Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2007:BD0044

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
05-12-2007
Datum publicatie
22-04-2008
Zaaknummer
244449 - CV EXPL 07-3531
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Medische behandeling in het buitenland wordt niet vergoed door verzekeraar nu verzekeringnemer niet aannemelijk heeft gemaakt dat de medische behandeling noodzakelijk was en de nota's redelijk zijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Alkmaar

Zaaknr/rolnr.: 244449 \ CV EXPL 07-3531 (FZM)

Uitspraakdatum: 5 december 2007

Vonnis in de zaak van:

[eiser], wonende te Heerhugowaard aan de [adres]

eisende partij

verder ook te noemen: [eiser]

gemachtigde: mr. K. Meijer, advocaat te Alkmaar

tegen

de naamloze vennootschap N.V. Univé Verzekeringen, statutair gevestigd te Zwolle en kantoorhoudende te Alkmaar

gedaagde partij

verder ook te noemen: Univé

gemachtigde: mr. J. van Rhijn, advocaat te Alkmaar.

Het procesverloop

[eiser] heeft een vordering ingesteld, zoals omschreven in de dagvaarding d.d. 26 juli 2007.

Univé heeft bij antwoord verweer gevoerd.

Met het oog op de te houden terechtzitting heeft Univé nog een nadere productie overgelegd.

Na beraad heeft de kantonrechter bij tussenvonnis van 26 september 2007 een comparitie gelast, die is gehouden op 23 oktober 2007, alwaar zijn verschenen [eiser] in persoon en Univé bij [..]bedrijfsjurist, en [..], medewerker speciale zaken; partijen werden bijgestaan door hun gemachtigden. Van deze comparitie heeft de griffier aantekeningen gehouden.

De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast.

Ten slotte is heden uitspraak bepaald.

De vaststaande feiten

1. In 2005 waren [eiser] en zijn gezinsleden (echtgenote en kind) Ziekenfondsverzekerd bij Univé en daarnaast verzekerd op grond van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden Aanvullende Ziekenfondsverzekering.

2. Artikel 2.15.1 van de toepasselijke algemene voorwaarden luidt, voor zover relevant:

"Verzekerden zijn bij klinische opname in een ziekenhuis, in geval van repatriëring of in het geval vervoer van een stoffelijk overschot verplicht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Univé Alarmservice, telefoon 0031206515111. De verzekerde heeft alleen aanspraak op vergoeding van de gedekte kosten als hij zich houdt aan de adviezen van Univé Alarmservice. De Univé Alarmservice zal zorgdragen voor de afhandeling van declaraties."

Het geschil

3. [eiser] vordert - kort gezegd - bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van Univé tot betaling van een bedrag ad € 2.369,23, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 2.045,23, primair vanaf 6 januari 2006, subsidiair vanaf 19 januari 2006, meer subsidiair vanaf 26 juli 2007, en kosten rechtens.

4. [eiser] stelt hiertoe, zakelijk samengevat, dat hij en zijn gezinsleden in de periode van 10 november 2005 tot en met 9 december 2005 naar Sri Lanka zijn geweest. Gedurende deze periode kregen zowel zijn echtgenote als zijn kind te kampen met ernstige gezondheidsklachten als gevolg waarvan beiden opgenomen zijn geweest in de medische kliniek Kamala Medical Hall voor een medische behandeling. De factuur van de opname en medische behandeling van de echtgenote van [eiser] bedraagt (omgerekend) € 1.249,58 en de factuur van de opname en medische behandeling van de zoon van [eiser] bedraagt (omgerekend) € 789,65. [eiser] heeft deze kosten eerst zelf (contant) voldaan om vervolgens na thuiskomst d.d. 6 januari 2006 in Nederland bij Univé uit hoofde van de tussen partijen gesloten verzekeringsovereenkomst aanspraak te maken op vergoeding van deze kosten. Ondanks verzoeken daartoe weigert Univé dekking te verlenen voor de door [eiser] gemaakte medische (behandel)kosten en [eiser] heeft zich daarom genoodzaakt gezien zijn vordering uit handen te geven aan zijn gemachtigde. Derhalve maakt hij tevens aanspraak op buitengerechtelijke incassokosten ad € 324,--.

5. Univé heeft verweer gevoerd, waarop - voor zover van belang - nader bij de beoordeling van het geschil zal worden ingegaan.

De beoordeling

6. Het ligt op de weg van [eiser] om aannemelijk te maken dat zijn echtgenote en kind ziek zijn geweest, dat zij een medisch noodzakelijke behandeling hebben ondergaan in de zin van de polisvoorwaarden (een behandeling die door de internationale wetenschap voldoende is beproefd en deugdelijk bevonden) en dat de nota's naar hun hoogte genomen redelijk zijn, hetgeen hij niet heeft gedaan. De kantonrechter is van oordeel dat de door [eiser] overgelegde stukken geen althans onvoldoende bewijs vormen. Ander bewijs (bijvoorbeeld een verklaring van de arts die zijn echtgenote en zoon heeft behandeld) heeft [eiser] niet aangeboden. Integendeel, ter comparitie heeft [eiser] juist aangegeven dat dat (thans) niet meer is te leveren; de betrokkenen zijn niet meer te traceren en archiefstukken zijn onvindbaar.

7. Anders dan [eiser] heeft betoogd is dat niet in de eerste plaats te wijten aan Univé - doordat de afhandeling van de claim een jaar heeft geduurd - maar aan [eiser] zelf. Had hij zich aan de voorwaarde van artikel 2.15.1 gehouden om vooraf althans direct of in ieder geval zo snel mogelijk na de opname c.q. behandeling contact op te nemen met Univé Alarmservice en niet pas daarna en na terugkeer in Nederland, dan was een nader (lang) onderzoek niet nodig geweest. [eiser] heeft allerminst aannemelijk kunnen maken dat dat niet mogelijk was. De behandeling (van zijn echtgenote) heeft 13 dagen geduurd en niet valt in te zien waarom hij in die periode niet vanuit een andere plaats dan waar hij verbleef telefonisch of telegrafisch contact met Univé Alarmservice had kunnen opnemen. Dat [eiser] in beslag werd genomen door andere zaken (onder andere het afleveren van hulpgoederen aan getroffenen van de Tsunamiramp) betreft een persoonlijke afweging c.q. prioriteitenstelling waarvan de gevolgen voor zijn rekening en risico komen.

8. Gelet op het vorengaande dient de vordering van [eiser] te worden afgewezen.

9. [eiser] dient als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten te worden veroordeeld.

De beslissing

De kantonrechter:

Wijst de vordering af.

Veroordeelt [eiser] in de proceskosten, die tot heden voor Univé worden vastgesteld op een bedrag van € 300,-- voor salaris van de gemachtigde van Univé, waarover [eiser] geen BTW verschuldigd is.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.C. Schlingemann, kantonrechter, bijgestaan door de griffier en op 5 december 2007 in het openbaar uitgesproken.