Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2007:BC3190

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
03-10-2007
Datum publicatie
01-02-2008
Zaaknummer
242933 - CV EXPL 07-3247
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ktr. verklaart exceptie van onbevoegdheid gegrond. De enkele voorgedrukte verwijzing naar de toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden maken niet dat de door verweerster gehanteerde algemene voorwaarden niet langer op de overeenkomst, waaronder de nadere overeenkomst, toepasselijk zijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2008, 35
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Alkmaar

zaak/rolnr.: 242933 \ CV EXPL 07-3247 \RvK

Uitspraakdatum: 3 oktober 2007

Vonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap Basis B.V., gevestigd te Klarenbeek, gemeente Apeldoorn

eisende partij – gedaagde partij in het incident

verder ook te noemen: Basis

gemachtigde: mr. J.V.M. de Jong

tegen

de besloten vennootschap Teerenstra Bouw B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Heiloo

gedaagde partij – eisende partij in het incident

verder ook te noemen: Teerenstra

gemachtigde: mr. M.J. Schaepman-de Bruijne.

Het procesverloop

Basis heeft bij dagvaarding van 29 juni 2007 een vordering ingesteld.

Teerenstra heeft daarop een incidentele conclusie houdende de exceptie van onbevoegdheid genomen.

Daar heeft Basis bij incidentele antwoordconclusie op gereageerd.

De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast.

Ten slotte is heden uitspraak bepaald.

Het incident

1. In de hoofdzaak vordert Basis bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van Teerenstra tot betaling van een bedrag ad € 5.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 3.570,- met veroordeling van Teerenstra in de kosten van het geding.

2. In het incident heeft Teerenstra een beroep gedaan op de onbevoegdheid van de kantonrechter. Daartoe heeft Teerenstra voor alle weren aangevoerd, dat geschillen ontstaan uit de tussen partijen in juni/augustus 2002 gesloten overeenkomst, volgens haar toepasselijke algemene voorwaarden beslecht dienen te worden door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.

3. Basis voert bij antwoord in het incident aan, dat in de later uitgebrachte offerte van 8 oktober 2002 haar algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij begon bovendien op 14 oktober 2002 aan de werkzaamheden en factureerde dezelfde dag nog aan Teerenstra. Pas op 30 oktober 2002 volgde de opdrachtbevestiging van Teerenstra. Basis heeft die opdrachtbevestiging nooit ondertekend, dus gelden de algemene voorwaarden van Basis.

De beoordeling

4. De kantonrechter gaat bij de beoordeling van het geschil van het volgende uit:

- Basis heeft op 21 juni 2006 een schriftelijke offerte gedaan aan Teerenstra voor het leveren en toepassen van een afwerking van het dek van de parkeergaragekelder van het appartementencomplex Jan Steenstraat te Alkmaar.

- Bij brief d.d. 7 augustus 2007 heeft Teerenstra aan Basis een contract (nummer 69100) toegestuurd voor die opdracht, welke opdracht door Basis voor akkoord is ondertekend. Dit contract vermeldt onder andere de volgende passage:

"Op alle rechtsbetrekkingen, tussen bouwbedrijf Teerenstra en onze weder partijen zijn de algemene- en uitvoeringsvoorwaarden van bouwbedrijf Teerenstra van toepassing die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar en als bijlage zijn bijgevoegd.

Wij wijzen de toepasselijkheid van de door onze contractspartner gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand."

- Wegens vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden van dat project heeft Teerenstra aan Basis verzocht een aanbieding te doen voor het aanbrengen van een extra en speciale onderlaag, toepasbaar op de cementen dekvloer van 7 dagen oud. Op 8 oktober 2002 heeft Basis de bedoelde aanbieding uitgebracht. Daarbij heeft zij een verwijzing naar "project 69100"gemaakt. De door Basis in die aanbieding genoemde "meerkosten" bedroegen, € 3.490,- exclusief BTW. Die zijn, kennelijk, afgemaakt op € 3.000,-. Onder op de brief worden, voorgedrukt, de door Basis gehanteerde algemene voorwaarden toepasselijk verklaard.

- Op 14 oktober 2002 heeft Basis de in de aanbieding van 8 oktober 2002 genoemde werkzaamheden uitgevoerd en nog dezelfde dag daarvoor een factuur aan Teerenstra verzonden.

- Op 30 oktober 2002 heeft Teerenstra schriftelijk de opdracht bevestigd met een verwijzing naar hetzelfde contractnummer 69100 en wederom uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de door Basis gehanteerde algemene voorwaarden afgewezen.

5. Niet in geschil is dat, indien de door Teerenstra gehanteerde algemene voorwaarden op de in het geschil zijnde overeenkomst toepasselijk zijn, de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland bevoegd is van het geschil kennis te nemen en de kantonrechter zich onbevoegd dient te verklaren.

6. Partijen twisten over de vraag wiens algemene voorwaarden toepasselijk zijn. Vast staat dat op de overeenkomst van 7 augustus 2002 gesloten overeenkomst de door Teerenstra gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing zijn. Zij heeft immers de door Basis in haar offerte genoemde en toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen en de hare toepasselijk verklaard (zie artikel 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek). Basis heeft dit voor akkoord ondertekend.

7. De begin oktober 2002 door Teerenstra gegeven opdracht is te beschouwen als een aanvulling op die van 7 augustus 2002. Basis verwijst in haar offerte van 8 augustus 2002 ook naar "meerkosten" die niet anders kunnen worden opgevat dan als meerkosten ten opzichte van de kosten in de overeenkomst van 7 augustus 2002. De enkele voorgedrukte verwijzing naar de toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden, maken niet dat daardoor de door Teerenstra gehanteerde algemene voorwaarden niet langer op de overeenkomst, waaronder de nadere overeenkomst, toepasselijk zijn. Derhalve wordt ook de opdracht die Teerenstra begin oktober 2002 aan Basis heeft gegeven geregeerd door de algemene voorwaarden van Teerenstra. Dat leidt ertoe dat de kantonrechter zich onbevoegd dient te verklaren van het geschil kennis te nemen.

8. Basis zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het incident.

De beslissing

De kantonrechter:

in het incident:

Verklaart de exceptie van onbevoegdheid gegrond.

Veroordeelt Basis in de kosten van het incident aan de zijde van Teerenstra gevallen en vastgesteld op € 200,- aan salaris van de gemachtigde, waarover Basis geen BTW verschuldigd is.

in de hoofdzaak:

Verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van het geschil.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.H. Gisolf, kantonrechter, bijgestaan door de griffier en op 3 oktober 2007 in het openbaar uitgesproken.