Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2017:1395

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum conclusie
31-10-2017
Datum publicatie
20-12-2017
Zaaknummer
16/05111
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2017:3224, Gevolgd
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Verstekverlening, detentie uit anderen hoofde. Uit aan de schriftuur gehechte stukken - aan de herkomst en betrouwbaarheid waarvan in redelijkheid niet behoeft te worden getwijfeld - moet worden afgeleid dat verdachte t.t.v. de behandeling van zijn strafzaak in h.b. u.a.h. was gedetineerd, zodat de beslissing van het Hof om tegen verdachte verstek te verlenen en het onderzoek t.tz. voort te zetten, achteraf bezien onjuist was. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. 16/05111

Zitting: 31 oktober 2017

Mr. E.J. Hofstee

Conclusie inzake:

[verdachte]

  1. Het gerechtshof Amsterdam heeft bij arrest van 6 oktober 2016 de verdachte bij verstek niet-ontvankelijk verklaard in het hoger beroep.

  2. Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. D.E. Wiersum, advocaat te Amsterdam, heeft een middel van cassatie voorgesteld.

  3. Het middel klaagt dat het hof ten onrechte verstek heeft verleend tegen de niet verschenen verdachte aangezien deze ten tijde van de behandeling van zijn zaak ter terechtzitting in hoger beroep uit anderen hoofde was gedetineerd en hij niet vrijwillig afstand heeft gedaan van zijn recht om bij de behandeling van zijn zaak aanwezig te zijn.

  4. Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 6 oktober 2016 houdt het volgende in:

"(…) De verdachte, gedagvaard als

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1992, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande.

is niet verschenen.

Als raadsman van de verdachte is ter terechtzitting aanwezig mr. J.J. Veldheer, advocaat te Amsterdam, die desgevraagd verklaart dat de verdachte hem niet uitdrukkelijk heeft gemachtigd als advocaat de verdachte te verdedigen.

De voorzitter deelt het volgende mede:

De dagvaarding in hoger beroep is op de door de wet voorgeschreven wijze betekend en de verdachte is blijkens een door de advocaat-generaal overlegd SKDB-formulier thans niet gedetineerd. Het hof verleent verstek tegen de niet verschenen verdachte en beveelt dat met de behandeling van de zaak zal worden voortgegaan. Er is geen schriftuur houdende grieven ingediend.

(…)

Na beraad in raadkamer verklaart de voorzitter het onderzoek gesloten.

De voorzitter spreekt het arrest uit.

(…)"

5. In cassatie is - door middel van aanhechting aan de schriftuur – overgelegd:

(i) Een proces-verbaal van inverzekeringstelling, inhoudende dat de verdachte op 5 oktober 2016 om 19:17 uur in verzekering is gesteld wegens verdenking van winkeldiefstal.

(ii) Een bevel gevangenneming, inhoudende dat op 7 oktober 2016 de politierechter in de rechtbank Amsterdam beveelt tot gevangenneming van de verdachte, in verzekering gesteld op 5 oktober 2016.

6. Uit de hiervoor onder 5 vermelde stukken - aan de herkomst en betrouwbaarheid waarvan in redelijkheid niet behoeft te worden getwijfeld - moet worden afgeleid dat de verdachte ten tijde van de behandeling van zijn zaak in hoger beroep in verband met een andere strafzaak was gedetineerd, zodat de beslissing van het hof om tegen de verdachte verstek te verlenen en het onderzoek ter terechtzitting voort te zetten, achteraf bezien onjuist was. Gelet op het grote belang van de verdachte om bij de behandeling van zijn zaak aanwezig te zijn brengt het vorenoverwogene mee dat de verdachte de mogelijkheid dient te hebben om zijn zaak alsnog in hoger beroep in zijn tegenwoordigheid te doen behandelen. Dit leidt ertoe dat het bestreden arrest moet worden vernietigd en dat de zaak moet worden teruggewezen opdat deze opnieuw wordt berecht en afgedaan.

7. Het middel is derhalve terecht voorgesteld.

8. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Amsterdam, opdat de zaak opnieuw wordt berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG