Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2012:BW9189

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
26-06-2012
Datum publicatie
26-06-2012
Zaaknummer
11/00864
Formele relaties
Arrest gerechtshof: ECLI:NL:GHAMS:2010:BO0041
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2012:BW9189
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

1. Ontoelaatbare conclusie van een getuige als bewijs. 2. Beledigende uitlatingen a.b.i. art. 137c Sr. Ad 1. V.zv. de verklaring van de getuige inhoudt dat de op de website gepubliceerde uitlatingen discriminerend zijn, berust deze niet op een eigen waarneming of ondervinding, doch bevat zij een conclusie. Dit behoeft evenwel niet tot cassatie te leiden. Het Hof heeft vastgesteld dat en waarom verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een gewoonte maken van het zich in het openbaar bij geschrift opzettelijk beledigend uitlaten over een groep mensen wegens hun ras en/of godsdienst zoals bewezenverklaard. Daarmee heeft het Hof geoordeeld, hetgeen gelet op de inhoud van de overige bewijsmiddelen niet onbegrijpelijk is, dat de conclusie van de getuige terecht is getrokken. Aldus kan deze worden vereenzelvigd met de door het Hof gemaakte gevolgtrekking. Ad 2. De uitleg die het Hof aan de tll heeft gegeven is niet onverenigbaar met de bewoordingen en moet daarom in cassatie worden geëerbiedigd. Het Hof heeft geoordeeld dat de in de bewezenverklaring weergegeven uitlatingen zowel op zichzelf beschouwd als bezien in hun context beledigend zijn in de zin van art. 137c Sr. Voorts heeft het Hof geoordeeld dat die uitlatingen onnodig grievend zijn en dat zij niet dienstig kunnen zijn aan het maatschappelijk debat of tot de artistieke of humoristische excepties moeten worden gerekend. Deze oordelen, die zijn verweven met de aan het Hof als feitenrechter voorbehouden weging en waardering van de omstandigheden van het geval, geven niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, i.h.b. niet omtrent art. 137c Sr, en zijn toereikend gemotiveerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJ 2012/415
RvdW 2012/929
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. 11/00864

Mr. Vegter

Zitting: 10 april 2012

Conclusie inzake:

[Verdachte]

1. Het Gerechtshof te Amsterdam heeft bij arrest van 11 oktober 2010 verdachte wegens "een gewoonte maken van het zich in het openbaar bij geschrift opzettelijk beledigend uitlaten over een groep mensen wegens hun ras en/of godsdienst" veroordeeld tot een geldboete van € 1000,-, subsidiair 20 dagen hechtenis, waarvan € 500,-, subsidiair 190 dagen hechtenis, voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

2. De verdachte heeft beroep in cassatie ingesteld. Namens hem heeft mr. A.A. Franken, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur twee middelen van cassatie voorgesteld.

3. Bij inleidende dagvaarding is aan de verdachte primair tenlastegelegd dat:

"hij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 05 december 2006 tot en met 30 juni 2008 te Krommenie, gemeente Zaanstad, althans in Nederland, zich in het openbaar, bij geschrift, (telkens) opzettelijk beledigend heeft uitgelaten over een groep mensen te weten moslims en/of allochtonen, wegens hun ras en/of godsdienst en/of levensovertuiging en daarvan een beroep en/of gewoonte heeft gemaakt, immers heeft hij (in zijn hoedanigheid van beheerder en/of houder van voornoemde site) op een weblog, althans op een website (met de url: www.[...].nl), onder andere de volgende woorden, althans woorden van gelijke aard en/of strekking, geplaatst en/of gezet en/of niet van de weblog en/of site afgehaald:

- "Zo'n berberaap of kakkerlak (Turkse agent) moet u gewoon binnenlaten" en/of

- "Moslims (...) blijf in uw woestijn en ga nog eens fijn van bil met een van uw kamelen" en/of

- "We hebben ze (allochtonen/moslims) als waarde gasten behandeld. Althans voordat ze onze blondines gingen verkrachten" en/of

- "Met een invasie van meer dan een miljoen berberapen kunnen we spreken over een dreigende Derde Wereldoorlog" en/of

- "Ratten die ons het liefst allemaal zouden willen afslachten omdat we ongelovige onreine varkens zijn."

4. Het Hof heeft daarvan bewezenverklaard dat :

"hij in de periode van 5 december 2006 tot en met 30 juni 2008 te Krommenie, zich in het openbaar bij geschrift opzettelijk beledigend heeft uitgelaten over een groep mensen, te weten moslims en allochtonen, wegens hun ras en/of godsdienst en daarvan een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft hij in zijn hoedanigheid van beheerder op een website met de url: www.[...].nl, onder andere de volgende woorden geplaatst:

- "Zo'n berberaap of kakkerlak moet u gewoon binnenlaten" en

- "Blijf in uw woestijn en ga nog eens fijn van bil met een van uw kamelen" en

- "We hebben ze als waarde gasten behandeld. Althans voordat ze onze blondines gingen verkrachten" en

- "Met een invasie van meer dan 1 miljoen berberapen kunnen we spreken over een dreigende Derde Wereldoorlog." en

- "Ratten die ons het liefst allemaal zouden willen afslachten omdat we ongelovige onreine varkens zijn."

5. Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

"De verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep.

Deze verklaring houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Mijn voornaam is [voornaam verdachte]. Ik ben sinds augustus 2004 de beheerder en eigenaar van de website [...].nl. Ik zorg ervoor dat de website technisch in orde blijft. Ik was ook eigenaar/beheerder in de tenlastegelegde periode van 5 december 2006 tot en met 30 juni 2008. Ik ben de site begonnen en beheer die vanuit mijn woonplaats in Krommenie.

Ik plaats op de website door mijzelf of door anderen geschreven artikelen. In het begin plaatste ik alle artikelen onder mijn eigen voornaam omdat dit technisch het eenvoudigste was. Dit betroffen dus ook artikelen die ik niet zelf had geschreven. Nu staat er meestal alleen de naam van de website boven. Ik voer ook de eindredactie over de artikelen. Daarnaast schrijf ik zelf zeer veel artikelen.

U houdt mij voor dat er een sterke gelijkenis is in stijl, opbouw en taalgebruik tussen de verschillende artikelen op de website. Dat komt omdat ik de eindredactie voer over de artikelen. Het is mijn stijl die ik aan de artikelen meegeef.

Ik ben de enige die bevoegd is teksten op de site te plaatsen en ze er weer af te halen. Als anderen teksten op de site willen plaatsen, moeten ze toestemming van mij hebben. Zij kunnen dat niet zelfstandig doen. Het verzoek van het Meldpunt Discriminatie Internet om bepaalde teksten van de site te verwijderen, heb ik ontvangen. Ik heb dat geweigerd. Ik voel mij zeer betrokken bij de inhoud van alle op de website geplaatste artikelen en kan daarvoor juridisch verantwoordelijk worden gehouden.

De tenlastegelegde uitlatingen maken deel uit van een aantal artikelen dat onder mijn naam, door mij op de website is geplaatst.

2. Een proces-verbaal van 19 augustus 2008, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 1] en [verbalisant 2] en inhoudende de verklaring van de verdachte (dossierpagina 51):

V - Is de site [...].nl voor een ieder te lezen?

A - Ja, hij is voor een ieder te lezen. Iedereen kan kennisnemen van de tekst, hij is openbaar.

3. Een proces-verbaal met nummer PL1100/08-051269 op 23 juli 2008 opgemaakt in de wettelijke vorm door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 1] (dossierpagina 10-11). Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven als de verklaring van [betrokkene 1]:

Tussen 17 september 2005 en 30 juni 2008 te Krommenie zijn op de website www.[...].nl uitlatingen gepubliceerd die discriminerend zijn (het hof begrijpt: voor diverse bevolkingsgroepen onder meer vanwege hun geloof, ras en afkomst).

4. Vier geschriften, zijnde de vier navolgende op de website www.[...].nl geplaatste artikelen:

- Eerdere discriminatie breekt de politie op, gepost door [verdachte] op 12 maart 2008 (dossierpagina 53-56);

- Lange tenen en kleine pik hard aanpakken, gepost door [verdachte] op 12 januari 2008 (dossierpagina 57-60);

- Wie allochtonen zaait zal haat oogsten, gepost door [verdachte] op 27 januari 2007 (dossierpagina 6l-65);

- Cohen subsidieert haathuis, gepost door [verdachte] op 5 december 2006 (dossierpagina 66-67).

6. De als bewijsmiddel 4 opgenomen geschriften, zijn als bijlage 1 tot en met 4 aan de aanvulling houdende de bewijsmiddelen gehecht en houden in:

- als bijlage 1

"Eerdere discriminatie breekt de politie op

Gepost door [verdachte] op 12-03-2008 om 22:24.

Ongeoorloofde discriminatie is stout. Bij de politie kunnen ze daar steeds vaker over meepraten. Bent u nou helemaal betoeterd om uw eigen land, volk en identiteit na te streven en een Turkse agent te weigeren aan de deur? Niks eigen haard is goud waard. Zo'n berberaap of kakkerlak moet u gewoon binnenlaten als hij, nadat hij na 10 minuten achter de schutting heeft gestaan terwijl uw buurman u bewerkte met een ijzeren staaf, eindelijk eens bij u binnen wil komen. Vragen om een Nederlandse agent als u van mening bent dat buitenlanders hier niks te zeggen hebben is niet zo beleefd. Al kunnen moslims er ook wat van. De politie is het zat en gaat hard optreden. Hypocriet als ze zijn vergeten ze even dat ze zelf ook aan discriminatie deden en doen. Namelijk aan discriminatie van autochtonen.

Discriminatie

Regelmatig vragen we ons af hoe mensen kunnen zeuren over discriminatie als ze er zelf veel harder aan meedoen. Een akelige vorm van hypocrisie van mensen die zo dom zijn dat ze het nooit kunnen inzien. Door hun gedrag hebben ze het bij zowel de Nederlanders als de allochtonen keihard verkloot. Dachten ze nu werkelijk respect te verdienen met het discrimineren van autochtonen? Blanke Nederlanders die geweigerd zijn op grond van hun blanke ras vanwege het voorkeursbeleid voor allochtonen denken daar iets anders over. Evenals veel andere Nederlanders die ook absoluut niet racistisch zijn, maar wel vrezen dat buitenlanders met een racistisch oog hun taak als politieman zullen uitvoeren. Mensen weten ook wel dat het onprettige gevoel veroorzaakt wordt door de samenstelling van de politie. Nooit zullen zij aanranding van het blanke lijf door een neger toestaan.

Toch zullen de Nederlanders het probleem niet zijn. Goed, we zullen dan wel niet aangenomen worden bij de politie, maar ze zitten toch niet te wachten op hoogopgeleide professionals. En natuurlijk is het ook voor ons niet prettig als een agent onze mooie Nederlandse taal nauwelijks kan spreken, maar daar komen we wel overheen. We komen als brave burgers toch niet in aanraking met de slappe arm der wet. Dit geldt ook voor het merendeel van de nette Nederlandse burgers met een huis, een baan en een gezin. Prettig vinden mensen het niet dat er zo'n moslim die in de fascistische koran gelooft in hun persoonlijke eigendommen komt neuzen, maar ze zijn niet bij machte dat te veranderen. Moslims daarentegen vormen wel een probleem. Zij zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Uit puur racistische overwegingen weigeren latente homoseksuele geitenneukers vrouwen en koerden.

Arme agenten. Ze werden al zo geminacht door het volk, maar ze zijn uw medelijden niet waard. Hopen ze echt dat moslims zich zullen gedragen met een politieapparaat dat te laf is om criminele en radicale moslims op te pakken terwijl ze in hun eigen land verrot geschopt en geslagen zouden worden door de politie? Vinden ze dat ze ons respect verdienen als ze expres multiculturele probleemwijken overslaan en gaan lopen flitsen over de snelweg waar we elke dag overheen rijden om ons dagelijks brood te verdienen? Nee! Begrijp ons niet verkeerd. Discriminatie is zeer kwalijk, maar zou niet voorkomen als zij de discriminatie niet eerst in gang hebben gezet. Wie allochtonen zaait zal discriminatie oogsten. Vroeger toen agenten breed geschouderde grote blanke mannen waren dwongen zij respect af. Men zou moeten overwegen of die situatie niet beter was dan het kleine apenkorps dat ze nu hanteren.

Meerdere kanten aan het salarisverhaal

Politieagent spelen is een zwaar baantje. Rondrijden in een videoauto om goedwillende burgers op de bon te slingeren, beetje ronddwalen in de stad, zich verschuilen in een portiek als Marokkanen mensen op straat lastigvallen, op het bureau hangen achter een typmachine computer, draaideurcriminelen de zoveelste rondleiding geven in het oude maar vervallen gebouw, vooral niet de aangiften van de blanke man die gediscrimineerd wordt aannemen en ondertussen een beetje staken omdat het allemaal niet zo goed verdient. Zij vinden hun baantje zeer gevaarlijk en zwaar. Daarom moet er geld bijkomen en snel. Geld kan echter het gebrek aan opleiding, ervaring, kennis en uitstraling niet compenseren. Fouten uit het verleden zullen hersteld moeten worden.

Een discussie over het salaris van politieambtenaren zou zich niet alleen moeten richten op het salaris. Salaris vormt slechts een beloning voor verrichtte arbeid en is gebaseerd op ervaring, opleiding, de prestaties die worden neergezet en het niveau van het werk. Wanneer dergelijke factoren niet bij de discussie betrokken zouden worden krijgen we een welles-nietes discussie waar geen van de partijen iets aan heeft. Toch gaan de onderhandelingen tussen de vakbonden en de politiek voornamelijk over geld. Agenten vinden dat hun werk een grotere beloning vraagt waardoor ze hogere eisen gaan stellen. Binnen de politiek is men van mening dat ze al genoeg tegemoet zijn gekomen. Met als gevolg een situatie waarin geen van de partijen nog naar elkaar luisteren. De media springen daar natuurlijk op in en schreeuwen met grote koppen. Zoals met zoveel maatschappelijke problemen vergeet men dat er meerdere onbelichte kanten aan het verhaal zitten.

Om te beginnen richten we ons op de hoogte van het salaris. Doorsnee werknemers met een salaris beneden de zoveel keer modaal zullen zelden zeggen dat ze genoeg krijgen. Wel vinden ze vaak dat anderen teveel krijgen, maar dat even ter zijde. Daar is onderzoek naar gedaan en op basis daarvan concludeert Bos dat het voldoende is. Criteria voor een hoog salaris geven in onze maatschappij vaak niet aan dat zwaardere arbeid ook meer beloond wordt. Sterker nog: in een kenniseconomie zoals Nederland die heeft worden de beter betaalde banen vaker bereikt door mensen die hoogopgeleid zijn, veel ervaring hebben en een groot netwerk hebben opgebouwd zodat ze middels vriendjespolitiek aan een goede baan worden geholpen.

Opleiding en werkervaring vormen dus een belangrijke factor als het gaat om een fatsoenlijk salaris. Ze zouden daarom moeten kijken in hoeverre dat bij de klagende politie opgaat. Daarvoor gaan we terug naar de actualiteit van zo'n twee jaar geleden. Eind april 2006 werd het duidelijk dat de opleidingseisen voor de politie werden verlaagd. Niet omdat uit onderzoek is gebleken dat politiewerk zo hersenloos is dat men het wel afkan met een diploma van de domme school, maar omdat het voorkeursbeleid voor allochtonen dat al jaren bestond nu eindelijk eens officieel gemaakt dient te worden. Uit angst dat er blanke kaalkoppen met hoge papieren zouden gaan solliciteren om ons land tegen dat Marokkaanse tuig te beschermen wilden ze alleen maar VMBO-zwarten toelaten.

Destijds brachten we u deze problematiek reeds onder de aandacht. Ongeoorloofde discriminatie leidt vaak tot problemen. Zo ook bij de politie. Teams samenstellen en daarbij ten onrechte onderscheid maken op huidskleur, ras en afkomst werpen eindelijk hun "vruchten" af. De burger ziet de politie steeds meer als burgertje pesten, flitsnazi's en laffe honden die geen respect meer verdienen. Vrij logisch. De enige reden dat veel mensen nog luisteren naar een rifkikker die hier niet thuishoort is nog altijd hun meerderheid en hun geweldsmonopolie. Behalve het verlies van gezag heeft het zwart maken van de politie nog andere nadelen opgeleverd. De algemene dienstverlening is van droevige kwaliteit vanwege het gebrek aan opleiding en ervaring. Voordeel is dat agenten goedkoop zijn. Ondanks het lage niveau van dat baantje blijven ze wel doorgaan met eisen. [...] vindt een salarisverhoging onterecht als het gaat om laagopgeleide allochtonen die aan hun baan zijn geholpen door autochtonen te discrimineren.

Aan de linker kant vinden de ratten ook dat de politie er geen cent bij moeten krijgen. Zij vormen hun standpunt echter om hele andere redenen. Als allochtonenpartij heeft de PvdA er baat bij dat de politie discrimineerde en liever allochtonen ging aannemen dan autochtonen. Dat leverde ze weer stemmen op. Nu ze aan de macht zijn is dat niet minder belangrijk, maar zitten die socialisten weer (zoals gewoonlijk) met een dilemma. Extra geld uittrekken kunnen ze niet, want ze hebben de laatste jaren het geld ruimschoots weggegeven ten behoeve van de vele pardonregelingen. Ook zijn de agenten voor hen niet meer zo van belang. Werkende mensen staan er nou niet bepaald te springen om voor hen te stemmen.

Overweging

Onderhandelen over het salaris heeft geen zin als er niks tegenover staat. Veel baantjes bij de politie zijn nu eenmaal laaggeschoold en slecht betaald. Zou er geen discriminatie plaatsvinden, dan kwamen zwarten sowieso niet aan een dergelijke baan. De politiek heeft al een aardig bod neergelegd. Het feit dat ook dit bod van tafel is geveegd laat al zien dat zij hun hand zullen blijven ophouden totdat het echt niet meer kan. Politici lezen echter ook de media en hebben zodoende het argument dat als ze toegeven anderen ook meer gaan eisen. Wat nu? Met betrekking tot de discriminatie is het eenvoudig om te stellen dat men de situatie van vroeger moet herstellen aangezien er toen geen discriminatie was. [...] vindt dat er bij de politie weer echte banen moeten komen waar hoogopgeleide autochtonen welkom zijn.

Eigenlijk heeft de politie er grotendeels zelf schuld aan dat ze tussen wal en schip vallen. Wie zijn korps dommer laat worden heeft een groot probleem omdat salarissen evenredig meedalen, maar hier speelt evengoed het klassieke probleem van "verdeel en heers" mee. Lekker met z'n allen links stemmen zodat er miljarden verspild worden en hogere belastingen nodig zijn. Vervolgens komen ze erachter dat ze met hun loon veel dingen niet meer kunnen doen. Als kleine kinderen janken ze dan om meer geld, maar aangezien Bos alles al heeft weggegeven zal het extra geld weer van de werkenden moeten komen. Waardoor ondernemers weer hun prijzen verhogen. Per saldo zullen ze er enkel op korte termijn wat op vooruit gaan als de salarissen hoger worden. Niemand wordt echt blij met inkomensnivellering. De problemen behelsen zoveel meer dan enkel de politie.

Daar is al vaak over gesproken en dat gaan we hier niet weer doen. Oplossen is een kwestie van geven en nemen. Niet alleen meer geld geven en verder hopen dat het goed komt. Haal die belachelijke flits flikkers van de weg. Zo kunnen we miljoenen aan palen, videoauto's en verkeerspolitie besparen. Geld wat weer gebruikt kan worden om goede agenten te betalen die de Nederlandse burger moeten beschermen tegen dat tuig. Ontwikkel het systeem om via internet aangifte te doen eens verder zodat die duur betaalde bureaucratische ambtenaren kunnen oprotten. Geef ze een opleiding, trek ze een uniform aan en schop ze de straat op om het weer leefbaar te maken. Laat de burger zien dat agenten ook de uitwassen van de multiculturele samenleving durven aan te pakken. Pas als het politieapparaat weer netjes en goed opgeleid is, correct functioneert en het respect terug heeft gewonnen hebben ze eventueel wat te eisen. Niet eerder."

- als bijlage 2

"Lange tenen en kleine pik hard aanpakken

Gepost door [verdachte] op 12-01-2008 om 22:34.

De film van Wilders over Mein Kampf de koran is nog niet eens uit of de publieke opinie heeft het al veroordeeld. Zogenaamde "nette" moslims die net iets te bang zijn om zichzelf op te blazen komen met veel vertoon op de televisie vertellen dat Wilders hun geloof beledigt. Vervolgens nemen ze die bewering als feit aan en gaat de discussie enkel nog over het wel of niet verbieden van de film. Terwijl de cirkelredenering "het is belediging en daarom moet de film worden verboden omdat het belediging is" nauwelijks opvalt. Eerst en vooral zal de discussie zich moeten richten op wat belediging nu eigenlijk inhoudt, in welk geval belediging verdere acties rechtvaardigt en of er überhaupt wel sprake is van belediging. Vooral moslimgroepen blijken lange tenen en een kleine pik te hebben. Bij het minste of geringste gaan ze al op oorlogspad.

Criteria voor belediging

Daardoor is de term "belediging" een net zo idioot construct geworden als "discriminatie" en "racisme". Het wordt te eenvoudig geroepen in de hoop dat mensen niet verder denken en het als waar aannemen. De vraag is: wanneer kan iets nou als belediging opgevat worden en wanneer is het gerechtvaardigd om dat te doen? Extreme vormen van belediging die overduidelijk zijn kunnen relatief "objectief" worden vastgesteld. Wie een ander gaat lopen uitschelden is overduidelijk bezig met het uiten van beledigingen. Hetzelfde geldt voor dat soort opmerkingen over uiterlijk, geslacht, seksuele voorkeur of ras. Zaken die vrijwel niemand zal ontkennen. Problemen ontstaan pas als het gaat om vormen van belediging die een heel hoog subjectief karakter hebben. Opmerkingen die door de ene persoon wel als belediging worden ervaren, maar door de andere persoon afgedaan worden als onbelangrijk. Dan gaat het over subjectieve belediging.

Over subjectieve belediging is echter heel moeilijk een discussie te voeren. Als de ene groep volhoudt beledigd te zijn en de andere groep dat maar onzin vindt komen we geen stap verder. Mensen zouden eens moeten beseffen dat belediging grotendeels ook een kwestie is van hoe ze iets opvatten en interpreteren. Perceptie van de werkelijkheid, de waarheid en het zelfvertrouwen spelen daarbij een grote rol. Wie geen dief is, zal zich niet beledigd voelen bij de opmerking dat alle dieven tuig zijn. Mensen die zich dat wel aantrekken voelen zich kennelijk aangesproken omdat ze stelen. Of mogen we anderen geen dief meer noemen als ze jatten en geen pedofiel meer noemen als ze kinderen aanranden? Pas als het niet waar is zou men kunnen spreken over belediging. De "waarheid" benoemen mag nooit vallen onder het kopje belediging. Anders zouden we niks meer kunnen zeggen zodra iemand daar een beroep op doet.

Mensen met weinig zelfvertrouwen voelen zich al snel aangevallen en beledigd als er iets over hen of de zaken waar ze zich mee bezighouden wordt gezegd. Alles betrekken ze op zichzelf en alles wordt negatief geïnterpreteerd. Moeten we ons daarmee bezighouden? Nee, wij vinden van niet. Psychologische problemen horen door de daarvoor bestemde deskundigen te worden behandeld. Het zou van de zotten zijn als mensen zich moesten inhouden omdat bepaalde groepen in de samenleving kampen met een minderwaardigheidscomplex. Volkomen terecht overigens, want naïeve dwazen met lange tenen die al beledigd zijn als hun sprookjesboek wordt afgezeken zijn ook minderwaardig. We leven niet meer in de middeleeuwen. Eerder werd bekend dat Marokkanen vaker psychisch gestoord zijn. Laat ze lekker naar een gesticht gaan zodat ze een aantal prikken kunnen krijgen tegen die ziekelijke neiging om altijd maar weer te denken dat zij het slachtoffer zijn van al die blanke racisten in Nederland.

Leer u te beheersen

Goed, uit het bovenstaande blijkt wel dat we nooit kunnen voorkomen dat belediging voorkomt. Laat staan dat we kunnen voorkomen dat mensen zich beledigd voelen. De ene groep heeft zo'n kort lontje dat elk woord van kritiek als negatief gezien wordt. De andere groep beweert dat de waarheid die zij aanhangen weliswaar hele andere regels kent dan wat er in het algemeen als waarheid wordt beschouwd, maar dat het wel even veel recht heeft op respect. Weer een andere groep kampt met psychische problemen en is op zoek naar een evenwichtig zelfbeeld. Zij plaatsen zich vooral in een slachtoffersrol en huilen dat de boze buitenwereld er altijd op uit is om hen te beledigen. Feit is dat mensen met lange tenen en/of een kleine pik daar het meest last van hebben en al heel snel roepen dat ze beledigd worden. Wat ons betreft is dat een proces dat voornamelijk in het eigen hoofd afspeelt. Zoals gezegd kan daar niet altijd rekening mee gehouden worden omdat we anders nooit meer iets kunnen zeggen.

Aangezien belediging en het gevoel beledigd te worden uitermate subjectief is, kan het geen waarde hebben en geen argument vormen in een discussie. Als u zich snel beledigd voelt is dat erg jammer, maar subjectiviteit mag nooit leidend zijn in belangrijke maatschappelijke kwesties. Waar kunnen we ons dan wel aan vasthouden? Een gevoel van gekwetst en beledigd zijn is niet weg te nemen, maar het gedrag dat naar aanleiding van dat gevoel plaatsvindt is wel objectief te benoemen en indien nodig te bestraffen. Belediging zelf is een kwestie van opvatten en aangesproken voelen. Iemand zegt iets en er zal altijd iemand zijn die daar aanstoot aan neemt. Dat zullen we moeten accepteren. Zoveel mensen, zoveel meningen. Goed, u voelt zich beledigd. Graag wil ik het met u hebben over het gedrag, want hoe kunnen we nu bepalen welk gedrag gerechtvaardigd is als we aannemen dat iemand zich beledigd voelt?

Laten we eens gaan kijken naar groepen in het land die vinden dat ze beledigd worden. Sinds de jaren '40 van de vorige eeuw worden nazi's als uitschot gezien door de bevolking. Ze worden uitgemaakt voor racisten en fascisten. In de media worden ze vergruisd en op straat worden ze in elkaar geslagen. Hun heilige boek, Mein Kampf van Adolf Hitler, wordt verboden omdat het haat zou verspreiden onder mensen die daar gevoelig voor zijn. Aanhangers van het nationaal socialisme hebben alle reden zich beledigd te voelen. Toch hebben ze geleerd zich te beheersen. Sterker nog: ze houden zich aan de wet. Netjes een vereniging opzetten en vergunningen aanvragen voor demonstraties. Niemand heeft last van ze en ze bedreigen ook geen mensen met de dood als er voor de zoveelste keer iemand wordt mishandeld of bedreigd door een tegenstander. Van een heilige oorlog om het heilige boek en belediging daarvan is al helemaal geen sprake. Bent u ooit een neo-nazi tegengekomen die geroepen heeft dat er weer oorlog komt en de gaskamers weer geopend worden? Nee toch zeker?

Christenen zijn regelmatig het slachtoffer van het belachelijk maken van hun geloof. Rob Muntz maakte een hele documentaire met de veelzeggende titel "God bestaat niet". In de Amerikaanse animatieserie South Park wordt het geloof regelmatig op de korrel genomen. Diverse groepen atheïsten noemen gelovigen domme idioten omdat ze zouden geloven in een sprookjesboek. Iedereen mag alles zeggen over het geloof. Iedereen mag God beledigen zonder ooit gevaar te lopen dat er iets gebeurt. Wanneer kerkgenootschappen het ergens niet mee eens zijn stappen ze naar de rechter. Ze voelen ze zich wel degelijk beledigd als ze weer eens uitgelachen en bespot worden. Ondanks dat nare gevoel weten ze zich te beheersen zoals een ruimdenkend vrij mens dat behoort te doen. Geen rellen, geen geweld, geen oproep tot haat en geen oorlog. Gewoon normaal. Vrijwel iedereen gedraagt en beheerst zich als ze beledigd voelen. Alleen moslims doen dat niet.

Radicale moslims willen overheersen

Erg bizar is de constatering dat de meeste nationaliteiten en groepen in ons land erin geslaagd zijn om op een fatsoenlijke manier om te gaan met een gevoel van belediging. Feitelijk betekent dat twee dingen. Ten eerste lijkt het moslimvolk nog in de middeleeuwen te leven en zijn ze te achterlijk om met de middelen die een rechtstaat biedt een gevoel van onvrede aan te vechten. Ten tweede lijkt de aanpak van de moslims erop gericht om zo snel mogelijk het conflict op te zoeken zodat er een oorlog komt waarin ze ongelovigen kunnen afslachten. Eigenlijk is het een heel eng gevoel om te weten dat er bijna 1 miljoen vijanden in Nederland zijn die aan het wachten zijn op een totale burgeroorlog zodat ze de boel kunnen overnemen en iedereen kunnen onderwerpen aan de islam. Nederland moet dat niet accepteren. Als moslims zich niet willen aanpassen, dan dienen ze met z'n allen gedeporteerd te worden naar hun eigen land.

Linkse ratten snauwen anderen altijd toe dat ze overdrijven en dat er helemaal geen sprake is van islamisering in Nederland. Wilders zou de verhoudingen op scherp zetten. Onzin. Hoe extreem moslimorganisaties kunnen zijn blijkt voor de zoveelste keer uit een artikel dat vandaag verscheen in de Telegraaf. Daar worden we als Nederlanders uit naam van de moslims keihard bedreigd. Volgens hen zal de hel losbarsten als Wilders zijn film over de koran publiceert. Ze roepen wel heel politiek correct dat ze willen praten, maar ze verstaan alleen de taal van geweld. Daarmee is al aangetoond dat we met een losgeslagen idioot en achterlijk volk te maken hebben dat niet in staat is redelijk te denken. Moslims eisen van ons dat we naar hun pijpen dansen en onze vrijheden moeten opgeven omdat we anders met hel en verdoemenis te maken krijgen. Nooit zullen we dat accepteren.

Behalve dreigen en oproepen tot geweld gaat het nog veel verder. Moslimorganisaties zijn er altijd als de kippen bij om te schreeuwen dat ze rechten hebben. Vooral de vrijheid van godsdienst spreekt hen aan. Wat ze niet begrijpen is dat vrijheid van godsdienst niet betekent dat een godsdienst de vrijheid geeft om iedereen te dwingen zich daaraan te onderwerpen. Ook betekent het niet dat het geloven met geweld af te dwingen is. Zijn mensen het ergens niet mee eens, dan moet de rechter daarover oordelen. Eigen rechter spelen is nooit geoorloofd. Opvallend is dat ze graag de democratie misbruiken om een recht zo te interpreteren dat gewelddadig gedrag te rechtvaardigen is, maar dat de democratie voor hen geen flikker voorstelt. Zeker niet als het om rechten van anderen gaat. In het artikel stelt HUT, bestaande uit extreme radicale moslimterroristen, dat ze de vrijheid van meningsuiting niet respecteren omdat ze de democratie verwerpen. Rot dan lekker op naar uw eigen land. Met zulke moslimterroristen moeten we niet praten. Die moeten we het land uitschoppen.

Wat komen moslims hier in hemelsnaam doen als ze onze regels, wetten en democratie toch niet respecteren'. Blijf in uw woestijn en ga nog eens fijn van bil met een van uw kamelen. Haatzaaien, oproepen tot geweld en het afzweren van de democratie? We moeten u niet! Zij hebben daar geen boodschap aan. Opeens komt de ware aard van die dwazen naar boven. "Wat jullie nodig hebben is een zware bomaanslag" zeggen ze ons toe. Zo, het hoge woord is eruit. Dank u wel linkse ratten van de PvdA, SP en GroenLinks. Dit zijn nou de lieve moslims die jullie al die jaren hebben vertroeteld. Meneer Cohen: die zijn nu die antisemieten die u straks op gaan zadelen met een aanslag. Hoe ver moet het nog komen? Hoe ver moeten zij nog gaan voordat wij Nederlanders daar abrupt een eind aan maken? Als vrije weldenkende Nederlanders kunnen we dit niet over onze kant laten gaan. Dit schreeuwt om actie. Die moslims zuilen niet beseffen wat er met hen gaat gebeuren als het eenmaal zo ver komt.

Overweging

Waar gaat het nu echt om? Om belediging? Nee, daar is het te doorzichtig voor. We hebben te maken met grote groepen radicale moslims die door hersenloze aanhangers worden gesteund en het sociale construct "belediging" aangrijpen om hun acties te rechtvaardigen. Laat een ding vooral heel duidelijk zijn. Geen beroep op belediging rechtvaardigt haatzaaien, geweld en aanslagen. Groeperingen die zich toch beroepen op hun kleine pik en beweren dat ze het recht hebben om de democratie om zeep te helpen moeten met onmiddellijke ingang uitgeschakeld. [...] vindt dat hoe extremer zij worden des te sneller alle middelen, ook de extreme, zijn geoorloofd om ons land te redden van de ondergang. Ja mensen, had de bekende man met zijn snorretje toch een beetje gelijk. Hoe langer we wachten met het uitzetten van moslims, des te extremer moeten de middelen worden om te redden wat er te redden valt. Nu u wederom de ware aard van moslims heeft gezien is er geen twijfel meer mogelijk dat het moet gebeuren."

-als bijlage 3:

"Wie allochtonen zaait zal haat oogsten

Gepost door [verdachte] op 27-01-2007 om 00:35.

Haatzaaien is storm(front) oogsten. Dat weten bepaalde groeperingen in Nederland maar al te goed. Gebruikmakend van het onderbuik gevoel dat er heerst kan zogenaamde haatpropaganda een motivatie zijn voor geweld jegens objecten en mensen die omschreven worden in de vaak opruiende teksten. Kenmerk van het hele proces is dat de uiteindelijke misdaad niet gepleegd wordt door degenen die een slechte afloop op het oog hebben. Zij hopen dat er beulen opstaan die het vuile werk opknappen. Denk aan Van Hertum die mensen probeert op te hitsen door onschuldigen te pas en te onpas te klassificeren als pedofielen. Of aan de (hahaha) Antifa krakersbeweging die door mensen nazi's te noemen geweld probeert te rechtvaardigen. Met keihard repressief beleid wil men daar iets aan doen. Ze vergeten echter dat de haat vaak door een door hen gecreëerde situatie is ontstaan.

Haatzaaien in twee betekenissen

Normaal gezien hebben we te maken met een [...] van een term waarbij de term in een verkeerde betekenis wordt gebruikt. Nu hebben we te maken met een term die meerdere betekenissen kan hebben, maar waarbij enkel een betekenis wordt aangehouden. Haatzaaien kan in de eerste plaats geschieden door een groep zwart te maken zodat andere mensen een hekel aan deze groep krijgen. Men hoopt dan dat er gekken opstaan om leden van die groep iets aan te doen. Meestal is het deze interpretatie die de overheid aan "haatzaaien" wil meegeven omdat ze zelf dan buiten spel blijven. Zwartmakerij vormt hier voornamelijk de oorzaak van de gekweekte haat; niet het gedrag van de groep zelf. Het is niet noodzakelijk dat de bedoelde groep er iets tegen had kunnen doen. Recente voorbeelden zijn onder andere te vinden op de website marokko.nl. Haat jegens homo's wordt voornamelijk gevoed door lasterlijke teksten. Of homo's zich nu wel of niet gedragen maakt niet uit. Joden worden doodgewenst waarbij de haat wordt gevoed door de joden neer te zetten als parasieten waardoor onze wereld het slecht heeft. Gedrag van de jood is voor de lasteraars van ondergeschikt belang: ze worden hoe dan ook graag aan het gas gezien.

Merk op dat de reden van de haat puur gelegen is in een gevoel van walging. Politiek gezien noemt men dat nu haatpropaganda. We juichen het toe als zulke "haatpropaganda" wordt aangepakt. Geert Wilders laat ons echter terecht weten dat de overheid met twee maten meet. Een extremistische website als marokko.nl waar ze te kennen geven homo's het liefst met het hoofd naar beneden van de moskee afgooien krijgt maar liefst 135.000 euro subsidie om haatpropaganda te verspreiden. Aanpakken? Ho maar. Had Wilders er niks over gezegd, dan was het nu nog steeds niet in de kamer ter sprake gekomen. Behalve moslimextremisme wordt rechts als andere vaak haatzaaiende groep genoemd. De aanpak van haatpropaganda lijkt weer gericht op mensen die rechtsdenkend zijn. Moslims die zich schuldig maken aan extreme haat tegen het Westen worden ongemoeid gelaten. Discriminatie van ons volk gaat onverminderd verder.

In de tweede plaats kent "haatzaaien" een betekenis waarbij men door bepaalde activiteiten te verrichten een situatie creëert waarin groepen zich misdragen. Meestal betreft het hier allochtone groepen. Kenmerk is dat haat ontstaat doordat ze dat zelf over zich afroepen door afkeuringswaardig gedrag. Oorzaak van de haat is hier het gedrag van de groep zelf waarbij de groep het gedrag zelf in de hand heeft. Oorzaak dat de groep het gedrag kan vertonen ligt in het feit dat die groep Nederland is binnengelaten en rechten hebben gekregen. Om andersdenkenden de mond te snoeren wordt bij deze categorie haatzaaien ten onrechte beweerd dat erover berichten onder haatpropaganda valt.

Oorzaak en gevolg door elkaar.

Bij de eerste categorie haatzaaien zijn zijn we vlug klaar. Het betreft haatzaaien op basis van leugens over een groep waarbij Marokkanen (zoals marokko.nl) hun gang mogen gaan en Nederlanders niet. Discriminatie zoals die wij vaker hier ter sprake is gekomen. Plannen en goede bedoelingen mag de overheid daarom in hun hol steken; wij hebben er geen boodschap aan als ze ons volk discrimineren. De tweede categorie, haatzaaien door een situatie te creëren waarin een groep de walging over zichzelf afroept, zal het verdere onderwerp van dit artikel worden. Waarom? Om twee redenen. Ten eerste wordt berichtgeving hieromtrent onterecht wel als haatzaaien gezien en ten tweede wordt het creëren van de situatie onterecht niet als haatzaaien gezien. Beiden vormen een schaamteloze en hypocriete [...].

Bij initiatieven als "de aanpak van haatzaaien" bedruipt mij altijd het gevoel dat er slechts half wordt nagedacht. Haatzaaien aanpakken klinkt natuurlijk prima in de oren. Zodoende kan het op voldoende steun rekenen vanuit de bevolking. Worden daardoor onze vrijheden nog meer ingeperkt, dan valt dat in zijn geheel niet op. Ideeën in deze richting werpen helaas het licht op het gevolg en niet op de oorzaak. Ze kunnen wel heel moeilijk gaan lopen doen om de gevolgen te maskeren, maar is het niet beter om gewoon de oorzaak aan te pakken in plaats van te blijven hangen in het wij (zijn goed) tegen het zij (zaaien nu eenmaal haat) verhaal?

Een aantal voorbeelden zullen ter verduidelijking van dat standpunt niet misstaan. Gaan we chocoladefabrikanten aanpakken om het feit dat zij onbewust van grondstoffen gebruik maken die gewonnen zijn door kinderarbeid of willen we ter plekke de kinderarbeid voorkomen? Vragen we een bijdrage om het land schoon te houden of kunnen we er beter voor zorgen dat het land überhaupt niet vies wordt? Iets dergelijks geldt ook voor haat. Moeten we mensen bestraffen die uiting geven aan het feit dat ze een haat koesteren tegen een bananenrepubliek terwijl het de taak van de overheid is om politieke wanorde te voorkomen? Mensen vervolgen om haatgevoelens acht ik incorrect. Uiting van haat is een gevolg van haat. Haat is het gevolg van haatzaaien. Haatzaaien is het verrichten van activiteiten en het creëren van een situatie waar een normaal mens van walgt. Pak dus die situatie aan.

Omgedraaid

Een redenatie die we vaak tegen komen is er een in de trant van: "We nemen aan dat er racisten en extremisten zijn die haatzaaien. Wij bepalen wat onder haatzaaien valt. Haatzaaien is verkeerd en daarom is er een rechtvaardiging om de genoemde groepen eens flink te straffen." Subjectief geleuter dat enkel bedoeld is om mensen de mond te snoeren. Uitingen van haat komen pas als de haat inmiddels is gegroeid. Ik vraag me dan liever af waar deze haat vandaan komt. Stel dat iemand van mening is dat hij haat koestert jegens de publieke omroepen vanwege het allochtonenquotum. Elke paar minuten moet er geforceerd een allochtoon in beeld komen. Het is dan toch waanzin dat degene die daar bezwaar tegen heeft en zijn "haat" daarover uitspreekt wordt opgesloten als een racist terwijl de werkelijke oorzaak van die haat bij het allochtonenquotum zelf ligt? Zonder het creëren van de situatie was er immers geen haat.

Zoals zo vaak geldt: wanneer iemand een situatie creëert waardoor er bepaalde dingen gebeuren, dan kan hij zich er niet vrijpleiten door te beweren dat de ander verkeerd handelt door daar passend op te reageren. Ja, we walgen van een groot aantal dingen die om ons heen gebeuren. Don't shoot te messenger. Straf degenen maar die de situatie in beginsel hebben veroorzaakt. Spreken zij over racisme, dan komt er in een adem ook het woord extremisme uit. Wat weer gekoppeld wordt aan rechts. Wie benadeelt nu wie? Hoe kan de overheid samen met grote delen van het volk ons land verraden door het te overspoelen met criminele allochtonen en tegelijkertijd roepen dat het verkeerd is om haat te uiten jegens die criminelen? Overheid doet iets, berichtgever spreekt zijn walging uit en de overheid noemt de berichtgeving haatzaaien. Terwijl het eigenlijke zaaigoed van de haat de situatie is.

Verschil geïllustreerd

Haat op pure walging

We begrijpen dat het verschil soms moeilijk aan te geven is en nog moeilijker uit te leggen is, maar we wagen een poging. Op marokko.nl haten ze geen homo's omdat ze elke nacht in hun reet gebonkt worden. Ok, misschien worden ze dat wel wanneer ze de geiten zat zijn, maar het punt dat hier gemaakt wordt is dat het niet onvrijwillig zal gebeuren. Moslims haten geen joden om het idee dat de joden juist hen in de gastkamers hebben gepropt; de situatie was eerder andersom. Allochtonen in ons land koesteren geen haat jegens het Westen omdat wij in het Westen ze onze cultuur op hebben gedrongen. Ze haten omdat ze de wereld willen domineren. Ze zijn vrijwillig hier gekomen. Sterker nog: we hebben ze als waarde gasten behandeld. Althans voordat ze onze blondines gingen verkrachten.' Vrijwel altijd in een groep overigens, want de ervaring leerde dat schapen ook wel eens weglopen. Kern is hier dat de schuld van het gehate object ontbreekt.

Berichtgeving is in dergelijke gevallen haatpropaganda omdat het haat aanwakkert die in beginsel niet te herleiden is tot concreet gedrag van de slachtoffers. Wanneer de meeste homo's continu in de krant zouden staan omdat ze allochtonen verkrachten, zou de haat enigszins gegrond zijn. Haat is puur gericht op het feit dat ze homoseksualiteit nu eenmaal goor vinden. Zwartmaken van homo's en het verspreiden van negatieve verhalen over die mensen is enkel bedoeld om beulen te motiveren om potenrammers te worden. Ook voor joden maken zij geen uitzondering. De jood is voor hen nu eenmaal des duivels en dient daarom uitgeroeid te worden. Geen probleem. Even wat onwaarheden vertellen (eventueel gecombineerd met de leugens van de jood zelf) en grote groepen leeghoofdige moslims denken dat ze in Nederland zijn om af te maken waar Hitler ooit mee begonnen is. Berichtgeving is hier puur gericht op het verspreiden van haat; journalistiek is het allerminst.

Haat door situatie

Aan de andere kant staan de haast journalistieke websites die zich hopelijk beperken tot de feiten omdat het anders gewoon lasterlijk materiaal betreft uit de vorige categorie. Allochtonen worden in Nederland niet gehaat om hun huidskleur, maar om hun gedrag. Laten we dan gewoon eerlijk zijn: waarom mag een homo geen moslims haten die hem het liefst met een afgehakte kop op een doorspiest Allahbeeldje zien? Is een zin als "ik haat hen die mij doodwensen" opeens strafbaar geworden? Zelfs als het op waarheid berust? Recent stond er weer in de krant dat asielzoekers crimineler zijn dan Nederlanders. Criminelen haten mag; asielzoekers die criminelen zijn ook. Het zijn toch ook kut-Marokkanen/Antillianen of waar dat tuig ook vandaag komt? Waarbij we het natuurlijk niet hebben over al die lieverds die in garageboxen hele groepsorgies houden. Dat hoort erbij. Mogen we soms ook geen haat koesteren tegen een stelletje randdebielen die ons bedreigen?

Berichtgeving is in dit soort gevallen niks meer dan journalistiek. Veel asielzoekers zijn criminelen, veel mensen haten criminelen en in veel gevallen willen ze daar ook over praten. Jammer genoeg zijn er een aantal mensen van mening dat we dat lekker voor ons moeten houden. Als berichtgeving al niet eens meer kan, in wat voor land leven we dan? Moeten we ons onderwerpen aan mensen die van mening zijn dat de waarheid niet altijd aan het licht hoeft te komen? Nee. Wat ons betreft niet. Zeker niet als de regeling gebruikt wordt om politieke vijanden de mond te snoeren en bevriende websites met hoge subsidies in de lucht te houden. De minister moet niet zijn verbazing uitspreken over het feit dat er wel eens iets geschreven wordt. Hij moet binnen zijn bevoegdheden en de wetten die er nu al liggen ervoor zorgen dat hij eerst het soort berichtgeving onderzoekt om vervolgens passend actie te nemen. Discriminatie en voorkeursbehandelingen zijn hierbij uit den boze.

Juiste oplossing voor de juiste haat

Echte haatzaaierij, dat wil zeggen mensen opstoken om anderen een beetje te beschadigen terwijl die groep zelf geen schuld betreft, mag wat ons betreft hard worden aangepakt. Oplossingen zijn er genoeg. Websites behoren sowieso geen hoge subsidies te krijgen. [...] wordt ook niet gefinancierd van uw belastingcenten. Waarom marokko.nl dan wel? Krijgt een website een subsidie, dan zou dat hooguit een steuntje in de rug moeten zijn. Geen dikke 135 ruggen. Hebben ze daar gouden servers staan of iets dergelijks? Nu al tijden blijkt dat de site gewoon extremisme bezigt, moet niet alleen de subsidie worden stopgezet. Wetten bevatten voldoende aanknopingspunten om de website neer te halen vanwege de grove schendingen van het recht. Simpel en doeltreffend. Extremisme? Stekker eruit en opzouten naar Marokko. Vinden ze vast niet erg, want Google ads laat heel vaak goedkope tickets naar de berberwoestijn zien.

Haatzaaien door het creëren van een situatie kan niet worden aangepakt door de objectieve berichtgevers te naaien. Situatie is de oorzaak, dus draai dat maar lekker terug. Decennia lang hebben socialisten ons opgescheept met de multicriminele heilstaat. U heeft het recht om uw walging uit te spreken over het onacceptabele gedrag van veel medelanders. Feiten liegen niet. Wie niet wil dat wij die feiten uitspreken, zal ervoor moeten zorgen dat die feiten nooit kunnen bestaan. Een situatie te creëren waarin allochtonen ons land overnemen en oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit valt onder haatzaaien. Het is DE oorzaak van haat. Pak die oorzaak dan maar aan. Begin met die mensen terug te sturen naar waar ze vandaan komen. Bij voorkeur met het bootje waar ze mee gekomen zijn. Creëer verdomme geen zwarte ghetto om ons vervolgens te vertellen dat haat slecht is. Het creëren van die haat is slecht. Zorg dat we niet kunnen haten en herstel de situatie zoals die was voor de haat. Wie criminele allochtonen zaait, zal haat oogsten. Kom vervolgens niet janken als de storm aangewakkerd wordt en een spoor van vernieling achterlaat."

- als bijlage 4:

" Cohen subsidieert haathuis

Gepost door [verdachte] op 05-12-2006 om 01:18.

Bruinhemden waren vroeger niet al te beste vrienden met de Joden. De haat zat er goed in. Ellende was er in overvloed en een befaamd heerschap kwam destijds tot de uitspraak dat overal waar hij rottigheid opmerkte het een Jood was die daar achterzat. Pure onzin natuurlijk. Ze zijn voor niks ter dood gebracht. Joden zijn een vriendelijk en hardwerkend volk. Ze zijn ons tevens nooit tot last. Het was niet zo dat het meeste vuil in de maatschappij tenminste het gevolg was doordat er minstens 1 Jood eraan meewerkte. De Jood was ook geen socialistisch democraat. Ook het feit dat het meeste vuil door dat volk veroorzaakt werd kon zonder meer worden ontkend. Achter bouwwerken waarin de vijand terroristische plannen smeden tegen volk en vaderland zat ook geen Jood. De moskee is geen haathut en Cohen is geen Jood die achter het huis van de islam zit; geen bouwwerk van het meest verachtelijke volk ter wereld.

We zouden het graag willen geloven, maar helaas mensen, zowel de geschiedenis als het heden vertellen ons andere dingen. De islam is in Nederland en de rest van de Westerse landen wel degelijk een probleem. Met een invasie van meer dan 1 miljoen berberapen kunnen we spreken over een dreigende Derde Wereldoorlog. Nazi's waren daar niks bij. Vijanden van ons volk zijn thans hen die een agressieve cultuur ondersteunen. Ratten die ons het liefst allemaal zouden willen afslachten omdat we ongelovige onreine varkens zijn. Zij kunnen hierdoor tevens als extreme bedreiging worden gezien. Of ze nu socialist, Jood of blank zijn. Helaas zien we steeds meer mensen bij ze aansluiten. Het is alsof ze het gevaar niet willen zien. Ze tonen zich als keiharde landverraders die onder het mom van "we willen vrede" met opzet criminelen en terrorisme verheerlijken en faciliteren.

Cohen is zo'n figuur. Onder zijn leiding wordt er 4 ton aan belastinggeld verneukt voor een gebouw waar de Nederlandse cultuur verdrongen wordt door achterlijke middeleeuwse gebruiken. Het slachthuis van de islam wordt bovendien nog eens 2 miljoen subsidie per jaar beloofd als de moslims het voor het zeggen krijgen. Grotendeels wordt dat door u opgebracht. Geld dat beter aan onderwijs, zorg en deportatie van vreemdelingen veiligheid besteed had kunnen worden. Ook wordt er van de gemeente verwacht dat ze tientallen miljoenen euro's uittrekken voor een nieuw onderkomen. Landverraders uit de Partij voor de Allochtonen zitten uiteraard in het bestuur. Nee hoor, we hebben het verkeerd. Er zit geen Jood achter verspilling en de verloedering van ons land. We zijn zo stout om dat te denken.

Naar eigen zeggen van het gespuis betreft het een zuiver seculiere organisatie. Ze lijken hiermee te stellen dat het bouwwerk enkel bestemd is voor raszuivere moslims. Een seculiere organisatie houdt een organisatie in de werkelijke activiteiten gescheiden zijn van het geloof. Nogal logisch, want zelfs in de koran is niks te vinden over terrorisme en zelfmoordacties. Wel over sociaal wetenschappelijke experimenten hoe het gat aan de achterkant van een 9 jarig kind vergroot kan worden, maar dat ter zijde. In de haatkazerne wordt regelmatig gebabbeld over terrorisme. Politiek correct omschreven als: "Bevrijden van zijn traditionele, onderdanige, passieve en dociele houding tegenover de moderniteit van het westen." Ja ja, met andere worden: extreem ageren tegen het Westen. In dat kader wordt er gesproken over "ontwikkeling van Europese moslim-identiteit". Opleiden van moslimterroristen dus.

IdiootJood Cohen gaat lustig door met het verkwanselen van ons land en middelen. Haathuis, haatmoskee, wat minaretten erop en tientallen miljoenen voor moslimonderkomen. Achterlijk en walgelijk. Vanwege zijn afkomst ook nog eens totaal onbegrijpelijk. Nationaal socialisten hadden vroeger een hekel aan Joden. Zij hadden tevens de beschikking over een SS-divisie bestaande uit moslims. Zoals bekend zijn moslims de grootste anti-semieten ter wereld. Cohen maakt de grote fout door zich door de kamelenstuivers voor hun kar te laten spannen en ons land te verraden. Mochten de moslims het bewind te zijner tijd overnemen in Nederland, dan zal hij hopen dat zijn lot heeft bepaald dat hij er dan niet meer is. Onbegrijpelijk dat iemand ons volk verraad door vijanden te helpen die hem op den duur ook als vijand zullen aanzien. Hij zal op den duur nog spijt krijgen dat hij niet goed heeft opgelet tijdens de geschiedenisles. Anti-semieten killen immers..."

7. Het bestreden arrest houdt onder het kopje 'bewijsoverwegingen' het volgende in:

Het standpunt van de verdachte

De verdachte heeft op de navolgende gronden betoogd dat hij moet worden vrijgesproken. De tenlastegelegde uitdrukkingen vallen buiten het bereik van artikel 137c Sr omdat zij niet beledigend zijn voor moslims of Turken vanwege hun godsdienst of ras, doch alleen kritiek bevatten op opvattingen en het criminele gedrag van radicale moslims, terroristen en racisten. Bovendien betreffen de uitlatingen weergaven/citaten van standpunten van derden in de media, zoals kan blijken uit een NOS-artikel over discriminatie van agenten en de publiekelijk geuite opvatting van een Amerikaanse generaal over moslim-extremisme. De gewraakte uitlatingen zijn voorts satirisch van aard en dienen het maatschappelijk debat, terwijl de onderhavige berechting niet noodzakelijk is in een democratische samenleving als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Europees verdrag ter bescherming van de rechten van de mens (EVRM). Ten slotte ontbreekt verdachtes opzet op de belediging van moslims en allochtonen wegen hun geloof of ras; op de voorpagina van de website [...].nl wordt juist ondubbelzinnig afstand genomen van discriminatie en belediging.

Het oordeel van het hof

De in de tenlastelegging opgenomen citaten zijn onderdeel van verschillende op de website [...].nl geplaatste artikelen. Zo is het citaat "zo'n berberaap of kakkerlak moet u gewoon binnenlaten" afkomstig uit een artikel getiteld "Eerdere dicriminatie breekt de politie op". De verdachte heeft hierover verklaard dat het artikel de strekking heeft discriminatie van politieagenten van allochtone afkomst te veroordelen. Het hof kan die gedachtegang niet volgen nu het artikel juist ziet op discriminatie van de blanke, hoogopgeleide autochtoon, waardoor de politie, naar de mening van de verdachte, steeds "zwarter" wordt. Het hof wijst in dit verband op de volgende citaten uit hetzelfde artikel:

"Blanke Nederlanders die geweigerd zijn op grond van hun blanke ras vanwege het voorkeursbeleid voor allochtonen";

"Evenals veel andere Nederlanders die (...) vrezen dat buitenlanders met een racistisch oog hun taak als politieman uitvoeren";

"Prettig vinden mensen het niet dat er zo'n moslim die in de fascistische koran gelooft in hun persoonlijke eigendommen komt neuzen, maar ze zijn niet bij machte dat te veranderen";

"De enige reden dat veel mensen nog luisteren naar een rifkikker die hier niet thuishoort is nog altijd hun meerderheid en hun geweldsmonopolie";

"Behalve het verlies van gezag heeft het zwart maken van de politie nog andere nadelen opgeleverd"; en

"[...] vindt een salarisverhoging onterecht als het gaat om laagopgeleide allochtonen die aan hun baan zijn geholpen door autochtonen te discrimineren".

Het citaat "blijf in uw woestijn en ga nog eens fijn van bil met een van uw kamelen" is afkomstig uit het op de website geplaatste artikel "Lange tenen en kleine pik hard aanpakken". Voor de beoordeling van de context relevante andere citaten uit dit artikel zijn onder andere:

"Ten eerste lijkt het moslimvolk nog in de middeleeuwen te leven en zijn ze te achterlijk om met de middelen die een rechtstaat biedt een gevoel van onvrede aan te vechten"; en

"Eigenlijk is het een heel eng gevoel om te weten dat er bijna 1 miljoen vijanden in Nederland zijn die aan het wachten zijn op een totale burgeroorlog zodat ze de boel kunnen overnemen en iedereen kunnen onderwerpen aan de islam".

Het citaat "we hebben ze als waarde gasten behandeld. Althans voordat ze onze blondines gingen verkrachten" is afkomstig uit het artikel getiteld "Wie allochtonen zaait zal haat oogsten". Ook dit artikel heeft, blijkens de tekst, de strekking discriminatie van de autochtone Nederlander aan de orde te stellen. Citaten uit dat artikel zijn verder:

"Discriminatie van ons volk gaat onverminderd door";

"Het betreft haatzaaien op basis van leugens over een groep waarbij Marokkanen (...) hun gang mogen gaan en Nederlanders niet";

"Op marokko.nl haten ze geen homo's omdat ze elke nacht in hun reet gebonkt worden";

"Ze haten omdat ze de wereld willen domineren";

"Stekker eruit en opzouten naar Marokko".

De tenlastegelegde citaten "met een invasie van meer van 1 miljoen berberapen kunnen we spreken over een dreigende Derde Wereldoorlog" en "ratten die ons het liefst allemaal zouden willen afslachten omdat we ongelovige onreine varkens zijn" zijn afkomstig uit het artikel getiteld "Cohen subsidieert haathuis", dat tevens de navolgende citaten bevat:

"Het slachthuis van de islam wordt bovendien nog eens 2 miljoen subsidie per jaar beloofd als de moslims het voor het zeggen krijgen";

"Cohen maakt de grote fout door de kamelenstuivers voor hun kar te laten spannen en ons land te verraden";

"Zoals bekend zijn moslims de grootste anti-semieten ter wereld"; en

"Anti-semieten killen immers...".

Het hof is van oordeel dat de tenlastegelegde uitlatingen op zichzelf beschouwd al beledigend zijn voor moslims en mensen van Turkse afkomst nu zij daarin worden vergeleken met berberapen respectievelijk kakkerlakken, ratten en verkrachters. Maar ook in de context van de artikelen waarin de desbetreffende uitlatingen zijn opgenomen, zijn die uitlatingen onmiskenbaar beledigend voor groepen personen wegens hun ras en/of godsdienst. Hoewel in die artikelen hier en daar wordt gesproken van radicalen, terroristen, racisten en extremisten, zijn het overduidelijk steeds moslims (en Turken) die als collectief worden aangesproken, getuige bijvoorbeeld de aanduiding van het aantal moslims in Nederland (een miljoen). Door elk van de tenlastegelegde citaten wordt, naar de verdachte moet hebben geweten, de waardigheid van de desbetreffende groep personen miskend. De stelling dat het zou gaan om door anderen in de media gedane uitlatingen valt op geen enkele wijze uit die citaten of de context daarvan af te leiden, zodat het hof daaraan voorbij gaat.

Een op zichzelf grievende uitlating kan haar beledigende karakter verliezen doordat zij dienstig kan zijn aan het maatschappelijk debat of tot de artistieke of humoristische excepties moet worden gerekend. Dit laatste is naar het oordeel van het hof in het geheel niet het geval, waarbij niet terzake doet dat de verdachte de uitlatingen persoonlijk als geestig beschouwt. Het hof is voorts van oordeel dat de uitlatingen evenmin dienstig kunnen zijn aan het maatschappelijk debat en dat, zo al van een andere opvatting moet worden uitgegaan, de uitlatingen onnodig grievend zijn.

Bij deze stand van zaken kan de verdachte aan zijn recht op vrijheid van meningsuiting (artikel 10, eerste lid, EVRM) geen straffeloosheid ontlenen. Zijn vervolging en veroordeling ter zake van het onderhavige feit kunnen als noodzakelijk in een democratische samenleving worden geacht ter bescherming van de eer en goed naam van anderen en zijn in dat licht niet disproportioneel.

De verweren van de verdachte worden mitsdien verworpen."

8. Het tweede middel bespreek ik om puur praktische reden eerst. Het komt op tegen 's Hofs oordeel dat sprake is van beledigende uitlatingen in de zin van art. 137c Sr.

9. De tenlastelegging is toegesneden op art. 137c, eerste lid, Sr dat luidt:

"Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie."

10. Voor zover in de toelichting op het middel wordt geklaagd dat

- moslims niet beledigd kunnen worden door de vergelijking met berberapen, kakkerlakken, ratten en verkrachters, omdat dit niets zegt over de godsdienst van moslims,

- moslims niet wegens hun ras kunnen worden beledigd en

- allochtonen niet wegens hun godsdienst kunnen worden beledigd,

faalt het, nu het Hof de tenlastelegging kennelijk en niet onbegrijpelijk zo heeft gelezen dat de daarin achter de liggende streepjes opgenomen bewoordingen dan wel voor moslims wegens hun geloof, dan wel voor allochtonen wegens hun ras beledigend kunnen zijn. Een dergelijke uitleg is evenmin strijdig met de bewoordingen van de tenlastelegging.

11. Voor de vraag of een uitlating als beledigend in de zin van art. 137c Sr moet worden aangemerkt is van belang

a) de beoordeling van de uitlating op zichzelf,

b) de context waarin de uitlating is gedaan en

c) het al dan niet onnodig grievende karakter van de uitlating.(1)

Vooral de context is hierbij van groot belang. Zo ontvalt, indien zij niet onnodig grievend zijn, het strafbare karakter van op zichzelf beledigende bewoordingen indien zij zijn gedaan in het kader van een maatschappelijk debat of een uiting zijn van artistieke expressie.(2) Anderzijds geldt dat op zichzelf niet (zonder meer) beledigende bewoordingen door de context waarin zij zijn geplaatst wel een beledigend karaker kunnen krijgen.(3)

12. Het Hof heeft in de hiervoor onder 7 weergegeven bewijsoverweging uitgebreid uiteengezet dat en waarom het van oordeel is dat de tenlastegelegde uitlatingen van de verdachte zowel op zichzelf beschouwd als bezien in hun context als beledigend in de zin van art. 137c Sr voor groepen mensen kunnen worden aangemerkt. Het Hof heeft daarbij overwogen dat er geen sprake is van uitlatingen die een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat of tot de artistieke (of humoristische) expressie moeten worden gerekend, alsmede dat de betreffende uitlatingen onnodig grievend zijn. Aldus heeft het Hof er blijk van gegeven het hiervoor onder 11 weergegeven beslissingsschema in acht te hebben genomen. Diens oordeel dat sprake is van beledigende uitlatingen in de zin van art. 137c Sr geeft dan ook geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, terwijl het, verweven als het is met de aan de feitenrechter voorbehouden weging en waardering van de feiten en omstandigheden van het geval, niet onbegrijpelijk is. Anders dan de steller van het middel kennelijk meent heeft het Hof hiermee afdoende tot uitdrukking gebracht dat de uitlatingen van verdachte niet slechts felle kritiek bevatten. In zoverre faalt het middel dan ook.

13. Ook voor zover in de toelichting op het middel wordt geklaagd dat allochtonen niet wegens hun ras beledigd kunnen worden faalt het. Uitlatingen over vluchtelingen of asielzoekers kunnen mede door de context voldoen aan de delictsomschrijving van art. 137c Sr. Dit geldt eveneens voor uitlatingen over vreemdelingen, voor zover die onmiskenbaar zien op vreemdelingen met een bepaalde etnische afstamming.(4) Hetzelfde zal m.i. dienen te gelden voor uitlatingen over allochtonen. Alhoewel dit niet met zoveel woorden uit de bewijsoverwegingen van het Hof valt af te leiden(5), zien de gewraakte overwegingen gelet op hun context onmiskenbaar op niet-Westerse allochtonen. Gelet op de context wordt kennelijk vooral gedoeld op allochtonen afkomstig uit de zuidelijke en oostelijke regio rond de Middellandse zee die tevens moslim zijn. Daarmee is de groep allochtonen beperkt en is in voldoende mate de link naar etniciteit en afkomst gelegd.

14. Voor zover in de toelichting op het middel wordt geklaagd dat de bewoordingen 'berberaap' en 'kakkerlak' niet beledigend kunnen zijn voor mensen van een Turkse afkomst, faalt het eveneens. Het Hof heeft de vergelijking met een (berber)aap en kakkerlak kennelijk en niet onbegrijpelijk van een beledigend karakter geacht. Het feit dat geografisch gezien Berbers niet voorkomen in de Turkse regio(6) doet daaraan m.i. niet af.

15. Het tweede middel faalt in al zijn onderdelen.

16. Het eerste middel klaagt over de motivering van de bewezenverklaring, omdat het Hof voor het bewijs een proces-verbaal heeft gebezigd, inhoudende een ontoelaatbare conclusie van een getuige. Het middel doelt daarmee op de als bewijsmiddel 3 opgenomen zinsnede 'Tussen 17 september 2005 en 30 juni 2008 te Krommenie zijn op de website www.[...].nl uitlatingen gepubliceerd die discriminerend zijn'.

17. Een getuigenverklaring moet een mededeling behelzen van feiten en omstandigheden die de getuige zelf heeft waargenomen of ondervonden. Een mening, gissing of gevolgtrekking valt daar niet onder. Een mening of gevolgtrekking is vooral ontoelaatbaar als deze een aan de rechter voorbehouden oordeel bevat. Een dergelijke conclusie is niet bruikbaar voor het bewijs tenzij de rechter op grond van andere bewijsmiddelen heeft geoordeeld en heeft kunnen oordelen dat een zodanige conclusie terecht is getrokken. (7)

18. In de in het bestreden arrest opgenomen bewijsoverweging heeft het Hof vastgesteld dat en waarom de verdachte zich schuldige heeft gemaakt aan overtreding van art. 137c Sr zoals bewezenverklaard. Daarmee heeft het Hof geoordeeld, hetgeen gelet op de inhoud van de overige bewijsmiddelen niet onbegrijpelijk is, dat de conclusie van de getuige terecht is getrokken. Aldus kan deze worden vereenzelvigd met de door het Hof zelf gemaakte gevolgtrekking.(8)

19. Het eerste middel faalt.

20. De middelen falen. Gronden waarop de Hoge Raad gebruik zou moeten maken van zijn bevoegdheid de bestreden uitspraak ambtshalve te vernietigen, heb ik niet aangetroffen.

21. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

1 HR 14 januari 2003, LJN AE7632, NJ 2003/261.

2 HR 9 januari 2001, LJN AA9367, NJ 2001, 204, HR 9 oktober 2001, LJN ZD2776, NJ 2002/76, HR 14 januari 2003, LJN AE7632, NJ 2003/261 en HR 29 november 2011, LJN BQ6731, NJ 2012/37.

3 HR 18 mei 1999, LJN ZD1538, NJ 1999/634.

4 Nieuwenhuis en Janssen, Uitingsdelicten, derde druk, 2011, p. 202, HR 15 april 2003, LJN AF4778, NJ 2003/334 en HR 2 april 2002, LJN AD8693, NJ 2002/421.

5 De overweging van het Hof dat overduidelijk steeds moslims (en Turken) als collectief worden aangesproken, is een reactie op het door de verdachte gevoerde verweer dat hij het niet over moslims in het algemeen had, maar specifiek over radicalen, terroristen enz. en ziet dus niet op de invulling van het begrip allochtonen, Overigens is in feitelijke aanleg geen verweer gevoerd inhoudende dat de term allochtonen te weinig bepalend is om onder de term ras zoals bedoeld in art. 137c Sr te vallen.

6 Berbers komen voor in Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en Mauritanië (bron: Wikipedia).

7 Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, zevende druk, 2011, bewerkt door Borgers, p. 695, HR 3 januari 1984, LJN AB8233, NJ 1984/443, HR 24 februari 1987, LJN AC9737, NJ 1987/1020, HR 12 januari 1999, LJN ZD1326, NJ 1999/247 en HR 11 juli 2000, LJN AA6456, NJ 2002/373.

8 Zie noot 7.