Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2012:BX6350

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
11-06-2012
Datum publicatie
03-09-2012
Zaaknummer
399030 CV EXPL 12-1351
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gedaagde is verschenen op de comparitie maar heeft geen rechtens relevant verweer gevoerd. De door eiser gevorderde ‘kosten afsluiten in het pand’ zullen echter worden afgewezen, omdat dit kosten zijn die zien op de mogelijke executie van het vonnis, van welke kosten de verschuldigdheid nog niet vast staat.

Zie ook LJN:BX6345, LJN:BX6346

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton - locatie Hoorn

Zaaknr/rolnr.: 399030 CV EXPL 12-1351

Uitspraakdatum: 11 juni 2012

Vonnis in de zaak van:

de naamloze vennootschap

Liander N.V., voorheen genaamd N.V. Continuon Netbeheer

gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem

gemachtigde M.G. de Jong, gerechtsdeurwaarders en incassokantoor te Arnhem

eisende partij

tegen

1.[gedaagde sub 1]

wonende [adres]

2.[gedaagde sub 2]

wonende [adres]

gedaagde partijen

gedaagde sub 1 verschenen in persoon, mede namens gedaagde sub 2.

Het procesverloop

Eisende partij heeft een vordering ingesteld, zoals omschreven in de dagvaarding d.d. 9 maart 2012.

Vervolgens heeft de kantonrechter een comparitie gelast, die is gehouden op 10 mei 2012, in aanwezigheid van de gemachtigde van eisende partij en gedaagde partij in persoon, mede namens gedaagde sub 2.

Van deze comparitie heeft de griffier aantekeningen gehouden.

De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast.

Ten slotte is heden uitspraak bepaald.

Het geschil

Eisende partij vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

-veroordeling van gedaagde partijen om binnen 2 dagen na betekening van dit vonnis met eisende partij contact op te nemen en een afspraak te maken teneinde aan eisende partij medewerking te verlenen om binnen 10 werkdagen het pand te betreden en aan eisende partij zodanige medewerking te verlenen dat zij alle handelingen kan verrichten die noodzakelijk zijn om de elektriciteits- en/of gasaansluitingen van het pand af te sluiten, waaronder maar niet beperkt tot de controle, het aflezen en het de-activeren van de electriciteits- en/of gasmeter, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen voorziening te treffen teneinde eisende partij in staat te stellen de aansluitingen in het pand/appartement aan [adres] af te sluiten;

-om eisende partij te machtigen om tezamen met de deurwaarder binnen te treden met behulp van de sterke arm van de Politie en Justitie en de tenuitvoerlegging van dit vonnis te bewerkstelligen indien gedaagde partijen in gebreke blijven aan het gevorderde onder 1 te voldoen, alsmede gedaagde partijen te veroordelen in de daadwerkelijke kosten van eisende partij van het afsluiten van de electriciteits- en/of gasaansluitingen van het onder 1 vermelde pand ad € 339,00 en de wettelijke rente vanaf afsluiting tot aan de dag der voldoening;

-veroordeling van gedaagde partijen, hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, om aan eisende partij tegen kwijting te betalen € 250,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 9 maart 2012 tot de dag van betaling, rente en kosten rechtens.

Gedaagde partijen zijn ter comparitie verschenen. Zij hebben geen rechtens relevant verweer gevoerd.

De beoordeling

Nu gedaagde partijen geen rechtens relevant verweer hebben gevoerd, behoort de vordering als overigens niet onrechtmatig of ongegrond te worden toegewezen, met dien verstande dat de door eisende partij gevorderde “kosten afsluiten in het pand” ad € 339,00 zullen worden afgewezen omdat dit kosten zijn die zien op de mogelijke executie van het vonnis, van welke kosten de verschuldigdheid nog niet vast staat.

Gedaagde partijen worden als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van dit proces. Het door gedaagde partijen te vergoeden griffierecht wordt beperkt tot het bedrag dat aan griffierecht zou zijn betaald indien eisende partij haar vordering had beperkt tot het toe te wijzen bedrag van de vordering.

De beslissing

De kantonrechter:

1.Veroordeelt gedaagde partijen om binnen 2 dagen na betekening van dit vonnis met eisende partij contact op te nemen en een afspraak te maken teneinde aan eisende partij medewerking te verlenen om binnen 10 werkdagen het pand [adres] te betreden en aan eisende partij zodanige medewerking te verlenen dat zij alle handelingen kan verrichten die noodzakelijk zijn om de elektriciteits- en/of gasaansluitingen van het pand af te sluiten, waaronder maar niet beperkt tot de controle, het aflezen en het de-activeren van de electriciteits- en/of gasmeter.

2.Machtigt eisende partij om tezamen met de deurwaarder binnen te treden met behulp van de sterke arm van de Politie en Justitie en de tenuitvoerlegging van dit vonnis te bewerkstelligen indien gedaagde partijen in gebreke blijft aan het gevorderde onder 1 te voldoen.

3.Veroordeelt gedaagde partijen, hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, om aan eisende partij tegen kwijting te betalen € 250,00, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 9 maart 2012 tot de dag van betaling.

4.Veroordeelt gedaagde partijen, hoofdelijk als voormeld, in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van eisende partij begroot op:

€ 81,17 wegens explootkosten,

€ 109,00 wegens vastrecht en

€ 30,00 wegens salaris gemachtigde.

Deze kosten te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van betaling.

5.Verklaart deze veroordeling(en) uitvoerbaar bij voorraad.

6.Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.H. Gisolf, kantonrechter, bijgestaan door de griffier, en in het openbaar uitgesproken op 11 juni 2012.

De griffier, De kantonrechter,