Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2011:BT8357

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
01-06-2011
Datum publicatie
17-10-2011
Zaaknummer
126166 / HA ZA 11-70 (EV)
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Tussenvonnis van 13 april 2011 en eindvonnis van 1 juni 2011 in een incident. Eiseres in hoofdzaak en incident exploiteert een horeca-aangelegenheid die op last van de gemeente tijdelijk wordt gesloten wegens handel in harddrugs. Eiseres stelt twee procedures in. Een procedure bij de sector kanton van de rechtbank Amsterdam tegen een (ex)-werkneemster en een procedure bij de sector civiel van de rechtbank Alkmaar tegen een klant. Eiseres houdt beiden verantwoordelijk voor de drugshandel en vordert in beide procedures vergoeding van geleden schade. In de procedure bij de sector civiel van de rechtbank Alkmaar stelt eiseres direct een incidentele vordering in tot verwijzing naar de sector kanton van de rechtbank Amsterdam om aldaar met de andere zaak te worden gevoegd. De rechtbank Alkmaar beslist contra legem, staat toe de rechtstreekse verwijzing van de zaak naar de sector kanton te Amsterdam en wijst de incidentele vordering toe.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

WD/SNS

zaaknummer / rolnummer: 126166 / HA ZA 11-70

Vonnis in incident van 1 juni 2011 (bij vervroeging)

in de zaak van

de vennootschap onder firma [EISERES],

gevestigd en kantoorhoudende te [VESTIGINGSPLAATS EISERES],

eiseres in de hoofdzaak bij dagvaarding van 3 januari 2011 en herstelexploit van 10 januari 2011,

eiseres in het incident,

advocaat mr. D. van de Klomp te Amsterdam,

tegen

[GEDAAGDE],

wonende te [WOONPLAATS GEDAAGDE],

gedaagde in de hoofdzaak,

verweerder in het incident,

advocaat mr. G.M. Terlingen te Hoorn.

Partijen zullen hierna [EISERES] en [GEDAAGDE] genoemd worden.

De procedure

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis in het incident van 13 april 2011;

- de akte overlegging productie van [EISERES];

- de antwoordakte van [GEDAAGDE].

Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

De verdere beoordeling in het incident

[EISERES] heeft, na daartoe bij het tussenvonnis van 13 april 2011 in de gelegenheid te zijn gesteld, de tegen [GEDAAGDE 2] uitgebrachte dagvaarding overgelegd.

Nu uit de inhoud van deze dagvaarding blijkt dat de tegen [GEDAAGDE] en [GEDAAGDE 2] ingestelde vorderingen zien op vergoeding van dezelfde schade, vertonen beide zaken een zodanige samenhang dat consistentie in de uitspraken wenselijk is. Voorts moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat voor een begroting van de eventueel door [GEDAAGDE] en/of [GEDAAGDE 2] te vergoeden schade inschakeling van een deskundige vereist is. In dat geval verdient het, mede gelet op de daarmee gepaard gaande kosten, de voorkeur dat beide zaken tegelijk aan de deskundige worden voorgelegd. De doelmatigheid is dan ook gediend met de gezamenlijke behandeling en berechting van beide zaken.

[GEDAAGDE] heeft nog aangevoerd dat directe verwijzing van deze zaak naar de sector kanton van de rechtbank Amsterdam volgens artikel 220 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) niet mogelijk is. [EISERES] dient eerst op de voet van lid 1 van voornoemd wetsartikel verwijzing van de zaak naar de (sector civiel) rechtbank Amsterdam te vorderen, waarna verwijzing naar de sector kanton van de rechtbank Amsterdam op de voet van lid 5 van het genoemde artikel pas mogelijk is.

De rechtbank ziet in dit geval desondanks aanleiding om de vordering toe te wijzen. Hiertoe wordt het volgende overwogen. De procedurele weg die [GEDAAGDE] met een beroep op de wettekst voorstaat, leidt namelijk tot het hetzelfde resultaat, te weten de gezamenlijke behandeling van beide zaken door de sector kanton van de rechtbank Amsterdam. Daarnaast wordt [GEDAAGDE] door de directe verwijzing van de zaak in vergelijking met de door hem voorgestelde optie niet in zijn processuele belangen geschaad. Dit terwijl een doelmatige procesvoering wel noopt tot het toestaan van de gevorderde directe verwijzing. Te meer nu is gebleken dat een spoedige voeging van beide zaken gewenst is, gelet op de stand waarin de procedure tegen [GEDAAGDE 2] zich thans bevindt.

De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het incident aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

De behandeling van de hoofdzaak

De verwijzing leidt van rechtswege tot voeging van de beide zaken. De griffier zal worden gelast om zo spoedig mogelijk een afschrift van dit vonnis aan de griffie van de rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam per fax te verzenden.

De rechtbank ziet aanleiding om tussentijds beroep tegen dit vonnis open te stellen.

De beslissing

De rechtbank

in het incident

wijst de vordering toe,

houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan,

in de hoofdzaak

verwijst de zaak in de stand waarin zij zich bevindt, naar de rechtbank Amsterdam, sector kanton (locatie Amsterdam),

gelast de griffier om zo spoedig mogelijk een afschrift van dit vonnis aan de griffie van de rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam per fax te verzenden,

stelt vast dat de onderhavige zaak van rechtswege is gevoegd met de bij die rechtbank aanhangige zaak met het zaaknummer / rolnummer 1215642 CV EXPL 11-1042,

bepaalt dat van dit vonnis tussentijds hoger beroep zal kunnen worden ingesteld.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.N. Schipper en bij vervroeging in het openbaar uitgesproken op 1 juni 2011.