Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2005:AU6144

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
16-02-2005
Datum publicatie
15-11-2005
Zaaknummer
64690 ha za 04/559
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Dexia-zaak / Comparitiebepaling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

zaaknummer: 64690 ha za 04/559

datum uitspraak vonnis: 16 februari 2005

Vonnis van de rechtbank Almelo, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak van:

Dexia Bank Nederland N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

verder te noemen: Dexia,

procureur: mr J. Vestering,

advocaat: mr H. Post te Helmond,

en

[Gedaagde],

wonende te Enschede,

gedaagde,

verder te noemen: [Gedaagde],

procureur: mr J.J.G. Pieper.

Het procesverloop

Dexia heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding. [Gedaagde] heeft geconcludeerd voor antwoord.

Na conclusie van repliek zijdens Dexia en dupliek zijdens [Gedaagde] hebben partijen vonnis verzocht.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

De feiten

1. Vast staat dat [Gedaagde] met Dexia althans haar rechtsvoorgangster Bank Labouchere N.V. een overeenkomst genaamd Triple Effect Vooruitbetaling onder contractnummer 51880387 gedateerd 7 juni 2000 heeft gesloten.

De overeenkomst had een looptijd van 36 maanden.

2. Kort voordat de duur van de overeenkomst was verstreken heeft [Gedaagde] het “Dexia –Aanbod” houdende voortzetting/verlenging van de overeenkomst op zekere wijze, aanvaard.

3. Desondanks heeft Dexia gehandeld alsof de overeenkomst met [Gedaagde] door het verstrijken van de oorspronkelijk overeengekomen 36 maanden was geëindigd en na liquidatie/verkoop van de effecten een eindafrekening van € 12.060,-- aan [Gedaagde] gezonden om dit bedrag verhoogd met contractuele rente, buitengerechtelijke incassokosten en BTW daarover, derhalve in totaal € 13.294,69 thans in deze procedure te vorderen.

Het verweer

4. [Gedaagde] stelt vanwege de door hem aangegane verlenging niet in verzuim te zijn geraakt, evenmin terzake in gebreke te zijn gesteld en dienvolgens niet gehouden te zijn de restvordering van Dexia noch de daarbij gevorderde buitengerechtelijke kosten of rente te voldoen.

De beoordeling

5. Dexia beroept zich deels op niet overgelegde correspondentie (dagvaarding onder 5).

Mede daarom zal de rechtbank comparitie van partijen gelasten om omtrent die door partijen

verschillend beoordeelde gang van zaken inlichtingen te verstrekken en een vereniging te

beproeven.

De beslissing

De rechtbank:

I. Gelast partijen in persoon althans deugdelijk vertegenwoordigd op een nader te bepalen dag en uur te verschijnen in het gerechtsgebouw te Almelo, voor mr. Van der Veer om inlichtingen te verstrekken en een vereniging te beproeven.

II. Verwijst de zaak naar de civiele rolzitting van woensdag 2 maart 2005 voor dagbepaling comparitie en draagt Dexia op om ervoor zorg te dragen dat uiterlijk de vrijdag voordien schriftelijk bericht ter griffie is ontvangen betreffende de verhinderdata van beide partijen.

III. Draagt partijen op om ervoor zorg te dragen dat de ter gelegenheid van de comparitie over te leggen stukken uiterlijk 14 dagen voor de comparitiedatum in fotokopie aan de advocaat van de wederpartij en aan de griffier van de rechtbank zijn toegestuurd.

IV. Houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. J.H. van der Veer en op 16 februari 2005 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.