Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2021:699

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum conclusie
01-06-2021
Datum publicatie
13-07-2021
Zaaknummer
20/01433
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2021:999
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Beklag, beslag ex art. 94 Sv op mobiele telefoon onder klager t.z.v. verdenking van handel in verdovende middelen. Ontvankelijkheid cassatieberoep na teruggave aan klager, art. 134.2 Sv. Uit door AG ingewonnen inlichtingen blijkt dat inbeslaggenomen mobiele telefoon is teruggegeven aan klager. Hieruit volgt dat beslag op mobiele telefoon inmiddels is beëindigd. Daarom zal HR cassatieberoep van klager niet in behandeling nemen. Klager n-o.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Conclusie

PROCUREUR-GENERAAL

BIJ DE

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Nummer 20/01433 B

Zitting 1 juni 2021

CONCLUSIE

A.E. Harteveld

In de zaak

[klager] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1997,

hierna: de klager.

  1. De rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht, heeft bij beschikking van 2 april 2020 het beklag van de klager strekkende tot teruggave van een onder hem in beslag genomen mobiele telefoon merk Apple Iphone S6 kleur grijs en een geldbedrag van € 535,00 ongegrond verklaard.

  2. Het cassatieberoep is ingesteld namens de klager en mr. R.P. van der Graaf en mr. L.C. de Lange, beiden advocaat te Utrecht, hebben één middel van cassatie voorgesteld.

  3. Aan de bespreking van het middel kom ik gelet op het navolgende niet toe. Uit door mij ingewonnen inlichtingen bij de afdeling beslag van het arrondissementsparket Midden-Nederland, gedateerd 3 februari 2021, blijkt namelijk dat - voor zover hier van belang - de onder klager inbeslaggenomen mobiele telefoon (beslagnr. 2512607) inmiddels aan de klager is teruggegeven. Dat brengt mee dat het beslag in zoverre is geëindigd (art. 134 lid 2 onder a Sv) en de klager geen belang meer heeft bij het cassatieberoep dat zich blijkens het middel uitsluitend richt tegen de beslissing van de rechtbank over genoemde mobiele telefoon.

  4. Deze conclusie strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van de klager in zijn cassatieberoep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG