Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2007:BA9545

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
06-07-2007
Datum publicatie
13-07-2007
Zaaknummer
AWB 07/1106
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Rechtbank toetst ambtshalve ontvankelijkheid beroep. Overschrijding beroepstermijn; kennelijk niet-ontvankelijk beroep. Hier wordt afgeweken van Hoge Raad-jurisprudentie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2007/950
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Bestuursrecht

Zaaknummer: 07/1106 WOZ

Uitspraak van de enkelvoudige kamer

in de zaak van:

[eiser],

wonende te [woonplaats],

eiser,

tegen

de heffingsambtenaar van de gemeente Langedijk,

verweerder.

Motivering

1. Eiser heeft bij brief, gedateerd 4 mei 2007, beroep ingesteld tegen de uitspraak op bezwaar van verweerder gedateerd 23 maart 2007, verzonden op 21 maart 2007.

2. Ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bedraagt de termijn voor het indienen van een beroepschrift zes weken.

De beroepstermijn vangt ingevolge artikel 26c van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 231 van de Gemeentewet aan met ingang van de dag na die van dagtekening van de uitspraak van de heffingsambtenaar, tenzij de dag van dagtekening is gelegen vóór de dag van bekendmaking.

Ingevolge artikel 6:9, tweede lid, van de Awb is een beroepschrift bij verzending per post tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

3. De beroepstermijn is derhalve aangevangen op 24 maart 2007 en geëindigd op 4 mei 2007. De rechtbank heeft het beroepschrift op 10 mei 2007 ontvangen. De datum van het poststempel op de envelop waarin het beroepschrift zat, is 8 mei 2007, zodat de rechtbank moet concluderen dat het beroepschrift op maandag 7 mei 2007 of dinsdag 8 mei 2007 ter post is bezorgd. Het beroepschrift is daarmee niet tijdig ingediend.

4. Ingevolge artikel 6:11 van de Awb blijft niet-ontvankelijkverklaring ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend beroepschrift achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener van het beroepschrift in verzuim is geweest. De rechtbank is niet gebleken van feiten of omstandigheden op grond waarvan moet worden geoordeeld dat de termijnoverschrijding is te verontschuldigen.

5. Gelet op de voorgaande overwegingen is het beroep kennelijk niet-ontvankelijk. Voortzetting van het onderzoek is derhalve niet nodig, zodat de rechtbank aanleiding ziet om met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, aanhef en onder b, van de Awb het onderzoek te sluiten.

6. De rechtbank merkt nog op dat ze ambtshalve dient te onderzoeken of een beroepschrift tijdig is ingediend. Daarvoor is niet nodig dat verweerder de tijdige ontvangst van het beroepschrift betwist. De rechtbank treedt hiermee dus ook niet buiten de grenzen van het geschil.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan op 6 juli 2007 door mr. M. Kraefft, rechter, in tegenwoordigheid van mr. P. Verweel, griffier.

griffier rechter

Tegen deze uitspraak kunnen belanghebbenden - in elk geval de eisende partij - en verweerder verzet doen bij de rechtbank. Verzet wordt gedaan door binnen zes weken na de datum van verzending van deze uitspraak een brief (verzetschrift) en een kopie van deze uitspraak te zenden aan de rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.