Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2007:BB1895

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
14-02-2007
Datum publicatie
16-08-2007
Zaaknummer
222324 CV EXPL 06-4735
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geen salarispunt voor dagvaarding, nu niet is voldaan aan artikelen 21 en 85 Rv.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Alkmaar

Zaaknr/rolnr.: 222.324 / 06-4735 (H.K.)

Uitspraakdatum: 14 februari 2007

Vonnis in de zaak van:

de naamloze vennootschap GROENE LAND PWZ ACHMEA ZORGVERZE-KERINGEN N.V., zijnde de rechtsopvolgster onder algemene titel van de onderlinge waarborgmaatschappij Groene Land PWZ Zorgverzekeraar U.A., handelende onder de naam PWZ Achmea, kantoorhoudende te Amsterdam (statutair gevestigd te Utrecht)

e i s e r e s

gemachtigde: mevr. P. de Ruijter, gerechtsdeurwaarder te Hoorn

tegen

[gedaagde], wonende te Heerhugowaard aan [adres]

g e d a a g d e

in persoon procederend.

1. Het procesverloop

Eiseres heeft een vordering ingesteld, zoals omschreven in de dagvaarding d.d. 19 september 2006.

Gedaagde heeft bij antwoord verweer gevoerd.

Vervolgens is door eiseres gediend van repliek, tevens houdende akte aanvulling grondslag.

Hierna heeft gedaagde gediend van conclusie van dupliek.

De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast.

Ten slotte is heden uitspraak bepaald.

2. De vaststaande feiten

Gedaagde heeft zich bij eiseres aangemeld als verplicht verzekerde, zoals bedoeld in de voor 1 januari 2006 bestgaande Ziekenfondswet. Eiseres heeft gedaagde als verplicht verzekerde bij het ziekenfonds ingeschreven.

Op 1 januari 1989 is de Wet van 15 december 1988 houdende invoering van een gedeeltelijke nominale premie in de ziekenfondsverzekering in werking getreden. Ten gevolge van deze wet is vanaf 1 januari 1989 iedere ziekenfondsverzekerde een nominale premie ziekenfondsverzekering verschuldigd, maandelijks bij vooruitbetaling te voldoen.

3. Het geschil

3.1 Eiseres vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van gedaagde tot betaling van een bedrag ad € 293,93, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 19 juli 2006 en kosten rechtens.

3.2 Eiseres stelt hiertoe, zakelijk samengevat, het volgende.

Gedaagde is met betaling van de verschuldigde nominale premie, aanvullende premie en tandartspremie over de periode tot januari 2006 in gebreke gebleven; met betrekking tot die twee laatste posten heeft eiseres de grondslag van haar vordering bij repliek aangevuld. Op grond hiervan heeft eiseres opeisbaar van gedaagde te vorderen een bedrag van € 249,80.

Omdat gedaagde ondanks aanmaning niet tot betaling van dit bedrag is overgegaan, heeft eiseres haar vordering uit handen moeten geven aan haar gemachtigde. Daarom vordert eiseres naast voormelde hoofdsom tevens een bedrag van € 44,03 aan buitengerechtelijke kosten, inclusief btw.

3.3 Gedaagde heeft verweer gevoerd op welk verweer - voor zover van belang - bij de beoordeling van het geschil zal worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1 Bij conclusie van antwoord (en ook bij conclusie van dupliek) stelt gedaagde dat hij niets verschuldigd is, omdat hij sedert januari 2006 is verzekerd bij Agis Zorgverzekering.

De onderhavige vordering van eiseres betreft echter achterstallige betaling over de periode tot 1 januari 2006 en gesteld noch gebleken is dat gedaagde toen niet verzekerd zou zijn geweest bij eiseres.

De vordering is daarom als niet (voldoende) betwist toewijsbaar.

4.2 Gedaagde doet voorts een beroep op persoonlijke omstandigheden.

Voor een eventuele betalingsregeling dient hij zich in verbinding te stellen met (de gemachtigde van) eiseres, omdat een dergelijke regeling niet dwingend bij vonnis kan worden opgelegd.

4.3 Gedaagde dient als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten te worden veroordeeld, met dien verstande dat géén salarispunt voor de dagvaarding zal worden toegekend, nu eiseres niet voldaan heeft aan het vereiste van art. 21 en 85 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (eiseres heeft niet reeds bij dagvaarding alle voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aangevoerd en niet alle van belang zijnde bijlagen bij dagvaarding overgelegd).

5. De beslissing

De kantonrechter:

Veroordeelt gedaagde om aan eiseres tegen kwijting te betalen een bedrag van € 293,83, te vermeerderen met de wettelijke over € 249,80 vanaf 19 juli 2006 tot de dag van betaling.

Veroordeelt gedaagde in de proceskosten, die tot heden voor eiseres worden vastgesteld op een bedrag van € 238,13 [inclusief BTW indien en voorzover door gedaagde verschuldigd], waaronder begrepen een bedrag van € 60,-- voor salaris van de gemachtigde van eiseres [waarover gedaagde geen BTW verschuldigd is].

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.C. Schlingemann, kantonrechter, bijgestaan door de griffier en op woensdag 14 februari 2007 in het openbaar uitgesproken.