Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2010:BN3044

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
07-07-2010
Datum publicatie
02-08-2010
Zaaknummer
121139 / KV RK 10-424
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Verzoek tot het verlenen van verlof om pandhoudersbeslag te leggen gedeeltelijk afgewezen gelet op de eisen van proportionaliteit.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 3
Burgerlijk Wetboek Boek 3 237
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 496
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 500
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2010/345
JOR 2010/326 met annotatie van E. Loesberg
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

NB / LJS

KV RK nummer: 121139 / KV RK 10-424

datum: 7 juli 2010

Beschikking van de voorzieningenrechter,

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES B.V.,

statutair gevestigd en kantoor houdende te Eindhoven,

VERZOEKSTER,

advocaat mr. E.L. Zetteler te Utrecht,

tegen:

[naam gerekwestreerde], h.o.d.n. MT-GLAS,

wonende en zaak doende te Anna Paulowna,

GEREKWESTREERDE.

Partijen zullen verder worden genoemd "DLL" respectievelijk "[naam 1]".

1. HET VERLOOP VAN HET GEDING

Op 7 juli 2010 is bij het bureau voorzieningenrechter van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift van DLL, strekkende tot het verkrijgen van verlof tot het leggen van pandhoudersbeslag alsmede conservatoir derdenbeslag tot afgifte op de bestelwagens met kenteken [nummer 1] en [nummer 2].

Een afschrift van het verzoekschrift is aan deze beschikking gehecht.

Heden is uitspraak bepaald.

2. DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

2.1 DLL heeft - verkort en zakelijk weergegeven - het volgende aan haar verzoek ten grondslag gelegd. Partijen hebben op 17 augustus 2004 en 18 november 2008 financiële leaseovereenkomsten gesloten, op basis waarvan DLL een bedrag van in totaal [euro] 68.616,61 aan [naam 1] ter beschikking heeft gesteld ten behoeve van de aanschaf van de bestelwagens met kenteken [nummer 1] en [nummer 2]. De leningen dienen in 72 termijnen te worden terugbetaald. Tot zekerheid van voldoening van hetgeen DLL van [naam 1] heeft te vorderen, is op de bestelwagens een pandrecht gevestigd. [naam 1] is tekortgeschoten in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Op basis van het bepaalde in de toepasselijke algemene voorwaarden is hij daardoor in verzuim geraakt en is al hetgeen hij nog aan DLL is verschuldigd direct opeisbaar geworden. DLL is gerechtigd de verpande objecten onder zich te nemen en behoeft daartoe verlof van de voorzieningenrechter.

2.2 Ingevolge artikel 496 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) beslist de voorzieningenrechter op het verzoek na summier onderzoek.

Uit de brief van 17 juni 2010 van DLL aan [naam 1] blijkt dat ten aanzien van de bestelwagen met kenteken [nummer 1] een betalingsachterstand van één maand ad

[euro] 375,02 bestaat en dat de restantvordering (exclusief voornoemde achterstallige termijn) één maandtermijn ad [euro] 375,02 bedraagt. Gelet op de eisen van proportionaliteit, die de voorzieningenrechter bij het summiere onderzoek dient te betrekken, wordt het verzoek tot het leggen van beslag op deze bestelwagen afgewezen.

2.3 Het verzoek om beslag te mogen leggen op de bestelwagen met kenteken

[nummer 2] te mogen leggen is wel toewijsbaar, zoals hierna te melden.

2.4 Het verzoek van DLL om de vordering die zij op [naam 1] heeft te begroten wordt afgewezen, nu dat niet in een procedure als de onderhavige niet nodig is.

3. DE BESLISSING

De voorzieningenrechter:

- verleent DLL verlof tot het leggen van pandhoudersbeslag ex artikel 3:237 lid 3 BW jo. artikel 496 lid 2 Rv jo. artikel 500 Rv en het onder zich nemen van de aan haar verpande bestelwagen / personenbus, merk Volkswagen, type Crafter 35 L3H2 136 PK, kenteken [nummer 2], chassisnummer [nummer 3], bouwjaar 2008, voorzien van een aluminium imperiaal met Euroborn, met handhaving van de aanspraken die de derde (n) ten aanzien daarvan mocht(en) pretenderen;

- bepaalt dat de termijn als bedoeld in artikel 439 Rv wordt verkort tot nihil;

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar op de grosse en uitvoerbaar op alle dagen en uren;

- wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Gegeven door mr. L.J. Saarloos, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar op 7 juli 2010 bijgestaan door de griffier.