Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2018:430

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum conclusie
23-03-2018
Datum publicatie
04-05-2018
Zaaknummer
18/00523
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2018:686, Gevolgd
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Faillissement; verzoek tot ontslag curator (art. 73 Fw); horen rechter-commissaris (art. 65 Fw).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOR 2018/229
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Zaaknr: 18/0052

mr. W.L. Valk

Zitting: 23 maart 2018 (bij vervroeging)

Conclusie inzake:

[verzoeker]

tegen

Mr. D. Warnink, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van [verzoeker]

Partijen worden verkort aangeduid als [verzoeker] respectievelijk de curator.

Deze zaak betreft het verzoek van [verzoeker] tot ontslag van de curator in zijn faillissement op de voet van art. 73 Fw. In cassatie is de klacht dat de rechtbank art. 65 Fw heeft geschonden door op het ontslagverzoek te beslissen zonder de in het faillissement van [verzoeker] benoemde rechter-commissaris te hebben gehoord.

1 Feiten en procesverloop

1.1.

In cassatie kan van de volgende feiten worden uitgegaan:1

1.1.1.

Bij vonnis van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 18 december 2012 is [verzoeker] in staat van faillissement verklaard.

1.1.2.

De curator is de huidige curator in dat faillissement.

1.2.

Bij e-mail van 26 oktober 2017 heeft [verzoeker] een verzoek ingediend bij de rechtbank Overijssel tot ontslag van de curator in zijn faillissement.

1.3.

Het verzoek is behandeld op 3 november 2017.

1.4.

Bij beschikking van 8 november 2017 heeft de rechtbank het verzoek afgewezen.

1.5.

Bij verzoekschrift van 6 februari 2018 heeft [verzoeker] – tijdig2 – cassatieberoep tegen de beschikking ingesteld. De curator is niet verschenen.

2 Bespreking van het cassatiemiddel

2.1.

Het cassatiemiddel klaagt dat de rechtbank art. 65 Fw heeft geschonden door op het ontslagverzoek te beslissen zonder de in het faillissement van [verzoeker] benoemde rechter-commissaris te hebben gehoord.

2.2.

De klacht is gegrond. Art. 65 Fw schrijft voor dat de rechtbank de rechter-commissaris hoort, alvorens in enige zaak betreffende het beheer of de vereffening van de failliete boedel een beslissing te geven. Een ontslagverzoek als bedoeld in art. 73 Fw valt binnen het bereik van dit artikel. Uit de stukken van het geding valt niet op te maken dat de rechtbank de rechter-commissaris heeft gehoord.3 De bestreden beschikking kan derhalve niet in stand blijven (HR 16 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ7318, NJ 2009/517, rechtsoverweging 3.4).

3 Conclusie

De conclusie strekt tot vernietiging en terugwijzing.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden

A-G

1 Vergelijk de beschikking van de rechtbank Overijssel van 8 november 2017, p. 1.

2 Zie art. 426 lid 1 Rv. Dat cassatie openstaat, volgt uit art. 398 aanhef en onder 1 Rv in verband met art. 85 Fw.

3 Het eerste blad, laatste alinea, van de bestreden beschikking vermeldt: ‘De rechtbank (…) is, gehoord gefailleerde en de curator, van oordeel (…).’