

De rechtbank is door de inhoud van wettige bewijsmiddelen -die in de gevallen waarin de wet aanvulling van dit (verkorte) vonnis met de bewijsmiddelen vereist, in een aan dit vonnis te hechten bijlage zullen worden opgenomen- waarop na te melden beslissing steunt, tot de overtuiging gekomen en acht wettig bewezen dat verdachte het sub 1 subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

[M.C.] en [H.T.] en een of meer van hun mededader(s), in de periode van

1 oktober 2000 tot en met 31 december 2004, in Nederland en in Turkije en in Brazilië, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, meermalen, ander(en), genaamd [Colinda] en [Manon] en [Eva] en [Natasja],

door geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of door bedreiging met

geweld en/of bedreiging met één of meer andere feitelijkheden heeft gedwongen

en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht

en/of door misleiding heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het

verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling

en/of onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft ondernomen waarvan voornoemde [M.C.] en [H.T.] en hun mededader(s) wist(en) dat die anderen zich daardoor tot het verrichten van die (seksuele)handelingen beschikbaar stelden, en

door geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of door bedreiging met

geweld en/of bedreiging met één of meer andere feitelijkheden heeft gedwongen dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of

door misleiding heeft bewogen voornoemde [M.C.] en [H.T.] en hun mededader(s) uit de opbrengst van hun seksuele handelingen met een derde te bevoordelen, en

meermalen opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van die vrouwen met een derde tegen betaling, terwijl voornoemde [M.C.] en [H.T.] en hun mededader(s) wisten dat die vrouwen zich door geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met één of meer andere feitelijkheden en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding beschikbaar hebben gesteld tot het plegen van die handeling(en),

bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkheden en/of die bedreiging

met geweld en/of bedreiging met die andere feitelijkheden en/of dat misbruik en/of die misleiding en/of die (ondernomen) handeling(en) hieruit dat voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] en/of hun mededader(s)

ten aanzien van [Colinda]; zaakdossier 03

· met voornoemde Colinda een (seksuele) relatie is aangegaan en tegen

Colinda heeft gezegd dat zij (weer) moest gaan werken (als prostituee) omdat zij geen geld meer hadden en dat zij maar twee maanden hoefde te werken en dat het door haar verdiende geld bestemd was voor hun gezamenlijke toekomst en werd geïnvesteerd in een autobedrijf en dat hij bij haar weg zou gaan als zij niet ging werken en met Colinda op vakantie (naar Turkije en Brazilië) is gegaan, en

· met Colinda naar Utrecht en Amsterdam is/zijn gereden en kamer(s)/ruimte(n) in Amsterdam en in Utrecht heeft/hebben geregeld/gehuurd en Colinda kamer(s)/ruimte(n) heeft/hebben laten regelen/huren, alwaar Colinda haar prostitutiewerkzaamheden kon/moest verrichten en Colinda naar die plaatsen heeft/hebben gebracht/doen brengen, alwaar zij als prostituee moest werken en Colinda vanaf/uit die plaatsen heeft/hebben opgehaald/op doen halen en naar haar woning heeft/hebben gebracht/doen brengen, en

· Colinda opdracht heeft/hebben gegeven en onder druk heeft/hebben gezet

en ertoe heeft/hebben aangezet en/of gebracht om een groot aantal dagen per week, en een (groot) aantal uren per dag als prostituee te werken en Colinda onvoldoende rust heeft/hebben gegund of gegeven, en

· tegen Colinda heeft/hebben gezegd dat zij moest (door)werken als zij

ongesteld was en dat zij dan maar een sponsje moest gebruiken, en

· heeft/hebben bepaald en tegen Colinda heeft/hebben gezegd hoe en waar zij

haar werkzaamheden moest verrichten, en

· heeft/hebben zorggedragen voor controle en toezicht op de

prostitutiewerkzaamheden en de verdiensten (daaruit) van Colinda en het afdragen van de verdiensten door Colinda aan verdachte en/of zijn mededader(s), en

· Colinda al haar verdiensten heeft/hebben laten afgeven aan verdachte en/of zijn mededader(s), en

· heeft/hebben bepaald en tegen Colinda heeft/hebben gezegd hoeveel geld

zij (op een dag) moest verdienen, voordat zij mocht stoppen met haar prostitutiewerkzaamheden en hoe lang en wanneer zij (op een dag) moest werken, en

· Colinda heeft/hebben gestompt en/of geslagen en/of geschopt en/of met een

riem op de rug heeft geslagen en brandende sigaretten op haar hand(en) en/of arm(en) en het lichaam heeft uitgedrukt, en

· tegen Colinda heeft gezegd dat zij bij hem hoorde en dat hij haar helemaal

kapot zou maken, als zij ooit bij hem weg zou gaan en dat hij haar dood zou maken, als zij terug zou gaan naar haar moeder, en een vuurwapen, tegen het hoofd van Colinda heeft gezet en gehouden, en

· Colinda heeft/hebben uitgescholden en/of gekleineerd, en

· een telefoonabonnement op naam van Colinda heeft/hebben afgesloten, ten gevolge waarvan Colinda rekening ontving en schulden op haar naam kreeg, en/of

· heeft/hebben verhinderd dat Colinda uit eigen vrije wil haar prostitutiewerkzaamheden zou kunnen beëindigen, en

· Colinda ertoe heeft/hebben gebracht een tatoeage op haar lichaam te laten

zetten, bestaande uit (onder meer) de naam, van verdachte of zijn mededader(s), en

· (nadat Colinda zwanger was geraakt) tegen Colinda heeft gezegd dat zij het kind moest laten weghalen, anders zou hij haar vermoorden en dat hij het kind uit haar buik zou slaan en dat hij nog geen kind wilde en dat zij nog geen kind konden nemen omdat Colinda nog niet klaar was met werken en dat hij heel veel van Colinda hield en dat hij over een tijdje een nieuw kind bij haar zou verwekken en Colinda onder druk heeft gezet en ertoe heeft aangezet een abortus te laten plegen en met Colinda naar een abortuskliniek is gereden en (aldaar) tegen Colinda heeft gezegd: "Je laat het kind weghalen, je laat je niet ompraten. Je zegt ja", en

· Colinda in een door verdachte en/of zijn mededader(s) gecontroleerde situatie heeft/hebben gehouden afhankelijke positie;

en

ten aanzien van [Manon]; zaakdossier 04

· met voornoemde Manon een (seksuele) relatie is aangegaan en tegen Manon

heeft gezegd dat verdachte een meisje kende dat wel voor hem in de prostitutie wilde werken en dat hij dan wel voor dat meisje zou kiezen in plaats van voor Manon (als Manon dat werk niet wilde doen) en tegen Manon heeft gezegd dat zij (nu) moest werken voor de toekomst en dat als zij gestopt was en een kindje van verdachte had, dat hij dan voor hun gezinnetje zou werken en dat hij zielsveel van Manon houdt en dat zij zijn vrouw is, zijn alles en dat hij een moord voor haar zou plegen en dat hij heel erg waardeert wat Manon voor hem doet en dat zij het goed doet en

dat hij trots op haar is en dat het door haar verdiende geld bestemd was voor hun gezamenlijke toekomst en werd geïnvesteerd in een autobedrijf en in een huis in Turkije en met Manon op vakantie is gegaan (naar Turkije), en

· met Manon naar Amsterdam is/zijn gereden en kamer(s)/ruimte(n) in Amsterdam en in Utrecht heeft/hebben geregeld/gehuurd en Manon kamer(s)/ruimte(n) heeft/hebben laten regelen/huren, alwaar Manon haarprostitutiewerkzaamheden moest verrichten en Manon naar die plaats(en) heeft/hebben gebracht/doen brengen, alwaar zij als prostituee moest werken, en Manon vanaf/uit die plaats(en) heeft/hebben opgehaald/doen ophalen en naar haar woning heeft/hebben gebracht/doen brengen, en

· Manon opdracht heeft/hebben gegeven en onder druk heeft/hebben gezet en ertoe heeft/hebben aangezet en/of gebracht om een groot aantal dagen per week, en een (groot) aantal uren per dag als prostituee te werken en Manon onvoldoende rust heeft/hebben gegund of gegeven, en

· tegen Manon heeft/hebben gezegd dat zij moest (door)werken als zij ongesteld

was en dat zij dan maar een sponsje moest gebruiken, en

· heeft/hebben bepaald en tegen Manon heeft/hebben gezegd hoe en waar Manon

haar werkzaamheden moest verrichten, en

· telefonisch en/of via SMS-bericht(en) aan Manon heeft/hebben gevraagd

hoeveel zij (op dat moment) al verdiend had en haar (daarop) heeft/hebben meegedeeld of laten weten (zakelijk weergegeven) dat Manon moest doorwerken en dat zij 's middags in Amsterdam moest gaan werken, als ze het 's avonds in Utrecht slecht had en dat zij beter haar best moest doen en "Ik ga straks heel erg boos worden, als je hier bent, ik word echt heel pissig" en "en wel door verdienen, ik accepteer vandaag geen weinig" en "Ga maar je werk doen. Als het goed is kom je naar huis, als het niet goed is je niet haar huis" en "Als jij niet snel wat verdient weer zoals vroeger, dan zoek ik er een ander bij" en "je moet doen wat ik jou zeg" en dat Manon gewoon moet doorgaan totdat hij zegt dat ze naar huis mag en "Havva moet nog 100 en jij moet ook nog 100" en "laat mij jou maar zeggen wanneer je naar huis mag, jij hebt helemaal niks te zeggen ja, daarover, dat kan jij niet beslissen" en "Als het je niet lukt om 1150 te pakken, dan kun je wel eens heel laat bij je ouders terecht komen" en "niet zeiken tegen mij dat jij eerder naar huis mag gaan, want dan ga ik toch weer nee zeggen. Ik bepaal wanneer jij weggaat", en

· heeft/hebben zorggedragen voor controle en/of toezicht op de prostitutiewerkzaamheden en

de verdiensten (daaruit) van Manon en het afdragen van de verdiensten door

Manon aan verdachte en/of zijn mededader(s), en

· Manon al haar verdiensten heeft/hebben laten afgeven aan verdachte en/of zijn mededader(s), en

· heeft/hebben bepaald en tegen Manon heeft/hebben gezegd hoeveel geld zij

(op een dag) moest verdienen, voordat zij mocht stoppen met haar prostitutiewerkzaamheden en hoe lang en wanneer zij (op een dag) moest werken, en

· Manon heeft geslagen en Manon met haar hoofd onder water heeft gedrukt (gehouden), en

· Manon telefonisch en/of via SMS-bericht(en) de volgende (dreigende)

woorden heeft/hebben toegevoegd: "de volgende keer geef ik je eerst een dreun en daarna praten we verder ja" en (zakelijk weergegeven) dat ze snel thuis moet komen, als ze een grote bek geeft gaat hij haar blauw slaan voordat ze ergens heen gaat en "Wat denk je, dat je de baas over mij kan zijn? Wie maakt hier de regels

uit, jij gaat helemaal niet naar die fucking rechtbank, daar heb je niets te zoeken, klaar. Enige wat moet is wat ik zeg tegen jou." en "Laat jouw familie nooit meer in de buurt komen bij de plekjes waar wij komen. Wil jij je ouders nog in goede staat zien, dan moet je vooral niet met [M.T.] gaan fucken" en "als jij fouten maakt, dan neuk ik jou helemaal, dan maak ik jou helemaal kapot" en "heb jij het lef nog een keer om er doorheen te praten tegen mij. Als ik mijn mond open heb, dan praat jij niet meer. Nooit meer. Anders kom jij vanavond thuis en dan mag jij met een blauw oog naar je moeder" en "Als ik je zie, ik maak je af, ik maak je echt kapot. Ik breek echt een botje van jou echt, meen het serieus", en

· Manon heeft/hebben uitgescholden en/of gekleineerd, en

· telefoonabonnement op naam van Manon heeft/hebben afgesloten en en auto's op naam van Manon heeft/hebben gezet en Manon ertoe heeft aangezet/gebracht formulieren te tekenen, waarmee zij aangaf (zakelijk weergegeven) dat zij verantwoordelijk was voor een bepaalde verkeersovertreding (die zij niet had begaan), ten gevolge waarvan Manon een groot aantal rekeningen en boetes ontving en verkeersovertredingen en schulden op haar naam kreeg, en

· heeft/hebben verhinderd dat Manon uit eigen vrije wil haar prostitutiewerkzaamheden zou kunnen beëindigen, en

· Manon ertoe heeft/hebben gebracht een tatoeage op haar lichaam te laten

zetten, bestaande uit (onder meer) de naam van de naam van verdachte of zijn mededader(s), en

· Manon in een door verdachte en/of zijn mededader(s) gecontroleerde situatie

heeft/hebben gehouden;

en

ten aanzien van [Eva]; zaakdossier 05

· met voornoemde Eva een (seksuele) relatie is aangegaan en tegen Eva heeft

gezegd dat hij van haar houdt en dat Eva alles voor hem is, en

· Eva onder druk heeft/hebben gezet en ertoe heeft/hebben aangezet en

gebracht om een groot aantal dagen per week, en een (groot) aantal uren per dag als prostituee te werken en Eva onvoldoende rust heeft/hebben gegund of gegeven, en

· kamer(s)/ruimte(s) in Amsterdam en in Utrecht en in Den Haag heeft/hebben geregeld/gehuurd, alwaar Eva haar prostitutiewerkzaamheden moest verrichten en Eva naar die plaatsen heeft/hebben gebracht/doen brengen, alwaar zij als prostituee moest werken, en Eva vanaf/uit die plaatsen heeft/hebben opgehaald/doen ophalen en naar haar woning heeft/hebben gebracht/doen brengen, en

· heeft/hebben bepaald en tegen Eva heeft/hebben gezegd hoeveel geld zij haar klanten moest laten betalen voor haar prostitutiewerkzaamheden en hoe en waar zij haar werkzaamhedenmoest verrichten, en

· telefonisch en/of via SMS-berichten aan Eva heeft/hebben gevraagd hoeveel zij (op dat moment) al verdiend had en haar (daarop) meegedeeld of laten weten dat zij haar bek moest houden en "zorg dat je vandaag je bedrag hebt, al is het 12 uur" en dat Eva meer geld moest 'pakken' en meer haar best moest doen en dat Eva aan een 24-uurs kamer moest gaan denken en "tuurlijk mag je weg .. als je 500 hebt" en "voor 7 gaan we niet naar huis .. ga maar lekker opstaan .. een beetje dansen .. pak maar die klanten" en dat Eva haar best moet doen en boven de 1000 moet komen en "maak nou maar gewoon 1000 .. want de hele fucking week is het al slecht" en

· heeft/hebben zorggedragen voor controle en/of toezicht op de

prostitutiewerkzaamheden en de verdiensten (daaruit) van Eva en het afdragen van de verdiensten door Eva aan verdachte en/of zijn mededader(s), en

· Eva al haar verdiensten heeft/hebben laten afgeven aan verdachte en/of zijn mededader(s), en

· Eva ertoe heeft/hebben gebracht (een) tatoeage(s) op haar lichaam te laten zetten, bestaande uit (onder meer) de naam van verdachte of zijn mededader(s), en

· heeft/hebben bepaald en tegen Eva heeft/hebben gezegd hoeveel geld zij

(op een dag) moest verdienen, voordat zij mocht stoppen met haar

prostitutiewerkzaamheden, en hoe lang en wanneer zij (op een dag) moest werken, en

· Eva heeft/hebben geslagen en geschopt, en

· Eva heeft/hebben uitgescholden en/of gekleineerd, en

· heeft/hebben verhinderd dat Eva uit eigen vrije wil haar prostitutiewerkzaamheden zou kunnen beëindigen, en

· Eva in een door verdachte en/of zijn mededader(s) gecontroleerde situatie

heeft/hebben gehouden;

en

ten aanzien van [Natasja]; zaakdossier 06

· met voornoemde Natasja een (seksuele) relatie is aangegaan en Natasja

heeft beloofd om te gaan samenwonen en heeft gezegd dat hij met Natasja graag kinderen wou en dat hij haar zwanger zou maken in de vakantie en Natasja en haar ouders een vakantie in Turkije heeft aangeboden en die vakantie voor Natasja en haar ouders heeft betaald en haar cadeaus (zoals sieraden en kleding) heeft gegeven en met Natasja op vakantie is gegaan naar Brazilië, en

· met Natasja naar Amsterdam is/zijn gereden en tegen Natasja heeft/hebben

gezegd dat zij haar paspoort moest meenemen en kamer(s)/ruimte(n) in Amsterdam en in Utrecht heeft/hebben geregeld/gehuurd en Natasja kamer(s)/ruimte(n) heeft/hebben laten regelen/huren, alwaar Natasja haar prostitutiewerkzaamheden kon verrichten en Natasja naar die plaatsen heeft/hebben gebracht/doen brengen, alwaar zij als prostituee ging werken, en Natasja vanaf/uit die plaatsen heeft/hebben opgehaald/doen ophalen en naar haar woning heeft/hebben gebracht/doen brengen, en

· Natasja opdracht heeft/hebben gegeven en onder druk heeft/hebben gezet

en ertoe heeft/hebben aangezet of gebracht om een groot aantal dagen per week, en een (groot) aantal uren per dag als prostituee te werken en Natasja onvoldoende rust heeft/hebben gegund of gegeven, en

· tegen Natasja heeft/hebben gezegd dat zij moest (door)werken als zij

ongesteld was en dat zij dan maar een sponsje moest gebruiken, en

· heeft/hebben bepaald en tegen Natasja heeft/hebben gezegd hoeveel geld

zij haar klanten moest laten betalen voor haar prostitutiewerkzaamheden en hoe en waar zij haar werkzaamheden moest verrichten, en

· heeft/hebben zorggedragen voor controle en/of toezicht op de

prostitutiewerkzaamheden en de verdiensten (daaruit) van Natasja en het afdragen van de verdiensten door Natasja aan verdachte en/of zijn mededader(s), en

· Natasja al haar verdiensten heeft/hebben laten afgeven aan verdachte en/of zijn mededader(s), en

· heeft/hebben bepaald en tegen Natasja heeft/hebben gezegd hoeveel geld

zij (op een dag) moest verdienen, voordat zij mocht stoppen met haar prostitutiewerkzaamheden en hoe lang en wanneer zij (op een dag) moest werken, en · heeft/hebben verhinderd dat Natasja uit eigen vrije wil haar

prostitutiewerkzaamheden zou kunnen beëindigen, en

· Natasja ertoe heeft/hebben gebracht een tatoeage op haar lichaam te laten zetten, bestaande uit (onder meer) de naam van verdachte of zijn mededader(s), en

· nadat Natasja zwanger was geraakt van verdachte tegen Natasja heeft/hebben gezegd dat zij het kind moest laten weghalen en dat hij/zij er voor zou(den) zorgen dat het kind weggehaald werd, als zij het niet zelf liet weghalen en dat hij/zij wel iemand naar haar toe zou(den) sturen om haar in de buik te steken, als Natasja het kind niet liet weghalen, en dat alles goed zou komen als zij het kind liet weghalen en Natasja onder druk heeft/hebben gezet en ertoe heeft/hebben aangezet een abortus te laten plegen, en

· tegen Natasja heeft gezegd dat hij naar andere meisjes zou gaan, als Natasja niet deed wat hij vroeg, en

· Natasja in een door verdachte en/of zijn mededader(s) gecontroleerde situatie heeft/hebben gehouden;

tot en bij het plegen van welke misdrijven verdachte, in de periode van 1 oktober 2000 tot en met 31 december 2004, in Nederland en in Duitsland meermalen, telkens opzettelijk middelen en inlichtingen heeft verschaft en telkens opzettelijk behulpzaam is geweest, door

· voornoemde Colinda en Manon en Eva en Natasja bij hun woningen op te halen en hen naar plaatsen te brengen, alwaar zij hun prostitutiewerkzaamheden konden/moesten verrichten en voornoemde vrouwen bij hun werkkamers af te zetten en hen naar die plaatsen te begeleiden en hen vanaf/uit die plaatsen op te halen en naar hun woningen (terug) te brengen, en

· het door voornoemde Colinda en Manon en Eva en Natasja verdiende geld, bij voornoemde vrouwen op te halen en in ontvangst te nemen en dat geld (vervolgens) aan voornoemde [M.C.] en/of [H.T.] te geven, en

· voornoemde Colinda op te halen vanaf het vliegveld in Düsseldorf en haar

onderdak te verschaffen in zijn, verdachtes, woning;

Tot deze beslissing geven reden de in die bewijsmiddelen voorkomende feiten en omstandigheden, waarbij de inhoud van die bewijsmiddelen telkens alleen is gebezigd tot bewijs van het telastegelegde feit, waarop deze inhoud in het bijzonder betrekking heeft.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte sub 1 subsidiair meer of anders is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Het bewezen verklaarde levert op:

wat betreft sub 1 subsidiair het misdrijf:

"Medeplichtigheid aan een ander door geweld of een andere feitelijkheid of door

bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid dwingen en door misbruik van uit

feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en door misleiding bewegen zich

beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde

tegen betaling en onder voornoemde omstandigheden enige handeling ondernemen

waarvan hij weet dat die ander zich daardoor tot het verrichten van die handelingen

beschikbaar stelt, terwijl de feiten worden gepleegd door twee of meer verenigde

personen",

en

"Medeplichtigheid aan een ander door geweld of een andere feitelijkheid en door

bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid en door misbruik van uit feitelijke

verhoudingen voortvloeiend overwicht en door misleiding bewegen hem uit de

opbrengst van haar seksuele handelingen met een derde te bevoordelen, terwijl de

feiten worden gepleegd door twee of meer verenigde personen",

en

"Medeplichtigheid aan opzettelijk voordeel trekken uit seksuele handelingen van een

ander met een derde tegen betaling, terwijl hij weet dat die ander zich door geweld

of een andere feitelijkheid en door bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid

en door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en door

misleiding beschikbaar stelt tot het plegen van die handelingen, terwijl de feiten

worden gepleegd door twee of meer verenigde personen",

telkens strafbaar gesteld bij artikel 250a jo. 48 van het Wetboek van Strafrecht, telkens meermalen gepleegd;

De verdachte is strafbaar, aangezien niet is gebleken van een zijn strafbaarheid uitsluitende omstandigheid.

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte, terzake sub 1 primair en 2 subsidiair wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaren.

De rechtbank overweegt wat de straf betreft, dat op grond van de aard van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd en de persoon van verdachte, zoals één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, aan verdachte de straf behoort te worden opgelegd, zoals deze hierna zal worden bepaald.

De rechtbank heeft daarbij in het bijzonder overwogen:

Ten aanzien van verdachte is bewezenverklaard de medeplichtigheid aan vrouwenhandel met betrekking tot een viertal vrouwen. Zijn werkzaamheden bestonden uit het vervoer van de vrouwen naar en van hun werkplekken en het in ontvangst nemen en afdragen van het door hen verdiende geld.

Aan de verklaring van verdachte dat hij in de veronderstelling verkeerde dat de slachtoffers vrijwillig in de prostitutie werkzaam waren, alsmede dat hij geen weet heeft gehad van de situatie waarin de slachtoffers verkeerden, hecht de rechtbank geen enkele waarde. Verdachte trok veelvuldig op met de hoofddaders en hij is bij meerdere (telefoon)gesprekken tussen hen en de slachtoffers aanwezig geweest.

Weliswaar kan verdachte geen leidende rol worden toegekend in het geheel, maar hij heeft er wel aan bijgedragen dat het criminele handelen door zijn mededaders in stand kon blijven.

Mensenhandel is een ernstige vorm van criminaliteit. In het onderhavige geval gaat het om criminaliteit in georganiseerd verband en de financiële belangen die ermee gemoeid waren, waren zeer groot.

De maximale strafbedreiging op feiten als de onderhavige is niet gering, te weten tien jaren gevangenisstraf. De wetgever heeft daarmee de ernst en het verwerpelijke daarvan tot uitdrukking willen brengen.

In deze strafzaak zijn de vrouwen telkens in extreme mate in een vernederende uitbuitingssituatie gemanipuleerd, alles ten behoeve van het behalen van geldelijk gewin door verdachtes mededaders.

Deze feiten vormen een hoogst ernstige inbreuk op de persoonlijke vrijheid van de slachtoffers. Door aldus te handelen is op ernstige wijze inbreuk gemaakt op de vrijheid van de vrouwen om over hun eigen lichaam te beschikken. Verdachtes mededaders hebben, met volkomen miskenning van de lichamelijke en geestelijke integriteit van betrokkenen, hun eigen financieel gewin op de voorgrond gesteld.

Verdachte en zijn mededaders dienen hiervoor volledig verantwoordelijk te worden gehouden. Zij hebben er door hun criminele activiteiten voor gezorgd dat de slachtoffers gedurende langere tijd volledig van hun vrijheden zijn beroofd en zij zijn er de oorzaak van dat de slachtoffers als willoos werktuig hebben gefunctioneerd ten behoeve van verdachte en zijn mededaders.

De na te melden straf is gegrond, behalve op voormelde artikelen, op de artikelen 5,10,27,49 en 57 van het Wetboek van Strafrecht.

R E C H T D O E N D E:

Verklaart de dagvaarding nietig daar waar deze betrekking heeft op "en/althans een of meer (andere) vrouwen";

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte sub 1 primair, 2 primair in de eerste en tweede plaats en 2 subsidiair in de eerste en tweede plaats is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij.

Verklaart bewezen, dat het sub 1 subsidiair tenlastegelegde zoals boven omschreven door verdachte is begaan.

Verstaat, dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven vermeld.

Verklaart verdachte strafbaar.

Veroordeelt verdachte ter zake daarvan tot een gevangenisstraf voor de tijd van twee jaren.

Beveelt dat de tijd, die de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Verklaart niet bewezen wat aan de verdachte sub 1 subsidiair meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij;

Aldus gewezen door mr. Rikken, voorzitter, mr. Berg en mr. Wentink, rechters, in tegenwoordigheid van Last, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting op

20 december 2005.