Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2012:BX6345

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
11-06-2012
Datum publicatie
03-09-2012
Zaaknummer
399039 CV EXPL 12-1355
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gedaagde is niet verschenen op de comparitie. De door eiser gevorderde ‘kosten afsluiten in het pand’ zullen echter worden afgewezen, omdat dit kosten zijn die zien op de mogelijke executie van het vonnis, van welke kosten de verschuldigdheid nog niet vast staat.

Zie ook LJN:BX6346, LJN:BX6350

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton - locatie Hoorn

Zaaknr/rolnr.: 399039 CV EXPL 12-1355

Uitspraakdatum: 11 juni 2012

Verstekvonnis in de zaak van:

de naamloze vennootschap

Liander N.V., voorheen genaamd N.V. Continuon Netbeheer

gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem

gemachtigde M.G. de Jong gerechtsdeurwaarders- en incassokantoor te Arnhem

eisende partij

tegen

[gedaagde]

wonende [adres]

gedaagde partij

tegen wie heden verstek is verleend.

Het procesverloop

Eisende partij heeft een vordering ingesteld, zoals omschreven in de dagvaarding d.d. 9 maart 2012.

Vervolgens heeft de kantonrechter een comparitie gelast, die is gehouden op 10 mei 2012, in aanwezigheid van de gemachtigde van eisende partij.

Van deze comparitie heeft de griffier aantekeningen gehouden.

Gedaagde partij is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen.

De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast.

Ten slotte is heden uitspraak bepaald.

De vordering en de beoordeling daarvan

Eisende partij heeft tegen gedaagde partij een vordering ingesteld op de in bovenvermelde dagvaarding omschreven gronden.

De vordering behoort als niet onrechtmatig of ongegrond te worden toegewezen, met dien verstande dat de door eisende partij gevorderde “kosten afsluiten in het pand” ad € 339,00 zullen worden afgewezen omdat dit kosten zijn die zien op de mogelijke executie van het vonnis, van welke kosten de verschuldigdheid nog niet vast staat.

Gedaagde partij wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van dit proces. Het door gedaagde partij te vergoeden griffierecht wordt beperkt tot het bedrag dat aan griffierecht zou zijn betaald indien eisende partij haar vordering had beperkt tot het toe te wijzen bedrag van de vordering.

De beslissing

De kantonrechter:

1.Veroordeelt gedaagde partij om binnen 2 dagen na betekening van dit vonnis met eisende partij contact op te nemen en een afspraak te maken teneinde aan eisende partij medewerking te verlenen om binnen 10 werkdagen het pand [adres] te betreden en aan eisende partij zodanige medewerking te verlenen dat zij alle handelingen kan verrichten die noodzakelijk zijn om de elektriciteits- en/of gasaansluitingen van het pand af te sluiten, waaronder maar niet beperkt tot de controle, het aflezen en het de-activeren van de electriciteits- en/of gasmeter.

2.Machtigt eisende partij om tezamen met de deurwaarder binnen te treden met behulp van de sterke arm van de Politie en Justitie en de tenuitvoerlegging van dit vonnis te bewerkstelligen indien gedaagde partij in gebreke blijft aan het gevorderde onder 1 te voldoen.

3.Veroordeelt gedaagde partij om aan eisende partij tegen kwijting te betalen € 250,00, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 9 maart 2012 tot de dag van betaling.

4.Veroordeelt gedaagde partij in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van eisende partij begroot op:

€ 81,17 wegens explootkosten,

€ 109,00 wegens vastrecht en

€ 30,00 wegens salaris gemachtigde.

Deze kosten te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van betaling.

5.Verklaart deze veroordeling(en) uitvoerbaar bij voorraad.

6.Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.H. Gisolf, kantonrechter, bijgestaan door de griffier, en in het openbaar uitgesproken op 11 juni 2012.

De griffier, De kantonrechter,