Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2004:AR7193

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
12-11-2004
Datum publicatie
08-12-2004
Zaaknummer
08/004011-04
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

een op eigen verzoek failliet verklaarde verdachte heeft, met name om zijn luxe stijl van leven te handhaven, met een ander meerdere keren valsheid in geschrifte gepleegd door onjuiste gegevens te verstrekken aan financiele instellingen, waardoor leningen werden die anders niet zouden zijn verstrekt, en waarvan hijzelf profiteerde. in totaal € 110.000 wordt zo verstrekt. de rechtbank legt hem daarvoor een gevangenisstraf op van 12 maanden waarvan 4 voorwaardelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Parketnummer: 4011-04

STRAFVONNIS

Uitspraak: 12-11-2004

De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats] op [datum] 1969,

wonende te [adres en woonplaats],

terechtstaande terzake dat:

hij op een of meer (na te noemen) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van

1 februari 2003 tot en met 1 oktober 2003 in de gemeente gemeente(n) Tubbergen

en/of Enschede en/althans (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen

(telkens) een bij een na te noemen kredietverstrekkende instelling in gebruik

zijnd acceptatie/aanvraag formulier (voor een doorlopend krediet) - zijnde

(telkens) (een) geschrift(en) die/dat bestemd waren/was om tot bewijs van enig

feit te dienen - (telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) valselijk

en/of in strijd met de waarheid:

- op of omstreeks 31 juli 2003, op een acceptatieformulier van Centraal Beheer

Achmea (aangifte pag. 229 e.v.), en/of

- op of omstreeks 13 maart 2003, op een kredietovereenkomst van PrimeLine

Services b.v. (aangifte pag. 241 e.v.), en/of

- op of omstreeks 6 maart 2003, op een (krediet)overeenkomst de Direktbank N.V.

(aangifte pag. 247 e.v.), en/of

- op of omstreeks 25 juni 2003, op een (krediet)aanvraagformulier van de

Finansbank, (aangifte pag. 258 e.v.), en/of

- op of omstreeks 14 september 2003, op een acceptatieformulier van de FBTO,

(aangifte pag. 278 e.v.)

als gegevens van de aanvrager/cliënt vermeld "[vader van verdachte]" en/of als

geboortedatum "[datum] 1948" en/of bij die/dat formulier(en) (telkens)

(een kopie van) een (gedeelte van een) valselijk opgemaakt of vervalst

paspoort gevoegd en/of (vervolgens) die/dat formulier(en) ondertekend/voorzien

van een handtekening/ondertekening welke door moest gaan voor de

handtekening/ondertekening van die [vader van verdachte],

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

terwijl uit dat gebruik (telkens) enig nadeel kon ontstaan;

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 februari

2003 tot en met 1 oktober 2003 in de gemeente(n) Tubbergen en/of Enschede

en/althans (elders) in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels,

- PrimeLine Services b.v. (aangifte pag. 241 e.v.) heeft bewogen tot de

afgifte van een bedrag/doorlopend krediet van Euro 40.000,--, en/of

- de Direktbank N.V. (aangifte pag. 247 e.v.) heeft bewogen tot de afgifte van

een bedrag/doorlopend krediet van Euro 20.000,--, en/of

- de Finansbank (aangifte pag. 258 e.v.) heeft bewogen tot de afgifte van een

bedrag/doorlopend krediet van Euro 36.990,--, en/of

- de FBTO (aangifte pag. 278 e.v.) heeft bewogen tot de afgifte van een

bedrag/doorlopend krediet van Euro 15.000,---,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven

oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk

en/of in strijd met de waarheid:

* zich tegenover die kredietverstrekkende instelling(en) voorgedaan als

[vader van verdachte], geboren op [datum] 1948, en/of

* die kredietverstrekkende instelling(en) -ter verkrijging van dat

geldbedrag/doorlopende krediet- (een kopie van) een (gedeelte van een)

valselijk opgemaakt of vervalst paspoort en/of een valselijk opgemaakte of

vervalste salarisstrook en/of valselijk opgemaakte of vervalste

werkgeversverklaring verstrekt,

waardoor die kredietverstrekkende instelling(en) (telkens) werd(en) bewogen

tot bovenomschreven afgifte;

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

Gezien de stukken;

Gelet op het onderzoek ter terechtzitting;

Gehoord de vordering van de officier van justitie;

Gelet op de verdediging door en namens verdachte gevoerd;

De rechtbank heeft de in de tenlastelegging begane kennelijke schrijffouten verbeterd, in de bewezenverklaring.

Verdachte wordt daardoor in zijn verdediging niet geschaad.

De rechtbank is door de inhoud van wettige bewijsmiddelen -die in de gevallen waarin de wet aanvulling van dit (verkorte) vonnis met de bewijsmiddelen

vereist, in een aan dit vonnis te hechten bijlage zullen worden opgenomen-

waarop na te melden beslissing steunt, tot de overtuiging gekomen en acht wettig bewezen dat verdachte het primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op na te noemen tijdstippen in de periode van 1 februari 2003 tot en met

1 oktober 2003 in de gemeenten Tubbergen en Enschede en elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, telkens een bij na te noemen kredietverstrekkende instelling in gebruik zijnd acceptatie /aanvraag formulier voor een doorlopend krediet – zijnde telkens een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - telkens valselijk heeft opgemaakt, immers hebben verdachte en /of zijn mededader valselijk en in strijd met de waarheid:

- op 31 juli 2003, op een acceptatieformulier van Centraal Beheer Achmea, en

- op 13 maart 2003, op een kredietovereenkomst van PrimeLine Services B.V., en

- op 6 maart 2003, op een (krediet)overeenkomst de Direktbank N.V., en

- op 25 juni 2003, op een (krediet)aanvraagformulier van de Finansbank, en

- op 14 september 2003, op een acceptatieformulier van de FBTO,

als gegevens van de aanvrager /cliënt vermeld "[vader van verdachte]" en als geboortedatum "[datum] 1948" en bij die formulieren telkens een kopie van een gedeelte van een vervalst paspoort gevoegd en die formulieren ondertekend /voorzien van een ondertekening welke door moest gaan voor de handtekening van die [vader van verdachte],

zulks met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken, terwijl uit dat gebruik telkens enig nadeel kon ontstaan.

Tot deze beslissing geven reden de in die bewijsmiddelen voorkomende feiten en omstandigheden, waarbij de inhoud van die bewijsmiddelen telkens alleen is gebezigd tot bewijs van het telastegelegde feit, waarop deze inhoud in het bijzonder betrekking heeft.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte primair meer of anders is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Het primair bewezen verklaarde levert op, het misdrijf:

"Medeplegen van: valsheid in geschrift",

strafbaar gesteld bij de artikelen 47 en 225 van het Wetboek van Strafrecht, meermalen gepleegd.

De verdachte is strafbaar, aangezien niet is gebleken van een zijn strafbaarheid uitsluitende omstandigheid.

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte, terzake het primaire feitencomplex, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, met aftrek van het voorarrest.

De rechtbank overweegt wat de straf betreft, dat op grond van de aard van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd en de persoon van verdachte, zoals één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, aan verdachte de straf behoort te worden opgelegd, zoals deze hierna zal worden bepaald, waarbij nog het volgende is overwogen:

Verdachte heeft -nadat hij zich op zijn eigen verzoek failliet had doen verklaren – tezamen met anderen en kennelijk stelselmatig en heel berekenend, als een echte 'witte-boorden-crimi-neel', meerdere gevallen van valsheid in geschrift gepleegd, met de bedoeling bij diverse financiële instellingen onder valse voorwendsels flinke bedragen aan geld te verkrijgen. In meerdere gevallen is deze vorm van ‘oplichting’ gelukt, en wel tot een totaalbedrag van ruim 110.000,= Euro.

Uit het dossier blijkt dat verdachte daarvan zelf een fors bedrag heeft opgestreken en dat een bedrag is gebruikt voor het aankopen van bepaalde producten voor een bedrijf dat formeel op naam staat van zijn vrouw. De rechtbank is ervan overtuigd dat verdachte bij zijn handelen tenminste in belangrijke mate geleid werd door zijn wens op het handhaven van een luxe manier van leven.

Anderzijds is wel gebleken dat verdachte bepaalde aflossingen heeft gedaan terzake de valselijk verkregen ‘leningen’.

Gelet op dit alles en vooral op de ernst van de feiten is, naar het oordeel van de rechtbank, mede uit het oogpunt van een juiste norm-handha-ving en 'algemene preventie' en tevens gelet op de gevange-nis-straffen die plegen te worden opge-legd aan 'gewone dieven' die verge-lijkbaar grote bedragen buit maken, en ter norminprenting aan verdachte, een gevangenisstraf van na te melden duur thans de meest passende straf.

Een gedeelte daarvan kan nog voorwaardelijk zijn omdat verdachte ‘first offender’ is, terwijl het voorwaardelijk deel van de straf hem gedurende de proeftijd ook kan weerhouden van recidief gedrag.

De na te melden straf is gegrond, behalve op voormelde artikelen, op de artikelen

10, 14a, 14b, 14c, 27, 57 van het Wetboek van Strafrecht.

R E C H T D O E N D E:

Verklaart bewezen, dat het primair tenlastegelegde zoals boven omschreven door verdachte is begaan.

Verstaat, dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven vermeld.

Verklaart verdachte strafbaar.

Veroordeelt verdachte ter zake daarvan tot een gevangenisstraf voor de tijd van twaalf (12) maanden.

Beveelt dat van de gevangenisstraf een gedeelte groot vier (4) maanden niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, op de grond dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd, die hierbij op twee jaren wordt bepaald, aan een strafbaar feit schuldig heeft gemaakt.

Beveelt dat de tijd, die de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Verklaart niet bewezen wat aan de verdachte primair meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Aldus gewezen door mr. Vogel, voorzitter, mr. Berg en mr. Taalman, rechters, in tegenwoordigheid van Evers, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting op 12 november 2004.