Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2009:BK1081

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
09-09-2009
Datum publicatie
23-10-2009
Zaaknummer
297802 - CV EXPL 09-2358
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overlast huurder. Afweging belangen. Belang van gedaagde in de woning te blijven wonen weegt nhiet op tegen belang van omwonenden gevrijwaard te blijven van overlast. Verslavingsproblemen gedaagde staan niet aan toerekening van zijn gedragingen in de weg.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Alkmaar

Zaaknr/rolnr.: 297802 \ CV EXPL 09-2358 \RvK

Uitspraakdatum: 9 september 2009

Vonnis in de zaak van:

de stichting Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland, gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar

eisende partij

verder ook te noemen: Woonwaard

gemachtigde: mr. K. van der Meij

tegen

[naam], wonende te Alkmaar

gedaagde partij

verder ook te noemen: [gedaagde]

in persoon procederend.

Het procesverloop

Dit verloop blijkt uit:

- de dagvaarding d.d. 6 mei 2009 met producties;

- de conclusie van antwoord;

- het tussenvonnis van 12 augustus 2009 waarin een comparitie van partijen werd gelast;

- de op voorhand ten behoeve van de comparitie door Woonwaard ingezonden producties;

- de griffiersaantekeningen van de op 28 augustus 2009 gehouden comparitie.

De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast.

Ten slotte is de uitspraak bepaald op heden.

De vaststaande feiten

1. [gedaagde] huurt sinds 22 oktober 1999 van Woonwaard de woning [adres] te Alkmaar.

Het geschil

2. Woonwaard vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. ontbinding van de tussen partijen gesloten huurovereenkomst met onmiddellijke ingang;

II. veroordeling van [gedaagde] tot ontruiming van de woning [adres] te Alkmaar, met alle daarin van hem aanwezige personen en zaken en wel binnen vijf dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis, onder afgifte van alle sleutels en met een machtiging aan Woonwaard om de ontruiming zonodig te bewerkstelligen met behulp van de sterke arm van politie en justitie, voor zover [gedaagde] met tijdige ontruiming in gebreke mocht blijven;

III. veroordeling van [gedaagde] in de kosten van de procedure alsmede tot betaling van nakosten zijnde een bedrag van € 131, danwel, indien betekening van het vonnis plaatsvindt, een bedrag van € 199,-.

3. Woonwaard stelt hiertoe, zakelijk samengevat, het volgende.

Woonwaard ontvangt sinds geruime tijd klachten van omwonenden over het dealen van (hard)drugs in de woning en daaraan gerelateerde overlast zoals geruzie en ’s avonds en ’s nachts in de hal en rond de woning rondhangende personen. Tevens zijn er klachten over ernstige geluidsoverlast. Daarnaast is bij diverse huisbezoeken geconstateerd dat de woning en de tuin ernstig worden verwaarloosd en dat, ondanks verzoeken van Woonwaard, er geen verbetering in de onderhoudstoestand en overlastsituatie optreedt.

4. [gedaagde] erkent de overlast, maart voert aan dat het de laatste tijd beter gaat omdat hij zijn drugsgebruik meer onder controle heeft. Tevens heeft hij zich aangemeld voor hulpverlening.

De beoordeling

5. De geluidsoverlast en andere (drugsgerelateerde) overlast duren reeds geruime tijd en zijn ernstig te noemen. Dit blijkt onder meer uit de overgelegde klachtenformulieren en een rapportage van de politie waarin wordt gesproken over aanhoudende geluidsoverlast, ook ’s avonds en ‘s nachts. Eveneens blijkt van drugsgebruik en handel in (hard)drugs en daarmee gepaard gaande overlast zoals bezoek van drugsverslaafden, ruzies, vernielingen en rondhangende personen in en om het huis, waardoor een onaangename sfeer ontstaat. Woonwaard heeft de tijdens het huisbezoek van 29 september 2008 genomen foto’s in het geding gebracht waaruit blijkt dat de woning verwaarloosd wordt; er is onder andere sprake van mankementen aan wandcontactdozen, wc-garnituur, wasbak, tegels, voordeur en keukenblok. Tevens wordt her en der in de woning en tuin afval opgeslagen. [gedaagde] heeft dit alles niet betwist.

6. Hoewel [gedaagde] een belang heeft om in de woning te blijven wonen, dienen de belangen van de omwonenden om gevrijwaard te blijven van overlast zwaarder te wegen. De verslavingsproblemen van [gedaagde] staan niet aan de toerekening van zijn gedragingen in de weg. Hij wordt daar dan ook verantwoordelijk voor gehouden. Nu de problematiek voortduurt, ondanks dat [gedaagde] herhaaldelijk in de gelegenheid is gesteld is om te voldoen aan zijn verplichting uit de huurovereenkomst, zullen de gevorderde ontbinding en ontruiming worden toegewezen.

7. [gedaagde] dient als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten te worden veroordeeld, met dien verstande dat de gevorderde nakosten zullen worden afgewezen daar thans niet duidelijk is of deze kosten daadwerkelijk zullen worden gemaakt en zo ja tot welk bedrag. Bovendien heeft de wet hierover in artikel 237 lid 4 Rv een afzonderlijke rechtsgang voorgeschreven.

De beslissing

De kantonrechter:

Ontbindt de tussen partijen bestaande huurovereenkomst.

Veroordeelt [gedaagde] om de woning [adres] te Alkmaar te ontruimen, met alle daarin van hem aanwezige personen en zaken en wel binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis, onder afgifte van alle sleutels en met een machtiging aan Woonwaard om de ontruiming zonodig te bewerkstelligen met behulp van de sterke arm van politie en justitie, voor zover [gedaagde] met tijdige ontruiming in gebreke mocht blijven;

Veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, die tot heden voor Woonwaard worden vastgesteld op een bedrag van € 673,98 [inclusief BTW indien en voorzover door [gedaagde] verschuldigd], waaronder begrepen een bedrag van € 300,- voor salaris van de gemachtigde van Woonwaard [waarover [gedaagde] geen BTW verschuldigd is].

Verklaart deze veroordeling(en) uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G. Vroom, kantonrechter, bijgestaan door de griffier en op 9 september 2009 in het openbaar uitgesproken.

De griffier De kantonrechter