Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2009:BI1984

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
17-02-2009
Datum publicatie
23-04-2009
Zaaknummer
284586 \ EJ VERZ 08-334
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Erfrecht: zuivere aanvaarding is onherroepelijk. geen situatie 4:194 lid 2 BW

De kantonrechter acht geen omstandigheden aanwezig waarop een uitzondering op de regel, dat zuivere aanvaarding (of handelingen die als daad van zuivere aanvaarding dienen te worden aangemerkt) onherroepelijk is, kan worden gebaseerd. Verzoek van erfgenamen om rechterlijke machtiging de erfenis alsnog te verwerpen of beneficiair te aanvaarden, wordt verworpen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2009, 119
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Alkmaar

Zaaknr/repnr.: 284586 \ EJ VERZ 08-334 (H.K.)

Uitspraakdatum: 17 februari 2009

Beschikking ex artikel 4:194 lid 2 BW

in de nalatenschap van [erflater]

1. Het procesverloop

1.1 Op 2 december 2008 is ter griffie een verzoek ex art. 4:192 lid 2 BW ontvangen met betrekking tot de nalatenschap van [erflater], laatst wonende te [woonplaats] aan het [adres], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], overleden in de gemeente [xxx] op [xxx].

1.2 Het verzoek is ingediend door:

a) [naam], wonende te [woonplaats], [adres] (broer van erflater)

mede namens de overige erfgenamen:

b) [naam], wonende te [woonplaats], [adres] (broer van erflater)

c) [naam], [adres], [woonplaats] (broer van erflater)

d) [naam], [adres], [woonplaats] (moeder van erflater).

1.3 De mondelinge behandeling heeft in deze plaatsgevonden op 20 januari 2009, alwaar zijn verschenen voormelde verzoekers sub a tot en met c, mede namens verzoekster sub d.

Tevens is ter terechtzitting aanwezig [naam], opzichter van Woningbouwvereniging [naam], [adres], [vestigingsplaats], welke woningbouwvereniging als belanghebbende is opgeroepen.

Ter zitting hebben verzoekers en de belanghebbende hun standpunten nader toegelicht.

De kantonrechter heeft vervolgens de zaak twee weken aangehouden om de verzoekers de gelegenheid te geven de zaak in der minne te regelen met voormelde woningbouw-vereniging.

Omdat na voormelde termijn van twee weken geen bericht werd ontvangen van verzoekers is heden uitspraak bepaald.

2. De beoordeling

2.1 Het verzoek strekt ertoe om de nalatenschap van erflater, [erflater], alsnog te mogen verwerpen, althans – zo verstaat de kantonrechter – beneficiair te mogen aanvaarden.

De kantonrechter overweegt als volgt met betrekking tot dit verzoek.

2.2 Verzoekers, allen erfgenaam van erflater, onderbouwen hun verzoek door te stellen, dat na inspectie van erflaters huurwoning (medio november 2008) is gebleken dat de opknapkosten hiervan € 7.460,-- bedragen, welke kosten de woningbouwvereniging op de erfgenamen wenst te verhalen, aangezien het saldo van de nalatenschap ontoereikend is.

2.3 Naar het oordeel van de kantonrechter is verwerping van de nalatenschap door de erfgenamen niet meer mogelijk, nu vaststaat dat zij na het overlijden van rechthebbende handelingen hebben verricht – het leeghalen van de woning en het weggeven van inboedelgoederen van erflater, waaronder een televisie, een piano, een versterker, een fiets, een verrekijker en een sterrenkijker – die als zuivere aanvaarding van de nalatenschap dienen te worden aangemerkt.

Deze stilzwijgende keuze van zuivere aanvaarding is onherroepelijk. De enige uitzondering hierop is de regeling van art. 4:194 van het Burgerlijk Wetboek, die het volgende inhoudt:

wanneer na zuivere aanvaarding een uiterste wil bekend wordt of een gebeurtenis plaatsvindt die de positie van een erfgenaam verzwaart, bestaat alsnog de mogelijkheid om met machtiging van de kantonrechter de nalatenschap beneficiair te aanvaarden.

2.4 Naar het oordeel van de kantonrechter is echter geen sprake van een gebeurtenis die pas na de (stilzwijgende) zuivere aanvaarding aan het licht is gekomen, nu die gebeurtenis

– de slechte staat waarin de huurwoning van erflater verkeerde – reeds bekend was of had kunnen zijn kort na het overlijden van de erflater. Immers, de erfgenamen hebben de woning leeggehaald en hebben toen de staat van de woning kunnen waarnemen. Het verzoek dient daarom te worden afgewezen.

3. De beslissing

De kantonrechter:

Wijst af het verzoek van de erfgenamen om de nalatenschap van erflater alsnog te mogen verwerpen of beneficiair te mogen aanvaarden.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.H. Gisolf, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 februari 2009.

De griffier, De kantonrechter,