Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2009:BK2189

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
04-09-2009
Datum publicatie
05-11-2009
Zaaknummer
113316
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

BOPZ. IBS-maatregel. Beoordeling door een sociaal geriater. Rechtbank acht deze een "medical expert" in de zin van het Varbonov-arrest.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

Kenmerk: 113316

Datum beschikking: 4 september 2009

Beschikking van de enkelvoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken

MACHTIGING TOT VOORTZETTING VAN DE INBEWARINGSTELLING

betreffende:

naam X

geboortedatum en –plaats **

adres en woonplaats **

verblijvende in **

Verloop van de procedure

Voor het verloop van de procedure verwijst de rechtbank naar de volgende stukken, waarvan de inhoud hier als ingelast geldt;

- het verzoek van de officier van justitie d.d. 1 september 2009 tot het verlenen van een machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling in een psychiatrisch ziekenhuis van betrokkene, met bijlagen;

- de afschriften van de beschikking van de burgemeester van de gemeente Drechterland d.d. 31 augustus 2009 en van de geneeskundige verklaring als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, opgesteld door drs. (naam 1), arts.

Het verhoor heeft d.d. 4 september 2009 plaatsgevonden in voornoemde instelling.

Gehoord zijn

Betrokkene en zijn advocaat mr. P.G.A. van Leeuwen,

dhr. (naam 2) (specialist ouderengeneeskunde), dhr. (naam 3) (verzorgende), alsmede mevr. (naam 4) (case-manager).

De behandeling van de zaak

Ter zitting heeft de advocaat van betrokkene als verweer aangevoerd dat het verzoek moet worden afgewezen, omdat de geneeskundige verklaring door een arts is opgesteld en niet door een psychiater. Terecht voert de advocaat van betrokkene hierbij aan dat in het Varbanov-arrest van het EHRM (5 oktober 2000, Bj. 2001, 36) het Europese Hof heeft beslist dat vrijheidsbeneming van een verondersteld psychiatrisch persoon slechts mag plaatsvinden, nadat deze door een "medical expert" is onderzocht. Evenzeer terecht voer de advocaat aan dat de Hoge Raad in zijn arrest van 21 februari 2003 (Bj. 2003, 20) heeft beslist dat een "medical expert" in Nederland slechts een psychiater kan zijn.

De rechtbank is echter van oordeel dat in dit geval de heer (naam 1) als sociaal geriater eveneens als "medical expert" moet worden gezien. Het gaat hier immers om een geriatrische patiënt, die ten tijde van de psychiatrische beoordeling door de sociaal geriater nog thuis verbleef. De rechtbank realiseert zich hierbij dat een sociaal geriater in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg niet als apart specialisme is vermeld. Sociaal geriaters zijn echter al sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw verbonden aan de ambulante GGZ. Zij worden door de koepelorganisatie van GGZ instellingen, GGZ-Nederland, maar ook door het ministerie van VWS gezien als kerndiscipline van de GGZ voor ouderen. De heer (naam 1) heeft ook een registratie, waaruit blijkt dat hij aan de voor deze beroepsgroep verplichte (bij)scholing deelneemt. De gestelde diagnose en het beschreven gevaar bevinden zich ten slotte ook op het terrein van de geriatrie.

Het verweer wordt daarom verworpen.

De rechtbank is tot de overtuiging gekomen dat betrokkene onmiddellijk dreigend gevaar veroorzaakt voor zichzelf (het gevaar dat hij zichzelf ernstig verwaarloost) en voor anderen (het gevaar voor de psychische gezondheid van anderen). Een stoornis van de geestvermogens, te weten dementie, doet de betrokkene het gevaar veroorzaken. Het gevaar kan niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis worden afgewend.

Het verzoek zal worden toegewezen.

Beslissing

De rechtbank

Verleent machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling van de betrokkene in een psychiatrisch ziekenhuis, ingaande 4 september 2009 tot 25 september 2009.

Deze beschikking is gegeven te Heerhugowaard op 4 september 2009 door mr. L.J.Saarloos, rechter van de enkelvoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken in bovengenoemde rechtbank, in tegenwoordigheid van E.B.B.M. van Linden als griffier.