Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2011:BU2926

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
04-07-2011
Datum publicatie
31-10-2011
Zaaknummer
361787 CV EXPL 11-1146
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verstekzaak. Op de kantonrechter rust de verplichting om de toepasselijke algemene voorwaarden ambtshalve te toetsen op onredelijk bezwarende bedingen. Eisende partij heeft bij akte aangegeven dat het hier een reguliere factuur voor de abonnementskosten betreft zodat het rapport LOVCK feitelijk niet van toepassing is. De vordering wordt toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Hoorn

Zaaknr/rolnr.: 361787 CV EXPL 11-1146

Uitspraakdatum: 4 juli 2011

Verstekvonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telfort B.V., gevestigd te Amsterdam Zuidoost

eisende partij

verder ook te noemen: Telfort

gemachtigde: GGN Amsterdam, gerechtsdeurwaarders te Amsterdam

tegen

[gedaagde], wonende te [adres], [adres]

gedaagde partij

verder ook te noemen: [gedaagde]

niet verschenen.

Het verloop van de procedure

Telfort heeft een vordering ingesteld, zoals omschreven in de dagvaarding van 18 februari 2011 op de daarin vermelde gronden. [gedaagde] is niet verschenen en tegen hem is verstek verleend.

Telfort is in de gelegenheid gesteld nadere inlichtingen te verstrekken en heeft daartoe een akte genomen, waarbij nog producties in het geding zijn gebracht.

Heden is vonnis bepaald.

De beoordeling van het geschil

1.De kantonrechter moet op grond van de wet toetsen of de vordering niet in strijd komt met het objectieve recht en of de aangevoerde gronden die de vordering kunnen dragen.

In aanmerking wordt genomen dat op de kantonrechter op grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie EG (o.a. 4 juni 2009, C-243/08) de verplichting rust om de toepasselijke algemene voorwaarden ambtshalve te toetsen op onredelijk bezwarende bedingen. Vanwege bovenstaande is Telfort in de gelegenheid gesteld bij akte haar vordering nader toe te lichten. Telfort heeft in haar akte aangegeven dat door Telfort abusievelijk in de dagvaarding is gesteld dat het hier een slotfactuur voor de resterende abonnementstermijnen betreft. De factuur d.d. 7 september 2005 ad € 434,60 betreft een reguliere factuur voor de abonnementskosten over de periode 1 september 2005 tot 1 oktober 2005, vermeerderd met de gebruikskosten en verminderd met de promotiekosten. Daarop kan in mindering strekken een creditering van € 9,70, zodat de openstaande factuur nog een bedrag betreft van

€ 424,90. Telfort stelt dat het rapport LOVCK derhalve thans feitelijk niet van toepassing is.

2.Uit de stukken die door Telfort bij akte zijn overgelegd blijkt dat het hier een reguliere factuur voor de abonnementskosten betreft. Dat betekent dat de gerectificeerde vordering als niet ongegrond of onrechtmatig kan worden toegewezen, zoals hierna is vermeld.

3.De proceskosten komen voor rekening van [gedaagde] omdat deze in het ongelijk wordt gesteld. De kosten voor de akte blijven echter voor rekening van Telfort.

De beslissing

De kantonrechter:

Veroordeelt [gedaagde] om tegen kwijting aan Telfort te betalen € 775,41, te vermeerderen met de contractuele rente ad 1% per maand over € 424,90 vanaf 4 februari 2011 tot aan de dag der voldoening daarvan.

Veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van Telfort tot en met vandaag worden begroot op de bedragen zoals deze hieronder zijn gespecificeerd:

dagvaarding € 82,11

vastrecht € 284,00

salaris gemachtigde € 100,00.

Verklaart deze veroordeling(en) uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.A. van den Berg, kantonrechter, bijgestaan door de griffier en op 4 juli 2011 in het openbaar uitgesproken.

De griffier De kantonrechter