Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2010:BO9075

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
31-08-2010
Datum publicatie
28-12-2010
Zaaknummer
14.810048-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan een gewelddadige overval op een bouwmarkt, waarbij vuurwapens zijn gebruikt. Daarmee zijn 5 personeelsleden bedreigd en is één personeelslid gedwongen de kluis te openen. Daarbij is een aantal van hen vastgebonden met tape. Er is bijna € 14.000,- buitgemaakt. Voorts heeft verdachte zich samen met een medeverdachte schuldig gemaakt aan de voorbereiding van een overval op een tankstation en heeft hij daadwerkelijk een ander tankstation overvallen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR, ZITTING HOUDENDE TE HAARLEM

Sector straf

Parketnummer : 14.810048-10 (P)

Datum uitspraak : 31 augustus 2010

VONNIS van de rechtbank Alkmaar, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak van het

OPENBAAR MINISTERIE

tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats]([geboorteland]) op [geboortedatum],

ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens op het [adres en woonplaats],

thans gedetineerd te PI N-H Noord, Schutterswei te Alkmaar.

1. Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van

17 augustus 2010.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen door de raadsman van verdachte, mr. A. Çinar, advocaat te Heerlen, en door de verdachte naar voren is gebracht.

2. De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat

1.

hij op of omstreeks 14 januari 2010 in de gemeente Alkmaar tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een winkel, te weten [onderneming 1] (gevestigd aan [adres], aldaar) heeft weggenomen een geldbedrag van (ongeveer) 14.000 euro en/of drie, althans een of meerdere, mobiele telefoon(s) en/of een of twee portemonnee(s), in elk geval enig(e) goed(eren) en/of geldbedrag(en), geheel of ten dele toebehorende aan [onderneming 1] en/of een of meerdere medewerker(s) van [onderneming 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen vijf, althans een of meerdere medewerker(s) van [onderneming 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s)

- naar de zij-ingang van die winkel is/zijn gegaan en/of daar in donkere kleding en met bivakmutsen die medewerker(s) heeft/hebben opgewacht en/of op het moment dat die medewerker(s) de winkel verliet(en)

-via de zij-ingang- een of meerdere vuurwapen(s) heeft/hebben getoond en/of dat/(een van) die vuurwapen(s) op die medewerker(s) heeft/hebben gericht en/of gericht gehouden en/of die medewerker(s) toen dreigend een of meermalen heeft/hebben toegevoegd/bevolen: "dit is een overval, nu naar binnen, ga op de grond liggen, maak geen beweging want dan maak ik je dood" en/of (vervolgens) die medewerker(s) heeft/hebben teruggeduwd die winkel in en/of heeft/hebben gedwongen in die winkel op de grond te gaan liggen en/of een aantal van hen de armen/handen op de rug heeft/hebben getaped en/of een van hen vervolgens onder bedreiging van een vuurwapen heeft/hebben gedwongen de in die winkel aanwezige kluis te tonen en/of te openen;

2.

hij op of omstreeks 30 januari 2010 in de gemeente(n) Alkmaar en/of Wormerveer, in elk geval in Nederland, tezamen in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter voorbereiding van het misdrijf van diefstal met geweldpleging in vereniging en/of afpersing in vereniging (respectievelijk artikel 312 en/of 317 van het Wetboek van Strafrecht), waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenistraf van acht jaren of meer is gesteld, opzettelijk een voertuig (voor het vervoer van de dader(s) en/of de gestolen goederen) en/of mobiele telefoon bestemd tot het begaan van dat misdrijf, heeft verworven en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft hij, verdachte, met zijn mededader over de mobiele telefoon plannen gesmeed om een benzinestation in Wormerveer te overvallen en/of heeft hij zijn mededader uit Alkmaar met voornoemd voertuig opgehaald en/of zijn zij hierna naar de te overvallen benzinestation in Wormerveer gereden en/of hebben zij dit benzinestation vanuit dit voertuig geobserveerd;

3.

hij op of omstreeks 19 december 2009 in de gemeente Alkmaar met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een geldbedrag van (ongeveer) 350 Euro, in elk geval enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan [onderneming 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [benadeelde partij 6], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte die [benadeelde partij 6] een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, (dat in zijn broeksband zat) heeft getoond en/of heeft doorgeladen en/of (vervolgens dreigend) naar de kluis vroeg en/of zei "maak open" en/of (dreigend) om geld vroeg en/of zei: "geef mij het geld" en/of "niemand erbij halen, geen politie, anders schiet ik je overhoop".

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, leest de rechtbank deze verbeterd. Blijkens het verhandelde op de terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in zijn verdediging.

3. De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4. Overweging ten aanzien van het bewijs

A. Inleiding

Ten aanzien van feit 1:

Op 14 januari 2010 rond 21.10 uur heeft er een gewapende overval plaatsgevonden op een filiaal van [onderneming 1] in Alkmaar. Uit de beelden van de overval blijkt dat hierbij vier overvallers betrokken zijn geweest. Daarbij werden de vijf nog aanwezige medewerkers met vuurwapens bedreigd en vastgebonden. De overvallers gingen er vandoor met de inhoud van de kluis en enkele mobiele telefoons. Medeverdachte [medeverdachte 1] heeft bekend de overval te hebben gepleegd en hij heeft verklaard dat hij dat samen met verdachte en de medeverdachten [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] heeft gedaan. Medeverdachte [medeverdachte 4] zou volgens de verklaring van [medeverdachte 1] voorafgaand aan de overval een wapen ter beschikking hebben gesteld. Verdachte ontkent één van de daders te zijn van de overval en zegt alleen zijn auto, met daarin vermoedelijk zijn telefoon, te hebben uitgeleend rond het tijdstip van de overval.

De rechtbank zal dienen te beoordelen of verdachte schuldig is aan het medeplegen van de overval.

Ten aanzien van feit 2:

Volgens het Openbaar Ministerie heeft verdachte, samen met medeverdachte [medeverdachte 2], voorbereidingen getroffen om op 30 januari 2010 een [onderneming 2] in Wormerveer te overvallen. Verdachte heeft erkend dat er gesproken is over een overval op [onderneming 2] en dat hij op die bewuste dag samen met [medeverdachte 2] langs dat tankstation is gereden. Verdachte zou echter niet de intentie hebben gehad [onderneming 2] daadwerkelijk te overvallen. De vraag die de rechtbank onder meer dient te beantwoorden is of sprake is geweest van een strafbare voorbereiding van medeplegen van diefstal met geweld dan wel afpersing.

Ten aanzien van feit 3:

Op 19 december 2009 werd [onderneming 3] in Alkmaar overvallen. De aanwezige medewerkster werd onder bedreiging van een vuurwapen gedwongen de kassa te openen, waarna de overvaller er met de inhoud van de kassa vandoor ging. Verdachte ontkent dat hij deze overval heeft gepleegd. De rechtbank zal dienen te beoordelen of verdachte schuldig is aan deze overval.

B. Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerequireerd tot bewezenverklaring van de drie feiten, zoals tenlastegelegd.

C. Standpunt van de verdachte/de verdediging

Ten aanzien van feit 1

Verdachte heeft verklaard dat hij zijn auto ten tijde van de overval vermoedelijk heeft uitgeleend aan [medeverdachte 4], [medeverdachte 3] of [medeverdachte 1]. Waarschijnlijk lag de mobiele telefoon van verdachte op dat moment ook in de auto. Verdachte wist niets van een overval. De raadsman heeft zich primair op het standpunt gesteld dat verdachte dient te worden vrijgesproken, omdat de op zichzelf in voldoende mate aanwezige wettige bewijsmiddelen, onvoldoende overtuigend zijn. De raadsman heeft een aantal kanttekeningen geplaatst bij de betrouwbaarheid van de verklaringen van [medeverdachte 1] en van enkele andere verklaringen. Subsidiair heeft de raadsman zich ten aanzien van de bewezenverklaring gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank en een strafmaatverweer gevoerd.

Ten aanzien van feit 2

De verdediging heeft betwist dat verdachte de intentie had om daadwerkelijk een overval te plegen. De raadsman heeft de betrouwbaarheid van de verklaring van [medeverdachte 1] betwist. Verder heeft de raadsman onder verwijzing naar een arrest van de Hoge Raad betoogd dat verdachte geen misdadig doel voor ogen had, zodat verdachte dient te worden vrijgesproken.

Ten aanzien van feit 3

Verdachte heeft ontkend dit feit te hebben gepleegd. De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte dient te worden vrijgesproken. De raadsman heeft daartoe een aantal kanttekeningen geplaatst bij de betrouwbaarheid van de in het dossier aanwezige bewijsmiddelen.

D. Beoordeling van de tenlastelegging door de rechtbank

Feit 1 overval [onderneming 1] op 14 januari 2010

Op 14 januari 2010 heeft [benadeelde partij 1] een getuigenverklaring afgelegd over een gewapende overval die eerder die avond, kort na 21.00 uur had plaatsgevonden bij een filiaal van [onderneming 1] gevestigd aan [adres en plaatsnaam]. De [benadeelde partij 1] is werkzaam bij [onderneming 1]. Uit zijn verklaring komt het volgende naar voren:

De zaak was zojuist gesloten en de laatst aanwezige medewerkers hadden zich verzameld bij de personeelsingang om - zoals voorgeschreven - gezamenlijk het pand te verlaten. Naast getuige [benadeelde partij 1] waren [benadeelde partij 2], [benadeelde partij 3], [benadeelde partij 4] en [benadeelde partij 5] aanwezig. Op het moment dat de deur werd geopend en de eerste medewerker naar buiten stapte zag [benadeelde partij 1] dat die werd aangevallen door een persoon met een donkere bivakmuts. Direct daarna kwam er een tweede persoon met zwarte bivakmuts op [benadeelde partij 1] af en zag hij een zilver- of witgoudkleurig pistool in de hand van deze persoon. Op hetzelfde moment kwamen vanachter de tweede persoon nog een derde en vierde persoon aangerend. De tweede persoon richtte het pistool op het gezicht van [benadeelde partij 1] en hij zei: “Naar binnen! Liggen!” en “Liggen, anders schiet ik!”. [Benadeelde partij 1] ging op zijn buik liggen en zijn polsen werden op zijn rug vastgemaakt met duct tape. Uit de broekzak van [benadeelde partij 1] werd zijn mobiele telefoon weggenomen. Tegen [benadeelde partij 2] werd gezegd dat hij op moest staan en de kluis moest openmaken. [Benadeelde partij 1] heeft steeds één naam horen noemen. Die werd heel vaak genoemd. Dat was: [naam].

Op 14 januari 2010 en op 11 februari 2010 heeft [benadeelde partij 5] een getuigenverklaring afgelegd over deze overval. [Benadeelde partij 5] is assistent-bedrijfsleider bij [onderneming 1]. Uit zijn verklaring komt het volgende naar voren:

De winkel was gesloten en hij wilde samen met het andere personeel het pand verlaten. [Benadeelde partij 4] had de deur geopend en [benadeelde partij 5] was het alarm aan het instellen. [Benadeelde partij 5] werd na het instellen van het alarm achteruit geduwd door de anderen en zag in een flits een donkere jas, een bivakmuts en een zwart pistool. [Benadeelde partij 5] werd gedwongen op de grond te gaan liggen en moest vervolgens onder bedreiging van een vuurwapen het alarm weer uitschakelen.

Er werd geroepen: “we moeten naar de kluis, snel” en [benadeelde partij 5] moest meelopen met twee mannen, waarvan er één een zilverkleurig pistool bij zich had. Er werd hem toegevoegd: “een verkeerde beweging en we schieten je dood”. [Benadeelde partij 5] is met de mannen naar de kluis gegaan en heeft de kluis geopend. Een van de mannen heeft eerst al het papiergeld gepakt en in een zwarte rugtas gestopt, waarna hij om méér riep . [Benadeelde partij 5] gaf aan dat er alleen nog rollen muntgeld waren, die vervolgens ook door een van de verdachten in de zwarte rugtas werden gestopt. Daarna werd [benadeelde partij 5] weer meegenomen door de man met het zilverkleurige wapen. [Benadeelde partij 5] zag zijn collega’s op de grond liggen en hij zag dat ze door een persoon werden vastgebonden met duct tape, terwijl een andere persoon daarbij stond met een vuurwapen. [Benadeelde partij 5] hoorde dat er om mobiele telefoons en portemonnees werd gevraagd door één van de onbekende personen. Hij moest zijn mobiele telefoon en zijn portemonnee afgeven. In de portemonnee zat geen geld en die is door de overvallers achtergelaten.

[benadeelde partij 5] geeft aan dat er in zijn beleving vier mannen waren. Er waren twee daders bij hem in de kluisruimte en twee daders bij zijn collega’s. [Benadeelde partij 5] werd daarna gedwongen zo snel mogelijk mee te rennen naar het magazijn om de deur daarvan open te maken. [Benadeelde partij 5] pakte de sleutel bij de heftruck en haalde het slot van de deur. [Benadeelde partij 5] zei tegen de overvallers dat de deur middels een knop omhoog kon, waarna de deur ongeveer een meter werd geopend. Een van de mannen zei: “We zijn nog tien minuten buiten, niet bewegen anders schieten we je dood”, waarna ze het pand verlieten door onder de deur door te gaan. [Benadeelde partij 5] hoorde vervolgens portieren van een auto dicht slaan en een auto met hoog toerental wegrijden. Op het moment dat hij met zijn handen op de rug vastgebonden op de grond lag, zag hij een zilverkleurige auto langsrijden.

[Benadeelde partij 3] heeft op 14 januari 2010 een getuigenverklaring over de overval afgelegd waaruit het volgende naar voren komt :

[Benadeelde partij 3] verklaart dat hij omstreeks 21.05 uur samen met vier collega’s bij de dienstuitgang stond. Collega [benadeelde partij 4] opende de deur. [Benadeelde partij 3] zag vervolgens drie personen, in het zwart gekleed en met bivakmutsen op, naar binnen stormen. [Benadeelde partij 3] zag dat zijn collega [benadeelde partij 4] opzij werd geduwd. De personen riepen “ga liggen!” en [benadeelde partij 3] zag dat zijn collega’s op de grond gingen liggen en ging toen zelf ook liggen. [Benadeelde partij 3] zag dat twee personen vuurwapens in hun handen hadden, één zilverkleurig wapen en één zwart pistool. De vuurwapens waren op [benadeelde partij 3] gericht. [Benadeelde partij 3] deed zijn handen op z’n rug en deze werden vast getapet. Hij hoorde de personen tegen elkaar schreeuwen dat ze telefoons moesten innemen.

Op 15 februari 2010 heeft [benadeelde partij 3] een nadere verklaring afgelegd , waarin hij aangeeft dat er vier overvallers waren, waarvan er één in de kluisruimte was.

[Benadeelde partij 2] heeft op 14 januari 2010 een getuigenverklaring over de overval afgelegd waaruit het volgende naar voren komt : [Benadeelde partij 2] wilde met haar vier collega’s het pand verlaten via de personeelsingang aan de zijkant. [Benadeelde partij 2] voelde dat ze werd teruggeduwd. Ze zag een persoon, geheel in het zwart gekleed en met een zwarte bivakmuts op, binnen komen. Ze zag dat hij haar collega naar binnen duwde. Vervolgens zag zij nog drie mannen binnen komen. Ook deze mannen waren in het zwart gekleed en droegen bivakmutsen. Er werd geroepen: “ga liggen, ga liggen!”

De bedrijfsleider, [benadeelde partij 5], is naar het kantoor gegaan nadat er om de kluissleutel werd geroepen. Zeker twee personen bleven bij [benadeelde partij 2] en haar andere collega’s.

Er werd om telefoons gevraagd. [Benadeelde partij 2] moest haar handen op de rug doen en deze werden vervolgens vast getapet.

In een aanvullende verklaring op 11 februari 2010 heeft [benadeelde partij 2] aangegeven, dat haar man met de auto op haar stond te wachten bij de personeelsingang.

Tot slot heeft ook [benadeelde partij 4] op 14 januari 2010 als getuige een verklaring afgelegd over de overval.

[Benadeelde partij 4] verklaart dat de personeelsleden van [onderneming 1] omstreeks 21.10 uur in de gang achter de personeelsingang stonden om gezamenlijk het pand te verlaten. Hij opende de deur en stapte naar buiten. Op dat moment zag hij een pistool in zijn gezichtsveld. Tegelijkertijd hoorde hij meerdere mannenstemmen roepen: “dit is een overval, nu naar binnen, ga op de grond liggen, maak geen beweging want dan maak ik je dood”. Hij werd vervolgens vastgepakt en naar binnen geduwd en voelde daarbij iets in zijn rug prikken, waarschijnlijk het pistool. Binnen is hij op de grond gaan liggen, evenals zijn collega’s. [Benadeelde partij 4] hoorde dat er meerdere malen aan [benadeelde partij 5] werd gevraagd waar de kluis was. Ondertussen werd er door een andere overvaller tegen [benadeelde partij 4] en het overige personeel geschreeuwd “niet bewegen, anders maak ik je dood”. De telefoon en portemonnee van [benadeelde partij 4] werden uit zijn kleding gehaald door één van de overvallers. Ondertussen hoorde hij dat twee mannen met [benadeelde partij 5] naar de kluis meeliepen. De armen van [benadeelde partij 4] werden op zijn rug aan elkaar vast getapet. Hij hoorde een van de overvallers tegen een ander roepen: [“naam, naam, kom”].

Op 18 januari 2010 heeft [naam] namens [onderneming 1] aangifte gedaan van de overval op 14 januari 2010. Uit de aangifte en de daarbij gevoegde bijlagen (kasopmaak en kluistelling) blijkt dat er ongeveer 14.000 euro uit de kluis is weggenomen.

Op 2 februari 2010 is [medeverdachte 1] aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de overval op [onderneming 1] in Alkmaar op 14 januari 2010. Tijdens het derde verhoor op 16 februari 2010 heeft [medeverdachte 1] bekend dat hij samen met [medeverdachte 2], [verdachte] en [medeverdachte 3] de overval op [onderneming 1] heeft gepleegd. [Medeverdachte 4] heeft een bij de overval gebruikt wapen geleverd.

Deze verklaring heeft hij tijdens latere verhoren en bij de rechter-commissaris als getuige in de zaak tegen de medeverdachten herhaald.

Bewijs

De verklaringen van [medeverdachte 1]

De rechtbank zal de hierna te noemen verklaringen van [medeverdachte 1] voor het bewijs gebruiken, omdat deze naar het oordeel van de rechtbank betrouwbaar zijn. Daartoe is in de eerste plaats redengevend dat [medeverdachte 1] in zijn verklaringen mede zichzelf heeft belast. Daarnaast heeft hij gedetailleerd en uitvoerig verklaard over hoe een en ander voorafgaand, tijdens en na afloop van de overval is gegaan en hij heeft daarover grotendeels consistent verklaard. Daarnaast heeft de politie de aangevers en andere getuigen gehoord, telefoongegevens onderzocht, huiszoekingen bij de verdachten gedaan, camerabeelden bekeken en [medeverdachte 1] bevraagd aan de hand van opnames van de beveiligingscamera’s van [onderneming 1]. Dit heeft op verschillende onderdelen ondersteunend bewijsmateriaal opgeleverd.

In zijn derde verhoor verklaart [medeverdachte 1] dat hij op 14 januari 2010 met [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] bij snackbar [naam] in Alkmaar stond. Verdachte kwam daar ook naar toe, samen met [medeverdachte 4]. [Medeverdachte 4] heeft het wapen, ‘een alarmpistooltje’ aan verdachte gegeven en daarna zijn verdachte , [medeverdachte 1], [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] in de auto van verdachte, een Renault, naar [onderneming 1] gereden. [Medeverdachte 1] verklaart dat ze aan de zijkant van [onderneming 1] zijn gaan staan, om te wachten tot het personeel na sluitingstijd naar buiten zou komen. [Medeverdachte 1] schat dat het rond 21.05/21.10 uur was. Verdachte en [medeverdachte 2] stonden drie à vier meter voor [medeverdachte 1] en zij hadden het wapen bij zich. Op het moment dat de deur openging, renden verdachte en [medeverdachte 2] naar de deur. [Medeverdachte 1] zag dat verdachte een personeelslid van [onderneming 1] pakte en hoorde hem schreeuwen: “Dit is een overval”. [Medeverdachte 2] en verdachte duwden de personeelsleden die vooraan liepen terug naar binnen. [Medeverdachte 1] ging vervolgens samen met [medeverdachte 3] ook naar binnen. [Medeverdachte 1] verklaart dat er volgens hem vijf personeelsleden aanwezig waren, die allemaal in het kleine gangetje bij de in/uitgang stonden. Verdachte en [medeverdachte 2] schreeuwden dat ze op de grond moesten gaan liggen. [Medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] hebben de personeelsleden vervolgens met de handen op de rug vastgebonden met tape. [Medeverdachte 3] heeft een paar telefoons uit de zakken van personeelsleden gehaald. [Medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] bleven in het gangetje, terwijl verdachte en [medeverdachte 2] met de chef naar de kluis gingen. [Medeverdachte 1] geeft aan dat hij ze vervolgens niet meer kon zien. Wel heeft hij [medeverdachte 2] horen schreeuwen: “Ik wil meer papier zien”, waarop de chef zei dat dit alles was wat er in de kluis zat. [Medeverdachte 1] hoorde de chef vervolgens zeggen dat er ook nog geld in de kassalades zat, waarna [medeverdachte 2] vroeg om de kassalades in de tas te legen. [Medeverdachte 2] had een zwarte rugtas meegenomen. [Medeverdachte 2] en verdachte kwamen weer terug naar de gang, met de chef. [Medeverdachte 1] geeft aan dat hij vervolgens op een tv scherm zag dat er buiten een auto stond te wachten, kennelijk om iemand op te halen. Verdachte vroeg aan de chef hoe zij via een andere weg naar buiten konden en de chef zei dat het via het magazijn kon. Samen met de chef zijn ze toen naar het magazijn gerend. De roldeuren waren op slot. De chef pakte de sleutel uit een heftruck en heeft het slot opengedaan, waarna [medeverdachte 1] op de knop heeft gedrukt om de deur te openen. Verdachte bleef nog even achter om de chef vast te binden. De auto stond gelijk naast het magazijn, 6 à 7 meter verder. Ze zijn vervolgens langs het kanaal in de richting van Akersloot gereden. In Akersloot is er van auto gewisseld en zijn ze in de auto van de vader van [medeverdacht 1] verder gegaan richting Wormerveer. Op een parkeerterrein in Wormerveer is het geld verdeeld. [Medeverdachte 1] geeft aan dat hij denkt dat de buit zo rond de 12.000 euro is geweest, omdat ieder rond de 3000 euro heeft gekregen. [Medeverdachte 2] heeft de verdeling gemaakt. [Medeverdachte 2] heeft twee mobiele telefoons weggegooid en de derde telefoon aan [medeverdachte 1] gegeven. [Medeverdachte 1] verklaart dat hij een week voor de overval drie zwarte bivakmutsen heeft gekocht, samen met [medeverdachte 3]. [Medeverdachte 1[, [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] droegen een zwarte bivakmuts. Verdachte droeg geen bivakmuts.

Deze verklaring van [medeverdachte 1] omtrent de gang van zaken tijdens de overval komt overeen met hetgeen voornoemde getuigen/aangevers hebben verklaard en wordt voorts ondersteund door de bevindingen van [verbalisant 1], die de beelden van de overval van de verschillende beveiligingscamera’s in [onderneming 1] heeft bekeken.

In zijn vijfde verhoor verklaart [medeverdachte 1] dat ze voorafgaand aan de overval hadden afgesproken bij snackbar [naam]. [Medeverdachte 4] kwam samen met [verdachte], in de auto van verdachte. [Medeverdachte 1] verklaart dat ze met z’n vijven waren, want [medeverdachte 4] was er ook bij. [Medeverdachte 4] was op de hoogte dat ze een overval gingen plegen op [onderneming 1]. [Medeverdachte 4] heeft het wapen bij de snackbar aan verdachte gegeven en zei hem dat hij het wel die avond terug wilde hebben. [Medeverdachte 4] vroeg in totaal 4000 euro in ruil voor het wapen. Dat vonden de anderen teveel. Alle vier hebben ze een rol met twee euro muntstukken gegeven. In totaal heeft [medeverdachte 4] 200 euro gekregen. Verdachte heeft dat de dag na de overval aan [medeverdachte 4] gegeven.

Mededaders

[Medeverdachte 1] heeft verklaard dat hij de overval samen met [medeverdachte 2], [medeverdachte 3] en [verdachte] heeft gepleegd. De verklaring van [medeverdachte 1] wordt op dit punt door verschillende hierna te noemen bewijsmiddelen ondersteund.

[Getuige 3] heeft op 29 januari 2010 verklaard dat hij van [verdachte] zelf heeft gehoord dat [onderneming 1] door [verdachte], [medeverdachte 3] en nog twee Turken is beroofd. Hij heeft van [verdachte] gehoord dat ze drieduizend euro per persoon buit hadden. Verder verklaart [getuige 3] dat hij samen met zijn neef [medeverdachte 4] in de auto zat op de avond van de overval en dat zij in de buurt van [onderneming 1] hebben gereden. [Getuige 3] verklaart dat het wapen van [medeverdachte 4] is uitgeleend en dat [verdachte] of één van de anderen het heeft gebruikt. Tot slot weet [getuige 3] nog te vertellen dat ze met de Renault van [verdachte] waren en dat de Renault bij de roldeuren was geparkeerd. Hij denkt dat er vijf [onderneming 1] medewerkers werden vastgebonden, terwijl de manager de kluis moest openen.

Op 31 januari 2010 heeft [getuige 3] verklaard dat de [medeverdachte 3] die hij eerder noemde, [medeverdachte 3] heet. Dat heeft [verdachte] tegen hem gezegd. Ook de informatie die hij noemde over de medewerkers had hij van [verdachte] gehoord. Tot slot verklaart [getuige 3] dat zijn neef [medeverdachte 4] op de avond van de overval is gebeld met de mededeling dat [onderneming 1] was gelukt. Het was vermoedelijk [verdachte] die belde.

Op 8 februari 2010 verklaart [getuige 3] hierover dat zijn neef [medeverdachte 4] gebeld werd, omdat hij hen het wapen had geleend. [Getuige 3] heeft van zijn neef gehoord dat ze zeiden: we zijn klaar met [onderneming 1], we komen vanavond je alarmpistool inleveren. [Getuige 3] had eerder op de dag van de overval al van zijn neef gehoord dat [verdachte] een overval op [onderneming 1] wilde plegen. [Medeverdachte 4] zei tegen hem dat ze naar binnen zouden gaan. [verdachte], [Medeverdachte 3] en nog twee zouden naar [onderneming 1] gaan.

Ook [getuige 4] heeft op 8 februari 2010 bij de politie verklaard dat hij van [verdachte] heeft gehoord dat hij [onderneming 1] had overvallen. [Verdachte] had gezegd dat ze met z’n vieren waren en drieënhalf duizend euro per persoon hadden.

[Getuige 4] heeft voorts verklaard dat hij ongeveer drie dagen na de overval op [onderneming 1] van [getuige 3] hoorde dat het pistool van [medeverdachte 4] was uitgeleend en gebruikt bij de overval op [onderneming 1].

Voorts heeft [getuige 1] details over de overval aan de politie verteld. Op 3 februari 2010 heeft [getuige 1] bij de politie verklaard dat hij van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] heeft gehoord dat ze samen met [verdachte] en [medeverdachte 3] een overval op [onderneming 1] hadden gepleegd. [Medeverdachte 3] had hem na afloop gebeld om te zeggen dat het was gelukt. Ze hadden met een pistool of pistolen de overval gezet en ze hadden iets van 3000 euro per persoon .

Op 4 februari 2010 legt [getuige 1] nog een verklaring af bij de politie waarin hij veel details over de overval op [onderneming 1] geeft die hij van [medeverdachte 2] dan wel [medeverdachte 1] heeft gehoord. Zo verklaart [getuige 1] dat het personeel op de grond moest liggen en dat [medeverdachte 2] en [verdachte] met een medewerker naar de kluis zijn gegaan. Er zat zowel papiergeld als losgeld in de kluis. [Medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] bleven bij de medewerkers en zij zagen dat er buiten een auto kwam aanrijden, of al stil stond. Ze dachten dat één van de medewerkers opgehaald zou worden. Toen ze dat zagen zijn ze via de andere kant gevlucht naar de auto van [verdachte]. Ze zijn langs het kanaal naar Akersloot gereden en volgens [medeverdachte 1] zijn ze daar van auto gewisseld. [Medeverdachte 2] heeft tegen [getuige 1] verteld dat hij het geld uitgedeeld had. [Medeverdachte 2] had gezegd dat ze drieduizend euro per persoon hadden en veel losgeld. [Medeverdachte 1] heeft verteld dat het personeel van [onderneming 1] hun telefoons uit hun zakken moest halen. Van [medeverdachte 1] heeft hij gehoord dat zijn rozeachtige telefoon van één van de medewerkers van [onderneming 1] is. [Getuige 3] had eerder op de dag van de overval al van zijn neef gehoord dat [verdachte] een overval op [onderneming 1] wilde plegen.

De verklaringen van [medeverdachte 1], [getuige 3], [getuige 4] en [getuige 1] vinden voorts ondersteuning in de navolgende bewijsmiddelen.

- [Medeverdachte 1] heeft op 22 januari 2010 één van de gestolen telefoons in gebruik. [Medeverdachte 1] heeft hier overigens over verklaard dat hij die telefoon op enig moment na de overval van [medeverdachte 2] heeft gekregen.

- De auto van verdachte is gebruikt bij de overval, hetgeen wordt ondersteund door de camerabeelden van [onderneming 1] en de beelden van camera’s buiten [onderneming 1] op het industrieterrein. Op deze beelden is te zien dat een lichtgrijze Renault, met als laatste cijfer van het kenteken een [cijfer], direct voorafgaand aan- en onmiddellijk na afloop van de overval in de nabijheid van [onderneming 1] heeft gereden. Verdachte is eigenaar van een lichtgrijze Renault met [kenteken]. Daarnaast is de auto van [getuige 3] omstreeks 21.02 uur op de beelden te zien, met daarin twee personen, hetgeen overeenkomt met de verklaring van [getuige 3] dat hij op de avond van de overval samen met zijn neef [medeverdachte 4] in de buurt van [onderneming 1] heeft rondgereden.

- Het telefoonnummer van verdachte maakt op de avond van 14 januari 2010 achtereenvolgens gebruik van zendmasten in de volgende plaatsen: 18.37 uur Wormer; 18.50 uur Assendelft; 19.03 uur Alkmaar; 19.04 uur Alkmaar; 19.23 uur Alkmaar; 21.21 uur Akersloot; 21.22 uur Akersloot; 21.54 uur Wormer. Dit komt overeen met de verklaring van [medeverdachte 1] ten aanzien van de door hen afgelegde route na de overval, inhoudende dat in Akersloot van auto gewisseld werd. Verder blijkt uit de telefoongegevens van het bij verdachte in gebruik zijnde telefoonnummer dat dat nummer op 14 januari 2010 om 18.37 uur, 19.03 uur en 19.23 uur heeft gebeld met een telefoonnummer in gebruik bij [medeverdachte 3]. Om 19.04 uur en om 21.54 uur - op 14 januari 2010 - is er met het telefoonnummer van verdachte gebeld met het nummer in gebruik bij [medeverdachte 4]. De verklaring van [getuige 3] dat zijn neef [medeverdachte 4] na afloop van de overval is gebeld (vermoedelijk door [verdachte]) wordt hiermee naar het oordeel van de rechtbank ondersteund. Tot slot blijkt uit onderzoek van de printlijsten van verdachte dat op 14 januari 2010 om 22.49 uur, gedurende 36 seconden, en om 22.56 uur, gedurende 15 seconden, contact is geweest met het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde telefoonnummer. Om 22.49 uur is gedurende 22 seconden contact geweest met het bij [medeverdachte 2] in gebruik zijnde nummer.

- Tijdens huiszoekingen zijn onder een aantal verdachten verschillende kledingstukken in beslag genomen en onderzocht. In de woning van verdachte is een groene jas in beslag genomen, die in de kledingkast in de slaapkamer van verdachte hing. In de auto van verdachte is een bontmuts met flappen gevonden. In de woning waar [medeverdachte 1] verbleef is in zijn slaapkamer een zwart Adidas trainingspak aangetroffen en in beslag genomen.

[Verbalisant 1] heeft de in beslag genomen kleding vergeleken met de kleding van de overvallers zoals zichtbaar op de camerabeelden van de overval op [onderneming 1]. Zijn conclusie is dat de groene jas, de bontmuts met flappen en de trainingsbroek met witte zijstrepen zeer sterk overeenkomen met kledingstukken door de overvallers gedragen tijdens de overval.

[Medeverdachte 1] heeft op 23 maart 2010 verklaard dat verdachte een groene jas droeg tijdens de overval. Geconfronteerd met de in beslag genomen groene jas geeft [medeverdachte 1] aan dat hij 100% zeker weet dat dit de jas van verdachte is, gelet op de zakken op de borst en de rafels aan de jas. Zelf droeg [medeverdachte 1] tijdens de overval een zwarte trainingsbroek met witte strepen aan de zijkant, dezelfde als de door de politie in beslag genomen broek. Aan [medeverdachte 1] wordt een foto getoond van de in beslag genomen bontmuts met flappen. [Medeverdachte 1] verklaart dat deze van [medeverdachte 2] is, maar dat [medeverdachte 3] de muts tijdens de overval droeg. [Medeverdachte 3] vroeg om die muts bij de auto van [verdachte]. De vader van [medeverdachte 2] heeft verklaard – nadat hij met de muts is geconfronteerd – dat dit de muts is van zijn zoon Voorts heeft [medeverdachte 2] verklaard dat hij de muts aan [medeverdachte 3] heeft uitgeleend.

Conclusie van de rechtbank

De rechtbank concludeert naar aanleiding van de hiervoor weergegeven bewijsmiddelen dat verdachte één van de vier overvallers is geweest die op 14 januari 2010 een [onderneming 1] filiaal in Alkmaar hebben overvallen. Voorts is de rechtbank van oordeel, gelet op de hiervoor omschreven feitelijke gang van zaken, dat sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de vier overvallers en dat er derhalve sprake is van medeplegen.

De verklaring van verdachte, inhoudende dat hij op 14 januari 2010 toen hij in Alkmaar was, gedurende enige tijd zijn auto (met daarin waarschijnlijk zijn mobiele telefoon) heeft uitgeleend, acht de rechtbank op basis van de hiervoor genoemde bewijsmiddelen - in onderling verband en samenhang beschouwd - ongeloofwaardig.

De rechtbank is van oordeel dat het onder 1 ten laste gelegde, een en ander zoals hierna weergegeven in de bewezenverklaring, wettig en overtuigend kan worden bewezen verklaard.

Feit 2 voorbereiding overval [onderneming 2] op 30 januari 2010

Binnen het onderzoek 10Heuvel werden gesprekken gevoerd via het [telefoonnummer 1] opgenomen en uitgeluisterd. Dit telefoonnummer is in gebruik bij: [verdachte], [adres en woonplaats]. Ook werden gesprekken gevoerd via het [telefoonnummer 2] opgenomen en uitgeluisterd. Dit telefoonnummer is in gebruik bij: [medeverdachte 2], [adres en woonplaats].

Op 30 januari 2010, te 08.02.05 uur, 11.16.21 uur en 11.16.53 uur, vond tussen bovenvermelde twee telefoonnummers SMS verkeer plaats met de navolgende letterlijke teksten:

SMS uit vanaf [telefoonnummer 1] naar [telefoonnummer 2]:

Vandaag torrie

SMS in naar [telefoonnummer 1] van [telefoonnummer 2]:

Waar hoelaat met wie

SMS uit van [telefoonnummer 1] naar [telefoonnummer 2]:

Regel [medeverdachte 1]..ik bel je ltr

Op 30 januari 2010, te 13.01.41 uur, vond tussen bovenvermelde telefoonnummers SMS verkeer plaats met de navolgende letterlijke tekst:

SMS in vanaf het [telefoonnummer 2] naar het [telefoonnummer 1]:

Broer bel me eve voor info dan

Bovenvermeld SMS bericht werd op 30 januari 2010, te 13.28.46 uur, gevolgd door een gesprek tussen beide telefoonnummers met onder meer de navolgende letterlijk uitgewerkte tekst (gesprek in Turks door tolk vertaald):

[m2]: [medeverdachte 2]

[v]: [verdachte]

[…]

[m2]: ‘Ja. Is de dinges de dinges?

[v]: ‘Er is hier bij ons een plek/locatie.., ouwe, we moeten niet over de telefoon praten... maar... ehh.. het is... ehh.. ge... GEGARANDEERD...’

[m2]: ‘Om hoelaat’?

[v]: ‘Het gaat vanavond om negen uur dicht’

[m2]: ‘Om negen uur’?

[v]: ‘Ja’

[m2]E: ‘Ja... ehh... [MEDEVERDACHTE 1] is nu if buiten of zo, ik weet niet’

[v]: ‘Ja’?

[m2]: ‘Nummero 16... hij gaat ook met een chick, weet je’?

[v]: ‘Echt waar’?

[m2]: ‘Daarom, hij gaat rond een uur of zes of zo’

[v]: ‘Kijk maar ‘s even ouwe’

[m2]: ‘Ja, is goed. Heb jij de dingens..’? (meervoud)

[v]: ‘Wat’?

[m2]: ‘WAPEN en zo’

[v]: ‘Er is geen WAPEN ouwe.. .ehh... ding is al genoeg, joch... ehh.. MES’

[m2]: ‘Maaree. . .wat voor een dinges is het dan’?

[v]: ‘Benzinestation’

[m2]: ‘Ohhh’

[v]: ‘Gelijk achter mijn huis’

[m2]: ‘Ookay’

[v]: ‘Ok? Ik zal... zeg jij het maar even.., ik zal jou.. ehh.. of ik,,,’

[m2]: ‘Ik zal het even aan [naam] vragen.., en zo..’

[v]: ‘Laat me weten, he’!

[m2]: ‘Ja, is goed’

[v]: ‘Ok’?

[m2]: ‘Doei’

[v]: ‘Is goed man, doei’.

EINDE GESPREK.

Uit onderzoek van de politie via Google maps en ANWB routeplanner bleek dat op een afstand van 381 meter van [adres] Wormerveer (woning verdachte) tank/benzinestation [onderneming 2] is gevestigd op het [adres] te Wormerveer.

Het daaropvolgende dichtstbijzijnde tankstation van de woning van verdachte was gelegen op een afstand van 2,3 kilometer.

Op 30 januari 2010 te 14.59.22 uur, 15.28.19 uur, 15.29.03, 15.38.33 uur, 15.39.18 uur, 15.47.47 uur, 15.48.31 uur, 15.49.53 uur, 15.50.34 uur, 15.51 .46 uur en 15.52.21 uur, vond tussen beide telefoonnummers.SMS verkeer plaats waarin onder andere afspraken werden gemaakt en werd besproken of er een derde persoon mee moet.

SMS uit van [telefoonnummer 1] naar het [telefoonnummer 2]:

Jij en ik 2 mans

SMS in naar het [telefoonnummer 1] van het [telefoonnummer 2]:

Kan broer

SMS uit van het [telefoonnummer 1] naar het [telefoonnummer 2]:

Als je wil

Uitgaand SMS bericht van het [telefoonnummer 2] naar het [telefoonnummer 1], in het Turks, vertaald door een tolk:

Benzinlige girecezmi of onlar cikinca mi dalacaz

Gaan we het benzinestation binnen of vallen we binnen als zij er uit komen.

Uitgaand SMS van het [telefoonnummer 1] naar het [telefoonnummer 2], in het Turks, vertaald door een tolk:

Girecez.

We gaan naar binnen.

Uitgaand SMS bericht van het [telefoonnummer 2] naar het [telefoonnummer 1].

Broer ordan cok cikarmi ki?

Broer, komt daar dan wel veel uit?

SMS uit van het [telefoonnummer 1] naar het [telefoonnummer 2].

Ja man. .als je nog iemand heb perfect

SMS in van het [telefoonnummer 1] naar het [telefoonnummer 2]:

K wil sowieso niet met die ayi (=lul) weetje en [medeverdachte 1] kan Niet

SMS uit van het [telefoonnummer 1] naar het [telefoonnummer 2]:

Wie kan meer. .yuksel mis

SMS in van het [telefoonnummer 2] naar het [telefoonnummer 1]:

K weet niet ouwe

SMS uit van het [telefoonnummer 1] naar het [telefoonnummer 2]:

Laat maar weten voor 6

SMS in van het [telefoonnummer 2] naar het [telefoonnummer 1]:

Broer k ga nu na werk man k wil wel met je komen ouwe geen probleem

Na voorgaande berichten vond tussen beide telefoonnummers SMS verkeer plaats waarvan de inhoud ging over het ophalen van [medeverdachte 2] en de manier waarop dat zou gaan.

Dit betroffen SMS berichten van 30 januari 2010, te 15.55.38 uur, 15.56.12 uur, 16.18.01 uur, 16.19.11 uur, 16.19.45 uur, 16.20.21 uur, 16.20.37 uur, 18.59.28 uur, 19.04.20 uur, 19.04.45 uur, 19.06.40 uur, 19.06.24 uur, 19.45.24 uur, 19.58.37 uur, 19.59.28 uur en 20.24.39 uur.

Op 30 januari 2010, te 21.11.36 uur, vond een gesprek plaats tussen het bij [medeverdachte 2] in gebruik zijnde [telefoonnummer 2] en het [telefoonnummer 3] in het Turks, vertaald door een tolk.

De rechtbank concludeert op basis van de hierna aan te halen verklaring van [medeverdachte 1] en de bevindingen van de politie dat hij de NN man is in het gesprek, waarvan de letterlijke inhoud luidt:

[v]: [verdachte]

[m2]: [medeverdachte 2]

N: NN-Man

NN-Man zegt dat hij richting Alkmaar rijdt.

[Medeverdachte 2] zegt ‘ik rij ook richting Alkmaar’.

NN-Man vraagt waar [medeverdachte 2] is; [medeverdachte 2] antwoordt ‘Wormerveer’.

Ze hebben ze het over een meisje, waar NN-Man om zeven naar toe zou gaan; hij was in de moskee en het werd laat.

NN-Man vraagt hoe laat [medeverdachte 2] terug is;

[Medeverdachte 2] zegt ‘ik ben onderweg; bijna’.

[Medeverdachte 2] vraagt wat NN-Man bij de [onderneming 4] deed;

NN-Man vraagt hoe [medeverdachte 2] dat weet.

[Medeverdachte 2] lacht.

NN-Man vraagt met wie [medeverdachte 2] was;

[Medeverdachte 2] zegt met [verdachte];

NN-Man vraagt ‘nog steeds met [verdachte]’?

[Medeverdachte 2] zegt ‘ja met [verdachte], [naam]’.

NN-Man dacht dat [medeverdachte 2] aan het werken was.

[Medeverdachte 2] zegt dat hij om zeven uur klaar was en dat hij daarna NN-Man een SMS heeft gestuurd.

NN-Man vraagt weer hoe laat [medeverdachte 2] terug is;

[Medeverdachte 2] zegt ‘ik ben onderweg’

vervolgens:

N: ‘Maarruh... wat zegt [verdachte] over ‘die ding’...’?

[m2]: ‘Over wat’?

N: ‘Over wat jij ge-sms’t had’

[m2]: ‘Ehh... Ja... ehhh.... we zou het zojuist gaan doen, maarruh, de man was daar, weet je, de eigenaar; later zeiden we, laat maar zitten’.

N: ‘Ja maarr, wat... wat voor een dingetje was dat’?

[m2]: ‘Pompstation joch’!

N: ‘Tchuu... NTV (ws.: jullie zijn gaan schijten)’

[m2]: ‘He’?

N: ‘Wat wil je daar uithalen’?

[m2]: ‘Hij zegt, “daar heb je zo... net zoals [onderneming 1]”, vriend.

N: ‘Ahh, rot op man.... ‘t is niks’

[m2]: ‘Jaa... hij zegt “morgen gaan we eentje klaar maken (=klaren/doen)”

N: ‘Nee, ik ga niet.., ik ga niet... ehhh.. ik ga gewoon woensdag, verder niet, ik ben niet meer... ehh.. klaar”

[m2]: ‘Ohh... is goed, man... maar goed, hoe laat ben jij ongeveer...’

N: ‘Als je wilt doen, doe maar, weet je, maar ik ga niet ehh...’

[m2]: ‘Nee... ehh.. jaa.. ehh... ik weet het niet., ik weet het dus niet’

N: ‘Als ik jou was, zou ik ook niet NTV (zitten?) hoor’

[m2]: ‘Ja, ik weet het... ehh.. jaa... ik ga kijken/zal het wel (aan-)zien’

N: ‘Wacht effe... wacht wacht, wacht’

Stite

[m2]: ‘Heyy’?

Stilte

N: ‘Ja’?

[m2]: ‘Wat wou ik zeggen... ehh... tot hoe laat ben je met die chick’?

N: ‘Ik ben er net... ik ga ehh.. ze moet ehh... kwart over tien weg of zo’

[m2]: ‘Kwart over tien’?

N: ‘Ja’

[m2]: ‘Is goed... bel me dan op... ik ben over tien of zo’

N: ‘Kom jullie nu terug naar Alkmaar met [verdachte] of niet’?

[m2]: ‘Ja met [verdachte]... ik weet niet of je nog blijft’

N: ‘Zijn jullie alleen met z’n tweetjes’?

[m2]: ‘Ja... we zijn nu bijna... we zijn nu op A9’

N: ‘Geef ‘s [verdachte] even’

[Verdachte] komt aan de telefoon:

[v]: [‘naam]’?

N: ‘[naam]’

[v]: ‘Wat ben je aan het doen, joch’?

N: ‘Niks ouwe’

[v]: ‘Ik ook niks hahaha’

[…]

Ze moeten allebei lachen

[v]: ‘Wat ben je aan het doen, joch’?

N: ‘Hey maar Turk, luister ‘s even’

[v]: ‘Jow’

N: ‘Wou je gaan ZEPPEN vandaag’?

[v]: ‘We gi... ik ging net even kijken Turk, maar, de eigenaar daarvan was er... en... het is de achterkant van mijn huis, je weet het toch’?

N: ‘Ja, ja, ik weet wie je bedoelt’

[v]: ‘Die man eh... altijd ehh... vast en zeker ehh.. er is een knop, joch’

N: ‘Echt waar’?

[v]: ‘Echt waar! Je weet toch... we moeten niet ehh dat risico nemen’

Op 30 januari 2010 heeft een observatieteam de volgende waarnemingen gedaan :

Omstreeks 20.05 uur kwam [verdachte] uit de woning [adres en woonplaats], en stapte in de Renault [kenteken]. Hierna reed deze auto weg.

Omstreeks 20.23 stopte de Renault [kenteken] op [adres] te Alkmaar. Kort hierna vervolgde deze auto zijn weg.

Omstreeks 20.24 uur zag een verbalisant dat er twee mannen in de Renault [kenteken] zaten, te weten: [verdachte] en een voor hem, verbalisant, onbekend persoon.

Omstreeks 20.42 uur zagen verbalisanten dat van de Renault [kenteken], ter hoogte van het tankstation “[onderneming 2]”, gevestigd op de [adres] te Wormerveer, de remlichten gingen branden.

Omstreeks 20.43 uur werd de Renault [kenteken] geparkeerd op [adres] te Wormerveer.

Omstreeks 20.48 uur ging [verdachte] binnen in de woning [adres en woonplaats]. Omstreeks 20.49 uur zag een verbalisant dat de onbekende man in de Renault [kenteken] zat.

Omstreeks 20.50 uur liep [verdachte] over [adres en woonplaats] in de richting van de Renault [kenteken] en omstreeks 20.51 uur stapte [verdachte] in als bestuurder in de Renault [kenteken].

Omstreeks 20.54 uur reed de Renault [kenteken] weg.

Omstreeks 21.25 uur zag een verbalisant dat de Renault [kenteken] stopte op [adres] te Alkmaar. Vervolgens zag hij dat de onbekende persoon uitstapte en perceel [nr] binnen ging.

Op maandag 1 februari 2010 werd door de politie contact gezocht met de eigenaar van tankstation [onderneming 2], gevestigd [adres] te Wormerveer. De eigenaar deelde mee dat op 30 januari 2010 een meisje van 20 jaar achter de balie van het tankstation stond en dat hij als eigenaar omstreeks 20.45 uur op de zaak was gekomen. Uit veiligheidsoverwegingen is het gebruikelijk dat hij of iemand anders kort voor sluitingstijd ook in de zaak aanwezig is. De eigenaar heeft desgevraagd verklaard dat in het pand twee losse kluizen staan.

[Medeverdachte 1] heeft bij de politie verklaard dat verdachte hem [‘naam’] noemt.

Voorts heeft [medeverdachte 1] verklaard dat hij na de overval op [onderneming 1] een.SMS kreeg van verdachte met de tekst “Vandaag torrie”. Hij werd vervolgens gebeld door [medeverdachte 2]. [Medeverdachte 2] vertelde hem dat het om een overval op een tankstation bij verdachte in de buurt ging. Verdachte had tegen [medeverdachte 2] gezegd dat de eigenaar een kluis in het tankstation zou hebben. [Medeverdachte 1] had die avond een afspraak met een meisje. Hij wilde niet mee.

Verdachte heeft verklaard dat het klopt dat hij gebruik maakt van [telefoonnummer 1] en op 30 januari 2010 heeft hij inderdaad een.SMS verstuurd met de inhoud: “vandaag torrie” naar [medeverdachte 2] en naar ‘[medeverdachte 1]’. Verdachte heeft voorts verklaard dat hij die dag meerdere SMS-jes naar [medeverdachte 2] heeft gestuurd en [medeverdachte 2] ook aan de telefoon heeft gehad. Verdachte heeft per SMS met [medeverdachte 2] afgesproken en heeft hem in zijn Renault opgehaald in Alkmaar. [medeverdachte 1] ging niet mee omdat hij bij een vriendin was. Vervolgens zijn zij teruggereden naar Wormerveer. Na een korte stop bij zijn huis zijn ze weer naar Alkmaar gereden. Over [onderneming 2] is gesproken op het moment dat zij er langs reden.

De rechtbank concludeert op basis van de verklaring van [medeverdachte 1] (onder meer inhoudende dat hij [medeverdachte 2] aan de telefoon had toen hij bij een meisje was), in samenhang met de inhoud van het afgeluisterde telefoongesprek, waaruit blijkt dat [medeverdachte 2] en verdachte bij elkaar zijn en in de richting van Alkmaar rijden en de omstandigheid dat het observatieteam ziet dat de passagier die bij verdachte in de auto heeft gezeten bij de woning van [medeverdachte 2] naar binnen gaat, dat [medeverdachte 2] degene is die bij verdachte in de auto zat op de avond van 30 januari 2010.

De rechtbank stelt voorop dat voor een bewezenverklaring van het plegen van voorbereidingshandelingen is vereist dat kan worden bewezen dat de verdachte opzettelijk voorwerpen bestemd tot het begaan van een misdrijf, waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld, voorhanden heeft. Derhalve zal moeten worden bewezen dat de voorwerpen die de verdachte en zijn medeverdachte voorhanden hadden ‘bestemd zijn tot het begaan van een dergelijk misdrijf’. Krachtens geldende jurisprudentie is daarbij van belang dat de voorwerpen afzonderlijk dan wel gezamenlijk naar hun uiterlijke verschijningsvorm dienstig konden zijn voor het misdadige doel dat de verdachte voor ogen stond (HR 20 februari 2007, LJN AZ0213, NbSr 2007, 125). Anders dan de raadsman heeft betoogd, is derhalve niet van belang dat de bij de verdachte aangetroffen voorwerpen normale gebruiksvoorwerpen zijn. Immers dienen de voorwerpen in hun gezamenlijkheid en naar hun uiterlijke verschijningsvorm te worden beoordeeld, waarbij ook niet geabstraheerd mag worden van het doel dat de verdachte met deze voorwerpen voor ogen had. Bij oordelen aangaande het bewijs van dat doel spelen in beginsel alle feiten en omstandigheden van het geval een rol.

Vorenstaande in acht nemende, stelt de rechtbank uit de hiervoor weergegeven inhoud van de bewijsmiddelen de volgende feiten en omstandigheden vast.

Verdachte heeft in de vroege ochtend een SMS verstuurd aan zijn medeverdachte met de inhoud “vandaag torrie”. Zowel bij de politie als de rechtbank is genoegzaam bekend dat “torrie” in straattaal “overval” kan betekenen, hetgeen door de raadsman is betwist. Als verdachte echter later op de dag zijn medeverdachte [medeverdachte 2] aan de telefoon heeft, zegt hij dat ze er eigenlijk niet aan de telefoon over moeten praten, maar dat het om een benzinestation gaat vlak achter zijn huis. Als [medeverdachte 2] vraagt hoe laat, antwoordt verdachte dat het om negen uur dicht gaat. Verdachte zegt verder dat er geen wapen nodig is, een mes is genoeg. [Medeverdachte 2] vraagt nog of ze het benzinestation binnen gaan, of naar binnen vallen als zij er uit komen. Nadat er gedurende de hele dag telefonisch contact wordt onderhouden over het hoe en wat van de ‘afspraak’ later op de dag, haalt [medeverdachte 2] vanuit Wormerveer met de auto op in Alkmaar, om vervolgens onmiddellijk weer terug te keren naar Wormerveer. Ter hoogte van het benzinestation aan [adres] in Wormerveer ziet het observatieteam dat de remlichten van de auto oplichten.

Naar het oordeel van de rechtbank kan uit de combinatie en onderlinge samenhang van de hiervoor vermelde SMS-berichten, de inhoud en context van de afgeluisterde telefoongesprekken en het waargenomen gedrag van de verdachten (die kennelijk geen ander doel hadden met het heen en weer rijden tussen Wormerveer en Alkmaar) worden afgeleid dat verdachte en zijn [medeverdachte 2] het voornemen hebben gehad om een diefstal met (bedreiging van) geweld, dan wel afpersing te plegen. Het bewijs dat zodanig voornemen bij de verdachten aanwezig was, wordt ondersteund door de verklaring van [medeverdachte 1], dat hij door verdachte en [medeverdachte 2] per SMS en per telefoongesprek werd benaderd om mee te doen. [Medeverdachte 2] heeft daarbij gezegd dat het om een overval ging op een tankstation bij verdachte in de buurt, waarvan verdachte bovendien wist dat er een kluis stond.

Voorts acht de rechtbank de verklaring die de verdachte ter terechtzitting heeft gegeven betreffende de inhoud van het gesprek en de SMS berichten niet geloofwaardig. Verdachte heeft verklaard dat hij met “vandaag torrie” bedoelde dat hij die dag een afspraak wilde maken om ’s avonds uit te gaan. Verdachte geeft aan dat het gesprek met [medeverdachte 2] over uitgaan ging, voor zover hij zich kon herinneren. Voor de woorden “benzinestation”, “wapen”, “mes” en “om negen uur dicht” kan verdachte geen verklaring geven. Verdachte erkent bovendien dat hij met [medeverdachte 2] in de auto heeft gezeten op 30 januari 2010, maar geconfronteerd met de inhoud van het toen en daar gevoerde telefoongesprek kan verdachte niet aangegeven waar dat gesprek over ging.

Naar het oordeel van de rechtbank waren de auto van verdachte, alsmede de mobiele telefoon, gelet op het gebruik dat daarvan is gemaakt op 30 januari 2010, kennelijk bestemd tot het in vereniging begaan van een overval op een tankstation in Wormerveer. Verdachte is immers per auto naar Alkmaar gereden om [medeverdachte 2] op te halen. Samen zijn zij teruggereden naar Wormerveer. Bij het benzinestation hebben zij vastgesteld dat de eigenaar van het station – tegen de verwachting in – aanwezig was en dat de geplande overval daarom niet door kon gaan. Toen heeft verdachte [medeverdachte 2] teruggebracht naar huis. Naar het oordeel van de rechtbank kan - gelet op het voorgaande – in het onderhavige geval worden aangenomen dat de misdadige bestemming van - op zichzelf alledaagse - voorwerpen als een auto en een mobiele telefoon, vast staat.

Op grond van het vorenstaande en de daaraan ten grondslag liggende bewijsmiddelen, is de rechtbank van oordeel dat verdachte zich tezamen met zijn [medeverdachte 2] schuldig heeft gemaakt aan het voorhanden hebben van een personenauto en een mobiele telefoon ter voorbereiding van het voorgenomen misdrijf om een tankstation te overvallen, zoals dat onder 2 is ten laste gelegd.

Feit 3 overval [onderneming 3] op 19 december 2009

Op 19 december 2009 heeft er een overval plaatsgevonden op tankstation [onderneming 3] in Alkmaar. De caissière, [benadeelde partij 6], heeft aangifte gedaan. Uit de aangifte komt naar voren dat omstreeks 08.15 uur een jongen van Marokkaanse afkomst binnenkwam. De jongen trok zijn vest omhoog en toonde een pistool in zijn broekband. Aangeefster had het idee dat misschien een neppistool was, maar schrok wel. De jongen vroeg naar de kluis en zei: “Maak open”. Toen bleek dat aangeefster de kluis niet kon openen werd zij naar de kassa gestuurd door de jongen, waarbij hij zei: “Geef mij het geld”. De jongen laadde het pistool door, waarbij aangeefster zag dat hij de slede naar achteren haalde. Aangeefster deed het geld in een plastic tas die de jongen bij zich had. Toen de jongen vervolgens wegliep zei hij nog: “niemand erbij halen, geen politie, anders schiet ik je overhoop”. De overvaller had een grijs vest aan met een ritssluiting aan de voorzijde en een capuchon, welke de jongen over zijn hoofd droeg. Het vest heeft een sterrenprint, zo verklaart aangeefster. Wanneer de politie ter plaatse komt vertelt aangeefster dat de overvaller ongeveer 300 à 350 euro heeft meegenomen.

[Getuige 4] heeft bij de politie verklaard dat hij bij [getuige 3] in de auto zat, toen verdachte aan [getuige 3] vertelde dat hij de benzinepomp in Alkmaar vlakbij de rotonde ‘had gedaan’. Verdachte bedoelde daarmee dat hij geld had weggehaald, aldus [getuige 4]. [Getuige 3] had daarna de beelden van de overval bekeken (vertoond op televisie in het programma “Ter Plaatse”) en aan de houding van verdachte kon [getuige 3] zien dat hij het was. Hij herkende hem ook aan de witte muts. [Getuige 4] verklaart dat hij verdachte ook wel eens met zo’n witte muts heeft gezien.

[Getuige 3] heeft in een verhoor bij de politie op 9 februari 2010 verklaard dat verdachte betrokken was bij de overval op tankstation [onderneming 3] in Alkmaar. Verdachte had hem namelijk verteld dat hij zo het tankstation binnenliep en weer wegliep richting Overdie.

[Getuige 3] heeft beelden van de overval op televisie gezien en zag dat de dader een witte muts op had. [Getuige 3] heeft verdachte wel een keer gezien met een dergelijke muts.

De politie heeft gerelateerd dat [getuige 3] heeft verklaard dat hij verdachte herkende op de beelden van de overval die bij het programma “Ter Plaatse” waren uitgezonden. [Getuige 3] heeft verdachte daarmee geconfronteerd en verdachte had toen over de overval verteld.

[Medeverdachte 1] heeft in een verhoor bij de politie verklaard dat hij van [medeverdachte 4] heeft gehoord dat verdachte een overval op tankstation [onderneming 3] in Alkmaar heeft gepleegd. [Medeverdachte 4] had dat van verdachte zelf gehoord.

Wanneer de politie aan [medeverdachte 1] beelden toont van de overval op [onderneming 1] (feit 1) verklaart hij: “Dat is [verdachte]. Ik herken hem aan de witte muts die hij draagt. Dat is dezelfde muts als die hij draagt tijdens de overval op [onderneming 3] tankstation in Alkmaar. [..] Ik had het van zijn eigen vriend gehoord. Dat was [naam]. Ik heb de beelden van Ter Plaatse toen gezien en ik herkende hem gelijk. [..] [Naam] had niet gezegd wie het was, hij liet mij kijken en ik herkende [verdachte] gelijk. Ik zei dat tegen naam] en hij begon gelijk te lachen. Hij zei daarna tegen mij dat het inderdaad [verdachte] was. [..]

[Verdachte] vertelde tegen mij dat hij naar binnen was gelopen. Hij had alleen het geld uit de kassa gehaald, want die vrouw die daar werkte kon de kluis niet open doen of zo.”

In het kader van het onderzoek ‘10heuvel’ naar de overval op [onderneming 1](feit 1), werd een grijs vest in beslag genomen. Dit vest werd in de personenauto van verdachte aangetroffen.

De politie heeft aan de hand van camerabeelden van de overval en de overvaller een vergelijking gemaakt en zij concludeert dat het in beslag genomen vest zeer sterk overeenkomt met het vest dat de overvaller droeg. De politie heeft met behulp van de camerabeelden geschat dat de lengte van de overvaller 1.78 meter bedraagt. Aan verdachte is gevraagd het in beslag genomen vest aan te trekken en een muts op te doen. Verbalisanten concluderen dat de beelden van de overvaller zeer sterke gelijkenis vertonen met verdachte. Op twee foto’s van de overval, vergeleken met een politiefoto van verdachte, herkennen verbalisanten verdachte als de overvaller. Zij zien overeenkomsten in de beharing rond de lippen, de lippen zelf, de vorm van het hoofd, de gebogen neus, de gezichtsuitdrukking, het postuur en de lengte. Bij meting blijkt verdachte 1.78 meter lang te zijn.

Conclusie van de rechtbank

De raadsman heeft de betrouwbaarheid van de verklaringen van [medeverdachte 1], [getuige 4] en [getuige 3] betwist. De rechtbank zal deze verklaringen echter voor het bewijs gebruiken, nu deze naar het oordeel van de rechtbank voldoende steun vinden in de overige bewijsmiddelen, waarbij de verklaringen van [getuige 3] en [getuige 4] elkaar bovendien op specifieke onderdelen ondersteunen.

De verklaring van verdachte, inhoudende dat het in beslag genomen vest niet van hem is, maar sinds Oud en Nieuw (naar de rechtbank begrijpt de jaarwisseling 2009 – 2010) in zijn auto is achtergebleven, laat de rechtbank onbesproken, nu dit naar het oordeel van de rechtbank niet uitsluit dat verdachte op 19 december 2009 genoemd vest heeft gedragen.

De rechtbank is van oordeel dat het onder 3 ten laste gelegde, een en ander zoals hierna weergegeven in de bewezenverklaring, wettig en overtuigend kan worden bewezen verklaard.

5. Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van voornoemde bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij op 14 januari 2010 in de gemeente Alkmaar tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een winkel, te weten [onderneming 1] (gevestigd aan [adres]) heeft weggenomen een geldbedrag van ongeveer 14.000 euro toebehorende aan [onderneming 1] en drie mobiele telefoons en een portemonnee toebehorende aan medewerkers van [onderneming 1], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen vijf medewerkers van [onderneming 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken,

welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat verdachte en zijn mededaders

- naar de zij-ingang van die winkel zijn gegaan en daar in donkere kleding en met bivakmutsen die medewerkers hebben opgewacht en op het moment dat die medewerkers de winkel verlieten

-via de zij-ingang- een vuurwapen hebben getoond en vuurwapens op die medewerkers hebben gericht en gericht gehouden en die medewerkers toen dreigend hebben toegevoegd/bevolen: "dit is een overval, nu naar binnen, ga op de grond liggen, maak geen beweging want dan maak ik je dood" en die medewerkers hebben teruggeduwd die winkel in en hebben gedwongen in die winkel op de grond te gaan liggen en een aantal van hen de armen/handen op de rug hebben getapet en een van hen vervolgens onder bedreiging van een vuurwapen hebben gedwongen de in die winkel aanwezige kluis te tonen en te openen;

2.

hij op 30 januari 2010 in Nederland, tezamen in vereniging met een ander, ter voorbereiding van het misdrijf van diefstal met geweldpleging in vereniging en/of afpersing in vereniging (respectievelijk artikel 312 en/of 317 van het Wetboek van Strafrecht), waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld, opzettelijk een voertuig (voor het vervoer van de daders en/of de gestolen goederen) en een mobiele telefoon bestemd tot het begaan van dat misdrijf, voorhanden heeft gehad en heeft hij, verdachte, met zijn mededader over de mobiele telefoon plannen gesmeed om een benzinestation in Wormerveer te overvallen en heeft hij zijn mededader uit Alkmaar met voornoemd voertuig opgehaald en zijn zij hierna naar de te overvallen benzinestation in Wormerveer gereden en hebben zij dit benzinestation vanuit dit voertuig geobserveerd;

3.

hij op 19 december 2009 in de gemeente Alkmaar met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een geldbedrag van ongeveer 350 Euro, toebehorende aan [onderneming 3], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld en gevolgd van bedreiging met geweld tegen [benadeelde partij 6], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken en om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welke bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte die [benadeelde partij 6] een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, dat in zijn broeksband zat heeft getoond en heeft doorgeladen en naar de kluis vroeg en zei "maak open" en om geld vroeg en zei: "geef mij het geld" en "niemand erbij halen, geen politie, anders schiet ik je overhoop".

6. De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Er zijn geen feiten en omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezenverklaarde uitsluiten, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 1:

diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

Ten aanzien van feit 2:

medeplegen van voorbereiding van

diefstal, voorafgegaan of vergezeld of gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, terwijl het feit door twee of meer personen wordt gepleegd

en/of

medeplegen van voorbereiding van afpersing;

Ten aanzien van feit 3:

diefstal, voorafgegaan, vergezeld en gevolgd van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken en om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren.

7. De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar nu niet gebleken is van enige omstandigheid die de strafbaarheid uitsluit.

8. De strafoplegging

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank verdachte zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van zes jaren, met aftrek overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht.

Standpunt van de verdachte/de verdediging

De raadsman heeft de rechtbank verzocht bij het bepalen van de strafmaat rekening te houden met het feit dat verdachte niet eerder is veroordeeld voor enig strafbaar feit, dat verdachte zijn baan is kwijtgeraakt als gevolg van de detentie en het feit dat zijn relatie onder druk staat vanwege de detentie. De raadsman heeft de rechtbank verzocht een taakstraf en een deels voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon van de verdachte.

De rechtbank heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen:

Op 14 januari 2010 heeft verdachte zich, samen met drie anderen, schuldig gemaakt aan een gewapende overval op een filiaal van [onderneming 1] in Alkmaar. Na sluitingstijd, omstreeks 21.10 uur, wilden de laatste vijf medewerkers het filiaal via de personeelsingang verlaten. Plotseling werden zij geconfronteerd met een viertal jonge mannen met bivakmutsen. Onder bedreiging van vuurwapens werden de medewerkers terug naar binnen gedwongen. Onder bedreiging van een vuurwapen moesten zij op de grond gaan liggen en werden zij vastgebonden. Eén van hen werd onder bedreiging van een vuurwapen gedwongen de kluis te openen. De overvallers hebben door gebruikmaking van geweld en onder uiting van ernstige bedreigingen een groot geldbedrag en mobiele telefoons van enkele medewerkers gestolen.

Vier weken eerder had verdachte ook al een gewapende overval gepleegd. Verdachte heeft de medewerkster van tankstation [onderneming 3] in Alkmaar onder bedreiging met een vuurwapen gedwongen de kassa te openen en haar daarbij bedreigd met de dood. Verdachte heeft de inhoud van de kassa weggenomen.

Verdachte was op 30 januari 2010 van plan om wederom een tankstation te overvallen. Samen met zijn mededader heeft verdachte het misdrijf voorbereid door een personenauto en een mobiele telefoon voorhanden te hebben die bestemd waren tot het plegen van een gewapende overval op een tankstation. Verdachte en zijn mededader hebben via de telefoon plannen gesmeed en zijn samen met de auto van verdachte naar [onderneming 2] gegaan waar de overval plaats zou moeten vinden. Dat de voorbereiding van de overval niet in een poging of een voltooide overval is uitgemond, is slechts te danken aan het feit dat naast de door de verdachten verwachte jonge medewerkster, ook de eigenaar van het tankstation aanwezig bleek te zijn, waardoor zij het risico niet wilden nemen en zijn doorgereden.

De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij puur uit materiële overwegingen heeft gehandeld en kennelijk tot op heden volstrekt niet stil staat bij de angst die hij, al dan niet samen met anderen, teweeg heeft gebracht bij de slachtoffers van de twee overvallen. Dat blijkt te meer uit het feit dat verdachte na de overvallen op [onderneming 1] en [onderneming 3] opnieuw een gewapende overval aan het plannen was.

Gewapende roofovervallen zijn zeer ernstige feiten. De ervaring leert dat slachtoffers van dergelijke berovingen daarvan langdurig ernstige psychische gevolgen kunnen ondervinden. Dergelijke feiten veroorzaken bovendien gevoelens van onrust en onveiligheid in de samenleving.

Met de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat uit het oogpunt van vergelding een langdurige gevangenisstraf de enige passende sanctie is. In het voordeel van verdachte heeft de rechtbank laten meewegen dat uit het Uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 1 februari 2010 ten name van verdachte niet is gebleken van eerdere veroordelingen. Alles afwegende acht de rechtbank een gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden.

9. Vordering van de benadeelde partijen

9.1 Namens de benadeelde partij [onderneming 1], gevestigd aan [adres en plaatsnaam], heeft de [gemachtigde], vóór aanvang van de terechtzitting in het geding over de strafzaak bij de officier van justitie opgave gedaan van de inhoud van de vordering tot vergoeding van € 3.757,97 wegens materiële schade die de verdachte met zijn mededaders aan hem heeft toegebracht. Voorts wordt de wettelijke rente over dit bedrag gevorderd.

De gevorderde materiële schade bestaat uit:

- € 1.821,88 exclusief btw betreffende de inzet van [onderneming] in verband met hulpverlening en consult naar aanleiding van het onder 1 bewezenverklaarde;

- € 1.789,84 exclusief btw terzake extra beveiliging direct na het onder 1 bewezenverklaarde, in de periode van 15 januari 2010 – 29 januari 2010;

- € 146,25 exclusief btw terzake een tijdelijke ‘leenrecorder’ ter vervanging van de camera’s die in verband met het onder 1 bewezenverklaarde aan de politie zijn afgegeven,

zijnde in totaal een bedrag van € 3.757,97.

De gevorderde bedragen zijn onderbouwd met facturen die als bijlagen aan het zogenoemde voegingsformulier benadeelde in het strafproces zijn gehecht.

Uit onderzoek op de terechtzitting is gebleken dat de vordering van de benadeelde partij van zodanig eenvoudige aard is dat deze zich leent voor behandeling in deze strafzaak.

Gelet op het voorgaande is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor in de rubriek bewezenverklaring bewezen verklaarde strafbare feit onder 1. door de handelingen van de verdachte -ook al zijn andere daders daarbij betrokken- rechtstreeks schade heeft geleden tot een bedrag van in totaal € 3.757,97, zodat de vordering tot dat bedrag kan worden toegewezen. Dit bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment van het ontstaan van de schade, zijnde 14 januari 2010.

De verdachte dient daarnaast te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken.

De verdachte is niet tot vergoeding gehouden voor zover het toewijsbare reeds door de mededaders aan de benadeelde partij is voldaan.

9.2 De [benadeelde partij 5], woonplaats kiezende aan [adres en woonplaats], heeft vóór aanvang van de terechtzitting in het geding over de strafzaak bij de officier van justitie opgave gedaan van de inhoud van de vordering tot vergoeding van € 125,- wegens materiële schade en een vergoeding wegens immateriële schade, waarvan in deze procedure een bedrag van € 2.200,- wordt gevraagd. Voorts wordt de wettelijke rente over beide bedragen gevorderd.

Uit onderzoek op de terechtzitting is gebleken dat de vordering van de benadeelde partij van zodanig eenvoudige aard is dat deze zich leent voor behandeling in deze strafzaak.

De gevorderde materiële schade bestaat uit de kosten van een mobiele telefoon die is weggenomen tijdens het onder 1. bewezenverklaarde. Mede gelet op het overgelegde prijzenoverzicht van soortgelijke telefoons, kan de rechtbank de geleden schade van de gestolen telefoon naar redelijkheid begroten op het gevorderde bedrag van € 125,-.

De immateriële schade kan naar het oordeel van de rechtbank op grond van de thans beschikbare onderbouwing worden begroot op minst genomen het gevorderde bedrag van € 2.200,00.

Gelet op het voorgaande is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor in de rubriek Bewezenverklaring onder 1. bewezen verklaarde strafbare feit door de handelingen van de verdachte -ook al zijn andere daders daarbij betrokken- rechtstreeks schade heeft geleden tot een bedrag van (€ 125,- + € 2.200,- =) in totaal

€ 2.325,- zodat de vordering tot dat bedrag kan worden toegewezen. Dit bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment van het ontstaan van de schade, zijnde 14 januari 2010.

De verdachte dient daarnaast te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken.

De verdachte is niet tot vergoeding gehouden voor zover het toewijsbare reeds door de mededaders aan de benadeelde partij is voldaan.

9.3 De [benadeelde partij 3], wonende aan [adres en woonplaats], heeft vóór aanvang van de terechtzitting in het geding over de strafzaak bij de officier van justitie opgave gedaan van de inhoud van de vordering tot vergoeding wegens immateriële schade, waarvan in deze procedure een bedrag van € 2.000,- wordt gevraagd. Voorts wordt de wettelijke rente over dit bedrag gevorderd.

Uit onderzoek op de terechtzitting is gebleken dat de vordering van de benadeelde partij van zodanig eenvoudige aard is dat deze zich leent voor behandeling in deze strafzaak.

Gelet op het voorgaande is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor in de rubriek Bewezenverklaring onder 1. bewezen verklaarde strafbare feit door de handelingen van de verdachte -ook al zijn andere daders daarbij betrokken- rechtstreeks schade heeft geleden tot een bedrag dat op grond van de thans beschikbare onderbouwing van de geleden immateriële schade kan worden begroot op minst genomen een bedrag van € 2.000,00, zodat de vordering tot dat bedrag kan worden toegewezen. Dit bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment van het ontstaan van de schade, zijnde 14 januari 2010.

De verdachte dient daarnaast te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken.

De verdachte is niet tot vergoeding gehouden voor zover het toewijsbare reeds door de mededaders aan de benadeelde partij is voldaan.

9.4 De [benadeelde partij 2], wonende aan [adres en woonplaats], heeft vóór aanvang van de terechtzitting in het geding over de strafzaak bij de officier van justitie opgave gedaan van de inhoud van de vordering tot vergoeding van € 126,92 wegens materiële schade en een vergoeding wegens immateriële schade, waarvan in deze procedure een bedrag van € 2.000,- wordt gevraagd. Voorts wordt de wettelijke rente over beide bedragen gevorderd.

Uit onderzoek op de terechtzitting is gebleken dat de vordering van de benadeelde partij voor wat betreft de gevorderde immateriële schade van zodanig eenvoudige aard is dat deze zich leent voor behandeling in deze strafzaak.

Gelet op het voorgaande is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor in de rubriek Bewezenverklaring onder 1. bewezen verklaarde strafbare feit door de handelingen van de verdachte -ook al zijn andere daders daarbij betrokken- rechtstreeks schade heeft geleden tot een bedrag dat op grond van de thans beschikbare onderbouwing van de geleden immateriële schade kan worden begroot op minst genomen een bedrag van € 2.000,00, zodat de vordering tot dat bedrag kan worden toegewezen. Dit bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment van het ontstaan van de schade, zijnde 14 januari 2010.

Ten aanzien van de materiele schade overweegt de rechtbank als volgt.

De benadeelde partij heeft zich laten onderzoeken in verband met lichamelijke klachten als gevolg van de onder 1. bewezenverklaarde overval. De gevorderde materiële schade betreft de kosten van het zogenoemde eigen risico van haar Zorgverzekering 2010. Nu het kalenderjaar 2010 echter nog niet is verstreken en derhalve niet kan worden vastgesteld of er dit jaar nog meer kosten – die niet aan dit strafbare feit zijn gerelateerd – zullen worden gemaakt, is de rechtbank van oordeel dat dit deel van de vordering niet van zo eenvoudige aard is dat die vordering zich leent voor behandeling in dit strafgeding. Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij in dat deel van de vordering niet ontvankelijk is. De benadeelde partij kan dit deel van de vordering desgewenst bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

De verdachte dient daarnaast te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken.

De verdachte is niet tot vergoeding gehouden voor zover het toewijsbare reeds door de mededaders aan de benadeelde partij is voldaan.

9.5 De [benadeelde partij 4], wonende aan [adres en woonplaats], heeft vóór aanvang van de terechtzitting in het geding over de strafzaak bij de officier van justitie opgave gedaan van de inhoud van de vordering tot vergoeding wegens immateriële schade, waarvan in deze procedure een bedrag van

€ 2.000,- wordt gevraagd. Voorts wordt de wettelijke rente dit bedrag gevorderd.

Uit onderzoek op de terechtzitting is gebleken dat de vordering van de benadeelde partij van zodanig eenvoudige aard is dat deze zich leent voor behandeling in deze strafzaak.

Gelet op het voorgaande is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor in de rubriek Bewezenverklaring onder 1. bewezen verklaarde strafbare feit door de handelingen van de verdachte -ook al zijn andere daders daarbij betrokken- rechtstreeks schade heeft geleden tot een bedrag dat op grond van de thans beschikbare onderbouwing van de geleden immateriële schade kan worden begroot op minst genomen een bedrag van € 2.000,00, zodat de vordering tot dat bedrag kan worden toegewezen. Dit bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment van het ontstaan van de schade, zijnde 14 januari 2010.

De verdachte dient daarnaast te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken.

De verdachte is niet tot vergoeding gehouden voor zover het toewijsbare reeds door de mededaders aan de benadeelde partij is voldaan.

9.6 De [benadeelde partij 1], wonende aan [adres en woonplaats], heeft vóór aanvang van de terechtzitting in het geding over de strafzaak bij de officier van justitie opgave gedaan van de inhoud van de vordering tot vergoeding van € 66,- wegens materiële schade en een vergoeding wegens immateriële schade, waarvan in deze procedure een bedrag van € 2.000,- wordt gevraagd. Voorts wordt de wettelijke rente over beide bedragen gevorderd.

Uit onderzoek op de terechtzitting is gebleken dat de vordering van de benadeelde partij voor wat betreft de gevorderde immateriële schade van zodanig eenvoudige aard is dat deze zich leent voor behandeling in deze strafzaak.

Gelet op het voorgaande is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor in de rubriek Bewezenverklaring onder 1. bewezen verklaarde strafbare feit door de handelingen van de verdachte -ook al zijn andere daders daarbij betrokken- rechtstreeks schade heeft geleden tot een bedrag dat op grond van de thans beschikbare onderbouwing van de geleden immateriële schade kan worden begroot op minst genomen een bedrag van € 2.000,00, zodat de vordering tot dat bedrag kan worden toegewezen. Dit bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment van het ontstaan van de schade, zijnde 14 januari 2010.

Ten aanzien van de materiele schade overweegt de rechtbank als volgt.

De gevorderde materiële schade bestaat uit de kosten van een jas die tijdens de onder 1. bewezenverklaarde overval kapot zou zijn gegaan. Nu dit voorval niet is opgenomen in de aangifte dan wel in enig ander proces-verbaal, is de rechtbank van oordeel dat dit deel van de vordering niet van zo eenvoudige aard dat die vordering zich leent voor behandeling in dit strafgeding. Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij in dat deel van de vordering niet ontvankelijk is. De benadeelde partij kan dit deel van de vordering desgewenst bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

De verdachte dient daarnaast te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken.

De verdachte is niet tot vergoeding gehouden voor zover het toewijsbare reeds door de mededaders aan de benadeelde partij is voldaan.

10. Schadevergoeding als maatregel

De rechtbank heeft tot het opleggen van de hierna te noemen maatregelen besloten omdat de verdachte naar het oordeel van de rechtbank jegens de slachtoffers naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door de in de rubriek BEWEZENVERKLARING onder 1. bewezen verklaarde strafbare feit is toegebracht aan de benadeelden.

De toepassing van hechtenis, bij gebreke van voldoening van de verschuldigde bedragen, heft de opgelegde verplichtingen niet op.

11. Beslag

11.1 De rechtbank is van oordeel, dat de in beslag genomen voorwerpen, te weten:

1 1.00 STK Jas Kl: Groen;

4 1.00 FLS Fles, SPA, leeg spaflesje;

5 1.00 STK Parfumverstuiver Kl: Zwart/Goud;

6 1.00 STK Kleding Kl: Bruin, capuchon donkerbruin met bont;

7 1.00 STK Handschoen Kl: Zwart;

8 1.00 STK Muts Kl: Grijs;

9 1.00 STK Sjaal Kl: Zwart/Wit, zwart/wit gestreept;

dienen te worden teruggegeven aan verdachte.

Uit het onderzoek op de terechtzitting is gebleken, dat verdachte als rechthebbende kan worden aangemerkt.

11.2 De rechtbank is van oordeel, dat het in beslag genomen voorwerp, te weten:

2 1.00 STK Telefoontoestel Kl: Zwart/Rood, NOKIA, met oplader;

dient te worden verbeurd verklaard. Uit het onderzoek op de terechtzitting is gebleken dat het bewezen verklaarde onder 2 met behulp van de telefoon is begaan.

12. Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 33, 33a, 36f, 46, 47, 57 en 312 van het Wetboek van Strafrecht zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

13. Beslissing

De rechtbank:

? Verklaart bewezen, dat de verdachte het ten laste gelegde, zoals hierboven in de rubriek BEWEZENVERKLARING aangeduid, heeft begaan.

? Verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders tenlaste is gelegd dan hierboven in de rubriek BEWEZENVERKLARING bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

? Verstaat dat het bewezen verklaarde oplevert de hierboven in de rubriek STRAFBAARHEID VAN HET BEWEZENVERKLAARDE vermelde strafbare feiten.

? Verklaart de verdachte voor het bewezen verklaarde strafbaar.

? Veroordeelt de verdachte voor het bewezen verklaarde tot een gevangenisstraf voor de tijd van 5 (vijf) jaren.

Bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht.

? Verklaart verbeurd: 1.00 STK Telefoontoestel Kl: Zwart/Rood, NOKIA, met oplader.

? Gelast de teruggave aan de verdachte van:

1 1.00 STK Jas Kl: Groen;

4 1.00 FLS Fles, SPA, leeg spaflesje;

5 1.00 STK Parfumverstuiver Kl: Zwart/Goud;

6 1.00 STK Kleding Kl: Bruin, capuchon donkerbruin met bont;

7 1.00 STK Handschoen Kl: Zwart;

8 1.00 STK Muts Kl: Grijs;

9 1.00 STK Sjaal Kl: Zwart/Wit, zwart/wit gestreept.

? Wijst toe de vordering van de benadeelde partij [onderneming 1].

Veroordeelt de verdachte tot het betalen van een bedrag van € 3.757,97 (drieduizend zevenhonderdzevenenvijftig euro en zevenennegentig eurocent) als schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf het moment van het schade veroorzakende feit, zijnde 14 januari 2010.

Veroordeelt de verdachte voorts in de kosten die de benadeelde partij tot op heden heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken. De tot heden gemaakte kosten begroot de rechtbank op nihil.

Bepaalt dat de verdachte niet tot betaling gehouden is indien en voor zover de verschuldigde bedragen reeds door de mededader zijn voldaan.

Legt aan de verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [onderneming 1] te betalen een som geld ten bedrage van € 3.757,97 (drieduizend zevenhonderdzevenenvijftig euro en zevenennegentig eurocent) als schadevergoeding, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment van het schade veroorzakende feit, zijnde 14 januari 2010, bij gebreke van betaling en van verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 47 dagen.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de betaling aan de Staat.

Bepaalt dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de betaling aan de benadeelde partij.

? Wijst toe de vordering van de [benadeelde partij 5].

Veroordeelt de verdachte tot het betalen van een bedrag van € 2.325,00 (tweeduizend driehonderdvijfentwintig euro) als schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf het moment van het schade veroorzakende feit, zijnde 14 januari 2010.

Veroordeelt de verdachte voorts in de kosten die de benadeelde partij tot op heden heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken. De tot heden gemaakte kosten begroot de rechtbank op nihil.

Bepaalt dat de verdachte niet tot betaling gehouden is indien en voor zover de verschuldigde bedragen reeds door de mededaders zijn voldaan.

Legt aan de verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde partij 5] te betalen een som geld ten bedrage van € 2.325,00 (tweeduizend driehonderdvijfentwintig euro) als schadevergoeding, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment van het schade veroorzakende feit, zijnde 14 januari 2010, bij gebreke van betaling en van verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 33 dagen.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de betaling aan de Staat.

Bepaalt dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de betaling aan de benadeelde partij.

? Wijst toe de vordering van de [benadeelde partij 3].

Veroordeelt de verdachte tot het betalen van een bedrag van € 2.000,00 (tweeduizend euro) als schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf het moment van het schade veroorzakende feit, zijnde 14 januari 2010.

Veroordeelt de verdachte voorts in de kosten die de benadeelde partij tot op heden heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken. De tot heden gemaakte kosten begroot de rechtbank op nihil.

Bepaalt dat de verdachte niet tot betaling gehouden is indien en voor zover de verschuldigde bedragen reeds door de mededaders zijn voldaan.

Legt aan de verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde partij 3] te betalen een som geld ten bedrage van

€ 2.000,00 (tweeduizend euro) als schadevergoeding, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment van het schade veroorzakende feit, zijnde 14 januari 2010, bij gebreke van betaling en van verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 30 dagen.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de betaling aan de Staat.

Bepaalt dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de betaling aan de benadeelde partij.

? Wijst toe de vordering van de [benadeelde partij 2], tot het hierna te noemen bedrag.

Veroordeelt de verdachte tot het betalen van een bedrag van € 2.000,00 (tweeduizend euro) als schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf het moment van het schade veroorzakende feit, zijnde 14 januari 2010.

Veroordeelt de verdachte voorts in de kosten die de benadeelde partij tot op heden heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken. De tot heden gemaakte kosten begroot de rechtbank op nihil.

Bepaalt dat de verdachte niet tot betaling gehouden is indien en voor zover de verschuldigde bedragen reeds door de mededaders zijn voldaan.

Verklaart de benadeelde partij in het overige deel van de vordering niet ontvankelijk.

Legt aan de verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde partij 2] te betalen een som geld ten bedrage van € 2.000,00 (tweeduizend euro) als schadevergoeding, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment van het schade veroorzakende feit, zijnde 14 januari 2010, bij gebreke van betaling en van verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 30 dagen.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de betaling aan de Staat.

Bepaalt dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de betaling aan de benadeelde partij.

? Wijst toe de vordering van de [benadeelde partij 4].

Veroordeelt de verdachte tot het betalen van een bedrag van € 2.000,00 (tweeduizend euro) als schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf het moment van het schade veroorzakende feit, zijnde 14 januari 2010.

Veroordeelt de verdachte voorts in de kosten die de benadeelde partij tot op heden heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken. De tot heden gemaakte kosten begroot de rechtbank op nihil.

Bepaalt dat de verdachte niet tot betaling gehouden is indien en voor zover de verschuldigde bedragen reeds door de mededaders zijn voldaan.

Legt aan de verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde partij 4] te betalen een som geld ten bedrage van € 2.000,00 (tweeduizend euro) als schadevergoeding, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment van het schade veroorzakende feit, zijnde 14 januari 2010, bij gebreke van betaling en van verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 30 dagen.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de betaling aan de Staat.

Bepaalt dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de betaling aan de benadeelde partij.

? Wijst toe de vordering van de [benadeelde partij 1] tot het hierna te noemen bedrag.

Veroordeelt de verdachte tot het betalen van een bedrag van € 2.000,00 (tweeduizend euro) als schadevergoeding.

Veroordeelt de verdachte voorts in de kosten die de benadeelde partij tot op heden heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken. De tot heden gemaakte kosten begroot de rechtbank op nihil.

Bepaalt dat de verdachte niet tot betaling gehouden is indien en voor zover de verschuldigde bedragen reeds door de mededaders zijn voldaan.

Verklaart de benadeelde partij in het overige deel van de vordering niet ontvankelijk.

Legt aan de verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde partij 1] te betalen een som geld ten bedrage van € 2.000,00 (tweeduizend euro), bij gebreke van betaling en van verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 30 dagen.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de betaling aan de Staat.

Bepaalt dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de betaling aan de benadeelde partij.

Dit vonnis is gewezen door

mr. Y.M.I. Greuter-Vreeburg, voorzitter,

mr. M.E. Francke en mr. G.D.M. Hoedemaker, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. S.M. Schouten, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 31 augustus 2010.

Mr. Greuter-Vreeburg is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.