Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2012:BX5680

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
23-08-2012
Datum publicatie
24-08-2012
Zaaknummer
14.700747-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vrijspraak van het medeplegen van een gewapende overval op de Domino’s Pizza, omdat niet vast is komen te staan dat sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en zijn medeverdachten

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Straf

Parketnummer : 14.700747-12 + 14.811043-11 (tul)

Datum uitspraak : 23 augustus 2012

TEGENSPRAAK

VERKORT VONNIS van de rechtbank Alkmaar, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak van het

OPENBAAR MINISTERIE

tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

thans uit andere hoofde gedetineerd in de P.I. Noord-Holland Noord, Zuyder Bos te Heerhugowaard.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 9 augustus 2012.

1. TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is, nadat een vordering van de officier van justitie strekkende tot wijziging van de tenlastelegging is toegelaten, ten laste gelegd, dat

Primair

hij op of omstreeks 25 oktober 2011 in de gemeente Den Helder tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een of meer geldbedrag (en) (van in totaal -ongeveer- 550 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Domino's Pizza (gevestigd op/aan de [adres 1] aldaar), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of een of meer aldaar aanwezige (andere) personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

en/of

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of een of meer aldaar aanwezige (andere) personen heeft gedwongen tot de afgifte van een of meer geldbedrag (en) (van in totaal -ongeveer- 550 euro), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Domino’s Pizza (gevestigd op/aan de [adres 1] aldaar), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) -getooid met (een) bivakmuts(en)- die zaak naar binnen is/zijn gegaan en/of (vervolgens) heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp gericht en/of gericht gehouden op/aan die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of die/deze (andere) personen en/of (daarbij) heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) die/deze [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 1] en/of die/deze (andere) personen de woorden toegevoegd: ""Geef alles"" en/of "Meer", althans woorden van gelijke strekking of aard;

Subsidiair

[medeverdachte 1] en/of een ander of anderen op of omstreeks 25 oktober 2011 te Den Helder, tezamen en in vereniging met elkaar, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben weggenomen een of meer geldbedrag (en) (van in totaal -ongeveer- 550 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Domino's Pizza (gevestigd op/aan de [adres 1] aldaar, in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 1] en/of zijn mededader(s) en/of aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

en/of

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of een of meer aldaar aanwezige (andere) personen heeft/hebben gedwongen tot de afgifte van een of meer geldbedrag(en) (van in totaal -ongeveer- 550 euro), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Domino’s Pizza (gevestigd op/aan de [adres 1] aldaar), in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 1] en/of zijn mededader(s) en/of aan verdachte,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat,

die [medeverdachte 1] of een van zijn mededader(s) -getooid met (een) bivakmuts(en)- die zaak naar binnen is gegaan

en/of

(vervolgens) heeft die [medeverdachte 1] of een van zijn mededader(s) een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp gericht en/of gericht gehouden op/aan die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of die/deze (andere) personen

en/of

(daarbij) heeft die [medeverdachte 1] of een van zijn mededader(s) die/deze [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 1] en/of die/deze (andere) personen de woorden toegevoegd: ""Geef alles"" en/of "Meer", althans woorden van gelijke strekking of aard,

welk bovenomschreven misdrijf hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) in de periode van 22 oktober 2011 tot en met 25 oktober 2011 te Den Helder opzettelijk door geweld en/of bedreiging met geweld heeft/hebben uitgelokt, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

op een agressieve manier heeft/hebben gezegd dat die [medeverdachte 1] mee moest gaan en/of die De [medeverdachte 1] heeft/hebben geduwd en/of meegesleurd en/of één of meerder klap(pen) heeft/hebben gegeven.

2. VRIJSPRAAK

De rechtbank stelt vast dat uit de verklaring van [getuige 1] blijkt dat de verdachte voorafgaand aan de overval met zijn medeverdachte [medeverdachte 1], [medeverdachte 3], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] op 25 oktober 2011 in de avond in de woning aan de [adres 2] te Den Helder is geweest. Op dat moment is zowel door de verdachte als door zijn medeverdachten gezegd tegen [medeverdachte 1] dat hij mee moest komen. Vervolgens hebben de verdachte en zijn medeverdachten de woning verlaten. Twee uur later is de verdachte met zijn medeverdachten teruggekeerd naar de woning aan [adres 2]. Even later wordt de verdachte in de auto van zijn medeverdachte [medeverdachte 3] aangetroffen.

In de auto van de medeverdachte [medeverdachte 3] is een bedrag van € 258,32 aan kleingeld aangetroffen. Bij de overval op de Domino's Pizza is een bedrag van € 550,- buit gemaakt, voornamelijk bestaande uit kleingeld.

De rechtbank is van oordeel dat uit het voorgaande niet blijkt dat sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en zijn medeverdachten met betrekking tot de overval op de Domino’s Pizza. Niet is gebleken dat de verdachte zelf enige uitvoeringshandelingen heeft gepleegd. Voorts kan niet worden bewezen dat de verdachte zo nauw betrokken is geweest bij het treffen van de voorbereiding voor en het organiseren van de overval of dat hij enige ondersteunende handelingen heeft verricht bij het plegen van de overval dan wel dat hij na afloop heeft gedeeld in de opbrengst van de overval, dat op basis daarvan medeplegen kan worden aangenomen.

Evenmin acht de rechtbank bewezen dat de verdachte [medeverdachte 1] heeft uitgelokt tot het plegen van de overval. De enkele verklaring van [getuige 1] dat de verdachte tegen [medeverdachte 1] zou hebben gezegd dat hij mee moest gaan, kan een bewezenverklaring van het subsidiair tenlastegelegde niet dragen.

Nu naar het oordeel van de rechtbank niet wettig en overtuigend is bewezen hetgeen zowel primair als subsidiair aan de verdachte is ten laste gelegd, moet de verdachte daarvan worden vrijgesproken.

3. VORDERING TENUITVOERLEGGING VOORWAARDELIJKE STRAF

De officier van justitie vordert dat de rechtbank zal gelasten dat de bij vonnis van de meervoudige kamer voor strafzaken van deze rechtbank van 27 januari 2012 in de zaak met parketnummer 14.811043-12 aan de verdachte opgelegde straf voor zover voorwaardelijk opgelegd, alsnog zal worden ten uitvoer gelegd, op grond van het feit dat de verdachte niet heeft nageleefd de voorwaarde voor het einde van de proeftijd zich niet schuldig te zullen maken aan een strafbaar feit.

Nu gelet op het voorgaande niet is gebleken dat de verdachte zich voor het einde van de proeftijd schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit, zal de rechtbank de vordering van de officier van justitie afwijzen.

4. BESLISSING

De rechtbank:

• Verklaart niet wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het primair en subsidiair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

• Wijst af de vordering van de officier van justitie strekkende tot tenuitvoerlegging van de straf, voor zover voorwaardelijk opgelegd, bij vonnis van de meervoudige kamer voor strafzaken van deze rechtbank van 27 januari 2012 in de zaak met parketnummer 14.811043-11.

• Wijst af de vordering tot gevangenneming.

Dit vonnis is gewezen door

mr. A.F. van Hoorn, voorzitter,

mr. A.S. van Leeuwen en mr. W.C. Oosterbroek, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. N.J. Ros, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 23 augustus 2012.