Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2013:BZ6508

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
09-04-2013
Datum publicatie
09-04-2013
Zaaknummer
11/02028
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2013:BZ6508
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

HR: 81.1 RO (met verbetering van de kwalificatie).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. 11/02028

Mr. Knigge

Zitting: 12 februari 2013

Conclusie inzake:

[Verdachte]

1. Het Gerechtshof te Amsterdam, zitting houdende te Arnhem heeft bij arrest van 19 april 2011 verdachte wegens 1. "openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen, meermalen gepleegd" en 2. "opzetheling" veroordeeld tot een geldboete van € 500,-, subsidiair tien dagen hechtenis.

2. Tegen deze uitspraak is namens verdachte cassatieberoep ingesteld.(1)

3. Namens verdachte heeft mr. S. Ben Tarraf, advocaat te Amsterdam, een middel van cassatie voorgesteld.

4. Het middel

4.1. Het middel klaagt over de strafoplegging.

4.2. Het Hof heeft de opgelegde geldboete als volgt gemotiveerd:

"Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte maakte deel uit van een groepje vriendinnen, dat openlijk geweld heeft gepleegd door [slachtoffer] aan te vallen en te slaan en te schoppen. Bovendien heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan opzetheling door het uit de gestolen tas van [slachtoffer] weggenomen paspoort bij zich te steken en mee te nemen zonder dat terug te geven. Het gaat om twee ergerlijke en niet te accepteren feiten waarvan het eerste veruit het zwaarste weegt.

Bij de straftoemeting is voorts gelet op een verdachte betreffend Uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 22 maart 2011, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder is veroordeeld voor een soortgelijk delict.

Met het oog op het tijdsverloop van de totale procedure (waarbij de redelijke termijn niet is overschreden) zal het hof de strafsoort aanhouden, die door de politierechter is opgelegd. Het hof is echter van oordeel dat - gelet op de ernst van het feit en in weerwil van dat tijdsverloop- (toch) een verdubbeling van de door de politierechter opgelegde geldboete passend en geboden is."

4.3. Blijkens de toelichting klaagt het middel over de verdubbeling door het Hof van de door de Politierechter opgelegde straf. In de overweging van het Hof, dat overweegt dat het (alleen) vanwege het tijdsverloop de strafsoort (geldboete) zal aanhouden waarvoor de Politierechter heeft gekozen, ligt besloten dat de verdubbeling van de geldboete voortvloeit uit een (heel) ander oordeel over de ernst van het bewezenverklaarde dan uit het vonnis van de Politierechter spreekt. Onbegrijpelijk is dat allerminst.

4.4. Voor zover het middel nog klaagt dat het Hof heeft verzuimd te bevelen dat de tijd die de verdachte in verzekering heeft doorgebracht bij de betaling van de geldboete geheel in mindering zal worden gebracht, faalt het eveneens. Uit de stukken van het geding blijkt dat verdachte op vrijdag 21 september 2007 om 13:00 uur in verzekering is gesteld en dat zij op zaterdag 22 september 2007 om 16:10 uur weer in vrijheid is gesteld.(2) Op grond van art. 27 lid 3 Sr staat het de rechter bij de oplegging van een geldboete geheel vrij al dan niet aftrek overeenkomstig dat artikel te bevelen, zonder dat in voorkomende gevallen moet worden gemotiveerd waarom hij van deze bevoegdheid geen gebruik maakt.(3)

5. Het middel faalt en kan worden afgedaan met de aan art. 81 RO ontleende motivering.

6. Gronden waarop de Hoge Raad gebruik zou moeten maken van zijn bevoegdheid de bestreden uitspraak ambtshalve te vernietigen, heb ik niet aangetroffen. (4)

7. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden,

AG

1 Deze zaak hangt samen met de zaken tegen [medeverdachte 3] (11/02025) en [medeverdachte 1] (11/02026), in welke zaken ik vandaag eveneens concludeer.

2 Zaaksdossier p. 15.

3 T&C Strafrecht, aant. 2b bij art. 27 Sr; HR 30 januari 1979, LJN AC6483, NJ 1979/275.

4 Wel merk ik op dat het Hof het bewezenverklaarde ten onrechte heeft gekwalificeerd als "meermalen gepleegd". Daarin zou de Hoge Raad aanleiding kunnen vinden het arrest in zoverre verbeterd te lezen.