Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2006:AZ4204

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
10-07-2006
Datum publicatie
12-12-2006
Zaaknummer
207060 CV EXPL 06-839
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiser heeft van gedaagde via internet een anti-katerpil gekocht. Eiser heeft deze pil uitgeprobeerd, doch zonder succes. De kantonrechter oordeelt dat de vordering van eiser onvoldoende is onderbouwd, nu onduidelijk is wat eiser bedoelt met zijn stelling dat hij na een avond “gemodereerd” te hebben gedronken met een kater is wakker geworden en in hoeverre deze kater verschilt van de normale kater waar eiser na een avond “gemodereerd” te hebben gedronken mee wordt geconfronteerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Hoorn

Zaaknr/rolnr.: 207060 CV EXPL 06-839

Uitspraakdatum: 10 juli 2006

Vonnis in de zaak van:

[Eiser], wonende te Tilburg

gemachtigde: H.G.M. Bouwhuis, gerechtsdeurwaarder te Hoorn

eisende partij, verder te noemen: [eiser]

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [bedrijfsnaam] B.V.,

statutair gevestig en kantoorhoudende [adres] Medemblik

gedaagde partij, verder te noemen: [gedaagde]

verschenen bij de heren [directeur 1] en [directeur 2], directie

Het procesverloop

[Eiser] heeft een vordering ingesteld, zoals omschreven in de dagvaarding d.d. 3 maart 2006. [Gedaagde] heeft bij antwoord verweer gevoerd met overgelegde producties.

Vervolgens is gediend van repliek en dupliek met overgelegde producties.

De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast. Tenslotte is heden uitspraak bepaald.

Het geschil en de beoordeling daarvan

1. [Eiser] heeft op of omstreeks december 2005 via internet een bestelling geplaatst voor de anti-katerpil KG2. [Eiser] heeft deze pil geleverd gekregen en uitgeprobeerd, doch dit laatste zonder succes.

2. [Eiser] vordert thans dat de kantonrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad voor recht zal verklaren dat de tussen partijen gesloten overeenkomst vernietigd is op grond van primair een toerekenbare tegemoetkoming, secundair dwaling en tertiair dat sprake is van partiële nietigheid ex artikel 3.41 BW met conversie van de overeenkomst, alsmede [gedaagde] te veroordelen tot betaling van de wettelijke rente over € 60,00 vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening en van een vergoeding ter zake van de gemaakte kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand, kosten rechtens.

3. [Gedaagde] heeft gemotiveerd verweer gevoerd, strekkende tot afwijzing van de vordering. Dienaangaande overweegt de kantonrechter het volgende.

4. Weliswaar heeft [eiser] bij conclusie van dupliek aangegeven dat hij steeds "gemodereerd" heeft gedronken en dat hij steeds met een kater wakker is geworden, doch niet duidelijk is geworden althans [eiser] heeft daarover geen enkele concrete informatie gegeven wat dat "gemodereerd" drinken voor [eiser] precies betekent. De kantonrechter dient er dan maar naar te gissen wat [eiser] bedoelt met zijn stelling dat hij "gemodereerd" heeft gedronken. [Eiser] heeft verder gesteld dat hij daarna steeds met een kater wakker is geworden, doch volstrekt onduidelijk is gebleven om wat voor kater het dan is gegaan en in hoeverre deze kater verschilt van de normale kater waarmee [eiser] kennelijk na een avond "gemodereerd" drinken wordt geconfronteerd.

5. Onder welke omstandigheden [eiser] een en ander heeft getest is verder niet althans onvoldoende door hem geadstrueerd. Elke nadere adstruering van de omstandigheden waaronder [eiser] naar hij stelt proefondervindelijk heeft ervaren dat er geen enkele werkingskracht van de pillen uitgaat, ontbreekt. Onder deze omstandigheden kan naar het oordeel van de kantonrechter dan ook op geen enkele wijze worden nagegaan in hoeverre de door [eiser] gestelde testresultaten betrouwbaar geacht kunnen worden hetgeen in het onderhavige geval binnen de risicosfeer van [eiser] valt.

6. Daarbij komt dat gesteld noch gebleken is dat door of namens [gedaagde] een absolute garantie is gegeven dat na een avond "gemodereerd" drinken - onder welke omstandigheden dan ook - de gebruiker van de pil op geen enkele wijze last zou kunnen of mogen hebben van een kater in welke vorm of in welke mate dan ook zodat op basis van de voorhanden zijnde gegevens niet valt beoordelen in hoeverre de pil geacht moet worden niet aan de verwachtingen te hebben voldaan.

7. Gelet op het vorenstaande moet worden geoordeeld dat [eiser] zijn vordering onvoldoende heeft onderbouwd zodat deze feitelijke grondslag mist. Aan het overigens slechts in algemene termen gedane en derhalve niet gespecificeerde bewijsaanbod zal worden voorbijgegaan.

8. De vordering van [eiser] komt derhalve niet voor toewijzing in aanmerking.

9. [Eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij met de proceskosten worden belast.

De beslissing

De kantonrechter:

Wijst de vordering af.

Verwijst [eiser] in de proceskosten, die tot heden voor [gedaagde] worden vastgesteld op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. drs. J.H.A.C. Everaerts, kantonrechter, bijgestaan door de griffier, en in het openbaar uitgesproken op 10 juli 2006.

De griffier,

De kantonrechter,