Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2007:BB4172

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
20-09-2007
Datum publicatie
25-09-2007
Zaaknummer
97600 KV RK 07-585
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Afwijzing van een verzoek om een beslagverlof uitvoerbaar op de minuut te verklaren. Verzoekster kan met de reeds aan haar afgegeven grosse van een eerder gegeven beslagverlof tot beslaglegging overgaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

FV/LJS

KV RK nummer: 97600/KV RK 07-585

datum: 20 september 2007

Beschikking van de voorzieningenrechter,

in de zaak van:

NAAM VERZOEKSTER,

wonende te Heerhugowaard,

VERZOEKSTER,

procureur mr. P.G. Wemmers,

tegen:

NAAM GEREKWESTREERDE,

zonder bekende woon- of verblijfplaats,

feitelijk verblijvende te Egmond aan den Hoef, gemeente Bergen,

GEREKWESTREERDE.

Partijen worden hierna ook genoemd "de vrouw" respectievelijk "de man".

1. HET VERLOOP VAN HET GEDING

Op 18 september 2007 is bij het bureau voorzieningenrechter van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift van de vrouw, strekkende tot het leggen van conservatoir derdenbeslag ten laste van de man. De vrouw verzoekt om de beschikking uitvoerbaar te verklaren op de minuut en op alle dagen en uren.

2. DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

De vrouw legt aan haar verzoek - samengevat - ten grondslag dat de man op grond van de echtscheidingsbeschikking van 19 december 2005 gehouden is om aan haar maandelijks een bedrag van euro 304,50 per kind te betalen. Uit het huwelijk van partijen zijn twee thans nog minderjarige kinderen geboren. Van de zijde van de man is een achterstand ontstaan in de betaling van de alimentatie, terwijl hij wel over voldoende financiƫle middelen beschikt. Er is derhalve sprake van betalingsonwil. Op basis van het tussen partijen gesloten echtscheidingsconvenant is de man ook gehouden om de overblijfkosten van de kinderen te betalen. Deze kosten bedragen ongeveer euro 100,-- per jaar. De vrouw vreest dat de man ook deze kosten niet zal betalen, alles aldus de vrouw.

Het is de voorzieningenrechter ambtshalve bekend dat aan de vrouw bij beschikking van

17 september 2007 van de voorzieningenrechter van deze rechtbank verlof is verleend om conservatoir derdenbeslag te leggen onder ING Bank N.V., Nationale-Nederlanden Levensverzekeringen Maatschappij N.V., RVS Levensverzekering N.V. en Reaal Levensverzekeringen N.V.. De vordering van de vrouw is daarbij begroot op euro 80.000,-- en de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak is bepaald op 30 dagen. Van deze beschikking is aan de vrouw op 17 september 2007 een grosse afgegeven.

Met het onderhavige verzoek wenst de vrouw wederom verlof te verkrijgen om voormeld beslag te mogen leggen, maar zij verzoekt nu om de beschikking uitvoerbaar op de minuut en alle dagen en uren te verklaren. De raadsman van de vrouw heeft dit verzoek telefonisch toegelicht. Hij heeft aangegeven dat de deurwaarder op basis van de op 17 september 2007 afgegeven beschikking niet tot beslaglegging overgaat. Immers, na betekening van de grosse dient de deurwaarder een zekere termijn in acht te nemen, alvorens tot beslaglegging over te kunnen gaan. Deze handelwijze is in de conservatoire fase onwenselijk, aldus de vrouw.

De voorzieningenrechter overweegt ten aanzien van de uitvoerbaarheid op de minuut het volgende. Vooropgesteld wordt dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 290 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) van een beschikking een afschrift of een afschrift in executoriale vorm (grosse) wordt afgegeven. Voor het afgeven van een minuut bestaat geen wettelijke basis (meer). Dat van een beslagverlof geen minuut meer wordt afgegeven is als richtlijn ook opgenomen in de versie van de beslagsyllabus van mei 2007. Deze syllabus wordt ook gehanteerd door de rechtbank Alkmaar en is gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

De vraag is nu wat de status van deze grosse is. In artikel 430 lid 3 Rv is opgenomen dat grossen niet tenuitvoer mogen worden gelegd dan na betekening aan de partij tegen wie de executie zich zal richten. Dit artikel is opgenomen in de eerste titel van het tweede boek van Rv., waarin "algemene regels" worden gegeven voor het leggen van een executoriaal beslag. Het gaat hier echter niet om een executoriaal beslag, maar om een conservatoir beslag. Op het leggen van conservatoire beslagen zijn de algemene bepalingen van de eerste afdeling van de vierde titel van het derde boek van Rv. van toepassing (de artikelen 700 tot en met 710a Rv.). Als gevolg van art. 700 Rv. dient de voorzieningenrechter het verlof te verlenen, indien het verzoek toewijsbaar is. In artikel 702 lid 2 Rv. is vervolgens uitdrukkelijk bepaald dat het verlof en het verzoekschrift waarop dat verlof is gegeven tezamen met het beslagexploot aan de beslagene betekend worden. Dit laatste betekent dat de betekening na de beslaglegging plaatsvindt. Omdat voormelde bepaling expliciet is geschreven voor het leggen van conservatoir beslag, dient deze bepaling te prevaleren boven artikel 430 lid 3 Rv.

De andersluidende opvatting van verzoekster - eerst betekenen, dan een wachttermijn in acht nemen en daarna pas beslagleggen - is ook in strijd met het uitgangspunt van een conservatoir beslag, namelijk de mogelijkheid om maatregelen te nemen om te voorkomen dat een schuldenaar zijn vermogensbestanddelen vervreemdt of bezwaart.

Op grond van het voorgaande kan de vrouw met de al aan haar afgegeven grosse van de beschikking van 17 september 2007 tot beslaglegging overgaan en is uitvoerbaarverklaring op de minuut - voor zover dat nog mogelijk zou zijn - niet nodig.

Ten slotte geldt dat de vrouw het verzoek om het verlof uitvoerbaar te verklaren op alle dagen en uren, op geen enkele wijze heeft onderbouwd.

Het voorgaande leidt tot afwijzing van het verzoek.

3. DE BESLISSING

De voorzieningenrechter:

- wijst het verzoek af.

Gegeven door mr. L.J. Saarloos, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar op 20 september 2007, bijgestaan door de griffier.