Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2011:BT1829

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
05-09-2011
Datum publicatie
16-09-2011
Zaaknummer
131626
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

wraking

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Wrakingskamer

zaaknummer: 131626 HA RK 11-97

datum uitspraak : 5 september 2011

BESLISSING op het mondeling verzoek van:

[verzoeker]

wonende te [woonplaats],

hierna te noemen: verzoeker,

tot wraking van mr. J. Blokland (hierna te noemen: de rechter) als voorzieningenrechter van deze rechtbank in de zaak met zaak- en rolnummer []

1PROCESVERLOOP

Verzoeker heeft tijdens de zitting van de voorzieningenrechter op 5 september 2011 de wraking verzocht van de rechter in de procedure met zaak- en rolnummer []. Het verzoek is opgenomen in het proces-verbaal van die zitting. De rechter heeft de behandeling geschorst en heeft de griffier van de wrakingskamer direct daarna op de hoogte gebracht van het verzoek.

Het verzoek is behandeld op de openbare zitting van de wrakingskamer van 5 september 2011. De rechter en verzoeker is aangezegd dat het wrakingsverzoek om 12.45 uur zou worden behandeld. Verzoeker is op dat tijdstip niet verschenen. De dienstdoende bode deelde mee dat verzoeker hem te kennen had gegeven dat verzoeker nog een andere afspraak had en vervolgens was vertrokken. De rechter is wel verschenen, heeft verklaard niet in de wraking te berusten en heeft zijn standpunt toegelicht. Tevens zijn ter zitting verschenen namens de eiseres in de onderliggende zaak, Stichting [], de heer [], de heer [] en mr. A.R. Ytsma, advocaat te Haarlem.

Vervolgens heeft de voorzitter de behandeling ter zitting gesloten en bepaald dat meteen uitspraak zal volgen.

2BEOORDELING VAN HET VERZOEK

De wrakingskamer stelt het volgende voorop. Een rechter kan worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden. Uitgangspunt daarbij is dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling wordt vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich een uitzonderlijke omstandigheid voordoet die een zwaarwegende aanwijzing oplevert voor het oordeel dat een rechter jegens een partij bij een geding een vooringenomenheid koestert. Daarnaast kan er onder omstandigheden reden zijn voor wraking indien, afgezien van de persoonlijke opstelling van de rechter in de hoofdzaak, de bij een partij bestaande vrees voor partijdigheid van die rechter objectief gerechtvaardigd is, waarbij rekening moet worden gehouden met de uiterlijke schijn van vooringenomenheid.

Uit de toelichtingen ter zitting van de wrakingskamer en uit het proces-verbaal van de zitting d.d. 5 september 2011 blijkt het volgende.

De rechter heeft de advocaat van de eiseres in het kort geding het woord gegeven. Mr. Ytsma heeft gepleit aan de hand van een pleitnotitie. Vervolgens heeft de verzoeker, gedaagde in de onderliggende zaak, het woord gekregen. Verzoeker heeft toen verklaard dat er onwaarheden in de dagvaarding staan, dat hij een onafhankelijke rechter wil en dat hij de rechter wraakt.

De wrakingskamer is van oordeel dat verzoeker geen enkel argument heeft aangevoerd, waarom deze rechter onpartijdig zou zijn of waarop de vrees voor onpartijdigheid zou zijn gebaseerd. Het verzoek is ook overigens in het geheel niet onderbouwd.

Het verzoek moet daarom worden afgewezen.

3BESLISSING

De voorzitter van de wrakingskamer:

- wijst het verzoek tot wraking van de rechter af;

- bepaalt dat een volgend verzoek van soortgelijke aard en strekking niet in behandeling zal worden genomen;

- bepaalt dat de behandeling van de hoofdzaak wordt voortgezet in de stand waarin deze zich bevond ten tijde van het indienen van het verzoek tot wraking;

- beveelt dat de griffier van de wrakingskamer onverwijlde mededeling van deze beslissing doet aan verzoeker en aan de rechter.

Deze beslissing is gegeven door mr. L.J. Saarloos, voorzitter,

mr. F.J. Lourens en mr. D.D.M. Hazeu, leden van de wrakingskamer,

in tegenwoordigheid van mr. M. van Randeraat als griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 september 2011.

griffier voorzitter

Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open

zaaknummer: 131626 HA RK 11-97

datum uitspraak: 5 september 2011 2 / 2