Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2013:858

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum conclusie
25-06-2013
Datum publicatie
02-10-2013
Zaaknummer
13/00592 B
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2013:834, Gevolgd
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

OM-cassatie. Beklag, beslag. Kinderporno op computer. In aanmerking genomen hetgeen door de OvJ is aangevoerd, is het oordeel van de Rb dat gelet op de beschikbare informatie het hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, de inbeslaggenomen computer verbeurd zal verklaren of aan het verkeer zal onttrekken, niet begrijpelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. 13/00592

Zitting: 25 juni 2013

Mr. Vellinga

Conclusie inzake:

[klager]

1. Bij beschikking van 16 november 2012 heeft de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch het beklag tegen de inbeslagneming van een computer van klager gegrond verklaard en de teruggave van die computer gelast aan klager.

2. De plaatsvervangend Officier van Justitie bij het arrondissementsparket Oost-Brabant heeft één middel van cassatie voorgesteld.

3. Het middel strekt ten betoge dat het oordeel van de Rechtbank dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, de inbeslaggenomen computer verbeurd zal verklaren of aan het verkeer zal onttrekken, onbegrijpelijk dan wel ontoereikend gemotiveerd is.

4. In aanmerking genomen dat de politie blijkens de stukken van het geding op de inbeslaggenomen computer 28 afbeeldingen van kinderpornografische aard heeft aangetroffen en het Openbaar Ministerie volgens de Aanwijzing Kinderpornografie1 ter terechtzitting onttrekking aan het verkeer van de gegevensdragers en verbeurdverklaring van de computer pleegt te vorderen is niet zonder meer begrijpelijk het oordeel van de Rechtbank dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, de inbeslaggenomen computer verbeurd zal verklaren of aan het verkeer zal onttrekken.

5. Het middel slaagt.

6. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking en tot terugwijzing van de zaak naar de Rechtbank teneinde op het bestaande beklag opnieuw te worden behandeld en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

1 Aanwijzing van 1 november 2010, Stcrt. 2010, nr. 19121, i.w.tr. 1 januari 2011.