Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2007:AZ5499

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
02-01-2007
Datum publicatie
03-01-2007
Zaaknummer
14.810371-06 en 14.810258-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Opzettelijk handelen instrijd met het in artikel 2, eerste lid onder B en C van de Opiumwet gegeven verbod.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Parketnummers : 14.810371-06

14.810258-06

Datum uitspraak: 2 januari 2007

OP TEGENSPRAAK

VERKORT VONNIS van de Rechtbank Alkmaar, Meervoudige Kamer voor Strafzaken, in de zaak van het

OPENBAAR MINISTERIE

tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1972,

gedetineerd in PI Noord Holland Noord - HvB Zwaag te Zwaag.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 19 december 2006.

De rechtbank heeft de zaken, die bij afzonderlijke dagvaardingen onder de bovenvermelde parketnummers zijn aangebracht, gevoegd.

De rechtbank heeft kennisgenomen van

- de vordering van de officier van justitie, die ertoe strekt dat de rechtbank

- het ten laste gelegde zal bewezen verklaren

- de verdachte zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaar met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht en dat de rechtbank ten aanzien van het beslag zal bepalen conform de aan dit vonnis gehechte lijst van in beslaggenomen voorwerpen;

-hetgeen door de verdachte en mr. J.H.S. Vogel, raadsman van de verdachte, naar voren is gebracht.

1.TENLASTELEGGINGEN

Aan de verdachte is in de zaak met parketnummer 14.810371-06 ten laste gelegd, dat

1.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 augustus 2003 tot en met 17 augustus 2006 in de gemeente Alkmaar (telkens) opzettelijk heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende heroïne (diacetylmorfine) en/of (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde heroïne en/of cocaïne, (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

2.

hij op of omstreeks 17 augustus 2006 te Alkmaar opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 5,2 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende heroïne (diacetylmorfine) en/of ongeveer 6,6 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde heroïne en/of cocaïne (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.

Aan de verdachte is in de zaak met parketnummer 14.810258-06 ten laste gelegd, dat hij op of omstreeks 28 april 2006 te Alkmaar tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 13 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende heroïne (diacetylmorfine) en/of ongeveer 50 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde heroïne en/of cocaïne (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zullen deze worden verbeterd. De verdachte is hierdoor niet geschaad in de verdediging.

2.BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande, dat

in de zaak met parketnummer 14.810371-06:

1.

hij op tijdstippen in de periode van 1 augustus 2004 tot en met 17 augustus 2006 in de gemeente Alkmaar telkens opzettelijk heeft verkocht en/of afgeleverd en/of vervoerd hoeveelheden van een materiaal bevattende heroïne en/of hoeveelheden van een materiaal bevattende cocaïne;

2.

hij op 17 augustus 2006 te Alkmaar opzettelijk aanwezig heeft gehad 5,2 gram van een materiaal bevattende heroïne en ongeveer 6,6 gram van een materiaal bevattende cocaïne;

in de zaak met parketnummer 14.810258-06

hij op 28 april 2006 te Alkmaar opzettelijk aanwezig heeft gehad 13 gram van een materiaal bevattende heroïne en 50 gram van een materiaal bevattende cocaïne.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

3.BEWIJS

De rechtbank grondt de beslissing dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan, op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

De bewijsmiddelen worden slechts gebruikt ten aanzien van het feit waarop zij blijkens hun inhoud betrekking hebben.

4.STRAFBAARHEID VAN HET BEWEZEN VERKLAARDE

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert op:

in de zaak met parketnummer 14.810371-06

1Opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2, eerste lid, onder B, van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd

2Opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2, eerste lid, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod

in de zaak met parketnummer 14.810258-06

Opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2, eerste lid, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod

5.STRAFBAARHEID VAN DE VERDACHTE

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

6.MOTIVERING VAN DE HOOFDSTRAF

De rechtbank heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon van de verdachte.

De rechtbank heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan - kort gezegd - handel in heroïne en cocaïne.

Heroïne en cocaïne zijn voor de gezondheid van gebruikers daarvan zeer schadelijke stoffen en het gebruik ervan is ook bezwarend voor de samen-leving onder andere vanwege de daarmee gepaard gaande door verslaafden gepleegde criminali-teit. Kennelijk heeft de verdachte zich laten leiden door het oogmerk van financieel gewin ten koste van anderen.

Met betrekking tot de persoon van de verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op:

-het op naam van de verdachte staand Uittreksel Justitiële Documentatie, gedateerd 21 augustus 2006, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder ter zake van ter zake van enig strafbaar feit tot straf is veroordeeld.

- het over de verdachte uitgebrachte voorlichtingsrapport gedateerd 25 oktober 2006 van M.M. Witte als reclasseringswerker verbonden aan de Reclassering Nederland.

De rechtbank is, gelet op het vorenstaande, van oordeel dat oplegging van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op haar plaats is.

7. MOTIVERING VAN DE BIJKOMENDE STRAF

De rechtbank is van oordeel, dat in de zaak met parketnummer 14.810371-06 het in beslaggenomen voorwerp, te weten:

4 1.00 STK Telefoontoestel Kl:Blauw

NOKIA

tel.nr. [telefoonnummer]

dient te worden verbeurd verklaard. Uit het onderzoek op de terechtzitting is gebleken

dat het bewezen verklaarde met behulp van dit voorwerp is begaan en niet is kunnen worden vastgesteld aan wie dit voorwerp toebehoort.

8. MOTIVERING VAN DE MAATREGEL

De rechtbank is van oordeel, dat de in beslaggenomen voorwerpen, te weten:

in de zaak met parketnummer 14.810371-06

1 52.00 STK Verdovende Middelen Kl:Beige

-

kleine brokjes

2 44.00 STK Verdovende Middelen Kl:Wit

-

witte brokjes

in de zaak met parketnummer 14.810258-06

1 1.00 STK Drugs Kl:Wit

-

13 gr heroine en 50,88 gr cocaine

2 1.00 STK Lepel Kl:Zilver

Eet

3 1.00 STK Tapeband Kl:Zwart

6 1.00 STK Weegschaal Kl:Zwart

TANITA 1479V

7c 1.00 STK Notitieboekje Kl:Blauw

-

dienen te worden onttrokken aan het verkeer. Het ongecontroleerde bezit daarvan is in strijd met de wet. Verder is uit het onderzoek op de terechtzitting gebleken dat het bewezen verklaarde met behulp van voornoemde voorwerpen is begaan.

9. VERDERE MOTIVERING MET BETREKKING TOT INBESLAGGENOMEN VOORWERPEN

9.1De rechtbank is van oordeel, dat de in beslaggenomen voorwerpen in de zaak met parketnummer 14.810258-06, te weten:

4 1.00 STK Muts Kl:Zwart

-

5 1.00 STK Fototoestel Kl:Zilver

KODAK LS 743 KCTDA51120856

inclusief snoeren en opzetstukje

dienen te worden bewaard ten behoeve van de rechthebbende(n).

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, dat thans geen persoon als rechthebbende kan worden aangemerkt.

9.2 De rechtbank is van oordeel, dat de in beslaggenomen voorwerpen in de zaak met parketnummer 14.810258-06, te weten:

7a 1.00 STK Identiteitsbewijs

[nummer]

t.n.v. [verdachte]

7 1.00 STK Portemonnee Kl:Zwart

-

met diverse pasjes niet ter zake doende

dienen te worden teruggegeven aan verdachte, nu uit het onderzoek op de terechtzitting is gebleken, dat deze als rechthebbende kan worden aangemerkt.

10. TOEGEPASTE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De op te leggen straffen en maatregel zijn gegrond op de artikelen 33, 33a, 36b, 36c, 57 van het Wetboek van Strafrecht alsmede op de artikelen 2 en 10 van de Opiumwet.

11. BESLISSING

De rechtbank:

? Verklaart bewezen, dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 14.810371-06 onder 1 en 2 alsmede het in de zaak met parketnummer 14.810258-06 ten laste gelegde, zoals hierboven in de rubriek BEWEZENVERKLARING aangeduid, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hierboven in de rubriek BEWEZENVERKLARING bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

? Verstaat dat het bewezen verklaarde oplevert de hierboven in de rubriek STRAFBAARHEID VAN HET BEWEZENVERKLAARDE vermelde strafbare feiten.

? Verklaart de verdachte voor het bewezen verklaarde strafbaar.

? Veroordeelt de verdachte voor het bewezen verklaarde tot een gevangenisstraf voor de tijd van 2 (twee) jaren.

Bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht.

? Verklaart in de zaak met parketnummer 14.810371-06 verbeurd

4 1.00 STK Telefoontoestel Kl:Blauw

NOKIA

tel.nr. [telefoonnummer]

? Verklaart onttrokken aan het verkeer:

in de zaak met parketnummer 14.810371-06

1 52.00 STK Verdovende Middelen Kl:Beige

-

kleine brokjes

2 44.00 STK Verdovende Middelen Kl:Wit

-

witte brokjes

in de zaak met parketnummer 14.810258-06

1 1.00 STK Drugs Kl:Wit

-

13 gr heroine en 50,88 gr cocaine

2 1.00 STK Lepel Kl:Zilver

Eet

3 1.00 STK Tapeband Kl:Zwart

6 1.00 STK Weegschaal Kl:Zwart

TANITA 1479V

7c 1.00 STK Notitieboekje Kl:Blauw

-

? Gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van:

in de zaak met parketnummer 14.810258-06, te weten:

4 1.00 STK Muts Kl:Zwart

-

5 1.00 STK Fototoestel Kl:Zilver

KODAK LS 743 KCTDA51120856

inclusief snoeren en opzetstukje

? Gelast de teruggave aan de verdachte van:

in de zaak met parketnummer 14.810258-06, te weten:

7a 1.00 STK Identiteitsbewijs

[nummer]

t.n.v. [verdachte]

7 1.00 STK Portemonnee Kl:Zwart

-

met diverse pasjes niet ter zake doende

Dit vonnis is gewezen door

mr. T.H. Bosma, voorzitter,

mr. H. de Klerk en mr. S.N. Schipper, rechters,

in tegenwoordigheid van R. van der Vecht, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 2 januari 2007.

Mr. S.N. Schipper is buite staat dit vonnis mede te ondertekenen.