Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2018:175

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum conclusie
06-03-2018
Datum publicatie
07-03-2018
Zaaknummer
16/05488
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2018:619
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Conclusie AG. Beklag, beslag. Art. 552a Sv kent niet de mogelijkheid dat op verzoek van een belanghebbende teruggave van het inbeslaggenomene aan een ander wordt gelast. De AG stelt zich op het standpunt dat de Hoge Raad de bestreden beschikking in zoverre zal vernietigen en de klager alsnog niet-ontvankelijk zal verklaren in het beklag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. 16/05488 B

Zitting: 6 maart 2018

Mr. T.N.B.M. Spronken

Conclusie inzake:

[klager]

  1. Bij beschikking van 25 oktober 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, het klaagschrift ex art. 552a Sv strekkende tot teruggave van onder klager inbeslaggenomen goederen gegrond verklaard voor zover het ziet op een tablet en telefoons en het klaagschrift voor het overige, onder meer ten aanzien van een auto, ongegrond verklaard.

  2. Namens klager heeft mr. D.R. Kops, advocaat te Breukelen, één middel van cassatie voorgesteld.

  3. Het middel komt op tegen de motivering van de ongegrondverklaring van het klaagschrift ten aanzien van de auto.

3.1. Aan de bespreking van het middel kom ik gelet op het volgende niet toe.

3.2. In het klaagschrift wordt gesteld dat de auto in eigendom toebehoort aan de moeder van klager. Blijkens het proces-verbaal van de behandeling in raadkamer heeft de advocaat van de klager aangevoerd dat de moeder van de klager instemt met teruggave van de auto aan de klager en heeft de moeder van de klager als belanghebbende verklaard: “Ik wil mijn auto terug hebben.”

3.3. Kennelijk strekt het klaagschrift tot teruggave van de inbeslaggenomen auto via de klager aan zijn moeder. Art. 552a Sv biedt echter niet de mogelijkheid dat op verzoek van een belanghebbende teruggave van het inbeslaggenomene aan een ander wordt gelast. De rechtbank had de klager daarom niet-ontvankelijk moeten verklaren in zijn beklag ten aanzien van de inbeslaggenomen auto.1

4. Deze conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad de bestreden beschikking zal vernietigen, maar uitsluitend voor wat betreft de beslissing op de inbeslaggenomen auto, en de klager alsnog niet-ontvankelijk zal verklaren in het beklag voor zover dat betrekking heeft op de inbeslaggenomen auto.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

1 Vgl. HR 10 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BT8932. Zie ook HR 11 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:655.