Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2009:BL4503

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
12-11-2009
Datum publicatie
19-02-2010
Zaaknummer
115127
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Verzoek tot het verlenen van verlof om conservatoir beslag te leggen op een onroerende zaak afgewezen, omdat geen sprake is van gegronde vrees voor verduistering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

NB / LJS

KV RK nummer: 115127 / KV RK 09-781

datum: 12 november 2009

Beschikking van de voorzieningenrechter,

in de zaak van:

de besloten vennootschap

[BEDRIJFSNAAM] INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF B.V.,

gevestigd en kantoor houdende te Broek op Langedijk, gemeente Langedijk,

VERZOEKSTER,

advocaat mr. J.W. Hilhorst te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer,

tegen:

1. [NAAM 1],

2. [NAAM 2],

beiden wonende te Den Helder,

GEREKWESTREERDEN.

1. HET VERLOOP VAN HET GEDING

Op 11 november 2009 is bij het bureau voorzieningenrechter van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift van verzoekster, strekkende tot het leggen van conservatoir derdenbeslag onder de ING Bank en conservatoir beslag op de onroerende zaak aan de [adres ] te Den Helder.

Na telefonisch contact met de griffier heeft verzoekster een aangepast verzoekschrift ingediend.

Een afschrift van het aangepaste verzoekschrift is aan deze beschikking gehecht.

Heden is uitspraak bepaald.

2. DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

2.1 Aan de hand van het verzoekschrift en de daarbij gevoegde stukken is de voorzieningenrechter na summier onderzoek gebleken dat verzoekster een vordering op gerekwestreerden heeft.

2.2 In de eerste plaats verzoekt verzoekster om ten laste van gerekwestreerden conservatoir derdenbeslag te mogen leggen onder de ING Bank. Nu aan alle daarvoor geldende eisen is voldaan, is dit verzoek toewijsbaar zoals hierna te melden.

2.3 Verzoekster verzoekt in de tweede plaats dat de voorzieningenrechter verlof verleent tot het leggen van conservatoir beslag op de onroerende zaak aan de [adres] te Den Helder. Voor het verlenen van een dergelijk verlof is vereist dat sprake is van gegronde vrees van verduistering van die onroerende zaak. In het (aangepaste) verzoekschrift heeft verzoekster ter onderbouwing dat daarvan sprake is gesteld dat de vordering onbetwist is, dat gerekwestreerden sinds augustus 2009 niet meer hebben afgelost, en dat de onroerende zaak het enige bekende verhaalsobject is. Deze omstandigheden kunnen evenwel niet tot de conclusie leiden dat de gegronde vrees bestaat dat gerekwestreerden de onroerende zaak zullen verduisteren.

Verzoekster heeft voorts gesteld dat zij destijds een lening aan gerekwestreerden heeft verstrekt, teneinde een oplossing te bieden voor de vele schulden waarmee zij kampten. Verzoekster vreest dat gerekwestreerden wederom nieuwe schulden zijn aangegaan en dat deze schuldeisers thans eveneens verhaal gaan uitoefenen. Indien ervan uitgegaan wordt dat die stelling juist is, betekent dat slechts dat de andere schuldeisers een verhaalsrecht uitoefenen op de onroerende zaak. Dat levert niet de gegronde vrees op dat gerekwestreerden de onroerende zaak zullen verduisteren.

Het verzoek om daarop beslag te mogen leggen wordt derhalve afgewezen.

3. DE BESLISSING

De voorzieningenrechter:

- verleent verlof aan verzoekster om ten laste van gerekwestreerden conservatoir derdenbeslag te leggen onder de naamloze vennootschap ING Bank N.V. gevestigd te Amsterdam en mede kantoor houdende te Den Helder aan de Parallelweg 15, op al hetgeen ING Bank verschuldigd is c.q. zal zijn aan gerekwestreerden, onder meer (doch niet uitsluitend) met betrekking tot de bankrekening met rekeningnummer [nummer];

- begroot de vordering van verzoekster, inclusief rente en kosten, op een bedrag van [euro] 20.815,- [zegge: twintigduizend achthonderdvijftien euro];

- bepaalt dat verzoekster de eis in de hoofdzaak dient in te stellen binnen veertien dagen na het beslag;

- wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Gegeven door mr. L.J. Saarloos, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar op 12 november 2009, bijgestaan door de griffier.