Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2018:946

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum conclusie
20-02-2018
Datum publicatie
23-05-2019
Zaaknummer
17/01587
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2018:756
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder vader van klager, terwijl auto na ongegrondverklaring beklag door Rb is afgegeven aan verzekeraar. Ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 134.2.a Sv. Het beslag is inmiddels beëindigd zodat klager niet in het cassatieberoep kan worden ontvangen. Daarbij neemt HR in aanmerking dat klager niet tevens de beslagene is, zodat i.c. de regeling van art. 116.3 Sv niet van toepassing is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. 17/01587 B

Zitting: 20 februari 2018

Mr. D.J.C. Aben

Conclusie inzake:

[klager]

  1. Bij beschikking van 8 november 2016 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda, het klaagschrift ex art. 552a Sv van de klager ongegrond verklaard.

  2. Het cassatieberoep is ingesteld namens de klager en mr. R.T.A.G. Keller, advocaat te Tilburg, heeft middelen van cassatie voorgesteld.

  3. Met betrekking tot de ontvankelijkheid van het onderhavige cassatieberoep merk ik het volgende op.

  4. Blijkens de beschikking van de rechtbank van 8 november 2016 gaat het in deze zaak om een onder de vader van de klager in beslag genomen personenauto Porsche Cayenne met Pools kenteken [kenteken]. Voorts heeft de rechtbank vastgesteld dat uit identificatieonderzoek is gebleken dat de betreffende personenauto voorzien is van een vals VIN-nummer en dat het voertuig gesignaleerd staat als gestolen/vermist in Duitsland.

  5. Uit namens mij bij het openbaar ministerie ingewonnen inlichtingen blijkt dat op het inbeslaggenomen voertuig inderdaad een diefstalsignalering van toepassing is en het inbeslaggenomen voertuig op 11 september 2017 is teruggegeven aan de rechthebbende1. Dit betekent dat het beslag kennelijk op grond van art. 134, tweede lid onder a Sv2 is beëindigd. Klager heeft dan ook geen belang bij het cassatieberoep.3

6. Deze conclusie strekt ertoe dat de klager niet-ontvankelijk zal worden verklaard in het cassatieberoep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

1 Uit de opgevraagde inlichtingen valt af te leiden dat het voertuig is teruggegeven aan Kravag-Allgemeine Versicherungs - AG, een verzekeringsmaatschappij te Duitsland.

2 Art. 134, lid 2 onder a, Sv lijkt te impliceren dat het enkel ziet op teruggave aan de beslagene zelf. Dat is hier niet het geval. De voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van het onderhavige cassatieberoep van belang zijnde uitkomst, te weten dat het beslag is geëindigd te bestaan, is hoe dan ook dezelfde.

3 Vgl. HR 9 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2748 en HR 6 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:8.