Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2003:AO6400

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
30-01-2003
Datum publicatie
08-08-2006
Zaaknummer
01/72 R
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ambtshalve houdt de Rechtbank de homologatie van een akkoord aan in verband met het verstrekken van informatie aan crediteuren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Alkmaar

Bij vonnis van deze kamer van 5 april 2001 is de definitieve schuldsanering uitgesproken ten aanzien van:

J. P.

geboren op

wonende aan de te .

Bij uitspraak van 18 april 2002 is het saneringsplan vastgesteld waarbij de looptijd van de schuldsaneringsregeling is vastgesteld op 3 jaren, derhalve tot april 2004.

Vervolgens is een ontwerp van akkoord aangeboden waarvan de stemming op 10 januari 2003 heeft plaatsgevonden. Het akkoord is aangenomen. Daarna is de homologatiezitting bepaald op 23 januari 2003. Op die zitting is niemand verschenen.

Ingevolge artikel 338 jo. 153, lid 2 sub 1 Faillissementswet dient bij de homologatie onder meer te worden beoordeeld of de (nog te vergaren) baten van de boedel de som van het akkoord aanmerkelijk te boven gaat. Dit laatste lijkt hier het geval te zijn nu bij voortzetting van de maandelijkse afdrachten vanaf december 2002 (volgens de beschikking van 11 april 2002 bedroeg de aflossingscapaciteit toen € 501,37 per maand) tot het einde van de looptijd ( 5 april 2004) nog aanzienlijke baten te verwachten zijn. Uit de stukken is niet duidelijk geworden of de schuldeisers hieromtrent op afdoende wijze zijn geïnformeerd en desondanks voor het akkoord hebben gestemd.

Derhalve zal de rechtbank, alvorens te beslissen over homologatie, een nieuwe zittingsdag bepalen en de bewindvoerder in de gelegenheid stellen de schuldeisers voor die zitting op te roepen, waarbij een afschrift van de onderhavige uitspraak aan de schuldeisers dient te worden meegezonden.

BESLISSING

De rechtbank:

Houdt de beslissing aan en bepaalt dat de zitting als hiervoor bedoeld zal plaats vinden op 6 maart 2003 te 11.30 uur.

Gedaan door mr. L. J. , lid van genoemde kamer, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 januari 2003 in tegenwoordigheid van de griffier.