Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2012:BY2866

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
20-09-2012
Datum publicatie
12-11-2012
Zaaknummer
406323 \ WM VERZ 12-47
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Mulder. Betrokkene is het oneens met de opgelegde sanctie ter zake ‘voor het motorrijtuig van 3500 kg of minder is geen keuringsbewijs afgegeven‘. De kantonrechter verklaart het beroep gegrond nu vast staat dat het betreffende voertuig per 12 juli 2011 is voorzien van een Belgisch kenteken en dat voor het verkrijgen van dat Belgisch kenteken de oude kentekenpapieren zijn opgestuurd en het voertuig in België is gekeurd. Daarmee is naar het oordeel van de kantonrechter twijfelachtig of betrokkene vanaf 12 juli 2011 feitelijk nog in staat was het voertuig in Nederland te laten keuren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton - locatie Hoorn

Zaaknr.: 406323 \ WM VERZ 12-47 BL

Reg.nr.: T38192

Uitspraakdatum: 20 september 2012

Beschikking op een beroep ex artikel 9 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV).

in de zaak van:

[betrokkene]

[adres]

hierna te noemen: betrokkene.

Het verloop van de procedure:

1. Aan betrokkene is bij beschikking van 27 augustus 2011 een administratieve sanctie opgelegd (CJIB-nummer [nummer]). Betrokkene heeft daartegen beroep ingesteld bij de officier van justitie. De officier van justitie heeft het beroep ongegrond verklaard bij beslissing van 1 november 2011. Tegen die beslissing is door betrokkene beroep ingesteld bij de kantonrechter.

2. De zaak is behandeld ter zitting van 20 september 2012. De officier van justitie en betrokkene zijn verschenen en hebben hun zienswijze toegelicht. De kantonrechter heeft ter zitting mondeling uitspraak gedaan.

Overwegingen:

3. De administratieve sanctie is aan betrokkene opgelegd ter zake van “voor het motorrijtuig van 3500 kg of minder is geen keuringsbewijs afgegeven”, betreffende het voertuig met kenteken [nummer]. Dit is geconstateerd op 12 augustus 2011 bij een registercontrole door de RDW te Veendam (pleegplaats: gemeente Stede Broec).

4. Betrokkene is het niet eens met de opgelegde sanctie en met de beslissing van de officier van justitie. Daartoe voert betrokkene – kort weergegeven – het volgende aan. Het betreffende voertuig heeft per 12 juli 2011 een Belgisch kenteken, zodat op 12 augustus 2011 ten onrechte een sanctie is opgelegd. Betrokkene onderbouwt zijn stelling met een brief van de belastingdienst d.d. 7 november 2011, waarin teruggaaf motorrijtuigenbelasting wordt verleend vanaf 12 juli 2011 omdat is gebleken dat het voertuig per die datum is voorzien van een Belgisch kenteken.

5. De officier van justitie geeft in overweging het sanctiebedrag te matigen tot nihil en het beroep overigens ongegrond te verklaren.

6. De kantonrechter overweegt in de eerste plaats dat het beroep ontvankelijk is, omdat het tijdig is ingesteld en er zekerheid is gesteld voor de betaling van de sanctie.

7. Naar het oordeel van de kantonrechter treft het beroep van betrokkene doel. De kantonrechter overweegt daarover het volgende.

8. Gelet op eerdergenoemde brief van de belastingdienst, waarvan de inhoud door de officier van justitie niet wordt betwist, neemt de kantonrechter als vaststaand aan dat het betreffende voertuig per 12 juli 2011 is voorzien van een Belgisch kenteken. Verder voert betrokkene (onbetwist) aan dat voor het verkrijgen van dat Belgische kenteken de oude kentekenpapieren zijn opgestuurd en het voertuig in België is gekeurd.

9. Daarmee is naar het oordeel van de kantonrechter twijfelachtig of betrokkene vanaf 12 juli 2011 feitelijk nog in staat was het voertuig in Nederland te laten keuren. Onder deze omstandigheden is op 12 augustus 2011 ten onrechte een sanctie opgelegd voor het ontbreken van een keuringsbewijs. Het beroep wordt daarom gegrond verklaard en de zekerheidstelling moet worden terugbetaald.

10. Betrokkene heeft desgevraagd ter zitting verklaard dat geen kosten (in de zin van het Besluit proceskosten bestuursrecht) zijn gemaakt, zodat er geen aanleiding is voor een proceskostenveroordeling ex artikel 13a WAHV.

De beslissing:

De kantonrechter:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de bestreden beslissing;

- draagt de officier van justitie op het bedrag van de zekerheidstelling terug te betalen.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.H. Gisolf, kantonrechter, bijgestaan door de griffier en op 20 september 2012 in het openbaar uitgesproken.