Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2011:BU3251

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
01-11-2011
Datum publicatie
03-11-2011
Zaaknummer
132911 HA RK 11-128
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Wraking kantonrechter, expliciet zonder opgave van gronden.

Buiten behandeling gesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Wrakingskamer

zaaknummer: 132911 / HA RK 11-128

Datum uitspraak: 1 november 2011

BESLISSING op het schriftelijk verzoek tot wraking ingevolge artikel 36 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van:

[VERZOEKER],

wonende te [WOONPLAATS VERZOEKER],

hierna te noemen: verzoeker.

1 PROCESVERLOOP

Ter terechtzitting van 27 oktober 2011 heeft [NAAM GEMACHTIGDE], als schriftelijk gemachtigde van verzoeker, een mondeling verzoek gedaan tot wraking van [NAAM RECHTER] (hierna te noemen: de rechter) als behandelend rechter in de bij deze rechtbank, sector kanton, aanhangige zaak met zaaknummer 365886/CV EXPL 11-2081 (H.K.).

De rechter heeft niet berust in de wraking en heeft het verzoek in handen gesteld van de griffier van de wrakingskamer.

De wrakingskamer heeft op grond van de hierna opgenomen overwegingen besloten geen datum te bepalen voor een mondelinge behandeling van het verzoek.

2 BEOORDELING VAN HET VERZOEK

De gemachtigde van verzoeker heeft het verzoek tot wraking gedaan tijdens een comparitie van partijen, nadat de rechter een beslissing had genomen over de processuele voortgang van de zaak.

Hierop heeft gemachtigde [NAAM GEMACHTIGDE] - voordat de rechter de behandeling had gesloten - verklaard dat hij de rechtbank wraakt, onder de mededeling: "Ik vind het hier een belachelijke toestand". Op de vraag naar de gronden van de wraking heeft gemachtigde [NAAM GEMACHTIGDE] bij herhaling meegedeeld dat hij doorhaling verlangt van de hierboven geciteerde zinsnede en dat hij geen motief voor de wraking wenste te noemen.

Naar het oordeel van de wrakingskamer dient het verzoek wegens kennelijke

niet-ontvankelijkheid buiten behandeling te worden gesteld.

Immers, een wrakingsverzoek dient op grond van het bepaalde in paragraaf 4.1. van het wrakingsprotocol van deze rechtbank - op internet te vinden op de website van deze rechtbank onder: www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Alkmaar/Regels en procedures - gemotiveerd te zijn ten aanzien van de rechter op wie het betrekking heeft.

Uit het bovenstaande blijkt dat verzoeker expliciet heeft meegedeeld geen wrakingsgrond te willen aanvoeren.

Gelet hierop zal de wrakingskamer het verzoek overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 9.1. van het wrakingsprotocol buiten behandeling stellen.

3 BESLISSING

De rechtbank:

- stelt het verzoek tot wraking buiten behandeling;

- bepaalt dat de hoofdzaak wordt voortgezet en stelt de stukken daartoe in handen van de voorzitter van de sector kanton van deze rechtbank.

Deze beslissing is gegeven door mr. P.H.B. Littooy, voorzitter, mr. M. Zijp en mr. A. van der Perk, leden van de wrakingskamer, en uitgesproken in tegenwoordigheid van mr. J.A. Huisman, griffier, ter openbare terechtzitting van 1 november 2011.