Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2007:AZ7515

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
30-01-2007
Datum publicatie
31-01-2007
Zaaknummer
14/810085-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel. Zij heeft 5 vrouwen uit Hongarije aangeworven teneinde hen in Nederland in de prostitutie te brengen. Eén van deze vrouwen is door verdachte in een afhankelijke positie gebracht en over een periode van meer dan een jaar uitgebuit. De rechtbank heeft bij de strafmaat rekening gehouden met de invloed die haar mededader onmiskenbaar op haar heeft uitgeoefend. Tussen verdachte en haar mededader heeft, naar het rechtbank voorkomt, een relatie bestaan waarbij verdachte zich tot die mededader in een ondergeschikte en wellicht ook afhankelijke positie heeft bevonden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Parketnummer : 14/810085-06

Datum uitspraak: 30 januari 2007

OP TEGENSPRAAK

VERKORT VONNIS van de Rechtbank Alkmaar, Meervoudige Kamer voor Strafzaken, in de zaak van het

OPENBAAR MINISTERIE

tegen

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1980,

gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Vrouwen te Breda.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 16 januari 2007.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie, die ertoe strekt dat de rechtbank

- het onder 1, 2. primair, 3. primair en 4. tenlastegelegde zal bewezen verklaren,

- verdachte zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) jaren, met aftrek van voorarrest,

- de inbeslaggenomen voorwerpen zal teruggeven aan de eigenaren daarvan,

- de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1] zal toewijzen,

- verdachte de schadevergoedingsmaatregel ter zake van de toegewezen vordering van de benadeelde partij zal opleggen.

Voorts heeft de rechtbank kennis genomen van hetgeen door verdachte en haar raadsman,

mr. W.H. Boomstra, naar voren is gebracht.

1. TENLASTELEGGING.

Aan verdachte is ten laste gelegd, dat

1.

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 mei 2004 tot en met 31 oktober 2004 in de gemeente Alkmaar en/of in de gemeente Amsterdam, in ieder geval in/vanuit Nederland en/of Hongarije, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

(de, op dat moment, in een zwakke economische en/of financiële en/of psychische en/of sociale positie verkerende) [slachtoffer 1],

met het oogmerk om die [slachtoffer 1] in een ander land, te weten in Nederland, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met en/of voor (een) derde(n) tegen betaling,

(in Hongarije) heeft benaderd en/of aangeboden en/of voorgesteld en/of overgehaald, in ieder geval heeft aangeworven, om zich in Nederland beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met en/of voor (een) derde(n) tegen betaling en/of (vervolgens) met dat oogmerk daartoe (per auto en/of per vliegtuig) vanuit Hongarije heeft mede genomen naar

Nederland;

2.

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2004 tot en met 31 december 2004 in de gemeente Alkmaar en/of in de gemeente Amsterdam, in ieder geval in/vanuit Nederland en/of Hongarije, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

de, op dat moment, in een zwakke economische en/of financiële en/of psychische en/of sociale positie verkerende [slachtoffer 1] en/of die in Nederland niet bekend was en/of die onbekend was met de wijze en/of de omstandigheden waaronder er in Nederland (zelfstandig) in de prostitutie gewerkt kan worden en/of die de Nederlandse en/of Engelse taal niet of nauwelijks machtig was, in ieder geval die [slachtoffer 1],

- heeft overgehaald en/of voorgesteld en/of heeft doen of laten voorstellen en/of overhalen om voor haar, verdachte, en/of haar mededader(s) in de prostitutie te gaan werken, in ieder geval die [slachtoffer 1] in de prostitutie heeft doen of laten werken, en/of

- heeft meegedeeld en/of doen geloven dat zij, [slachtoffer 1], een deel van haar opbrengsten uit prostitutie moest afstaan aan haar, verdachte, en/of haar mededader(s), omdat zij, [slachtoffer 1], de kosten van haar reis moest terugbetalen en/of (daardoor) een schuld had bij haar, verdachte, en/of haar mededader(s) en/of omdat zij, [slachtoffer 1], door haar, verdachte, en/of haar mededader(s) werd bewaakt, dan wel zou worden bewaakt, en/of

- heeft meegedeeld en/of doen geloven dat zij, [slachtoffer 1], in de prostitutie dagelijks 400 euro voor zichzelf kon verdienen, en/of

- heeft meegedeeld en/of doen geloven dat zij, [slachtoffer 1], in de prostitutie in Nederland veel geld kon/zou verdienen, omdat er in Nederland veel pedofielen (zouden) zijn en omdat zij, [slachtoffer 1], er jong uitzag en "de droom van de pedofielen" zou zijn, en/of

- (telkens) een (prostitutie)werkplek voor die [slachtoffer 1] heeft geregeld en/of heeft doen en/of laten regelen, en/of

- (telkens) de (prostitutie)werktijden voor die [slachtoffer 1] heeft bepaald, en/of

- die [slachtoffer 1] heeft meegedeeld en/of heeft doen of laten meedelen welke prijzen zij diende te hanteren in haar prostitutiewerk en/of welke werkzaamheden en/of handelingen in de prostitutie zij, [slachtoffer 1], diende te verrichten, en/of

- (telkens) die [slachtoffer 1] van en naar de (prostitutie)werkplek heeft gebracht en/of gehaald en/of heeft laten en/of doen brengen en/of halen, en/of

- (nagenoeg) voortdurend in de woning waarin zij, [slachtoffer 1], (ondermeer) met haar, verdachte, verbleef en/of op haar werkplek en/of daarbuiten onder controle en/of toezicht heeft gehouden en/of heeft doen geloven dat zij (nagenoeg) voortdurend onder controle werd gehouden of onder toezicht stond, en/of

- (telkens) de verdiensten van die [slachtoffer 1] geheel of gedeeltelijk heeft ingenomen en/of haar verdiensten geheel of gedeeltelijk heeft doen afstaan en/of die verdiensten niet (volledig) heeft (terug)gegeven aan die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 1] (telkens) heeft voorgehouden dat het te gevaarlijk was om het door die [slachtoffer 1] verdiende geld op de (prostitutie)werkkamer te

bewaren en/of die [slachtoffer 1] heeft voorgehouden dat het beter was dat zij haar verdiende geld afgaf aan haar, verdachte, en/of haar mededader(s), in ieder geval die [slachtoffer 1] heeft overgehaald en/of bewogen haar verdiende geld af te staan aan haar, verdachte, en/of haar mededader(s) en/of die [slachtoffer 1] heeft voorgehouden dat zij het door haar met prostitutie verdiende geld voor haar zou(den) bewaren, en/of

- (telkens) de identiteitskaart en/of het paspoort van die [slachtoffer 1] heeft afgepakt en/of ingenomen en/of vastgehouden en/of niet heeft teruggegeven aan die [slachtoffer 1], en/of

- (telkens) die [slachtoffer 1] heeft geslagen en/of geschopt, dan wel heeft laten slaan en/of schoppen, en/of

- (telkens) die [slachtoffer 1] heeft gedreigd haar, [slachtoffer 1], te (laten) slaan en/of te (laten) schoppen en/of haar ongeboren kind uit haar buik te (laten) schoppen en/of trappen, en/of

- aldus, dan wel op enigerlei (andere) wijze, misbruik heeft gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht dat verdachte en/of haar mededader(s) (mede) door een of meer van voornoemde handelingen en/of omstandigheden over die [slachtoffer 1] had(den),

door welk(e) bovenomschreven geweld en/of feitelijkhe(i)d(en) en/of door welk(e) bovenomschreven bedreiging met geweld en/of feitelijkhe(i)d(en) en/of door welk bovenomschreven misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door welke bovenomschreven misleiding, verdachte en/of haar mededader(s) voornoemde [slachtoffer 1] heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van sexuele handelingen met en/of voor (een) derde(n) tegen betaling, althans onder voornoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan zij,

verdachte, en/of haar mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat voornoemde [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar zou/ging stellen tot het verrichten van sexuele handelingen met en/of voor (een) derde(n) tegen betaling;

Subsidiair, indien het vorenstaande onder 2 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2004 tot en met 31 december 2004 in de gemeente Alkmaar en/of in de gemeente Amsterdam, in ieder geval in/vanuit Nederland en/of Hongarije, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

de, op dat moment, in een zwakke economische en/of financiële en/of psychische en/of sociale positie verkerende [slachtoffer 1] en/of die in Nederland niet bekend was en/of die onbekend was met de wijze en/of de omstandigheden waaronder er in Nederland (zelfstandig) in de prostitutie gewerkt kan worden en/of die de Nederlandse en/of Engelse taal niet of nauwelijks machtig was, in ieder geval die [slachtoffer 1],

- heeft overgehaald en/of voorgesteld en/of heeft doen of laten voorstellen en/of overhalen om voor haar, verdachte, en/of haar mededader(s) in de prostitutie te gaan werken, in ieder geval die [slachtoffer 1] in de prostitutie heeft doen of laten werken, en/of

- heeft meegedeeld en/of doen geloven dat zij, [slachtoffer 1], een deel van haar opbrengsten uit prostitutie moest afstaan aan haar, verdachte, en/of haar mededader(s), omdat zij, [slachtoffer 1], de kosten van haar reis moest terugbetalen en/of (daardoor) een schuld had bij haar, verdachte, en/of haar mededader(s) en/of omdat zij, [slachtoffer 1], door haar, verdachte, en/of haar mededader(s) werd bewaakt, dan wel zou worden bewaakt, en/of

- heeft meegedeeld en/of doen geloven dat zij, [slachtoffer 1], in de prostitutie dagelijks 400 euro voor zichzelf kon verdienen, en/of

- heeft meegedeeld en/of doen geloven dat zij, [slachtoffer 1], in de prostitutie in Nederland veel geld kon/zou verdienen, omdat er in Nederland veel pedofielen (zouden) zijn en omdat zij, [slachtoffer 1], er jong uitzag en "de droom van de pedofielen" zou zijn, en/of

- (telkens) een (prostitutie)werkplek voor die [slachtoffer 1] heeft geregeld en/of heeft doen en/of laten regelen, en/of

- (telkens) de (prostitutie)werktijden voor die [slachtoffer 1] heeft bepaald, en/of

- die [slachtoffer 1] heeft meegedeeld en/of heeft doen of laten meedelen welke prijzen zij diende te hanteren in haar prostitutiewerk en/of welke werkzaamheden en/of handelingen in de prostitutie zij, [slachtoffer 1], diende te verrichten, en/of

- (telkens) die [slachtoffer 1] van en naar de (prostitutie)werkplek heeft gebracht en/of gehaald en/of heeft laten en/of doen brengen en/of halen, en/of

- (nagenoeg) voortdurend in de woning waarin zij, [slachtoffer 1], (ondermeer) met haar, verdachte, verbleef en/of op haar werkplek en/of daarbuiten onder controle en/of toezicht heeft gehouden en/of heeft doen geloven dat zij (nagenoeg) voortdurend onder controle werd gehouden of onder toezicht stond, en/of

- (telkens) de verdiensten van die [slachtoffer 1] geheel of gedeeltelijk heeft ingenomen en/of haar verdiensten geheel of gedeeltelijk heeft doen afstaan en/of die verdiensten niet (volledig) heeft (terug)gegeven aan die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 1] (telkens) heeft voorgehouden dat het te gevaarlijk was om het door die [slachtoffer 1] verdiende geld op de (prostitutie)werkkamer te

bewaren en/of die [slachtoffer 1] heeft voorgehouden dat het beter was dat zij haar verdiende geld afgaf aan haar, verdachte, en/of haar mededader(s), in ieder geval die [slachtoffer 1] heeft overgehaald en/of bewogen haar verdiende geld af te staan aan haar, verdachte, en/of haar mededader(s) en/of die [slachtoffer 1] heeft voorgehouden dat zij het door haar met prostitutie verdiende geld voor haar zou(den) bewaren, en/of

- (telkens) de identiteitskaart en/of het paspoort van die [slachtoffer 1] heeft afgepakt en/of ingenomen en/of vastgehouden en/of niet heeft teruggegeven aan die [slachtoffer 1], en/of

- (telkens) die [slachtoffer 1] heeft geslagen en/of geschopt, dan wel heeft laten slaan en/of schoppen, en/of

- (telkens) die [slachtoffer 1] heeft gedreigd haar, [slachtoffer 1], te (laten) slaan en/of te (laten) schoppen en/of haar ongeboren kind uit haar buik te (laten) schoppen en/of trappen, en/of

- aldus, dan wel op enigerlei (andere) wijze, misbruik heeft gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht dat verdachte en/of haar mededader(s) (mede) door een of meer van voornoemde handelingen en/of omstandigheden over die [slachtoffer 1] had(den),

door welk(e) bovenomschreven geweld en/of feitelijkhe(i)d(en) en/of door welk(e) bovenomschreven bedreiging met geweld en/of feitelijkhe(i)d(en) en/of door welk bovenomschreven misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door welke bovenomschreven misleiding, verdachte en/of haar mededader(s) voornoemde [slachtoffer 1] heeft/hebben bewogen haar, verdachte, en/of haar mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst(en) van haar, [slachtoffer 1], sexuele handelingen met en/of voor (een) derde(n), door

(aldus) toen en daar aan haar, verdachte en/of haar, verdachtes, mededader(s) haar verdiensten uit prostitutiewerkzaamheden (telkens) geheel of gedeeltelijk af te staan en (aldus) verdachte en/of haar mededader(s) te bevoordelen als bedoeld in artikel 250a lid 1 ahf/ond 6 Wetboek van Strafrecht;

3.

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005 in de gemeente Alkmaar en/of in de gemeente Amsterdam, in ieder geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

de, op dat moment, in een zwakke economische en/of financiële en/of psychische en/of sociale positie verkerende [slachtoffer 1] en/of die in Nederland niet bekend was en/of die onbekend was met de wijze en/of de omstandigheden waaronder er in Nederland (zelfstandig) in de prostitutie gewerkt kan worden en/of die de Nederlandse en/of Engelse taal niet of nauwelijks machtig was, in ieder geval die [slachtoffer 1],

- heeft overgehaald en/of voorgesteld en/of heeft doen of laten voorstellen en/of overhalen om voor haar, verdachte, en/of haar mededader(s) in de prostitutie te gaan werken, in ieder geval die [slachtoffer 1] in de prostitutie heeft doen of laten werken, en/of

- heeft meegedeeld en/of doen geloven dat zij, [slachtoffer 1], een deel van haar opbrengsten uit prostitutie moest afstaan aan haar, verdachte, en/of haar mededader(s), omdat zij, [slachtoffer 1], de kosten van haar reis moest terugbetalen en/of (daardoor) een schuld had bij haar, verdachte, en/of haar mededader(s) en/of omdat zij, [slachtoffer 1], door haar, verdachte, en/of haar mededader(s) werd bewaakt, dan wel zou worden bewaakt, en/of

- heeft meegedeeld en/of doen geloven dat zij, [slachtoffer 1], in de prostitutie dagelijks 400 euro voor zichzelf kon verdienen, en/of

- heeft meegedeeld en/of doen geloven dat zij, [slachtoffer 1], in de prostitutie in Nederland veel geld kon/zou verdienen, omdat er in Nederland veel pedofielen (zouden) zijn en omdat zij, [slachtoffer 1], er jong uitzag en "de droom van de pedofielen" zou zijn, en/of

- (telkens) een (prostitutie)werkplek voor die [slachtoffer 1] heeft geregeld en/of heeft doen en/of laten regelen, en/of

- (telkens) de (prostitutie)werktijden voor die [slachtoffer 1] heeft bepaald, en/of

- die [slachtoffer 1] heeft meegedeeld en/of heeft doen of laten meedelen welke prijzen zij diende te hanteren in haar prostitutiewerk en/of welke werkzaamheden en/of handelingen in de prostitutie zij, [slachtoffer 1], diende te verrichten, en/of

- (telkens) die [slachtoffer 1] van en naar de (prostitutie)werkplek heeft gebracht en/of gehaald en/of heeft laten en/of doen brengen en/of halen, en/of

- (nagenoeg) voortdurend in de woning waarin zij, [slachtoffer 1], (ondermeer) met haar, verdachte, verbleef en/of op haar werkplek en/of daarbuiten onder controle en/of toezicht heeft gehouden en/of heeft doen geloven dat zij (nagenoeg) voortdurend onder controle werd gehouden of onder toezicht stond, en/of

- (telkens) de verdiensten van die [slachtoffer 1] geheel of gedeeltelijk heeft ingenomen en/of haar verdiensten geheel of gedeeltelijk heeft doen afstaan en/of die verdiensten niet (volledig) heeft (terug)gegeven aan die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 1] (telkens) heeft voorgehouden dat het te gevaarlijk was om het door die [slachtoffer 1] verdiende geld op de (prostitutie)werkkamer te

bewaren en/of die [slachtoffer 1] heeft voorgehouden dat het beter was dat zij haar verdiende geld afgaf aan haar, verdachte, en/of haar mededader(s), in ieder geval die [slachtoffer 1] heeft overgehaald en/of bewogen haar verdiende geld af te staan aan haar, verdachte, en/of haar mededader(s) en/of die [slachtoffer 1] heeft voorgehouden dat zij het door haar met prostitutie verdiende geld voor haar zou(den) bewaren, en/of

- (telkens) de identiteitskaart en/of het paspoort van die [slachtoffer 1] heeft afgepakt en/of ingenomen en/of vastgehouden en/of niet heeft teruggegeven aan die [slachtoffer 1], en/of

- (telkens) die [slachtoffer 1] heeft geslagen en/of geschopt, dan wel heeft laten slaan en/of schoppen, en/of

- (telkens) die [slachtoffer 1] heeft gedreigd haar, [slachtoffer 1], te (laten) slaan en/of te (laten) schoppen en/of haar ongeboren kind uit haar buik te (laten) schoppen en/of trappen, en/of

- aldus, dan wel op enigerlei (andere) wijze, misbruik heeft gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht dat verdachte en/of haar mededader(s) (mede) door een of meer van voornoemde handelingen en/of omstandigheden over die [slachtoffer 1] had(den),

door welk(e) bovenomschreven dwang en/of geweld en/of feitelijkhe(i)d(en) en/of door welke bovenomschreven dreiging met geweld en/of feitelijkhe(i)d(en) en/of door welke bovenomschreven misleiding en/of door welk bovenomschreven misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of misbruik van de kwetsbare postitie van die [slachtoffer 1], zij, verdachte, en/of haar mededader(s) die [slachtoffer 1] heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (prostitutie) arbeid en/of diensten en/of onder welke voornoemde omstandigheden zij, verdachte, en/of haar mededader(s) enige handeling heeft/hebben ondernomen, waarvan zij, verdachte, en/of haar mededader(s) wist(en), dan wel redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen, dan wel stelde, tot het verrichten van (prostitutie) arbeid en/of diensten;

Subsidiair, indien het vorenstaande onder 3 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005 in de gemeente Alkmaar en/of in de gemeente Amsterdam, in ieder geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

de, op dat moment, in een zwakke economische en/of financiële en/of psychische en/of sociale positie verkerende [slachtoffer 1] en/of die in Nederland niet bekend was en/of die onbekend was met de wijze en/of de omstandigheden waaronder er in Nederland (zelfstandig) in de prostitutie gewerkt kan worden en/of die de Nederlandse en/of Engelse taal niet of nauwelijks machtig was, in ieder geval die [slachtoffer 1],

- heeft overgehaald en/of voorgesteld en/of heeft doen of laten voorstellen en/of overhalen om voor haar, verdachte, en/of haar mededader(s) in de prostitutie te gaan werken, in ieder geval die [slachtoffer 1] in de prostitutie heeft doen of laten werken, en/of

- heeft meegedeeld en/of doen geloven dat zij, [slachtoffer 1], een deel van haar opbrengsten uit prostitutie moest afstaan aan haar, verdachte, en/of haar mededader(s), omdat zij, [slachtoffer 1], de kosten van haar reis moest terugbetalen en/of (daardoor) een schuld had bij haar, verdachte, en/of haar mededader(s) en/of omdat zij, [slachtoffer 1], door haar, verdachte, en/of haar mededader(s) werd bewaakt, dan wel zou worden bewaakt, en/of

- heeft meegedeeld en/of doen geloven dat zij, [slachtoffer 1], in de prostitutie dagelijks 400 euro voor zichzelf kon verdienen, en/of

- heeft meegedeeld en/of doen geloven dat zij, [slachtoffer 1], in de prostitutie in Nederland veel geld kon/zou verdienen, omdat er in Nederland veel pedofielen (zouden) zijn en omdat zij, [slachtoffer 1], er jong uitzag en "de droom van de pedofielen" zou zijn, en/of

- (telkens) een (prostitutie)werkplek voor die [slachtoffer 1] heeft geregeld en/of heeft doen en/of laten regelen, en/of

- (telkens) de (prostitutie)werktijden voor die [slachtoffer 1] heeft bepaald, en/of

- die [slachtoffer 1] heeft meegedeeld en/of heeft doen of laten meedelen welke prijzen zij diende te hanteren in haar prostitutiewerk en/of welke werkzaamheden en/of handelingen in de prostitutie zij, [slachtoffer 1], diende te verrichten, en/of

- (telkens) die [slachtoffer 1] van en naar de (prostitutie)werkplek heeft gebracht en/of gehaald en/of heeft laten en/of doen brengen en/of halen, en/of

- (nagenoeg) voortdurend in de woning waarin zij, [slachtoffer 1], (ondermeer) met haar, verdachte, verbleef en/of op haar werkplek en/of daarbuiten onder controle en/of toezicht heeft gehouden en/of heeft doen geloven dat zij (nagenoeg) voortdurend onder controle werd gehouden of onder toezicht stond, en/of

- (telkens) de verdiensten van die [slachtoffer 1] geheel of gedeeltelijk heeft ingenomen en/of haar verdiensten geheel of gedeeltelijk heeft doen afstaan en/of die verdiensten niet (volledig) heeft (terug)gegeven aan die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 1] (telkens) heeft voorgehouden dat het te gevaarlijk was om het door die [slachtoffer 1] verdiende geld op de (prostitutie)werkkamer te

bewaren en/of die [slachtoffer 1] heeft voorgehouden dat het beter was dat zij haar verdiende geld afgaf aan haar, verdachte, en/of haar mededader(s), in ieder geval die [slachtoffer 1] heeft overgehaald en/of bewogen haar verdiende geld af te staan aan haar, verdachte, en/of haar mededader(s) en/of die [slachtoffer 1] heeft voorgehouden dat zij het door haar met prostitutie verdiende geld voor haar zou(den) bewaren, en/of

- (telkens) de identiteitskaart en/of het paspoort van die [slachtoffer 1] heeft afgepakt en/of ingenomen en/of vastgehouden en/of niet heeft teruggegeven aan die [slachtoffer 1], en/of

- (telkens) die [slachtoffer 1] heeft geslagen en/of geschopt, dan wel heeft laten slaan en/of schoppen, en/of

- (telkens) die [slachtoffer 1] heeft gedreigd haar, [slachtoffer 1], te (laten) slaan en/of te (laten) schoppen en/of haar ongeboren kind uit haar buik te (laten) schoppen en/of trappen, en/of

- aldus, dan wel op enigerlei (andere) wijze, misbruik heeft gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht dat verdachte en/of haar mededader(s) (mede) door een of meer van voornoemde handelingen en/of omstandigheden over die [slachtoffer 1] had(den),

door welk(e) bovenomschreven dwang en/of geweld en/of feitelijkhe(i)d(en) en/of door welke bovenomschreven dreiging met geweld en/of feitelijkhe(i)d(en) en/of door welk(e) bovenomschreven misleiding en/of misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of misbruik van de kwetsbare postitie van die [slachtoffer 1], zij, verdachte, en/of haar mededader(s) die [slachtoffer 1] heeft/hebben gedwongen en/of bewogen haar, verdachte, en/of haar

mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen met en/of voor een derde van die [slachtoffer 1];

meer subsidiair, indien het vorenstaande onder 3 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005 in de gemeente Alkmaar en/of in de gemeente Amsterdam, in ieder geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

de, op dat moment, in een zwakke economische en/of financiële en/of psychische en/of sociale positie verkerende [slachtoffer 1] en/of die in Nederland niet bekend was en/of die onbekend was met de wijze en/of de omstandigheden waaronder er in Nederland (zelfstandig) in de prostitutie gewerkt kan worden en/of die de Nederlandse en/of Engelse taal niet of nauwelijks machtig was, in ieder geval die [slachtoffer 1],

- heeft overgehaald en/of voorgesteld en/of heeft doen of laten voorstellen en/of overhalen om voor haar, verdachte, en/of haar mededader(s) in de prostitutie te gaan werken, in ieder geval die [slachtoffer 1] in de prostitutie heeft doen of laten werken, en/of

- heeft meegedeeld en/of doen geloven dat zij, [slachtoffer 1], een deel van haar opbrengsten uit prostitutie moest afstaan aan haar, verdachte, en/of haar mededader(s), omdat zij, [slachtoffer 1], de kosten van haar reis moest terugbetalen en/of (daardoor) een schuld had bij haar, verdachte, en/of haar mededader(s) en/of omdat zij, [slachtoffer 1], door haar, verdachte, en/of haar mededader(s) werd bewaakt, dan wel zou worden bewaakt, en/of

- heeft meegedeeld en/of doen geloven dat zij, [slachtoffer 1], in de prostitutie dagelijks 400 euro voor zichzelf kon verdienen, en/of

- heeft meegedeeld en/of doen geloven dat zij, [slachtoffer 1], in de prostitutie in Nederland veel geld kon/zou verdienen, omdat er in Nederland veel pedofielen (zouden) zijn en omdat zij, [slachtoffer 1], er jong uitzag en "de droom van de pedofielen" zou zijn, en/of

- (telkens) een (prostitutie)werkplek voor die [slachtoffer 1] heeft geregeld en/of heeft doen en/of laten regelen, en/of

- (telkens) de (prostitutie)werktijden voor die [slachtoffer 1] heeft bepaald, en/of

- die [slachtoffer 1] heeft meegedeeld en/of heeft doen of laten meedelen welke prijzen zij diende te hanteren in haar prostitutiewerk en/of welke werkzaamheden en/of handelingen in de prostitutie zij, [slachtoffer 1], diende te verrichten, en/of

- (telkens) die [slachtoffer 1] van en naar de (prostitutie)werkplek heeft gebracht en/of gehaald en/of heeft laten en/of doen brengen en/of halen, en/of

- (nagenoeg) voortdurend in de woning waarin zij, [slachtoffer 1], (ondermeer) met haar, verdachte, verbleef en/of op haar werkplek en/of daarbuiten onder controle en/of toezicht heeft gehouden en/of heeft doen geloven dat zij (nagenoeg) voortdurend onder controle werd gehouden of onder toezicht stond, en/of

- (telkens) de verdiensten van die [slachtoffer 1] geheel of gedeeltelijk heeft ingenomen en/of haar verdiensten geheel of gedeeltelijk heeft doen afstaan en/of die verdiensten niet (volledig) heeft (terug)gegeven aan die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 1] (telkens) heeft voorgehouden dat het te gevaarlijk was om het door die [slachtoffer 1] verdiende geld op de (prostitutie)werkkamer te

bewaren en/of die [slachtoffer 1] heeft voorgehouden dat het beter was dat zij haar verdiende geld afgaf aan haar, verdachte, en/of haar mededader(s), in ieder geval die [slachtoffer 1] heeft overgehaald en/of bewogen haar verdiende geld af te staan aan haar, verdachte, en/of haar mededader(s) en/of die [slachtoffer 1] heeft voorgehouden dat zij het door haar met prostitutie verdiende geld voor haar zou(den) bewaren, en/of

- (telkens) de identiteitskaart en/of het paspoort van die [slachtoffer 1] heeft afgepakt en/of ingenomen en/of vastgehouden en/of niet heeft teruggegeven aan die [slachtoffer 1], en/of

- (telkens) die [slachtoffer 1] heeft geslagen en/of geschopt, dan wel heeft laten slaan en/of schoppen, en/of

- (telkens) die [slachtoffer 1] heeft gedreigd haar, [slachtoffer 1], te (laten) slaan en/of te (laten) schoppen en/of haar ongeboren kind uit haar buik te (laten) schoppen en/of trappen, en/of

- aldus, dan wel op enigerlei (andere) wijze, misbruik heeft gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht dat verdachte en/of haar mededader(s) (mede) door een of meer van voornoemde handelingen en/of omstandigheden over die [slachtoffer 1] had(den),

door welk(e) bovenomschreven dwang en/of geweld en/of feitelijkhe(i)d(en) en/of door welke bovenomschreven dreiging met geweld en/of feitelijkhe(i)d(en) en/of door welk(e) bovenomschreven misleiding en/of misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of misbruik van de kwetsbare postitie van die [slachtoffer 1], zij, verdachte, en/of haar mededader(s) die [slachtoffer 1] (telkens) (aldus) heeft/hebben vervoerd en/of overgebracht en/of

gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting in de prostitutie (in de zin van artikel 273a lid 2 Wetboek van Strafrecht) van die [slachtoffer 1];

4.

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 20 februari 2006 in de gemeente Alkmaar en/of in de gemeente Amsterdam, in ieder geval in/vanuit Nederland en/of Hongarije, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

(de, op dat moment, in een zwakke economische en/of financiële en/of psychische en/of sociale positie verkerende) [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5],

met het oogmerk om die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] in een ander land, te weten in Nederland, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met en/of voor (een) derde(n) tegen betaling,

(in Hongarije) heeft benaderd en/of aangeboden en/of voorgesteld en/of overgehaald, in ieder geval heeft aangeworven, om zich in Nederland beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met en/of voor (een) derde(n) tegen betaling en/of (vervolgens) met dat oogmerk daartoe (per vliegtuig) vanuit Hongarije heeft mede genomen naar Nederland;

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zullen deze worden verbeterd. Verdachte is hierdoor niet geschaad in de verdediging.

2. BEWEZENVERKLARING.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande, dat zij,

ten aanzien van het onder 1. tenlastegelegde,

op tijdstippen in de periode van 01 mei 2004 tot en met 31 oktober 2004 in Hongarije, tezamen en in vereniging met een ander, [slachtoffer 1],

met het oogmerk om die [slachtoffer 1] in een ander land, te weten in Nederland, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met derden tegen betaling,

heeft benaderd en voorgesteld om zich in Nederland beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met derden tegen betaling en met dat oogmerk daartoe per auto vanuit Hongarije heeft mede genomen naar Nederland,

ten aanzien van het onder 2. primair tenlastegelegde,

op tijdstippen in de periode van 01 september 2004 tot en met 31 december 2004 in de gemeente Alkmaar en in de gemeente Amsterdam, tezamen en in vereniging met een ander

de, op dat moment, in een zwakke economische en financiële en sociale positie verkerende [slachtoffer 1], die in Nederland niet bekend was en die onbekend was met de wijze en de omstandigheden waaronder er in Nederland zelfstandig in de prostitutie gewerkt kan worden en die de Nederlandse en Engelse taal niet of nauwelijks machtig was,

- in de prostitutie heeft laten werken, en

- heeft meegedeeld en/of doen geloven dat zij, [slachtoffer 1], een deel van haar opbrengsten uit prostitutie moest afstaan aan haar, verdachte, en haar mededader, omdat zij, [slachtoffer 1], de kosten van haar reis moest terugbetalen en daardoor een schuld had bij haar, verdachte, en haar mededader en omdat zij, [slachtoffer 1], door haar, verdachte, en haar mededader werd bewaakt, en

- heeft meegedeeld en doen geloven dat zij, [slachtoffer 1], in de prostitutie dagelijks 400 euro voor zichzelf kon verdienen, en

- telkens een prostitutiewerkplek voor die [slachtoffer 1] heeft geregeld, en

- telkens de prostitutiewerktijden voor die [slachtoffer 1] heeft bepaald, en

- die [slachtoffer 1] heeft meegedeeld welke prijzen zij diende te hanteren in haar prostitutiewerk en welke werkzaamheden en handelingen in de prostitutie zij, [slachtoffer 1], diende te verrichten, en

- telkens die [slachtoffer 1] van en naar de prostitutiewerkplek heeft gebracht, en

- nagenoeg voortdurend in de woning waarin zij, [slachtoffer 1] (onder meer), met haar, verdachte, verbleef en op haar werkplek heeft doen geloven dat zij nagenoeg voortdurend onder controle werd gehouden, en

- telkens de verdiensten van die [slachtoffer 1] geheel heeft ingenomen en die verdiensten niet heeft teruggegeven aan die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 1] telkens heeft voorgehouden dat het te gevaarlijk was om het door die [slachtoffer 1] verdiende geld op de prostitutiewerkkamer te bewaren en die [slachtoffer 1] heeft voorgehouden dat het beter was dat zij haar verdiende geld afgaf aan haar, verdachte, en haar mededader, en

- telkens de identiteitskaart en het paspoort van die [slachtoffer 1] heeft ingenomen en niet heeft teruggegeven aan die [slachtoffer 1], en

- aldus misbruik heeft gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht dat verdachte en haar mededader door voornoemde handelingen en omstandigheden over die [slachtoffer 1] hadden,

door welke bovenomschreven feitelijkheden en door welk bovenomschreven misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, verdachte en haar mededader voornoemde [slachtoffer 1] hebben bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met derden tegen betaling,

ten aanzien van het onder 3. primair tenlastegelegde,

op tijdstippen in de periode van 01 januari 2005 tot en met 31 december 2005 in de gemeente Alkmaar en in de gemeente Amsterdam, tezamen en in vereniging met een ander,

de, op dat moment, in een zwakke economische en financiële en sociale positie verkerende [slachtoffer 1] die in Nederland niet bekend was en die onbekend was met de wijze en de omstandigheden waaronder er in Nederland zelfstandig in de prostitutie gewerkt kan worden en die de Nederlandse en Engelse taal niet of nauwelijks machtig was,

- in de prostitutie heeft laten werken, en

- heeft meegedeeld en/of doen geloven dat zij, [slachtoffer 1], een deel van haar opbrengsten uit prostitutie moest afstaan aan haar, verdachte, en haar mededader, omdat zij, [slachtoffer 1], de kosten van haar reis moest terugbetalen en daardoor een schuld had bij haar, verdachte, en haar mededader en omdat zij, [slachtoffer 1], door haar, verdachte, en haar mededader werd bewaakt, en

- heeft meegedeeld en doen geloven dat zij, [slachtoffer 1], in de prostitutie dagelijks 400 euro voor zichzelf kon verdienen, en

- telkens een prostitutiewerkplek voor die [slachtoffer 1] heeft geregeld, en

- telkens de prostitutiewerktijden voor die [slachtoffer 1] heeft bepaald, en

- die [slachtoffer 1] heeft meegedeeld welke prijzen zij diende te hanteren in haar prostitutiewerk en welke werkzaamheden en handelingen in de prostitutie zij, [slachtoffer 1], diende te verrichten, en

- telkens die [slachtoffer 1] van en naar de prostitutiewerkplek heeft gebracht, en

- nagenoeg voortdurend in de woning waarin zij, [slachtoffer 1], ondermeer met haar, verdachte, verbleef en op haar werkplek heeft doen geloven dat zij nagenoeg voortdurend onder controle werd gehouden, en

- telkens de verdiensten van die [slachtoffer 1] geheel heeft ingenomen en die verdiensten niet heeft teruggegeven aan die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 1] telkens heeft voorgehouden dat het te gevaarlijk was om het door die [slachtoffer 1] verdiende geld

op de prostitutiewerkkamer te bewaren en die [slachtoffer 1] heeft voorgehouden dat het beter was dat zij haar verdiende geld afgaf aan haar, verdachte, en

- telkens de identiteitskaart en het paspoort van die [slachtoffer 1] heeft ingenomen en niet heeft teruggegeven aan die [slachtoffer 1], en

- aldus misbruik heeft gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht dat verdachte en haar mededader door voornoemde handelingen en omstandigheden over die [slachtoffer 1] hadden,

door welke bovenomschreven feitelijkheden en door welk bovenomschreven misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, verdachte en haar mededader die [slachtoffer 1] hebben bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van prostitutiearbeid,

ten aanzien van het onder 4. tenlastegelegde,

op tijdstippen in de periode van 01 januari 2005 tot en met 20 februari 2006 in Hongarije [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5],

met het oogmerk om die [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] in een ander land, te weten in Nederland, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met derden tegen betaling,

heeft benaderd en voorgesteld om zich in Nederland beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met derden tegen betaling en met dat oogmerk daartoe (per vliegtuig) vanuit Hongarije heeft mede genomen naar Nederland.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. Verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

3. BEWIJS.

De rechtbank grondt de beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

De bewijsmiddelen worden slechts gebruikt ten aanzien van het feit waarop zij blijkens hun inhoud betrekking hebben.

4. STRAFBAARHEID VAN HET BEWEZENVERKLAARDE.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezenverklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 1:

Een persoon aanwerven met het oogmerk die persoon in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Ten aanzien van feit 2. primair:

Een ander door feitelijkheden en door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht bewegen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Ten aanzien van feit 3. primair:

Mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Ten aanzien van feit 4:

Mensenhandel, meermalen gepleegd.

5. STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

Verdachte is dus strafbaar.

6. MOTIVERING VAN DE STRAF.

De rechtbank heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon van verdachte.

De rechtbank heeft bij de bepaling van de duur en de vorm van de straf in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel. Zij heeft vijf vrouwen uit Hongarije aangeworven teneinde hen in Nederland in de prostitutie te brengen. Eén van deze vrouwen, [slachtoffer 1], is door verdachte, samen met haar mededader, in Nederland in een afhankelijke positie gebracht en over een periode van meer dan een jaar uitgebuit. Verdachte huurde een werkkamer voor [slachtoffer 1] en vertelde haar hoe lang zij elke dag moest werken en welke handelingen zij met haar klanten moest verrichten. [Slachtoffer 1] moest al haar verdiensten afstaan aan verdachte. Haar paspoort en identiteitskaart werden ingenomen en niet teruggegeven. Na zwanger te zijn geraakt, wist [slachtoffer 1] op enig moment te ontsnappen aan de over haar uitgeoefende controle, waarna zij in opvangcentra is terechtgekomen. Nog altijd kampt zij met de psychische gevolgen van hetgeen haar is overkomen.

Hiermee heeft verdachte op ernstige wijze de lichamelijke en geestelijke integriteit en de persoonlijke vrijheid van [slachtoffer 1] aangetast. Zij heeft misbruik gemaakt van de afhankelijke positie van [slachtoffer 1] en haar ongewenst seksueel geëxploiteerd.

Met betrekking tot de persoon van verdachte heeft de rechtbank gelet op het op naam van verdachte staand Uittreksel Justitiële Documentatie, gedateerd 21 februari 2006, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder strafrechtelijk is veroordeeld.

De rechtbank heeft voorts overwogen dat verdachte onmiskenbaar onder invloed heeft gestaan van haar mededader. Tussen verdachte en haar mededader heeft, naar het rechtbank voorkomt, een relatie bestaan waarbij verdachte zich tot die mededader in een ondergeschikte en wellicht ook afhankelijke positie heeft bevonden. Verdachte heeft ter zitting geen mededelingen te willen doen over haar mededader. Verdachte heeft volhard in haar, naar het oordeel van de rechtbank onhoudbare, standpunt dat zij haar mededader niet kent. De rechtbank heeft dan ook deels rekening gehouden met de hiervoor omschreven positie van verdachte.

7. GEEN BESLISSING OMTRENT IN BESLAG GENOMEN VOORWERPEN.

Nu de officier van justitie niet de in artikel 309, eerste lid, Wetboek van Strafvordering genoemde lijst heeft overgelegd, zal de rechtbank geen beslissing nemen met betrekking tot de in beslag genomen, niet teruggegeven voorwerpen.

8. BENADEELDE PARTIJ.

De benadeelde partij [slachtoffer 1] heeft vóór aanvang van de terechtzitting in het geding over de strafzaak bij de officier van justitie opgave gedaan van de inhoud van de vordering tot vergoeding van € 8.000,- wegens schade die verdachte aan de benadeelde partij heeft toegebracht. Ter terechtzitting heeft de gemachtigde van [slachtoffer 1], mr. G.A.M. van Dijk, de vordering toegelicht.

Uit het onderzoek op de terechtzitting is gebleken dat de vordering van de benadeelde partij van zodanig eenvoudige aard is dat deze zich leent voor behandeling in deze strafzaak.

Nu voorts is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van de hiervoor in de rubriek BEWEZENVERKLARING onder 1, 2. primair en 3. primair bewezenverklaarde strafbare feiten, door de handelingen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden tot het gevorderde bedrag kan de vordering worden toegewezen.

Verdachte dient daarnaast te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken.

9. SCHADEVERGOEDING ALS MAATREGEL.

De rechtbank heeft tot het opleggen van de hierna te noemen maatregel besloten omdat verdachte naar het oordeel van de rechtbank jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door de in de rubriek BEWEZENVERKLARING onder 1, 2. primair en 3. primair bewezenverklaarde strafbare feiten is toegebracht aan de benadeelde.

De toepassing van hechtenis, bij gebreke van voldoening van het verschuldigde bedrag, heft de opgelegde verplichting niet op.

10. TOEGEPASTE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN.

De op te leggen straf en maatregel zijn gegrond op de artikelen 36f, 57, 250a (oud),

273a (oud) van het Wetboek van Strafrecht.

11. BESLISSING.

De rechtbank:

Verklaart bewezen, dat verdachte het onder 1, 2. primair, 3. primair en 4. ten laste gelegde, zoals hierboven in de rubriek BEWEZENVERKLARING aangeduid, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders onder 1, 2. primair, 3. primair en 4. ten laste is gelegd dan hierboven in de rubriek BEWEZENVERKLARING bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verstaat dat het bewezenverklaarde oplevert de hierboven in de rubriek STRAFBAARHEID VAN HET BEWEZENVERKLAARDE vermelde strafbare feiten.

Verklaart verdachte voor het bewezenverklaarde strafbaar.

Veroordeelt verdachte voor het bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de tijd van 27 (zevenentwintig) maanden.

Bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht.

Wijst toe de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1].

Veroordeelt verdachte tot het betalen van een bedrag van € 8.000 (achtduizend euro) als schadevergoeding.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten die de benadeelde partij tot op heden heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken, tot op heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van de benadeelde partij

[slachtoffer 1], te betalen een som geld ten bedrage van € 8.000,- (achtduizend euro), bij gebreke van betaling en van verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 160 (honderdzestig) dagen.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de betaling aan de Staat.

Bepaalt dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de betaling aan de benadeelde partij.

Dit vonnis is gewezen door

mr. B.H. Franke, voorzitter,

mrs. S.M. Jongkind-Jonker en Y.M.I. Greuter-Vreeburg, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. R. Hirzalla, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 30 januari 2007.