Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2001:AB2628

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
10-07-2001
Datum publicatie
13-07-2001
Zaaknummer
14.010087/01
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan heling op grote schaal.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK te ALKMAAR

Parketnummer : 14.010087/01

Datum uitspraak: 10 juli 2001.

OP TEGENSPRAAK

V E R K O R T V O N N I S van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, Meervoudige Kamer voor Strafzaken, in de zaak van het

OPENBAAR MINISTERIE

tegen de zich noemende:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

gedetineerd in het Huis van Bewaring "Demersluis" te Amsterdam.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 26 juni 2001.

1 TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is onder 1. ten laste gelegd, dat hij in of omstreeks de pleegperiode van 20 december 2000 tot en met 19 maart 2001 in het arrondissement Alkmaar en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

een gewoonte heeft gemaakt van het plegen van opzetheling,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) in/op na te melden tijdstippen/periodes, op na te melden plaatsen, na te melden goederen verworven, voorhanden gehad en/of overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die goederen wist(en) dat het door misdrijf verkregen goederen betrof, te weten

- in of omstreeks de periode van 20 december 2000 tot en met 31 december 2000 in het arrondissement Alkmaar een telefoon (merk Ericsson, type T28S);

en/of

- in of omstreeks de periode van 14 maart 2001 tot en met 19 maart 2001, in de gemeente Drechterland, te Westwoud en/of (elders) in het arrondissement Alkmaar een compactdiscwisselaar (merk Kenwood, type KDC-C710, kleur blauw) en/of een autoradio-CD-speler (merk Kenwood, type KRC859R);

en/of

- in of omstreeks de periode van 14 maart 2001 tot en met 19 maart 2001 in de gemeente Opmeer en/of (elders) in het arrondissement Alkmaar een videocamera (merk Sony, type CCD-TRV48E);

en/of

- in of omstreeks de periode van 11 februari 2001 tot en met 19 maart 2001, in de gemeente Noorder-Koggenland, te Oostwoud en/of (elders) in het arrondissement Alkmaar een autoradio-CD-speler (merk JVC, type KDGS929R);

en/of

- in of omstreeks de periode van 20 december 2000 tot en met 19 maart 2001 in de gemeente Hoorn (NH) en/of (elders) in het arrondissement Alkmaar een of meer autonavigatiesyste(e)m(en);

en/of

- in of omstreeks de periode van 03 januari 2001 tot en met 19 maart 2001 in de gemeente Opmeer en/of (elders) in het arrondissement Alkmaar een telefoontoestel (merk Nokia, type 6150);

en/of

- in of omstreeks de periode van 25 januari 2001 tot en met 19 maart 2001, in de gemeente Drechterland, te Westwoud en/of (elders) in het arrondissement Alkmaar een autoradio-CD-speler (merk Pioneer, type KEH-P2800R).

Aan de verdachte is onder 2. ten laste gelegd, dat hij op of omstreeks 19 september 2001 in de gemeente Opmeer een wapen van categorie III, te weten

een gas-/alarmpistool (merk Browning, model GP DA 9, kaliber 9 mm), en/of

munitie van categorie III, te weten een gaspatroon (merk Wadie, kaliber 9 mm), en/of

een of meer wapen(s) van categorie II, te weten een stroomstootwapen (merk Schock Tronic XL) en/of

een traangasbusje (merk KKS) en/of

een pepperspraybusje (merk Protect),

voorhanden heeft gehad.

Voorzover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zullen deze worden verbeterd. De verdachte is hierdoor niet geschaad in de verdediging.

2 VRIJSPRAAK

Naar het oordeel van de rechtbank is niet bewezen dat de verdachte hetgeen onder 2. is ten laste gelegd op of omstreeks 19 september 2001 heeft begaan.

Bij de stukken bevindt zich immers een proces-verbaal met nummer PL1050/01-200520 van 20 maart 2001, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar P.M. van den Ham, waarin is gerelateerd, dat de desbetreffende wapens op 19 maart 2001 zijn aangetroffen in verdachtes woning en inbeslaggenomen.

De verdachte moet derhalve van het onder 2. ten laste gelegde feit worden vrijgesproken.

3 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1. ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande, dat hij in de periode van 20 december 2000 tot en met 19 maart 2001 in het arrondissement Alkmaar een gewoonte heeft gemaakt van het plegen van opzetheling,

immers heeft verdachte in na te melden periodes, op na te melden plaatsen, na te melden goederen verworven, voorhanden gehad en/of overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die goederen wist dat het door misdrijf verkregen goederen betrof, te weten

- in de periode van 20 december 2000 tot en met 31 december 2000 in het arrondissement Alkmaar een telefoon (merk Ericsson, type T28S);

en

- in de periode van 14 maart 2001 tot en met 19 maart 2001 in het arrondissement Alkmaar een autoradio-CD-speler (merk Kenwood, type KRC859R);

en

- in de periode van 14 maart 2001 tot en met 19 maart 2001 in de gemeente Opmeer een videocamera (merk Sony, type CCD-TRV48E);

en

- in de periode van 11 februari 2001 tot en met 19 maart 2001 in het arrondissement Alkmaar een autoradio-CD-speler (merk JVC, type KDGS929R);

en

- in de periode van 3 januari 2001 tot en met 19 maart 2001 in de gemeente Opmeer een telefoontoestel (merk Nokia, type 6150);

en

- in de periode van 25 januari 2001 tot en met 19 maart 2001 in het arrondissement Alkmaar een autoradio-CD-speler (merk Pioneer, type KEH-P2800R).

Hetgeen onder 1. meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

4 BEWIJS

De rechtbank grondt de beslissing dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

5 STRAFBAARHEID VAN HET BEWEZENVERKLAARDE

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezenverklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezenverklaarde levert op:

EEN GEWOONTE MAKEN VAN HET PLEGEN VAN OPZETHELING.

6 STRAFBAARHEID VAN DE VERDACHTE

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

7 MOTIVERING VAN DE HOOFDSTRAF

De rechtbank heeft de op te leggen hoofdstraf bepaald op grond van de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon van de verdachte.

De rechtbank heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan heling op grote schaal.

Door aldus te handelen is de verdachte een belangrijke schakel geweest bij de instandhouding van een afzetmarkt voor gestolen voorwerpen.

Met betrekking tot de persoon van de verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op:

- het op naam van de verdachte staand uittreksel uit het Algemeen Documentatieregister, waaruit blijkt, dat de verdachte niet eerder terzake van enig misdrijf tot straf is veroordeeld.

- het op naam van [naam], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (een naam waarvan de verdachte gebruik maakt) staand uittreksel uit het Algemeen Documentatieregister, gedateerd 21 maart 2001, waaruit blijkt dat de verdachte reeds eerder terzake van een geweldsdelict en vermogensdelicten tot vrijheidsbenemende straf is veroordeeld.

- de over de verdachte uitgebrachte rapportage.

De rechtbank is gelet op het vorenstaande van oordeel dat oplegging van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op haar plaats is.

Door de raadsvrouw van de verdachte is aangevoerd dat zich in het dossier geen machtigingen voor het afluisteren van telefoongesprekken bevinden en dat de periode van het afluisteren disproportioneel lang heeft geduurd. De raadsvrouw heeft de rechtbank verzocht deze zaken, ook al is hieruit geen bewijsmateriaal voortgekomen, op de voet van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering in haar overwegingen te betrekken.

De rechtbank overweegt hieromtrent het volgende.

Op last van de officier van justitie zijn door opsporingsambtenaren gesprekken afgeluisterd - die werden gevoerd met gestolen telefoons - teneinde zicht te krijgen op de eventuele daders van de diefstallen en/of de helers van die telefoons en van andere gestolen goederen. Dit gebeurde in het kader van een onderzoek naar op grote schaal gepleegde diefstallen uit auto's, waarbij voornamelijk video- en stereo-apparatuur, computers, navigatiesystemen en telefoons werden buit gemaakt. De verdachte bleek een van de personen te zijn die gebruik maakte van een aantal van de gestolen telefoons. Het afluisteren van de telefoongesprekken is voortgezet tot en met 19 maart 2001, op welke datum onder meer verdachte is aangehouden en twee telefoons, waarvan aangifte van diefstal was gedaan en die verdachte in gebruik had gehad, in beslag zijn genomen.

Door de raadsvrouw is niet aangevoerd dat zich met betrekking tot het afluisteren van de telefoongesprekken enige onregelmatigheid heeft voorgedaan noch dat zij in de gelegenheid wenste te worden gesteld om de tapmachtigingen in te zien, terwijl evenmin is verzocht die machtigingen alsnog aan het dossier toe te voegen. Voorts is op geen enkele wijze onderbouwd dat de periode van het afluisteren disproportioneel lang heeft geduurd en de rechtbank is evenmin ambtshalve gebleken dat het onderhavige opsporingsonderzoek de duur van het afluisteren niet rechtvaardigde.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat niet valt in te zien dat zich in casu enig verzuim van vormen als bedoeld in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering heeft voorgedaan waardoor de verdachte in zijn belangen is geschaad.

De rechtbank zal voormelde bepaling derhalve buiten beschouwing laten.

8 MOTIVERING VAN DE BIJKOMENDE STRAF

De rechtbank is van oordeel, dat het inbeslaggenomen voorwerp, te weten:

88. 1 rode personenauto, AUDI 100, kenteken [kenteken]

dient te worden verbeurd verklaard.

Uit het onderzoek op de terechtzitting is gebleken, dat het bewezenverklaarde met behulp van deze auto is begaan.

9 BESLISSING OMTRENT INBESLAGGENOMEN VOORWERPEN

De rechtbank is van oordeel, dat de inbeslaggenomen voorwerpen, te weten:

4. 2 zwarte losse computeronderdelen, printjes van computergeheugen,

5. 1 grijs los computeronderdeel, SCHNEIDER&KOCH sk-net HUB voor computersysteem en

6. 1 grijs los computeronderdeel, SCHNEIDER&KOCH sk-net HUB behorende bij computersysteem,

dienen te worden teruggegeven aan de verdachte.

Uit het onderzoek op de terechtzitting is de verdachte als rechthebbende kunnen worden aangemerkt.

De rechtbank is van oordeel, dat de inbeslaggenomen voorwerpen, te weten:

67. 1 grijze monitor, IIYAMA txa3823mt,

68. 1 grijs toetsenbord, LOGITECH en

69. 1 grijze computer, DLS plexwriter met disk,

dienen te worden teruggegeven aan [bedrijf] B.V., gevestigd te [vestigingsplaats], [vestigingsadres].

Uit het onderzoek op de terechtzitting is deze rechtspersoon als rechthebbende kunnen worden aangemerkt.

De rechtbank is van oordeel, dat de inbeslaggenomen voorwerpen, te weten:

1. 1 zwarte radardetector LASER XT6000,

2. 1 grijs telefoontoestel Siemens M35,

SIM 8931440000140607983,

3. 1 blauw telefoontoestel, SIEMENS C25 GSM zonder simkaart,

89. 1 blauwe HP scanjet,

90. 1 grijze printer, HP deskjet en

91. 1 rode doos, inhoudende een ASUS moederbord, software en webcam,

dienen te worden bewaard ten behoeve van de rechthebbende(n).

Uit het onderzoek op de terechtzitting is geen persoon als rechthebbende kunnen worden aangemerkt.

10 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De op te leggen straffen zijn gegrond op de artikelen 33, 33a en 417 van het Wetboek van Strafrecht.

11 BESLISSING

De rechtbank:

11.1 Verklaart niet bewezen, dat de verdachte het onder 2. ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

11.2 Verklaart bewezen, dat de verdachte het ten laste gelegde, zoals hierboven in de rubriek BEWEZENVERKLARING aangeduid, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hierboven in de rubriek BEWEZENVERKLARING bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

11.3 Verstaat dat het bewezenverklaarde oplevert het hierboven in de rubriek STRAFBAARHEID VAN HET BEWEZENVERKLAARDE vermelde strafbare feit.

11.4 Verklaart de verdachte voor het bewezenverklaarde strafbaar.

11.5 Veroordeelt de verdachte voor het bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de tijd van EEN JAAR.

Bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voorzover die tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht.

11.6 Verklaart verbeurd: een rode personenauto, AUDI 100, kenteken [kenteken].

11.7 Gelast de teruggave aan de verdachte van:

twee zwarte losse computeronderdelen, printjes van computergeheugen,

een grijs los computeronderdeel, SCHNEIDER&KOCH sk-net HUB voor computersysteem en

een grijs los computeronderdeel, SCHNEIDER&KOCH sk-net HUB behorende bij computersysteem.

11.8 Gelast de teruggave aan [bedrijf] B.V., gevestigd te [vestigingsplaats], [vestigingsadres] van:

een grijze monitor, IIYAMA txa3823mt,

een grijs toetsenbord, LOGITECH en

een grijze computer, DLS plexwriter met disk.

11.9 Gelast de bewaring van:

een zwarte radardetector LASER XT6000,

een grijs telefoontoestel Siemens M35,

SIM 8931440000140607983,

een blauw telefoontoestel, SIEMENS C25 GSM zonder Simkaart,

een blauwe HP scanjet,

een grijze printer, HP deskjet en

een rode doos, inhoudende een ASUS moederbord, software en webcam,

ten behoeve van de rechthebbende(n).

Dit vonnis is gewezen door

mr. A.M. van Woensel, voorzitter,

mr. H.E.C. de Wit en mr. C. van Boven, rechters,

in tegenwoordigheid van J.S.J. Boekel, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 10 JULI 2001.