Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2006:AY7737

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
07-09-2006
Datum publicatie
07-09-2006
Zaaknummer
90141/KV RK 06-564
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Zolang de ter zake geldende wettelijke regelingen niet zijn aangepast, bestaat geen rechtsgrond voor toekenning van een hogere vergoeding voor getuigen in strafzaken dan vastgesteld in het thans geldende Besluit tarieven in strafzaken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

RK nummer: 90141 / KV RK 06-564

datum: 7 september 2006

Beschikking van de voorzieningenrechter

op het bezwaarschrift van :

[VERZOEKER],

wonende te Oosterblokker,

verzoeker.

1. HET VERLOOP VAN HET GEDING

Op 30 juni 2006 is bij deze rechtbank ingekomen een bezwaarschrift van verzoeker tegen de beschikking van 15 juni 2006 waarbij door de griffier van de rechtbank te Alkmaar aan verzoeker een vergoeding is toegekend voor het verschijnen als getuige in de strafzaak van het Openbaar Ministerie tegen [naam].

Een afschrift van voormelde beschikking alsmede een kopie van het bezwaarschrift zijn aan deze beslissing gehecht en gelden als hier ingelast.

Verzoeker heeft niet in zijn bezwaarschrift de wens te kennen gegeven om te worden gehoord, zodat op de voet van het bepaalde in artikel 11 Wet tarieven in strafzaken (Wtsz) op het bezwaar zonder nadere mondelinge behandeling zal worden beslist.

2. DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

Gelet op de termijn als genoemd in artikel 10 Wtsz is het bezwaar tijdig ingediend en is verzoeker daarin ontvankelijk.

Verzoeker geeft aan zich niet te kunnen vinden in de hoogte van de vergoeding die hem is toegekend voor zijn verschijnen als getuige in bovenvermelde strafzaak. Verzoeker voert daartoe aan dat hij ondernemer is en in verband met de verplichting om te getuigen 's-nachts om een uur is begonnen met werken en extra personeel heeft moeten inhuren voor de daguren. Met verwijzing naar een bij het verzoekschrift gevoegde publicatie van het internet meent hij aanspraak te kunnen maken op een vergoeding van Euro 70,- per uur.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

In artikel 1 lid 1 onder a van de Wtsz is bepaald dat op de voet van het bij of krachtens die wet bepaalde ten laste van 's Rijks kas vergoedingen worden toegekend voor - onder meer - noodzakelijke kosten en voor gemaakte reis- en verblijfskosten voortvloeiende uit een verzoek of opdracht van Justitie ten behoeve van strafzaken.

De vergoeding voor tijdsverzuim van getuigen bedraagt ingevolge artikel 3 Wtsz in verbinding met artikel 8 Besluit tarieven in strafzaken (Btsz) Euro 6,81 per uur, met een maximum van 9 uur per dag, zo valt te lezen in artikel 9 Btsz. Overeenkomstig deze wettelijke bepalingen is de aan verzoeker toegekende vergoeding door de griffier vastgesteld.

De publicatie waarop verzoeker zich beroept vindt haar grondslag in een uitspraak van de rechter-commissaris in de rechtbank te Haarlem, die aan een getuige in een strafzaak een vergoeding van Euro 70,- per uur heeft toegekend. Deze op zichzelf staande beslissing ontbeerde echter een wettelijke grondslag en bedoelde vergoeding is door het Openbaar Ministerie (dan) ook niet uitbetaald.

Inmiddels lijkt het onderwerp van de zogenoemde verletschade de aandacht van de landelijke politiek te hebben gewonnen, doch zolang de wetgever de thans geldende regelgeving niet heeft aangepast, ontbreekt een deugdelijke grondslag om het verzoek van verzoeker te kunnen toewijzen, te minder nu vanuit het parket PG is aangegeven dat vooralsnog aan de thans geldende tarieven moet worden vastgehouden.

Dit alles leidt tot de onderstaande beslissing.

3. DE BESLISSING

De voorzieningenrechter:

- verklaart het verzoek ongegrond;

- bekrachtigt de door de griffier van de rechtbank gegeven beschikking van 15 juni 2006.

Gegeven door mr. L.J.L. Koster, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar op donderdag 7 september 2006, bijgestaan door de griffier.