Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2014:654

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum conclusie
13-05-2014
Datum publicatie
02-07-2014
Zaaknummer
13/03174
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2014:1592, Contrair
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Verbeurdverklaring bromfiets. Het Hof heeft kennelijk en niet onbegrijpelijk o.g.v. het verhandelde t.tz. waaronder de inhoud van de bewijsmiddelen geoordeeld dat het bewezenverklaarde feit m.b.v. de bromfiets is begaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. 13/03174

Mr. Spronken

Zitting: 13 mei 2014

Conclusie inzake:

[verdachte]

1. Verdachte is bij arrest van 21 juni 2013 door het Gerechtshof Den Haag wegens het tenlastegelegde onder:

1) diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen en afpersing, ter wijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

2) opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen en

4) handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III,

veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Daarbij heeft het hof de vordering tot schadevergoeding van twee benadeelde partijen toegewezen met oplegging van een schadevergoedingsmaatregel van respectievelijk € 1.014,20 en € 2.308,30 te vervangen door respectievelijk 20 en 33 dagen hechtenis; een derde benadeelde partij is in haar vordering niet-ontvankelijk verklaard. Voorts heeft het hof verbeurd verklaard een zwarte bivakmuts en een bromfiets, Peugeot Ludix 2008 [AA-00-BB] en onttrokken aan het verkeer verklaard een pistool, BRUNI NEW POLICE BEL 00072 inclusief patroonhouder 8 mm knalpatroon en 25 stuks munitie, RWS 8 mm.

2. Mr. R.J. Baumgardt, advocaat te Spijkenisse, heeft namens verdachte één middel van cassatie voorgesteld.

3. Het middel klaagt dat het zonder nadere motivering onbegrijpelijk is dat het hof heeft geoordeeld dat de bewezenverklaarde feiten zijn begaan of voorbereid met de verbeurd verklaarde bromfiets.

4. Het arrest van het hof houdt, voor zover van belang voor de beoordeling van het middel, het volgende in:

‘Het hof zal de in beslag genomen zwarte bivakmuts en bromfiets (Peugeot Ludix 2008 [AA-00-BB]) verbeurd verklaren, aangezien met behulp van deze aan de verdachte toebehorende voorwerpen het onder 1 bewezen verklaarde is begaan.

[…]

Beslissing

Het hof:

[…]

Verklaart verbeurd een zwarte bivakmuts en een bromfiets, Peugeot Ludix 2008 [AA-00-BB].’

5. Onder 1 is door het hof ten aanzien van verdachte bewezen verklaard dat:

‘hij op 07 juli 2011 te Noordwijk tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een geldbedrag toebehorende aan [slachtoffer 1], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om de diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en welke bedreiging met geweld bestonden uit het

- gemaskerd het tankstation betreden en

- het tonen van een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) aan [slachtoffer 2] en

- [slachtoffer 2] tegen zijn schouder slaan of duwen waardoor deze ten val kwam en

- het duwen van [slachtoffer 2] naar de kassa en

- tegen [slachtoffer 2] zeggen "Ik moet al het geld hebben";

en

hij op 07 juli 2011 te Noordwijk tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag toebehorende aan [slachtoffer 1], welk geweld en welke bedreiging met geweld bestonden uit het

- gemaskerd het tankstation betreden en

- het tonen van een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) aan [slachtoffer 2]

en

- [slachtoffer 2] tegen zijn schouder slaan afduwen waardoor deze ten val kwam

en

- het duwen van [slachtoffer 2] naar de kassa en

- tegen [slachtoffer 2] zeggen "Ik moet al het geld hebben".’

6. Noch uit de processen-verbaal van de terechtzittingen noch uit de stukken die aldaar zijn voorgelezen of waarvan de korte inhoud is meegedeeld kan zonder meer volgen dat, zoals het Hof heeft geoordeeld, het bewezenverklaarde met de inbeslaggenomen brommer is begaan of voorbereid.1 Het hof heeft in dat opzicht dus niet beslist naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting.2 Het hof heeft evenmin inzichtelijk gemaakt waaruit zou blijken dat de bromfiets, Peugeot Ludix 2008 [AA-00-BB] bij het begaan of voorbereiden van het onder 1 bewezenverklaarde zou zijn gebruikt. Hierdoor is het oordeel van het hof dat het bewezenverklaarde met behulp van deze bromfiets is begaan of voorbereid, zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk.3

7. Het middel slaagt.

8. Ambtshalve heb ik geen grond aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak aanleiding behoort te geven.

9. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak voor zover deze de verbeurdverklaring van de bromfiets betreft en tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof Den Haag teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

1 In een verklaring van verdachte die voor de bewezenverklaring van feit 1 in het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 18 april 2012 is gebruikt is opgenomen: ‘Er zijn bij de overval een scooter en een bestelbusje gebruikt.’, waarbij in de voetnoot wordt verwezen naar Proces-verbaal van verhoor verdachte, blz. 277.

2 HR 12 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ4221, rov. 2.6.

3 HR 13 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX9542, rov. 2.3.