Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2011:BQ5666

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
24-03-2011
Datum publicatie
23-05-2011
Zaaknummer
356107 BW VERZ 11-22
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Voormalig bewindvoerder is in de zorg van een goed bewindvoerder tekortgeschoten en wordt veroordeeld tot betaling van de schade van rechthebbende ad € 4.946,03.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Den Helder

Zaaknr/repnr.: 356107 BW VERZ 11-22 HMS

Uitspraakdatum: 24 maart 2011

BM.nr. 2027

Beschikking op een klacht in de zaak van

[naam], geboren te [plaats] op [datum]

wonende te [adres]

hierna ook te noemen: rechthebbende

bijgestaan door zijn bewindvoerder: [naam] te [plaats]

hierna ook te noemen: [huidige bewindvoerder]

tegen:

[naam] [plaats]

p/a [adres]

hierna ook te noemen: [voormalig bewindvoerder]

1. Het procesverloop

a)Namens rechthebbende is bij brief van 8 oktober 2009 een klacht ingediend tegen [voormalig bewindvoerder]

b)Bij brief van 18 november 2009 is hierop gereageerd door [voormalig bewindvoerder]

c)Op 14 januari 2010 is de rekening en verantwoording, over de periode 31 augustus 2008 tot 1 september 2009, ingediend door [voormalig bewindvoerder]

d)Op 21 juni 2010 is de eindrekening en verantwoording ingediend door [voormalig bewindvoerder]

e)Bij brief van 28 december 2010 is op de reactie van [voormalig bewindvoerder] d.d. 18 november 2009, en op de eindrekening en verantwoording, gereageerd namens rechthebbende.

f) De zaak is behandeld ter zitting van 15 februari 2011, in aanwezigheid van rechthebbende, zijn huidige bewindvoerder ([naam] van [huidige bewindvoerder]) en [voormalig bewindvoerder]

g)Bij brief van 3 maart 2011 heeft [voormalig bewindvoerder] diverse stukken overgelegd, zoals ter zitting besproken.

h)Bij brief van 10 maart 2011 is namens rechthebbende een reactie gegeven.

i)Hierna is beschikking bepaald op heden.

2. De uitgangspunten

2.1Bij beschikking d.d. 23 augustus 2007 van de kantonrechter te Den Helder is een bewind ingesteld over de goederen van rechthebbende waarbij de [naam] [plaats] ([voormalig bewindvoerder]) is benoemd tot bewindvoerder.

2.2Bij beschikking d.d. 3 juni 2010 van de kantonrechter te Den Helder is [voormalig bewindvoerder] op verzoek van rechthebbende ontslagen als bewindvoerder en is tot opvolgend bewindvoerder benoemd [huidige bewindvoerder] [naam]

3. De standpunten van partijen

3.1Volgens rechthebbende heeft hij schade geleden omdat de toenmalige bewindvoerder, [voormalig bewindvoerder], sedert 23 augustus 2007, zijnde de datum van instelling van het bewind, heeft verzuimd de hem toekomende toeslagen en bijstand aan te vragen. Daarnaast is gebleken dat de vaste lasten niet altijd op tijd betaald werden en rechthebbende hierdoor werd geconfronteerd met extra kosten

De schade wordt begroot op € 4.946,03. Ten aanzien van de diverse schadeposten wordt namens rechthebbende onder meer het volgende aangevoerd:

a) Huurachterstand

De huur werd structureel te laat betaald met als gevolg dat rechthebbende in maart 2009 niet voor een andere woning in aanmerking kwam omdat er toen een bedrag aan huur openstond van € 859,72.

b) Ziektekostenverzekering

Rechthebbende heeft een brief ontvangen van incassobureau Graydon waarin aangegeven is dat de schuld bij Univé € 341,44 bedraagt, welk bedrag verhoogd is met bijkomende kosten ad € 122,88, totaal € 464,32.

c) Zorgtoeslag

Vanaf maart 2009 ontvangt rechthebbende geen zorgtoeslag meer.

d) Inkomen

Het inkomen van rechthebbende is vanaf maart 2009 onder het bestaansminimum. Er is nimmer een aanvraag aanvullende bijstand voor levensonderhoud voor hem gedaan.

e) Belastingaangifte

Voor de aangifte inkomstenbelasting is een bedrag van € 95,00 in rekening gebracht.

3.2[voormalig bewindvoerder] heeft verweer gevoerd tegen de klacht van rechthebbende. Weliswaar erkent zij dat niet alles op tijd is aangevraagd, maar de hoogte van de schade wordt betwist. Voor het overige zal op het verweer, voor zover nodig, bij de beoordeling nader worden ingegaan.

Ter zitting is duidelijk geworden dat de huurachterstand verder geen consequenties heeft en dat dit punt hiermee is afgesloten.

4. De beoordeling

4.1De klacht d.d. 8 oktober 2009 vat de kantonrechter op als een verzoek de schade vast te stellen die rechthebbende stelt te hebben geleden en om [voormalig bewindvoerder] tot vergoeding daarvan te veroordelen (art. 1:444 juncto 1:362 BW).

Namens rechthebbende wordt een schadepost gesteld van € 4.946,03. Deze schadepost is als volgt opgebouwd:

Instapkosten € 350,00

Bewindvoeringskosten vanaf 1 sept. 2007, 4 mnd ad € 84,00 336,00

Bewindvoeringskosten vanaf januari 2008, 12 mnd ad € 86,28 1.035,36

Bewindvoeringskosten jan. 2009 t/m okt. 2009, 10 mnd ad € 89,25 892,50

Niet aangevraagde aanv. algemene bijstand WWB 1.559,29

Bijz. kosten voor chronisch zieken/gehandicapten, 2007 t/m 2009 555,00

Kosten incassobureau 122,88

Kosten aangifte inkomstenbelasting 2007 en 2008 95,00

Schadebedrag € 4.946,03

4.2[voormalig bewindvoerder] verweert zich tegen deze schadepost(en) door te stellen, dat zij het niet eens is met de schadeposten instapkosten en de bewindvoeringskosten. Daarnaast is zij het niet eens met de gestelde schade inzake de bijzondere bijstand en de kosten voor chronisch zieken en gehandicapten. [voormalig bewindvoerder] geeft onvoldoende onderbouwd aan dat het verkrijgen van informatie van rechthebbende moeizaam verliep en soms zelfs helemaal uitbleef, zodat de kantonrechter dit verweer verwerpt. Het is overigens de taak van de bewindvoerder om zijn uiterste best te doen de benodigde informatie te verkrijgen. Nu zij dit niet voldoende heeft gedaan dient dit voor haar risico te komen.

Met de in rekening gebrachte kosten voor de inkomstenbelasting is [voormalig bewindvoerder] het wel eens.

Gelet op het vorenstaande zal thans de schade worden vastgesteld op een bedrag van € 4.946,03, welk bedrag door [voormalig bewindvoerder] aan rechthebbende dient te worden voldaan.

5. De beslissing

De kantonrechter:

Stelt vast dat [voormalig bewindvoerder] in de zorg van een goed bewindvoerder is tekortgeschoten.

Stelt de schade die rechthebbende door de tekortkomingen in de bewindvoering heeft geleden, over de periode dat [voormalig bewindvoerder] bewindvoerder is geweest, vast op een bedrag van € 4.946,03.

Veroordeelt [voormalig bewindvoerder] mitsdien om aan rechthebbende, [naam]

– via de huidige bewindvoerder [huidige bewindvoerder] [naam] – tegen kwijting te betalen voormeld bedrag van € 4.946,03 en wel binnen drie weken na heden.

Verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. L. van der Heijden, kantonrechter, bijgestaan door de griffier, en in het openbaar uitgesproken op 24 maart 2011.

De griffier, De kantonrechter,