Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2007:BD0045

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
05-12-2007
Datum publicatie
22-04-2008
Zaaknummer
242722 - CV EXPL 07-3211
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Hoofdsom vóór dagvaarding voldaan. Crediteur heeft (ook voor dagvaarding) schriftelijk laten weten 'voorstel debiteur akkoord'. De vordering, die alleen buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente betreft, wordt afgewezen omdat de crediteur niet achteraf op die overeenkomst terug kan komen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2008, 120
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Alkmaar

Zaaknr/rolnr.: 242722 \ CV EXPL 07-3211 (FZM)

Uitspraakdatum: 5 december 2007

Vonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap Business Reservations Centre Holland B.V., ten deze h.o.d.n. Weekendjeweg.nl, gevestigd en kantoorhoudende te Amstelveen

eisende partij in conventie / gedaagde partij in reconventie

verder te noemen: Weekendjeweg.nl

gemachtigde: Webcasso B.V. te Barendrecht

tegen

[gedaagde], wonende te Haarlem aan de [adres]

gedaagde partij in conventie / eisende partij in reconventie

verder te noemen: [hotelgast]

procederend in persoon.

Het procesverloop

Weekendjeweg.nl heeft een vordering ingesteld, zoals omschreven in de dagvaarding d.d.15 mei 2007.

[hotelgast] heeft in conventie bij antwoord verweer gevoerd en in reconventie een tegenvordering ingesteld.

De Rechtbank Haarlem, sector kanton, heeft bij vonnis d.d. 13 juni 2007 de zaak in de stand waarin zij zich bevindt verwezen naar de Rechtbank Alkmaar, sector kanton.

Vervolgens heeft Weekendjeweg.nl in conventie van repliek gediend en in reconventie bij antwoord verweer gevoerd.

Daarna is gediend van dupliek in conventie/repliek in reconventie en van dupliek in reconventie.

De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast.

Ten slotte is heden uitspraak bepaald.

Het geschil

In conventie

1. Weekendjeweg.nl vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van [hotelgast] tot betaling van een bedrag ad € 43,09, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 15 mei 2007 tot de dag der voldoening, en kosten rechtens. Zij stelt hiertoe, zakelijk samengevat, dat [hotelgast], ondanks dat hij de hoofdsom ad € 248,50 vóór dagvaarding heeft voldaan, de buitengerechtelijke incassokosten ad € 37,-- en de wettelijke rente ad € 6,09 (berekend tot de dag der dagvaarding) aan Weekendjeweg.nl verschuldigd is.

2. [hotelgast] heeft verweer gevoerd, waarop - voor zover van belang - bij de beoordeling van het geschil nader zal worden ingegaan.

In reconventie

3. [hotelgast] vordert in reconventie veroordeling van Weekendjeweg.nl tot betaling van een bedrag ad € 25,--, bestaande uit reis-, verlet- en portokosten.

4. Weekendjeweg.nl heeft verweer gevoerd, waarop - voor zover van belang - bij de beoordeling van het geschil nader zal worden ingegaan.

De beoordeling

In conventie

5. Vaststaat dat [hotelgast] de hoofdsom ad € 248,50 reeds vóór dagvaarding heeft voldaan. Resteert de vraag of de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente dienen te worden toegewezen.

6. Wat er verder ook zij van de vraag of Weekendjeweg.nl incassowerkzaamheden heeft verricht en welke kosten daaraan redelijkerwijs verbonden zijn, vaststaat dat Weekendjeweg.nl voor het aanhangig maken van deze procedure heeft ingestemd met betaling door [hotelgast] van alléén de hoofdsom, die vervolgens door hem ook is voldaan. Weekendjeweg.nl kan, zoals [hotelgast]h terecht heeft aangevoerd, niet achteraf op deze overeenkomst terugkomen. Voor zover Weekendjeweg.nl met haar stelling dat zij zich niet heeft gerealiseerd dat zij aldus 'redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte' misloopt, beoogt te stellen dat geen geldige overeenkomst tot stand is gekomen, gaat dat niet op. [hotelgast] heeft immers uit de uitlating 'voorstel debiteur akkoord' (productie 2 bij antwoord) niet hoeven afleiden dat Weekendjeweg.nl hierop enig voorbehoud maakte. Voor zover Weekendjeweg.nl beoogt een beroep op vernietiging van de overeenkomst te doen wegens een wilsgebrek aan haar zijde, wordt dat beroep verworpen nu niet is voldaan aan de vereisten die de wet daarvoor stelt. De vergissing van Weekendjeweg.nl komt volledig voor haar rekening en risico. Derhalve dienen zowel de buitengerechtelijke incassokosten als de wettelijke rente te worden afgewezen.

7. Weekendjeweg.nl dient als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten te worden veroordeeld. Aangezien niet is gebleken dat [hotelgast] kosten voor professionele rechtsbijstand en/of noodzakelijke reis- en verblijf- dan wel verletkosten heeft gemaakt, bepaalt de kantonrechter deze kosten op nihil.

In reconventie

8. Uit hetgeen hiervoor in conventie is overwogen, volgt dat de reconventionele vordering geen behandeling meer behoeft.

De beslissing

De kantonrechter:

In conventie

Wijst de vordering af.

Verwijst Weekendjeweg.nl in de proceskosten, die tot heden voor [hotelgast] worden vastgesteld op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.C. Schlingemann, kantonrechter, bijgestaan door de griffier en op 5 december 2007 in het openbaar uitgesproken.