Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2013:BY4114

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
11-01-2013
Datum publicatie
11-01-2013
Zaaknummer
12/04373
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2013:BY4114
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Art. 80a RO. Verzoek tot vaststelling Nederlandse nationaliteit op de voet van art. 17 Rijkswet op het Nederlanderschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2013/115
JWB 2013/38
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Zaak 12/04373

Mr. P. Vlas

Zitting, 16 november 2012

Conclusie inzake:

[Verzoekster],

verzoekster

tegen

de Staat der Nederlanden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Immigratie- en Naturalisatiedienst,

(hierna: de Staat)

1. Bij beschikking van 7 juni 2012 heeft de rechtbank 's-Gravenhage het verzoek van verzoekster tot vaststelling van de Nederlandse nationaliteit op de voet van art. 17 Rijkswet op het Nederlanderschap (hierna: RWN) afgewezen. Tegen deze beschikking heeft verzoekster tijdig beroep in cassatie ingesteld.

2. De aangevoerde klachten rechtvaardigen geen behandeling in cassatie, omdat de klachten klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden.(1) Daartoe geldt het volgende. De rechtbank heeft geoordeeld dat verzoekster niet de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen omdat de optie op grond van art. 27 lid 2 RWN (oud) te laat is afgelegd. Voor zover de klachten al voldoen aan de eisen die aan een middel moeten worden gesteld, berusten diverse klachten op een onjuiste lezing van de beschikking van de rechtbank. De rechtbank heeft, anders dan het middel betoogt, niet geoordeeld dat voor de vaststelling van het Nederlanderschap vereist is dat de optant woonachtig is in het land waar geopteerd wordt en dat voor de optie een geboorteakte is vereist. Evenmin heeft de rechtbank in rov. 5.4 geoordeeld dat aan de ambtenaar van de burgerlijke stand op Bonaire een verwijt kan worden gemaakt. Verder miskent het middel dat de wijzen waarop het Nederlanderschap kan worden verkregen limitatief zijn opgesomd in de Rijkswet op het Nederlanderschap. Daartoe behoort niet de mogelijkheid dat ambtenaren van de burgerlijke stand alsnog het Nederlanderschap kunnen toekennen in het geval van overschrijding van de optietermijn. Volgens vaste jurisprudentie kan de Nederlandse nationaliteit evenmin worden verkregen op grond van enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.(2)

3. De conclusie strekt tot niet-ontvankelijk verklaren van het cassatieberoep op de voet van art. 80a RO.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden

A-G

1 Zijdens verzoekster is geen procesdossier overgelegd, zodat de beoordeling van de vraag of deze zaak voor toepassing van art. 80a RO in aanmerking komt door mij heeft plaatsgevonden aan de hand van het griffiedossier.

2 HR 16 september 1994, LJN: ZC1450, NJ 1995/563, m.nt. GRdG.