Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2011:BQ1149

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
22-03-2011
Datum publicatie
13-04-2011
Zaaknummer
127566 / KV RK 11-142
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

beslagverlof deels geweigerd in verband met ontoereikende vrees voor verduistering

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

CVZ/LJS

KV RK nummer: 127566/KV RK 11-142

datum: 22 maart 2011

Beschikking van de voorzieningenrechter,

in de zaak van:

[naam verzoeker sub 1],

[naam verzoekster sub 2],

beiden wonende te De Rijp,

VERZOEKERS,

advocaat mr. B.M. Breedijk te Amsterdam,

tegen:

de vennootschap onder firma V.O.F. BOUWBEDRIJF [bedrijfsnaam],

gevestigd te Oost-Graftdijk,

[gerekwestreerde sub 2],

wonende te Oost-Graftdijk,

[gerekwestreerde sub 3],

wonende te Starnmeer,

GEREKWESTREERDEN.

1. HET VERLOOP VAN HET GEDING

Op 18 maart 2011 is bij het bureau voorzieningenrechter van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift van verzoekers, strekkende tot het leggen van conservatoir beslag op onroerende zaken en conservatoir derdenbeslag onder de bank.

Verzoekers zijn in de gelegenheid gesteld het verzoekschrift aan te passen ten aanzien van de vrees voor verduistering van de onroerende zaken. Het aangepaste verzoekschrift is op 21 maart 2011 ingekomen bij deze rechtbank.

2. DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

Verzoekers leggen aan hun verzoek het volgende ten grondslag.

Gerekwestreerden hebben in opdracht van verzoekers (ver)bouwwerkzaamheden verricht aan een woning te Graft. Verzoekers hebben deze woning verkocht. Door de kopers zijn zij in rechte betrokken in verband met geconstateerde gebreken aan de woning. De rechtbank heeft verzoekers veroordeeld tot betaling van vervangende schadevergoeding, te vermeerderen met rente en kosten. Verzoekers stellen dat de geconstateerde gebreken het gevolg zijn van het niet naar behoren presteren door gerekwestreerden bij de uitvoering van die werkzaamheden en wensen de schade op hen te verhalen. Ter zekerheid van verhaal van hun vordering wensen zij beslag te leggen op een twaalftal onroerende zaken van gerekwestreerden en wensen zij derdenbeslag te leggen onder de bank.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient het verzoek ten aanzien van het beslag op de onroerende zaken te worden afgewezen nu het verzoekschrift, in het bijzonder de grondslag van de vrees voor verduistering, ook na aanpassing, niet voldoet aan de daaraan door de wet gestelde formaliteiten en vereisten. Verzoekers hebben daarvoor immers slechts het volgende gesteld: "Aangezien [naam verzoeker sub 1] gegronde vrees heeft dat deze zaken en tegoeden worden verduisterd."

Het verzoek tot het leggen van derdenbeslag onder de bank kan wel worden toegewezen.

De verzochte uitvoerbaarheid op alle dagen en uren zal worden afgewezen nu hiervoor geen afzonderlijke onderbouwing is gegeven.

3. DE BESLISSING

De voorzieningenrechter:

- begroot de vordering van verzoekers, inclusief rente en kosten, voorlopig op een bedrag van [euro] 660.000,-- (zeshonderdzestigduizend euro);

- verleent verzoekers verlof ter verzekering van verhaal van deze vordering conservatoir derdenbeslag te leggen onder de Coöperatieve Rabobank Waterland en Omstreken, gevestigd te De Rijp aan [adres 1] en te Purermend aan [adres 2], welke bankinstelling gelden en/of geldswaarden onder zich heeft en/of zal verkrijgen en/of aan gerekwestreerden verschuldigd is of zal worden, alsmede op de die vorderingen die gerekwestreerden op de bank uit hoofde van een ten tijde van het beslag reeds bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zullen verkrijgen;

- verklaart de beschikking uitvoerbaar op de grosse.

- wijst het meer of anders verzochte af.

Gegeven door mr. L.J. Saarloos, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar op 22 maart 2011, bijgestaan door de griffier.