Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2009:BK1165

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
05-10-2009
Datum publicatie
26-10-2009
Zaaknummer
301916 CV EXPL 09-2443
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Huurzaak. Servicekosten maken deel uit van primaire kosten van betsaan. Het zonder vooraankondiging met terugwerkende kracht in rekening brengen van servicekosten, nadat deze "tot nadere order" niet waren doorberekend, is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Hoorn

Zaaknr/rolnr.: 301916 CV EXPL 09-2443

Uitspraakdatum: 5 oktober 2009

Vonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap Grovast Beleggingen B.V., gevestigd te Maastricht, als rechtsopvolgster onder algemene titel van de besloten vennootschap NSI Woningen B.V., gevestigd te Hoorn, als rechtopvolgster onder algemene titel van de besloten vennootschap NSI Trust & Management B.V., voorheen handelend onder de naam Zeeman Trust & Management, gevestigd te Hoorn, als rechtsopvolgster onder algemene titel van de stichting Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalindustrie, gevestigd te Amsterdam

gemachtigde: mr. H.J.M. van de Pas, gerechtsdeurwaarder te Weert

eisende partij, verder te noemen: Grovast

tegen

[naam], wonende [te] Hoorn

gedaagde partij, verder te noemen: [gedaagde]

verschenen in persoon

Het procesverloop

Grovast heeft een vordering ingesteld, zoals omschreven in de dagvaarding (met producties) d.d. 22 juni 2009. [gedaagde] heeft bij antwoord mondeling verweer gevoerd met overgelegde producties. Vervolgens is gediend van repliek en dupliek met overgelegde producties. De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast. Ten slotte is heden uitspraak bepaald.

De uitgangspunten

- Grovast verhuurt, als rechtsopvolgster van NSI, aan [gedaagde] de woning [in]

- [gedaagde] ontving eind 1998 van de toenmalige beheerder ABC Vastgoedbeheer een brief, gericht aan alle huurders van het complex, inhoudende dat de eigenaar had besloten de servicekosten tot nader order voor haar rekening te nemen.

- Bij brief d.d. 20 december 2006 werd [gedaagde] erover geïnformeerd dat NSI de door hem gehuurde woning in eigendom heeft overgedragen aan Grovast, doch dat deze verkoop zonder gevolgen zou blijven voor wat betreft zijn uit de huurovereenkomst voortvloeiende rechten en plichten.

-De tegenwoordige beheerder Grouwels Vastgoed heeft bij factuur d.d. 1 augustus 2008 aan [gedaagde] (weer) servicekosten in rekening gebracht. Het betreft een afrekening ad € 122,88 over de voorbije periode van 1 januari 2007 tot en met

31 december 2007.

-[gedaagde] heeft deze factuur niet willen betalen.

Het geschil

Grovast vordert veroordeling van [gedaagde] tot betaling van € 172,70, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 122,88 sedert 17 juni 2009. Het gevorderde bedrag is samengesteld uit de onbetaald gebleven factuur, € 5,79 rente en € 44,03 voor buitengerechtelijke incassokosten.

Grovast legt aan haar vordering ten grondslag dat de toenmalige beheerder aangaf dat “tot nader order” geen servicekosten zouden worden doorberekend. Zij wijst erop dat in de bewuste brief uitdrukkelijk is aangegeven dat de servicekosten niet worden afgeschaft en de eigenaar zich het recht voorbehoudt deze kosten op een nader te bepalen tijdstip weer bij de huurders in rekening te brengen.

Gedaagde betwist niet zozeer dat in 1998 een dergelijk voorbehoud is gemaakt, doch hij maakt bezwaar tegen het terugwerkende karakter daarvan.

De beoordeling

Uit de overgelegde brief van ABC Vastgoedbeheer blijkt duidelijk dat de verhuurder de servicekosten “tot nader order” voor haar rekening zou nemen, met de uitdrukkelijke kanttekening dat deze niet zouden worden afgeschaft en de eigenaar zich het recht voorbehoudt om deze kosten op een door haar te bepalen tijdstip weer in rekening te brengen.

De kantonrechter is van oordeel dat, gegeven deze gang van zaken, het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat aan het opnieuw in rekening brengen van servicekosten, zonder enige vooraankondiging, een terugwerkend karakter wordt toegekend.

Het gaat hier om primaire kosten van bestaan waar een huurder, in verband met de budgettering van zijn inkomen, rekening mee moet kunnen houden en waarbij een huurder, zeker ingeval geen voorschotten in rekening worden gebracht, voor enige reservering moet kunnen zorg dragen.

Het vorenstaande leidt er toe dat de vordering van Grovast dient te worden afgewezen (en dat Grovast overeenkomstig de daarvoor geldende regels, al dan niet bij voorschot, weer servicekosten in rekening kan brengen vanaf 1 augustus 2008, zijnde de datum van de mededeling dat op de brief van 23 december1998 werd teruggekomen).

De door Grovast overgelegde stukken leiden tot geen ander oordeel.

Grovast zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het geding.

De beslissing

De kantonrechter:

Wijst de vordering af.

Verwijst Grovast in de proceskosten, die tot heden voor [gedaagde] worden vastgesteld op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.J. van de Sande, kantonrechter, bijgestaan door de griffier, en in het openbaar uitgesproken op 5 oktober 2009.

De griffier, De kantonrechter,