Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2005:AT7109

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
08-06-2005
Datum publicatie
09-06-2005
Zaaknummer
75916/FA RK 04-755
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij de stiefouderadoptie van een inmiddels meerderjarig kind (het verzoek tot adoptie is tijdig ingediend, d.w.z. op het moment dat het kind nog minderjarig was), heeft de te adopteren persoon verklaard dat hij de geslachtsnaam van zijn biologische vader wil houden. Op grond van artikel 5 lid 7 van Boek 1 BW kan een kind van 16 jaar of ouder dat wordt geadopteerd een naamskeuze doen voor de naam van de moeder of die van de (adoptief)vader. Nu de te adopteren persoon niet één van deze beide namen heeft gekozen, begrijpt de rechtbank die keuze aldus dat hij heeft geweigerd een keuze te maken tussen de naam van de moeder en de adoptiefvader. Op grond van artikel 5 lid 3 van Boek 1 wordt in dat geval de geslachtsnaam van de minderjarige niet gewijzigd. Mede gelet op de omstandigheid dat alle betrokkenen daarmee instemmen, behoudt de te adopteren persoon in dat geval zijn oorspronkelijke naam.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Burgerlijk Wetboek Boek 1 5
Burgerlijk Wetboek Boek 1 229
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FJR 2006, 19 met annotatie van I.J. Pieters
JPF 2005/91 met annotatie van PVl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

zaak- en rekestnummer: 75916 / FA RK 04-755

datum: 8 juni 2005

Beschikking van de enkelvoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken

in de zaak van:

[adoptant],

geboren op [geboortedatum en -plaats],

wonende te Bergen,

verzoeker,

procureur: mr. M. Koomen,

Verzoeker zal verder worden aangeduid als de adoptant.

HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Ter griffie van deze rechtbank is op 24 september 2004 het verzoekschrift ingekomen onder meer strekkende tot adoptie van de (op dat moment nog) minderjarige van het mannelijk geslacht: [naam te adopteren kind], geboren [geboortedatum en -plaats], uit het huwelijk van [voor- en achternaam vader] (verder: de vader) en [voor- en achternaam moeder] (verder: de moeder), welk huwelijk door echtscheiding is ontbonden.

De mondelinge behandeling van het verzoek tot adoptie heeft plaatsgevonden op 9 mei 2005, waarbij zijn verschenen de adoptant bijgestaan door mr. Koomen, de moeder, de vader en de te adopteren persoon.

Na de mondelinge behandeling heeft mr. E.J.A. Brons bij brief van 1 juni 2005 informatie verstrekt waaruit blijkt dat de te adopteren persoon bekend is met de (juridische) gevolgen van de verzochte adoptie.

DE BEHANDELING VAN DE ZAAK

Het ingediende verzoekschrift met overgelegde bescheiden voldoet aan de voorschriften vervat in artikel 799 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

In het GBA-uittreksel ten aanzien van de adoptant staat aangegeven dat hij eerst op 21 december 2001 is ingeschreven op het adres van de moeder. Uit een overgelegde brief betreffende de huursubsidie voor het jaar 2001-2002 blijkt dat de adoptant reeds vanaf 3 september 2001 woonachtig is op hetzelfde adres als de moeder. Op grond van voormelde informatie is naar het oordeel van de rechtbank voldoende komen vast te staan dat is voldaan aan de samenlevingseis van 3 jaar, zoals genoemd in artikel 227 lid 2 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Uit het huwelijk van de vader en de moeder zijn 3 kinderen geboren, te weten [naam kind 1], geboren [geboortedatum en -plaats], [naam kind 2], geboren [geboortedatum en -plaats] en de te adopteren persoon. Dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding, uitgesproken bij beschikking van deze rechtbank van [datum]. Bij voormelde beschikking is de moeder benoemd tot voogdes over de te adopteren persoon en de vader tot toeziend voogd. De toeziende voogdij is bij inwerkingtreding op 2 november 1995 van de Wet van 6 april 1995 Staatsblad 240 vervallen.

De moeder is vervolgens op [datum] hertrouwd met adoptant, uit welk huwelijk geen kinderen zijn geboren.

De vader van de te adopteren persoon heeft het verzoek tot adoptie niet tegengesproken.

Uit de stukken blijkt dat aan de in artikel 228 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gestelde voorwaarden is voldaan, zodat het verzoek kan worden toegewezen.

De adoptie is in het kennelijk belang van de minderjarige.

Nu de te adopteren persoon tenminste de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt heeft hij zelf ten overstaan van de rechter verklaard dat hij de geslachtsnaam [achternaam] zal houden.

Ingevolge het bepaalde in artikel 5 lid 7 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek kan een kind van 16 jaar of ouder dat wordt geadopteerd een naamskeuze doen voor de naam van de moeder of die van de (adoptief)vader. Het is derhalve niet mogelijk dat de te adopteren persoon een naamskeuze doet inhoudende dat hij de geslachtsnaam van zijn (biologische) vader behoudt.

Zowel de te adopteren persoon, de adoptant, de moeder, alsmede de vader zijn het er over eens dat de te adopteren persoon de geslachtsnaam [achternaam] behoudt.

De rechtbank zal de verklaring van de te adopteren persoon aldus begrijpen dat hij weigert een keuze te maken tussen de namen van de moeder en de adoptant. In dat geval geldt de regel van artikel 1:5 lid 3 BW inhoudende dat de geslachtsnaam van de te adopteren persoon niet wordt gewijzigd.

De rechtbank zal het er voor houden dat, nu de te adopteren persoon weigert een keuze te maken tussen de namen van de adoptiefouders, terwijl daarnaast alle betrokkenen het dienaangaande eens zijn, hij de geslachtsnaam [achternaam] behoudt.

DE BESLISSING

De rechtbank:

Wijst het verzoek tot adoptie toe.

Spreekt uit de adoptie van de destijds minderjarige van het mannelijk geslacht:

[naam te adopteren kind], geboren op [geboortedatum en -plaats] door adoptant voornoemd.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.H. Gisolf, lid van gemelde kamer, tevens kinderrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 juni 2005, in tegenwoordigheid van A.M. Bergen, griffier.