Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2009:BK0893

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
21-10-2009
Datum publicatie
22-10-2009
Zaaknummer
1 14524/FT-RK 09.296
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Rechtbank Alkmaar heeft om 15.00 uur het faillissement uitgesproken van DSB Beheer B.V. Het faillissement werd uitgesproken op verzoek van DSB Beheer B.V. zelf (eigen aangifte). De aangestelde curatoren zijn mr. R.J. Graaf Schimmelpenninck en de heer mr. J.L.M. Groenewegen. Voor verdere informatie kunt u contact met de curatoren opnemen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht, enkelvoudige kamer

rekestnummer: 1 14524/FT-RK 09.296

faillissementsnummer : 09/301 F

uitspraakdatum: 21 oktober 2009

Op 20 oktober 2009 is ingekomen een verzoekschrift strekkende tot faillietverklaring op

eigen aangifte van:

DSB BEHEER B.V.,

statutair gevestigd te Opmeer,

kantoorhoudende te Spanbroekerweg 162, 1715 GV Spanbroek

(correspondentieadres Dick Ketlaan 6-10, 1687 CD Wognum);

advocaat mr. I.C.J.C. van de Klundert.

Verzoeker heeft schriftelijk laten weten ermee in te stemmen dat op de eigen aangifte wordt

beslist, zonder dat hiertoe een zitting wordt bepaald.

De artikelen 1, 2, 4, 6 en 14 van de Faillissementswet zijn in aanmerking genomen.

Overweegt als volgt:

De rechtbank is, gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 1 van de Verordening 1346/2000 van de Raad van de Europese Unie, bevoegd deze hoofdprocedure te openen, aangezien het centrum van de voornaamste belangen van gerekwestreerde in Nederland ligt.

Summierlijk is gebleken van feiten en omstandigheden, die aantonen dat de schuldenares in de toestand verkeert, dat zij heeft opgehouden te betalen;

Bij vonnis van 19 oktober 2009 heeft de rechtbank Alkmaar, nevenzittingsplaats Amsterdam, DSB Bank N.V. in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. M.L.D. Akkaya, lid van de rechtbank Amsterdam, tot rechter-commissaris. Dit geeft de rechtbank aanleiding om te bepalen dat alle taken die de wet in verband met de afwikkeling van en het toezicht op het faillissement van DSB Beheer B.V. aan de rechtbank opdraagt, zullen worden uitgevoerd door de rechtbank Amsterdam.

BESLIST ALS VOLGT:

VERKLAART:

DSB BEHEER B.V.,

statutair gevestigd te Opmeer, kantoorhoudende te Spanbroekerweg 162, 1715 GV Spanbroek (correspondentieadres Dick Ketlaan 6-10, 1687 CD Wognum), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 36004436,

in staat van faillissement;

Benoemt tot rechter-commissaris het lid van de rechtbank Amsterdam mr. M.L.D. Akkaya;

Benoemt tot curator de advocaat mr. R. .J. Graaf Schimmelpenninck, Postbus 75505, 1070 AM Amsterdam;

Benoemt voorts tot curator de advocaat mr. J.L.M. Groenewegen;

Geeft last aan de curatoren tot het openen van de aan DSB Beheer B.V. gerichte brieven en telegrammen,

Bepaalt dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van de gefailleerde of de curator bevinden voor een periode van twee maanden vanaf de dagtekening van dit vonnis niet dan met machtiging van de rechter-commissaris kan worden uitgeoefend.

en bepaalt voorts

- dat de rechtbank Amsterdam vanaf heden alle taken die de wet aan de rechtbank opdraagt zal uitvoeren;

- dat door de griffier van de rechtbank Alkmaar een afschrift van dit vonnis en de overige op de zaak betrekking hebbende stukken per post aan de rechtbank Amsterdam zal worden gezonden;

- dat de griffier van de rechtbank Amsterdam wordt verzocht de ontvangst van genoemd vonnis en de genoemde stukken en het overnemen van de behandeling van de zaak schriftelijk te bevestigen aan de griffier van de rechtbank Alkmaar;

- dat de zaak, nadat door de rechtbank Amsterdam daaraan een dossiernummer is toegekend, uitsluitend met dat nummer zal worden aangeduid;

- dat de curator alleen verslag behoeft uit te brengen aan de benoemde rechtercommissaris en dat alle betrokkenen zich vanaf heden uitsluitend zullen richten tot de rechtbank Amsterdam dan wel de benoemde rechter-commissaris te Amsterdam;

- dat de rechtbank Alkmaar dit vonnis zal publiceren en dat alle verdere publicaties zullen worden verricht door de rechtbank Amsterdam.

GEWEZEN door de rechter mr. A. Warmerdam, en in het openbaar uitgesproken op 21oktober 2009 te 15.00 uur, in tegenwoordigheid van de griffier.